BARN & UNGAS IDéER FÖR FRAMTIDEN
Anmäl din klass/barngrupp - sista datum 29 april
Gå till anmälan

Huvudarrangör

Mamö stad logotyp

I samarbete med

MAU logo
Malmö FF Logotyp

Kontakt

Jenny Kölfors (projektledare)
Tel:
0708-10 85 19

E-post: jenny.kolfors@malmo.se