Grundskola

1:a Hasslarödsskolan - EkoBi-mattan

Motivering: 

En  kreativ presentation som på ett tydligt sätt beskrev nyttan med denna innovation. Med låga trösklar kan denna idé förverkligas och vara av stor betydelse, inte bara för den enskilde skoleleven utan även för  familjer, företag och hela städer.

Pris: 

 • Skräddarsydd utbildningsdag för skolan
 • 10 000 kr (Prissumman är ett bidrag till fortsatt lärande om Hållbar Utveckling, Entreprenörskap och Barnkonventionen.)

Se pitchning på Youtube

Beskriv kortfattat er innovation:

Det är en slags ”matta” man lägger ut på tak – skjul, cykelställ, garage mm. Mattan är preparerad med fröer, lökar eller plantor. Man skräddarsyr mattan på vår hemsida och klickar i vilka blommor man vill ha och vilka insekter man vill främja – humlor, bin, fjärilar mm. Det ska även finnas färdiga alternativ såsom Blomsteräng, Fjärilsmattan, Bimattan mm. Viktigt att man klickar i var man bor, så det blir rätt växtzon (så växterna trivs). Mattan får man hem i en rulle och den är enkel att montera.

Mattan är uppbyggd av: naturgummi, torv, jord och ett litet nät som håller växtligheten på plats. Vi vill få mer grönt i stan 🙂

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Globalt mål nr. 15. Ekosystem och biologisk mångfald. 15.5 Skydda den biologiska mångfalden och  naturliga livsmiljöer. Vill har läst många larmrapporter om att våra humlor och bin håller på att dö ut. De är superviktiva för våra ekosystem, det kan bli katastrofala följder om detta sker. Vi vill se till att det finns livsmiljöer till våra insekter så att de inte försvinner. Vi tycker att detta passar till den innovationen vi arbetat med.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Att det är enkelt och relativt billigt sätt att främja våra ekosystem och naturliga livsmiljöerna. Just att man kan skräddarsy sin egen matta på nätet och få den ”färdig”. Skolor skulle kunna göra en matta som passar just det de arbetar med. Tänk vad roligt om man kan få in mera liv i skolarbetet – att det finns nära. Vi är så trötta på dessa långa,tråkiga cykelställ som det finns på skolor. Gör de till en lektionssal ute istället.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Vi tycker att den är ganska enkel att göra rent tekniskt. Naturgummi, torv, jord och fröer, plantor och lökar. En hemsida som funkar och är lätt att manövrera – ett roligt sätt! Vi tror att många tycker det är ett enkelt sätt att ”hjälpa” vår miljö.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Skolor, kommuner, fastighetsägare, landsting och även privatpersoner. Vi tror att man blir gladare av mer växtlighet i staden, stora bostadsområden, stationer mm. Det VIKTIGASTE är att våra insekter, humlor, bin, fjärilar inte dör ut – att ekosystem och livsmiljöer inte försvinner eller rubbas. Har skolor en EkoBi-matta kan elever forska kring denna och se hur det funkar, om det hjälper och om det inte hjälper – varför, hur?

Komplettera er beskrivning:

Bilaga 1    

Det är en O365 länk

2:a Bulltoftaskolan - Matsvinnsfiluren

Motivering:

Ett enkelt men mycket nytänkande sätt att lösa ett stort problem. Hög grad av genomförbarhet och ett kul sätt att göra elever delaktiga och engagerade i arbetet med att bidra till de globala målen

Pris:

 • 7500 kr (Prissumman är ett bidrag till fortsatt lärande om Hållbar Utveckling, Entreprenörskap och Barnkonventionen.)

Se pitchning på Youtube

Beskriv kortfattat er innovation:

Vår innovation är en ”Matsvinnsfilur” där varje klass har en egen filur som de själva designat utseendet på. Filuren har ett huvud, en kropp och två armar och händer.

När vi ska skrapa av maten från våra tallrikar hjälper filuren till. Vi stoppar in tallriken med matrester i filurens mun och besticken lämnas i filurens händer som fungerar som behållare. Sedan skrapar filuren av tallriken med hjälp av ”tandborsten” och matsvinnet landar på en våg inuti filurens kropp. Tallriken sätter man sen i behållaren på filurens mage. Matsvinnet vägs och när alla elever i klassen ätit räknar man ut totalvikten av allt som slängts. Efter vägningen åker maten ner i en uppsamlingsbehållare och det kan användas till biogas eller annan typ av återvinning. Ovanför filuren finns en skylt och där står det hur stor mängd mat som slängts.

Den klass som slängt minst mat på skolan under en vecka tjänar en en ”BT-filur”  (typ ett klistermärke)  som också sätts upp ovanför filuren. När man har fått ett antal BT-filuren gör det så att både duktiga klasser och hela skolan kan få någon form av belöning i matsalen.

I förlängningen kan detta göra att skolans matsvinn minskar.

Idag kastar vi 42,57 kg mat under en vecka på Bulltoftaskolan. Vårt mål är att åtminstone halvera detta med hjälp av vår Matsvinnsfilur.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Vi kopplar vår innovation till mål 12, Hållbar konsumtion och produktion. 12.5 MINSKA MÄNGDEN AVFALL MARKANT Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall. Med hjälp av vår matsvinnsfilur tror vi att vi kan minska matsvinnet på vår skola och även sprida filuren till fler skolor och på så sätt minska det som önskas i mål 12 över hela landet.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Vi tänker att det är ett roligt sätt att göra oss elever delaktiga i målet med att halvera matsvinnet, då filurens möjlighet att väga vår mat gör att vi förhoppningsvis kan se en skillnad i hur mycket mat som slängs på Bulltoftaskolan. Att varje klass får lov att designa sin egen filur innebär att alla elever bryr sig mer om vad man slänger, än om man bara hade slängt allting i en gemensam stor avfallspåse.

Vi tror att vår innovation kan vara till nytta för flera skolmatsalar runt om i Sverige. Vi tror också att dessa kommer kunna användas på olika restauranger som ett sätt att hålla koll på matsvinnet och se till så att det minskar.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Det är en enkel konstruktion med flera funktioner som är möjlig att skapa med ett relativt billigt material. Vi tänker använda oss av någon form av plast som är återvinningsbar och en hård borste som kan skrapa bort maten. ”Bestickskhållaren” är två vanliga bestickskorgar och tallrikarna sätts i en tallrikshållare som liknar den som redan finns i matsalen. Vågen är kopplad till en display som visar vikten i kg. Matuppsamlaren är en sopsorteringstunna som man använder hemma i köket.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Eftersom klasser är med och designar sina egna filurer kan eleverna på skolorna känna ett större engagemang i arbetet mot de globala målen 2030. De kan lättare förstå varför det är viktigt att tänka på att inte kasta så mycket mat.

Vi tror också att vår innovation kan vara till nytta för flera skolmatsalar runt om i Sverige och att dessa filurer kommer kunna användas på olika restauranger som ett sätt att hålla koll på matsvinnet och se till så att det minskar.

3:a Tryde friskola - Pant för slant

Motivering: 

En genomtänkt och mångsidig idé! En innovation med stark koppling till de globala målen, stor samhällsnytta och potential att bidra till en strukturell förändring.

Pris:

 • 5000 kr (Prissumman är ett bidrag till fortsatt lärande om Hållbar Utveckling, Entreprenörskap och Barnkonventionen.)

Se pitchning på Youtube

Beskriv kortfattat er innovation:

Vi är ”Pant för slant” och vi vill få bort alla fimpar från naturen på dessa 5 sätt: Fimpfickan, pant, tävling, återvinna och färgade fimpar.   

Vi vet att fimpen är en stor naturbov, och innehåller plaster och kemikalier som inte bryts ner och att det förstör för djur och natur.

Pantmaskin för fimpar: Den ska finnas bredvid pantmaskinen i matbutiker. Panten är 0,5 kr per fimp. Det finns en knapp för att få ut pantkvittot och en för att skänka till välgörenhet. Den pressar fimpen ifall den glöder. Det har varit en idé i riksdagen och insändare på 2000-talet men nu är det dags att förverkliga idén.

Färgade fimpar: Genom att ha en röd miljövänligfärg som är 1 till 2 centimeter runt om fimpen. Färgen ska vara mitt på fimpen, så man inte får färg på läpparna. Färgen ska finnas för att skrämma bort djuren från fimpen.

Fimpsamlartävlingsapp: Man samlar fimpar och pantar dem. När man har pantat fimparna får man ett kvitto, skanna kvittot i appen och få poäng. I slutet av tävlingen får den med flest poäng i varje landskap poängen omgjorda till pengar. Vinnarens pengar är från sponsorer. 10-årsgräns på appen.

Återvinning: Vi vill sprida information att de gamla fimpar faktiskt kan återvinnas, och därför har vi hittat att man kan använda gamla fimpar i asfalt. Vi har läst att man gör det i Australien. Vi har mejlat SySav och kollat med en återvinning i Stockholm och de skriver att det inte går att återvinna, utan lämnas till brännbart.

Fickan: Tanken är en ny cigarrettask i framtiden. En ficka på cigarrettasken där man lägger fimpar. I fickan finns ett brandsäkert material så den ej brinner upp. På utsidan finns det en raspig sida i kartongen så man kan fimpa fimpen. Fimp-fickan och asken ska ha samma lock så det blir som en vägg i mellan.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

11.6 Minska städers miljöpåverkan  Vi anser att om man samlar upp fimpar och pantar dem så skulle det vara positivt för städernas miljöpåverkan genom att alla kemikalierna inte skulle finnas mitt i städerna. Många kemikalier kommer ut när man slänger sin fimp i naturen, så vi hjälper städernas miljöpåverkan med hjälp av varandra så kan man plocka upp fimparna och panta dom. Och om man pantar dom så kommer inte lika många kemikalier ut i naturen. Om vi ändrar färgen på fimparna så kan djuren i staden undvika att äta fimparna. 11.7 Skapa säkra och inkluderade grönområden för alla  Om vi ändrar färg på fimparna så blir det enklare att se dem och plocka upp dem. Så att små barn inte äter upp dem och kan dö. Plus det blir mycket finare.  12.4 Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall  Vi har tagit fram pant maskinen som pantar fimparna och därför tror vi att människor hellre går och får pengar för en fimp istället för att slänga fimpen i naturen, och då kommer inte lika mycket fimpar ut i naturen. 12.5 Minska mängden avfall på marken Ta hand om fimpar så inte lika många slängs i naturen/gatorna.  Det är ett väldigt stort problem därför att djur äter fimpen och får i sig dom giftiga kemikalierna.  Det förorenar vår natur och vattnet. Så till slut kommer vi människor få i oss det giftiga kemikalierna. Och vi har utvecklat en ide´ om att man kan panta fimpen.  Vi kan minska avfall genom att folk använder våra fimpfickor och pantar det istället så att asfalt företagen kan använda fimpar till asfalt istället. 15.5 Skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer Skydda vår framtid för att det inte ska vara fullt av cigarrettfimpar på marken som dödar många djur för att dem äter fimparna. Fimpar kan skapa skogsbränder och det vill vi förhindra med vår fimpficka.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Fimpfickan: vi har aldrig sett någonting i stil med Fimpfickan.

Pant: vår pant till fimpar har varit ett förslag i riksdagen och några insändare tidigare, men det har aldrig gått igenom.

Återvinning: vi vill öka samarbetet mellan fler länder och ta kontakt med Australien som då har gjort asfalt med hjälp av använda fimpar. Vi har hittat att Suez har ett samarbete med hela världen, även med Australien, Yume som är ett Australiensiskt SySav.

Färgfimp: Vi har sökt och inte hittat någon annan som tagit upp det.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Färgfimp: Det här går att genomföra. Men vi måste få tag på ett cigarrettföretag och fråga om dem kan byta färg i produktionen.

Fimpfickan: Det är ganska så lätt att bygga till en ficka på cigarrettaskarna eftersom dem inte är så stora eller så speciella material, vi tror att den är fullt genomförbar.

Pant: Det kommer kosta ganska mycket men med hjälp av lite sponsorer kommer det gå.

Fimptävlingsapp: Den är genomförbar för att vi tänker att vi kan använda sponsorer och göra ett samarbete med ett spelföretag. Reklamskyltar för sponsorer så dem vill sponsra oss.

Återvinning: Med tanke på att ”vår” innovation har gjorts i Australien är det fullt möjligt att vi tar kontakt med Australien för att då få reda på hur det ska gå till. Vi lär av varandra världen över.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Djur för att de äter fimpar och dör, så fler djur kommer att överleva. Detta kan ibland också gälla småbarn.

Sopplockare hittar röda fimpar lättare när de är ute och städar.

Brandmännen/människorna som drabbas av bränder på grund av fimpar.

Att fimparna samlas in och återvinns ger ett fräschare och renare samhälle, och inbjudande. Vi slipper få ner kemikalierna från fimpen i vårt grundvatten, och det drabbar både människor, växter och djur.

Genom att samla in fimparna så minskar risken för bränder.

Al-Salamah skolan - EcoScan

Se pitchning på Youtube

Beskriv kortfattat er innovation:

Utsläppssökning, extremvärder, och utrotningsurhotade djur- detta är nyheterna som vi tonåringar och millennier konstant möts av. Klimatångest är ett faktum. Men trots den växande oron finns det många som som fortsätter konsumera ohållbart. Palmolja, plast och långa transportavstånd är självklara bidragande faktorer till ökad klimatpåverkan. Samtidigt är dessa faktorer konsumerade av miljontals människor dagligen. Men med appen EcoScan kan du inte endast minska din klimatångest, utan även göra något för klimatet- en vara i taget.. Genom en simpel scanning av en varas streckkod får du upp hur klimatvänligt produkten är baserad på 7 faktorer; koldioxidutsläpp, plastinnehåll, palmolja, kemikaliska ämnen, energiförbrukning hälsosamhet och återvinning. Appen ger dig även rekommendationer på miljövänligare alternativ av respektive produkt som skannats. Allt för att se till att du väljer den mest hållbara varan på marknaden. Dessutom kommer appen att beräkna din totala konsumtion per månad/vecka och dess hållbarhet genom att sammanställa alla varor du market som köpta. På så vis får man mer insikt över sin konsumtion och kan förbättra sina vanor för nästa gång man handlar. En annan funktion med appen ska även vara att man kan finna artiklar och studier om hållbar konsumtion samt livsstil och klimatförändringar för att vidare öka kunskapen om ämnet…

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

EcoScan har en stor koppling till de globala målet hållbar konsumtion och produktion, med delmålen 12.2 och 12.8 Vår app fokuserar framför allt på att motverka ohållbar konsumtion och klimatförändringar. För att vi alla ska kunna tillgodose våra behov är det viktigt att det vi konsumerar inte skadar vår ekonomi, framtiden eller miljön. Men växande problem som överkonsumtion och konsumtion av varor som produceras av ädla resurser och stora mängder energi har skapat extrema priser för vår tillvaro. Men med vår app kan man sloppa sin konsumtion av resurs, vatten- och energiutnyttjande produkter och istället hitta miljövänliga alternativ. Detta ger i resultatet att man får en mer hållbar användning av naturresurser och genom att appen får publicitet kan detta vidare öka kunskapen om en hållbar livsstil, framförallt med tanke på att en informationsf-flick kommer implementeras i appen. Att tillämpa en hållbar konsumtion och produktion är extremt viktigt för samhället. Det är inte endast en fördel för miljön, utan även en fördel rent ekonomiskt och socialt genom tillväxt på marknaden och ökad sysselsättnig.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Överutnyttjande av jordens naturresurser är en annan yttring av överkonsumtionens bittra eftersmak. Därför ska utveckligen av vår app motverka detta. Idag finns det appar som både sorterar avfall och spårar koldiox fotavtryck, men vår app är nytänkt på det viss att vi kombinerar alla dessa aspekt i en och samma app. Appar är något vi använder hela tiden, ibland flera timmar om dagen, så varför inte tillämpa dem på ett sätt som faktist gynnar vår tillvaro? Vi vill implentera ett sätt att enkelt kunna göra ens vardag mer miljövänligt, och vad är bättre sätt än en app för att göra just detta?

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Överutnyttjande av jordens naturresurser är en annan yttring av överkonsumtionens bittra eftersmak. Därför ska utveckligen av vår app motverka detta. Idag finns det appar som både sorterar avfall och spårar koldiox fotavtryck, men vår app är nytänkt på det viss att vi kombinerar alla dessa aspekt i en och samma app. Appar är något vi använder hela tiden, ibland flera timmar om dagen, så varför inte tillämpa dem på ett sätt som faktist gynnar vår tillvaro? Vi vill implentera ett sätt att enkelt kunna göra ens vardag mer miljövänligt, och vad är bättre sätt än en app för att göra just detta?

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Vi anser att en stor anledning till varför indivder fortsätter att konsumera ohållbart är till följd av att många av oss inte inser hur stort ekologiskt fotavtryck våra konsumtionsvanor faktiskt har. Det blir svårt att bidra till en durabel framtid, när man inte kan skilja mellan hållbar och ickehållbar konsumtion. Men med vår app gynnas både samhället och indivden genom att man blir allt mer medveten om hur ens konsumtionsvanor och varor spelar roll och därigenom kan finna bättre alternativ på varor som annars skulle ha en stor påverkan på  klimatet.

Komplettera er beskrivning:

Bilaga 1

Bilaga 2

Apelgårdsskolan - Sea TransFer

Se pitchning på Youtube

Beskriv kortfattat er innovation:

Havsvatten pumpas upp med solcellsdrivna pumpar. Vattnet avsaltas, saltet tas tillvara, och vattnet skickas sedan i långa rörledningar till områden med torka. Där renas vattnet i flera steg innan det kan hämtas av människor som behöver eller samlas i dammar för att användas till bevattning.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Ingen fattigdom – människor kan odla sin mat och bo kvar, Ingen hunger – odlad mat gör att man kan äta sig mätt, God hälsa får man om man t ex äter bra mat, Rent vatten – genom att rena det avsaltade havsvattnet, Innovationer – SeaTransFer, Minskad ojämlikhet – man kan bo kvar trots torrt klimat och dessutom minskar stigningen av havsvattennivån i andra länder om man flyttar havsvattnet, Hållbara samhällen – för att man har rent vatten och mat, Hållbar produktion för man kan odla på plats, Hav och marina resurser – för man gör dricksvatten av havsvatten, Ekosystem – mår bättre med tillgång till vatten, Fredliga samhällen – för man slipper bråka om vattnet.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Solcellsdrivna havsvattenpumpar används inte – än!

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Om man kan flytta gas i över 100 mil borde detta vara genomförbart med vatten också, och dessutom mindre farligt.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Människor i översvämningsdrabbade områden som kan bo kvar om inte havsvattennivån fortsätter att stiga.

Människor i torra områden som kan bo kvar och få bättre tillgång till vatten både som dricksvatten och till odlingar av mat.

Komplettera er beskrivning:

Bilaga 1

Centralskolan - Ultra Power Ball

Se pitchning på Youtube

Beskriv kortfattat er innovation:

Ultra Power Ball är en sorts laddare. Det är som en boll. Den laddas när man leker med den. Innehållet är en generator, ull, luft och en power bank. Ullen skyddar power banken från att skadas när man sparkar eller kastar med bollen. Bollen har en läderyta. Vi valde läder som material för att om bollen hamnar i naturen och blir liggande förmultnar den. Både läder och ull bryts ner. Vi tänker oss att generatorn är gjord av återvunnen metall, som kan återvinnas igen. Eftersom 75% av mobilbatteriematerialet som finns kan återanvändas, så kan powerbanken göras av det. Även ledningarna mellan generator och power bank, samt power bank och ladd-uttag kan göras återvunnen koppar. Runt ledningar och power bank är det återvunnen plast.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

7.1 tillgänglighet till modern energi. Den kan ge elektricitet där det inte finns ledningar. 7.2 ökar andelen förnybar 17.6 samarbeta och dela kunskap om ny teknik.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Det  gör att man kan ladda var som helst. Även där det inte finns elledningar, eftersom man laddar genom lek. När man kastar eller sparkar bollen mellan sig så laddas bollen. Det gör att leken kan bidra med elenergi till hemmet. Då kan barn ha ett kul sätt att bidra.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Den är möjlig att göra med rätt redskap. Man kan köper in generator, ledningar, powerbank och laddaruttag, så räcker det med en symaskin för att sy ihop bollen och stoppa den med ull. Det gör att familjer som inte har en annan inkomst kan arbeta med det hemifrån.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Barn som får leka med bollen för att ladda den. Barn här behöver röra på sig och vara ute mer och leka många tillsammans. Fattiga som kan få jobb som är roligt.

Fågelbacksskolan - Waveair

Se pitchning på Youtube

Beskriv kortfattat er innovation:

Vår innovation, Waveair är ett lufttrycks kraftverk gjort av aluminium som genererar ström genom vatten nivåernas förändringar som ger upphov till ett framställt lufttryck i en cylinderformad konstruktion. Innovationen utvinner elektrisk energi från havets vågrörelser. Detta görs genom att kapsla in volym med luft ovanför vattenytan. Liknande en hink fylld med luft på vattenytan. Lufttrycket kommer att öka och minska i konstruktionen när vågrörelserna höjer och sänker vattennivån som pressar ihop luften i cylinder-konstruktionen, då den ej kommer ha någonstans att ta vägen när ventilen i toppen är stängd.

Tryckökningen och sänkningen utnyttjar man genom att låta luften explosivt “på en gång” åka ut genom en ventil så att luften kan passera ut och in i konstruktionen via en windside turbin som kommer att drivas både när luft strömmar ut, och in, när ett sug skapas i följd av att vattennivån sjunker kommer ett undertryck skapas. När vatten strömmar in i konstruktionen kommer även vattenturbiner sättas igång och generera elektricitet.

Tack vare windside turbinens aerodynamiska konstruktion kommer turbinen snurra i samma riktning oavsett om luften strömmar ut eller in. Turbinerna är ansluten till en generator som genererar elektrisk ström när rörelseenergi sätter turbinen i rörelse.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

7,1  Den är modern i form av enkelheten och nytänkande teknik. Det är en ekonomiskt hållbar ide eftersom den utnyttjar naturlagar som redan existerar men som triggas av enkel teknik och behöver därför endast få elektriska mekanismer för att fungera. Innovationen är modern för att den är hållbar och klimatpositiv.  7,2  Vår innovation är tänkt att vara 100% förnybar och icke-klimatpåverkande. Vi utnyttjar enbart det naturliga fenomen som skapas när luft inne i ett utrymme påverkas av ett vattentryck. Vår innovation genererar förnybar energi  som kan bytas ut mot t.ex fossila bränslen och kärnkraft som sätter vårt klimat och vår planet i fara.   7,3  Det kommer inte behövas investeras otroliga mängder pengar eftersom majoritet av vår ide bygger på grunt och vågigt vatten. Det finns gott om det på olika ställen globalt, därför skulle det snabbt gå att sätta ut vår ide och öka energieffektiviteten. 9,4   En uppfinning som kan lägga grunden för en ny sorts energikälla med fokus på miljövänlig resursanvändning. Vår ide handlar om att använda våra hav, som är en av våra oändliga resurser på ett nytänkande sätt.  11,6  Vår innovation har nästan ingen klimatpåverkan vid energiproduktionen.Om städer väljer att satsa på energi som från denna, kan de tillsammans uppnå delmål 11,6.  12,2 Hela vår ide är grundad på våra hav, en av våra absolut viktigaste naturtillgångar. Då vattnet i våra hav aldrig tar slut utan lånas, används och återförenas till sitt kretslopp är det en hållbar källa för användning.  13  Innovationen grundar sig på att vi ska bekämpa de klimatförändringar som jorden och dess invånare präglas av. Med vår innovation kommer vi närmare det mål vi ska ha uppnått om 10 år, 2030.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Vår innovation är nytänkande då vi använder oss av det som jorden består upp till 70% av, vatten, men på ett helt nytt och extraordinärt sätt. Vi tar fram energi genom att trigga naturliga fenomen som lufttryck och principen om kommunicerande kärl. Vanligtvis utnyttjar man vågkraft eller luftkraft (vind) separat men vår innovation genererar ström ur en helt speciell kombination av dessa två. Det som också utmärker vår innovation och gör den nytänkande är att den är klimatpositiv både i produktionen av själva konstruktionen och i produktionen av energin. Den är gjord i ett återvinningsbart material (aluminium) och den kräver ej några avancerade tekniker för att framställas. Samt så använder den sig ej av några fossila bränslen. Alltså skadar waveair inte vår planet och dess ekosystem lika mycket som andra innovationer. Slutligen så finns det inget kraftverk som vårt. Något som framställer energi helt naturligt, utan elektriska åtgärder eller regelbundet underhåll. Waveair producerar alltså energin konstant och automatiskt.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Detta är en miljövänlig och innovativ innovation som definitivt kan öka energieffektiviteten på ett miljövänligt sätt. Men det betyder inte att innovationen inte är genomförbar, tvärtom. Vår ide är tekniskt enkel då vi utnyttjar tryck och andra fysiska lagar som skapas naturligt. Därav behöver vi som människor inte lägga till en massa funktioner. Det krävs knappt om ens någon sorts form av forskning då vår ide är så enkelt konstruerad.

Vår innovation är lokaliserad på grunt vatten vilket bär med sig många fördelar, både tekniskt, ekonomiskt och produktionsmässigt. I och med att innovationen är på grunt vatten är det mycket enklare att montera än om den hade varit på djupare vatten. Det bär såklart inte heller med sig lika mycket kostnader eftersom man då ej behöver montera nere på djupa havsbottnar, det är mindre material och mindre arbetstimmar vilket återigen gör att det är en ekonomisk hållbar innovation. Grunt vatten är även fördelaktigt på så sätt att där är det mycket vågor vilket gynnar produktionen av den hållbara energin.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Vår innovation är till nytta för individer och stora samhällen. Innovationen kommer att bidra med hållbar elektricitet till hushållen. Waveair öppnar dörrarna till nya företag i vårt näringsliv. Därav blir det en bra konkurrens på marknaden och innovationen kommer hela tiden att förbättras. Företagen kommer att skapa arbetstillfällen för individer. Nya arbetstillfällen kommer att minska arbetslösheten i samhället och levnadsstandarden hos individer kommer att höjas.

Företag som producerar varor behöver elektricitet. Vår innovation kan användas som energikälla eftersom det kan vara ett billigare alternativ. Energikällan är miljövänlig vilket kommer att gynna företagen positivt, det ger konsumenterna en bra bild av företaget. Vår innovation även hjälpa nationellt. Staten kan se vår innovation som en bra energikälla med ekonomisk hållbarhet, ett alternativ till fossila bränslen. Staten kan då spara pengar och  göra andra satsningar på ex. välfärden

Innovationen bidrar till en hållbar energiproduktion som inte kommer lämna vår jord i något sämre skick till våra framtida generationer, den kommer tvärtom hjälpa oss och utveckla världen och dess produktion till ett mer hållbart och klimatpositivt sätt. Innovationen kommer ej bryta ner vår jord såsom många andra innovationer kan göra utan den kommer istället hjälpa oss att bygga upp den igen. I och med att vår innovation ej använder sig av fossila bränslen för att generera el så bidrar den ej till att skadliga växthusgaser frigörs och lägger sig i atmosfären. Det frigörs ett överskott av växthusgaser när de fossila bränslena förbränns vid energiproduktion. Detta bidrar till den globala uppvärmningen. Människo- och djurliv påverkas negativt av detta.

Komplettera er beskrivning:

Bilaga 1

Montessorigrundskolan Maria - TBD

Se pitchning på Youtube

Beskriv kortfattat er innovation:

Vår uppfinning är en app som ska underlätta med återvinning. Appen ska erbjuda en scanningsfunktion, där man kan scanna en QR kod som finns på skräpet. Scanningen ska sedan ge ett resultat där det framgår vad skräpet sorteras som, info om skräpet och vart närmsta återvinningsstation finns.

Resultatet ska ge användaren information om hur skräpet sorteras. T.ex mjölkpaket sorteras som kartong. Det ska även framgå vart närmsta återvinningsstation finns, med hjälp av en karta. Kartan ska visa vart användaren befinner sig och vart återvinningsstationen finns. Användaren ska också ha tillgång till vägbeskrivning, alltså en GPS.

Lite allmän info om skärpet ska även finnas. I infon ska det framgå hur produkten framtas, produceras och vilken påverkan skräpet har på miljön. Det ska även stå något litet snabbfakta om skräpet. Till exempel hur mycket som inte återvinns av just det materialet.

Appen ska även ha en inloggningsfunktion och en “samla poäng” funktion. Om man loggar in i appen sparas inloggarens användning och på så sätt kan man senare få poäng för varje återvunnet skräp. Exakt hur poängsystemet ska fungera är vi ännu inte säkra på. Men för att det ska fungera och för att man ska kunna ha användning av poängen tänkte vi att vi måste snacka med olika företag som är villiga att samarbeta med vår app. På så sätt kan de sponsra med olika produkter eller rabattkoder som går att byta in för poäng.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Vi har valt mål 12, vilket är hållbar konsumtion och produktion. Vi valde just detta mål eftersom vi tycker att återvinning är väldigt viktigt för miljön och vår jord. Därmed valde vi att skapa en app där det blir lättare att återvinna. På så sätt tror vi att fler kommer att återvinna skräp vilket kommer att hjälpa miljön. Mängden plast som finns i havet just  nu är obeskrivlig, vi måste förhindra att det fortsätter. Med hjälp av vår app kommer fler att få upp ögonen för återvinningen vilket kommer minska mängden plast i våra hav. Det är därför vi väljer  att fokusera på att rädda miljön och naturen. Vårt mål med denna app är att inspirera fler personer till att sortera och återvinna. Det ska kännas som en rolig upplevelse när man återvinner, vilket man kommer att få när man använder våran app. 

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Vår innovation är väldigt nytänkande nä det gäller förmågan att kunna återvinna och veta hur man ska kunna sortera ens skräp. Vi har tänkt ut ett enkelt och smidigt sätt att få reda på hur man ska sortera skräpet direkt i mobilen. Vår app är unik för den är extremt smidig att använda och att man får upp en karta med de närliggande återvinningsstationer där du kan sortera ditt skräp. Med hjälp av våran app så kan du både värna om vår natur och hjälpa dig med din sortering. Appen är designad för att alla i alla åldrar ska kunna använda vår app utan problem för att öka återvändandet.  Nu när natur tänkandet har blivit så uppmärksammat av bland annat Greta Thunberg så börjar vi människor förstå innebörden att ta hand om naturen och det va så vi kom på vår innovation. Greta har inspirerat många och även oss, vi vill kunna vara med och ta hand om den värld våra framtida barn ska leva i. Vi vill att de ska kunna leva i en värld där de är trygga och inte ska behöva vara påverkade av vårt skräp kastande. Vår att ska få detta att ändra på hur våra framtid barn ska leva. Med vår app så kan du lätt göra rätt val när det gäller att sortera skräp. Appen finns lätt tillgänglig i mobilen så det ska vara lätt att källsortera ditt skräp. Med pengarna vi får in genom olika sponsorer så vill vi investera det direkt in i verksamheten med källsortering genom att bygga fler återvinningsstationer och placera ut fler containrar. Vi har sett ett stort behov i samhället att någon äntligen har ta initiativet att göra folk medvetna om hur enkelt det är att sortera avfallet och inte bara slänga det i naturen för det kommer påverka vårt ekosystem i slutändan så börja återvinn med våran enkla och smidiga app.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Denna innovationen är genomförlig eftersom att det är enkelt att hitta materialen som behövs för att skapa detta. Man behöver en dator och någon som är duktig på att programmera och göra appar. Denna appen är enkel att genomföra jämfört med andra appar. Det mesta denna appen gör är att scanna och visa var saker ska pantas. Det är nog inte så svårt att göra om man kan programmera.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Vi i klass 8 på montessorigrundskolan maria har enats om en innovation som vi ser som mycket nödvändig och användbar för ett hållbart samhälle vid vilket återvinning är centralt.

Denna innovation kommer alla att ha nytta av då alla lämnar efter sig avfall. Som sagt kan alla använda den och innovationen underlättar sorteringen för alla, från företag till privatpersoner. Samhället är idag alldeles för smutsigt och snuskigt, detta för att det ligger mycket skräp överallt. Samhället gynnar mycket på vår innovation då samhället blir renare och det blir lättare för de som tar hand om soporna. Samhället kan även gynna på det här då mycket av det som vi återvinner används återigen vilket sparar på jordens resurser och även på samhällets ekonomi. Miljön mår mycket bättre när den är ren vilket är varför det är viktigt att återvinna. Ett bra exempel som återvinning gör möjligt är till exempel kollektivtrafiken då den idag ofta använder biogas som bränsle vilket framställs av gamla matrester mm. Återvinningen är som sagt en stor del i ett hållbart samhälle vilket gör den väldigt viktig. Jag tror att varje individ någon gång har undrat var de ska slänga sitt skräp och istället för att kolla upp det så slänger de bara skräpet i den vanliga soptunnan vilket kan skapa problem. Vår app är till för att underlätta och förenkla återvinning då det inte ska vara svårt att återvinna rätt. Ifall samhället börjar sortera och återvinna och ser efter ett tag ett renare samhälle kan det uppmuntra invånarna att börja tänka mer på miljön och deras barnbarn framtid.

Tolvåkerskolan - Karusellen

Se pitchning på Youtube

Beskriv kortfattat er innovation:

Karusellen är ett effektivt sätt att återanvända vatten. Man tar gammalt vatten från t.ex tvättmaskin och diskmaskin och använder det till toalettvatten istället för att ha rent vatten i toaletten. Det är onödigt att ta rent vatten som man kan använda till bättre saker. Då slösar vi inte på naturens resurser. Vattnet åker från tvättmaskinen eller diskmaskinen och hamnar i toaletterna och när man spolar så åker det till reningsverket och så renas vattnet också börjar hela processen om.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Karusellen kopplas till rent vatten (6), hållbar konsumtion (12) och hållbara städer (11). Karusellen kopplas till rent vatten eftersom det inte är rent vatten i toaletten tack vare karusellen längre och det rena vattnet kan du nu dricka istället för att det är i toaletten. Du sparar helt enkelt grundvattnet. Karusellen kopplas till hållbar konsumtion för att man slösar inte på sötvatten som folk kan dricka. Karusellen kopplas till hållbara städer

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Den är nytänkande för att vi tänker på det lätta, det möjligt. Ingen har gjort denna uppfinning. Den är miljövänlig för att den sparar på rent vatten. Det är en ny ide för att man sparar vatten och det är bra för miljön.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Innovationen kan byggas i nya byggnader som t.ex lägenheter, hus, sjukhus mm. Detta kommer att bli dyrt när man köper in det men i längden blir det billigare för samhället och även för en själv som även sparar på jordens resurser. Om man skulle vilja ha en egen “karusell” kan man såklart bygga en även om huset inte är nybyggt. Om du vill bygga en sådan hade det kostat ca 80 000-100 000 kr med bidrag från staten i med att det är något bra för miljön.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Här i Sverige men också folk i torra länder med lite vatten för att då sparar de på det lilla vatten de har. De i fattigare länder med mindre vatten har stor nytta av denna uppfinning för att det slösar mindre vatten. Om tex länder i Afrika får vatten av UNICEF varje månad så sparar de på det vattnet de har med denna uppgift och ökar då med dricksvatten varje månad. Det kommer göra så att fler och fler städer minskar på vatten konsumtionen.

Komplettera er beskrivning:

Bilaga 1

Storkskolan - Håll Blentarp Rent!

Se pitchning på Youtube

Beskriv kortfattat er innovation:

En skräpplockardag för hela byn där vi också har lekar, tipsrunda, en skräpplockartävling och föreningar som kan komma och sälja.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Samhällen, allmänna platser, bostäder och transporter ska vara säkra och tillgängliga för alla. Minska mängden avfall genom att återanvända och återvinna mer. Stärka globala samarbeten för att tillsammans uppnå hållbar utveckling.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Vi har hittills haft skräpplockardagar i byn men då bara riktat till skolor och endast på ett begränsat område. Genom att anordna detta för hela byn vill vi locka fler att komma och hjälpa till men också att knyta band med nya människor och bekantskaper.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Genom att hela klassen bestämmer en dag och sedan annonserar runt om i byn. Med ett samarbete med företagarna i byn om eventuell sponsring med material för skräpplockning.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Hela byn drar nytta av detta genom att om man själv hjälper till att plocka skräp, blir man medveten om vikten av att hålla rent och skydda naturen.

Komplettera er beskrivning:

Bilaga 1

GYMNASIE

1:a ProCivitas - Larval Cultura

Motivering:

En unik lösning som med liten påverkan på klimatet bidrar till en stor positiv samhällseffekt. En noggrant framtagen innovation, med ett stort ansvarstagande i alla led och med många utvecklingsmöjligheter. Samt med en engagerande och lärorik presentation blev det tydligt hur denna innovation bidrar till en bättre framtid.

Pris:

 • Hövding
 • Presentkort på Nordic Choice Hotels
 • VIP-paket på Big slap 2021*
 • Jojo Sommarkort

*GRATTIS OCH GRYMT BRA JOBBAT!

Den 31 juli 2021 skall Ert team få följa med oss på Big Slap.

Utöver att få uppleva festivalen från vår VIP-sektionen skall ni även få en exklusiv tur backstage där ni får träffa alla artister på plats och även få se festivalen uppe från vår scen.

Grymt bra jobbat återigen! Vi ser verkligen fram emot att få träffa er!

Ali Eftekhari – Festivalgeneral

Se pitchning på Youtube

Beskriv kortfattat er innovation:

Vi har en larvig vision! Vi vill hjälpa till att bekämpa ett av mänsklighetens största hot. Vi vill strypa en ohållbar industri och skapa cirkulära kretslopp. Ett steg på vägen är vår innovation som vi hoppas kan revolutionera fiskfoderindustrin. Varje år mals 25-30 miljoner ton fisk ner till fiskmjöl som används som mat i fiskodlingar. Dessa fiskar tas upp ur havet oberoende av art eller betydelse för våra ekosystem. Ett hårt fisketryck ger negativa effekter i hela näringsväven och våra ekosystem rubbas. Dessutom tillsätts protein från växtriket i fodret, ofta i form av soja som odlats på skövlade regnskogsmarker. Fiskfodret transporteras sedan världen över för att nå fiskarnas munnar. Fiskfoderindustrin bidrar alltså till utfiskning av våra hav, minskad kolinlagringsförmåga, minskad artrikedom och släpper ut stora mängder växthusgaser i atmosfären. Vår lösning är att mata fiskarna med larver. I Sverige slängs 1/3 av all mat som köps. Vi vill ta tillvara på svinnet för att producera ett hållbart fiskfoder. Vår idé är odla larver med matsvinnet och sedan mata fiskar i fiskodlingar med de näringsrika larverna. Larverna vi vill använda är den amerikanska vapenflugan som är näringsrik, kläcks och växer snabbt samt reproducerar sig i en rasande fart. Larverna och fiskarna har hög omsättning från foder till kroppsmassa. Per kg fiskkött krävs 1,6 kg foder till skillnad från 30 kg foder som krävs för att producera ett kg nötkött. Närings- och energiförlusterna blir alltså små från det att larverna föds upp till att fiskarna hamnar i butiken. Samtidigt som vi vill minska klimatpåverkan och trycket på våra ekosystem vill vi även normalisera användandet av insekter i matproduktionen. Det är en bra bit på vägen mot en ny livsstil med insekter som främsta proteinkälla, vår framtid!

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Vår innovation syftar till att främja måluppfyllelse av 8 av de 169 delmålen. Mål 2.4 innebär hållbar livsmedelskonsumtion och motståndskraftiga jordbruksmetoder, mål 12.3 fokuserar på att halvera matsvinnet i världen och mål 14.4 syftar till att främja hållbart fiske. Genom att standardisera vår innovation och fasa ut den befintliga fiskfoderindustrin kan vi bidra till en hållbar livsmedelskonsumtion där vi byter ut miljöfarliga proteinkällor till hållbara och närproducerade. Genom att använda matsvinn bidrar vi till att minska svinnet enligt mål 12.3. Fiskarna som fiskas upp ur haven i syfte att bli fiskmjöl behöver inte längre fiskas och odlingarna ersätter även en del av fisken som fiskas direkt ur haven. På så sätt bidrar vi även till att reparera de skador vi gjort på våra ekosystem vilket det globala målet 14.2 innebär. Genom att bygga upp ny infrastruktur och ett nytt cirkulärt kretslopp bidrar vi även till målen 13.3 , 9.4 och 12.8. Det vill säga att öka kunskap och kapacitet för att hantera klimatförändringar, att öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar samt att uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Vår innovation öppnar upp en marknad där det idag inte finns någon alls. Vi sluter en process inom livsmedelsindustrin och skapar ett cirkulärt kretslopp där vi maximerar utnyttjandet av de resurser vi utvunnit. Vår innovation är revolutionerande för hela fiskfodersindustrin. Insekter kan ses som framtidens proteinkälla. Insekter är näringsrika och har liten påverkan på klimatet. Vi vill göra övergången mellan att äta kött till att äta insekter lättare för konsumenter. Genom att istället mata fiskar med larverna får vi i oss en hållbar proteinkälla utan att förlora så mycket näring genom produktionskedjan. Med vår innovation tar vi ett steg i rätt riktning mot en mer hållbar livsstil med insekter som en stor del av våra proteinkällor.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

I Sverige finns välutvecklad infrastruktur ägnad åt sopsortering och avfallshämtning. Vi vill utnyttja detta redan befintliga system för att möjliggöra vår innovation. Vår vision är att matsvinnet som hämtas hos hushållen sedan tas till larvodlingar där avfallet utgör näringsrikt foder. Larverna får reproducera sig och växa sig stora innan de förs till fiskodlingar. Där matas fiskarna med larverna och de får i sig näringsrikt och framförallt hållbart foder. Något som hindrar processen är en EU:s förordningar gällande animaliska biprodukter i foder. Exempelvis kan kyckling i avfallet bära på salmonella. För att kunna använda matavfallet behöver vi alltså införa nya rutiner för att säkerställa att matsvinnet genomgått noga inspektioner och inte är kontaminerat. Dessutom utgör antibiotika i matavfall ett problem då denna sprids vidare och risken för antibiotikaresistenta bakterier ökar. Ett sätt att kringgå detta problem till en början är att använda avfall från olika fabriker och företag vars produkter ej innehåller animaliska biprodukter eller antibiotika. Vår innovation är i hög grad genomförbar och kräver varken stor omställning eller komplicerad teknologi. Det som inte redan finns idag är ställen att odla larverna på, alltså en verksamhet som förvaltar matavfallet genom att producera larver.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Vår innovation har betydelse för den enskilda individen såväl som för hela samhället. Konsumenter får lättare för att anpassa sig till hållbara konsumtionsmönster och hela jordens befolkning gynnas då vi hjälper till att uppnå en del av de globala målen. Innovationen öppnar även upp för fler jobbmöjligheter genom att skapa en marknad där det tidigare inte funnits någon alls. Detta gynnar lokala områden där arbetslösheten minskar och det gynnar hela samhället genom ökad välfärd. Idag används fiskfoder som tagits fram under dåliga förhållanden och som utförts på ett ohållbart sätt. Både utfiskade hav och artfattigdom är konsekvenser som delvis beror på ohållbart fiske orsakat av en efterfrågan på fiskmjöl. Innovationen gynnar oss alla på planeten, då den hjälper oss att hålla oss innanför de planetära gränserna.

Komplettera er beskrivning:

Film

Poster

2:a ProCivitas - Utvinning av kväve ur avloppsvatten

Motivering:

Den höga graden av nytänkande och den stora hållbarhetsnyttan presenterades på ett professionellt sätt. En avancerad men realistisk  innovation, byggd på ett gediget grundarbete, med hjälp av vilken man avsevärt kan minska klimatpåverkan.  

Pris:

 • Hövding
 • Presentkort på Nordic Choice Hotels
 • Backstagepass till Steve Angellos spelning*
 • Jojo Sommarkort

*GRATTIS OCH BRA JOBBAT

Tack för ert tävlingsbidrag och ert arbete bakom det! Jag älskar Er kreativitet och ert skapande från en idé.

Jag såg verkligen fram emot att få träffa er i Folkets park. Jag vill fortfarande träffa Er!

Därför bjuder jag in Er backstage till min nästa spelning i Sverige.

Ser fram emot att få träffa Er och få lämna över en ytterligare present när vi ses!

KÄRLEK

STEVE ANGELLO

Se pitchning på Youtubehttps://www.youtube.com/watch?v=rC27WerX0Gw

Beskriv kortfattat er innovation:

I slammen på avloppsreningsverken finns en massa resurser som kan användas inom exempelvis jordbruket som gödsel. Problemet är att det även finns tungmetaller och läkemedelsrester som vi inte vill ha i våra livsmedel. Vår innovation är att utvinna kväve som finns i avloppsreningsverkens slam i form av nitrat.

Vi utvinner genom att använda oss av två olika bakterier, denitrifikationsbakterier och nitrifikationsbakterier. Denitrifikation är en mikrobiologisk process där bakterier utvinner energi från nitrat. Genom att tillsätta denitrifikationsbakterier till slammet i en syrefattig miljö reagerar det med syret i nitraten då det inte finns något annat syre tillgängligt. Under reaktionen bildas kvävgas som vi sedan leder vidare genom ett rör. Därefter får kvävet reagera med nitrifikationsbakterier i en syrerik miljö. Då bildas ammoniumjoner som sedan genom oxidation blir till nitrit och sedan nitrat. Vi har alltså extraherat nitraten från slammet och fått en produkt som kan användas inom bland annat jordbruksindustrin, metallindustrin samt inom hantering av livsmedel.

Idag används redan denitrifikation i vissa avloppsreningsverk men kvävgasen släpps sedan ut och i samband med det släpps även dikväveoxider ut som påverkar växthuseffekten. Vi vill utnyttja kvävet då det är ett väldigt användbart ämne inom många områden. Slammet är extremt energirikt och har potential till stora användningsområden om man kan utebli de oanvändbara och farliga produkterna. Genom att utvinna kvävet löser vi ett problem, men i slammet återstår fortfarande många andra användbara ämnen. Genom att extrahera kvävet ut slammet tar vi till vara på viktiga resurser som annars inte används. Vi minskar även övergödningen då vi får en cirkulär kväveutvinning.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Vår innovation är först och främst starkt relaterad till mål 9, då vår innovation bidrar till mer miljövänlig industri överlag. Mer specifikt så är vår innovation delvis kopplad till delmålen 9.1 och 9.4, pga just detta, att den gör industrin mer hållbar. Denna förbättring beror störst på utsläppsminskningen av kväveoxider (NOx-föreningar, växthusgaser) som lustgas (N2O).  Dessutom är innovationen kopplad till mål 11. Specifikt så berör innovationen delmål 11.6 då reningsverk ofta hittas i eller i närheten av städer, t.ex. i Helsingborg, och vår innovation skulle leda till mindre utsläpp av växthusgaser i form av lustgas (N2O). Pga att vår innovation skulle medföra att mindre kväve går till spillo ut i atmosfären (som det sker idag i reningsverk) så ingår vår innovation även i delmål 11.B.  Det finns även en koppling till mål 12, med delmål 12.4, då vår innovation minskar mängden lustgas (N2O) som släpps ut i atmosfären, samt delmål 12.6, då företag som NSVA kan integrera denna metod i deras reningsverk.   Mål 14 är även kopplad till vår innovation. Genom att vi tar mindre kväve från luften i atmosfären, och istället använder kväve som redan finns i avloppsvatten så blir förekomsten av övergödning i form av kväve mindre. Med andra ord så blir den globala kväveproduktionen mer cirkulär, vilket är en positiv utveckling. Pga detta bevaras naturliga miljöer som t.ex Östersjön. Specifikt så är innovationen kopplad till delmål 14.2, då ekosystem återställs/bevaras, samt 14.5 av samma anledning. Även delmål 14.A uppfylls av vår innovation. Slutligen så är vår innovation relaterad till mål 13 generellt då metoden minskar lustgasutsläpp, en växthusgas. Detta leder till en minskad växthuseffekt, vilket t.ex. leder till att klimatförändringar som att polarisarna smälter mitigeras.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Att utvinna kväve med hjälp av denitrifikationsbakterier är redan en utvecklad teknik som kan ses användas på vissa avloppsreningsverk idag. Däremot väljer de att inte göra någonting med kvävgasen, utan istället släppa ut den i luften där den riskerar att bli lustgas. Till skillnad från den redan utvecklade tekniken vill vi använda kvävet, vilket är nytt. Vi vill huvudsakligen kunna göra kväveberikat gödningsmedel direkt från slammet i avloppsreningsverken. Tekniken vi använder är framställd utifrån en analys av kvävets naturliga kretslopp, vilket innebär att den är billig, enkel och genomförbar. Vårt nytänkande är i stort sett att vi vill ta till vara på våra resurser och inte låta någonting gå till spillo. På så sätt får vi en cirkulär kväveutvinning som minskar övergödningen i längden.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Vår innovation är genomförbar då det är en relativt billig teknik och många av processens delar bidrar till andra delar i samma process. Vi använder oss av restprodukter i reningsverket för att underhålla bakteriernas miljö. Om man samlar in från-gasen från aktiv slamprocess så innehåller den en en hög andel CO2 vilket är bra för de autotrofa bakteriernas trivsel. Även spillvärme från reningsprocessen kan påskynda bakteriernas reaktion med kvävet. Vi har haft kontakt med utvecklingsingenjör Hamse Kjerstadius som dessutom förklarat att man har relativt stor kunskap om dessa bakterier och hur miljön ska se ut, och med den här kunskapen kan vi sedan bygga in miljöer där de kan trivas i ett reningssystem.

En annan faktor är att vi använder oss av en redan befintlig industri. Vi applicerar vår teknik i ett annat system för att effektivisera och förbättra denna process, vilket betyder att vi inte måste börja helt från grunden varken i konstruktion eller ekonomi.

I och med att vår innovation är gynnsam för miljön kan vi ansöka efter flera bidrag, bl. a. ett bidrag som ges till CO2 låga industrier. Separationen av kvävet i avloppen skulle innebära att gasfasen skulle “end-of-waste” klassas, avfallet som var är inte längre avfall, vilket skulle göra den slutgiltiga produkten lättare för försäljning. Man slipper lagstiftning rörande avfall och vi kan även sälja produkten som grön växtnäringsprodukt. Klimatmässigt sparar man på utsläppen när man använder sig av både CO2 och kväve, kvävereningen idag släpper nämligen ut CO2 och lustgas, och utifrån detta kan vi söka bidrag som Bio CCS teknik.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

På kort sikt framstår det som om att det endast är lantbrukare och reningsverken som gynnas av vår innovation, men i verkligheten är det långt fler än så. Vi har konstaterat att kvävgasen som i dagsläget släpps ut, antingen rent direkt från avloppsslammet eller vid uppeldning av slammet, kan bilda lustgas. Lustgas, även kallat dikväveoxid, är en 300 gånger värre växthusgas än koldioxid, dessutom bryter lustgasen ner ozonlagret. Genom att undvika att släppa ut denna gasen direkt från reningsverken kan vi på så sätt bidra till en minskad växthuseffekt och komma närmre FN;s tvågradersmål. På så sätt hjälper vår teknik hela världen och dess biosfär. Även de marina miljöerna påverkas positivt då vår innovation i längden minskar övergödningen då man får en cirkulär kväveutvinning.

Utöver detta har vi även konstaterat att allt fler industrier använder sig av kväve, allt ifrån att läkemedelsframställning till tillverkning av elektronikprodukter, vilket innebär att kvävet inte nödvändigtvis bara behöver användas till gödningsmedel. Detta gör vår innovation inte bara är användningsbar för läkemedels- och elektronikindustrin, utan även livsmedelsindustrin, den allmänna industrin, i laborationer med forskningssyfte och mycket mer.

Dessutom skulle Sverige föregå med exempel om vi var de första att utnyttja kväve från avloppsslammet, vilket hade påverkat andra att använda samma tekniker, eller till och med för utvecklingen framåt genom att forska på andra tekniker, eller utvinna andra ämnen, t.ex. fosfor från slammet. Eventuellt hade man kunnat dricka avloppsvatten utan att riskera konsumtion av tungmetaller eller läkemedelsrester. Genom vår innovation kommer vi alltså ett steg närmre drickbart avloppsvatten.

Komplettera er beskrivning:

Film  

Poster

3:a Helsingborgs sportgymnasium - Care For Others - Not All Heroes Wear Capes

Motivering:

Med ett annorlunda perspektiv och intressant  tillvägagångssätt möjliggör denna innovation att alla, på ett givande och okomplicerat sätt, kan vara med och bidra till en mer hållbar värld.

Pris:

 • En Hövding
 • Presentkort på Nordic Choice Hotels
 • Presentkort på Malmö Opera
 • Jojo Sommarkort

Se pitchning på Youtube

Beskriv kortfattat er innovation:

Våran projektidé är en funktion där vi samlar åtminstone alla svenska välgörenhetsorganisationer i en och samma app. I funktionen kan man välja att ge pengar till de olika välgörenhetens med minsta belopp på 10 kr. Man kan sätta upp en månadsplan där man ger 10 kr i månaden till de olika välgörenhetsorganisationer. Vi vill att budget/bank appar ska kunna nappa på detta och vilja ha detta i sin app som en funktion.

Vi vill också ge tillbaka till de som hjälper men för det måste vi ha koll på vem donerar varje månad, de som har gjort det i 12 månader i sträck har en möjlighet att få en speciellt bankkort med en symbol av Care For Others och med en litet text som säger “You’re A Hero” eller mer svenskt som säger “Du Är En Hjälte”. Det kommer skapa en vilja att hjälpa eftersom människor gillar att visa saker som de är stolta över. Folk kommer då visa kortet till sina vänner eller kanske någon ser det i kassan och frågar efter. Det kommer sprida ordet om vår funktion och troligtvis många till kommer sätta minst 10 kr  i månaden på en välgörenhetsorganisation  som de själv väljer.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Vi använder oss av alla de olika globala målen eftersom vi använder oss av alla välgörenhetsorganisationer som finns samt en funktion som hjälpa människor att få en stabil ekonomi. Målet med appen är även att hjälpa utsatta människor i fattiga länder. Beroende på vilken välgörenhetsorganisation det är så använder vi oss av de olika globala målen och delmålen. Eftersom alla inte använder samma globala mål för dem inriktar sig på olika mål.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Revolut är en budget/bank app som hjälp dig med din ekonomi. De har en funktion där du kan donera till 3 organisationer. dessa organisationer är utländska och inte svenska på grund av att Revolut är ett engelskt företag. För att vi ska kunna göra nästan samma sak fast med flera organisationer kan vi prata med svenska budget/bank appar och prata med svenska välgörenhetsorganisation samt ett par utländska. Vi kan lära oss av dem hur dem har gjort sin funktion. Detta är ingen funktion någon annan bank/budget app har och speciellt inte i Sverige vilket gör att våran idé är väldigt nytänkande och kommer kunna vara effektiv.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Vi behöver kontakta tekniska personer som är expert på att fixa funktionen. Vi behöver kontakta de olika välgörenhetsorganisationerna så vi kan få deras tillstånd att använda. Vi behöver kontakta olika bank/budget appar om vi kan få ha våran funktion i deras appar. Med samarbete med t.ex Swedbank kan vi utnyttja deras möjligheter att marknadsföra vår funktion. Genom att funktionen använder sig av alla globala målen kan de använda det som en “keyword”. Det kommer få mer människor att välja swedbank över de andra banker “En bank som vill hjälpa andra”

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Bank/budget appar kommer ha nytta av denna funktion för att kunna stärka sitt rykte i bankvärlden och för att få in nya kunder till banken. Välgörenhetsorganisationer kommer också ha nytta av denna funktion för att få mer människor att kunna bidra till de personer som är i nöd av hjälp. Människor i allmänhet men i synnerhet de personer som behöver hjälp kommer lättare att kunna få detta genom denna funktion.

Hedda Andersson gymnasiet - Purewell

Se pitchning på Youtube

Beskriv kortfattat er innovation:

En bärbar vattenrenare med två filter som ska bestå av cellulosa som kallas nano pappersfilter och det andra filtret består av ett återanvändbar plast som ska säkerställa att folk i fattiga länder med orent dricksvatten ska kunna effektivisera vattnet, så att deras eget dricksvatten kan bli drickbart för alla. Utsidan på vår innovation ska bestå av materialet bambu. Vår innovation bygger på ett sugrör med två filter som kan rena vattnet från bakterier, andra föroreningar när man dricker vattnet samt kunna ta bort virusen i vattnet. Det är ett tjockt och litet sugrör som renar vattnet medan man dricker det. Syftet med innovationen ska vara mer hållbart för miljön.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Vi kan koppla vår innovationen till två delmål i mål 6 i de globala målen som handlar om rent vatten och rent sanitet för alla. Det är främst i delmål 6.1 som det står för att senast år 2030 ska vi kunna uppnå att alla människor ska tillgång till rent vatten och ska uppnå tillgång till rättvis och allmän säkert rent vatten. Dessutom utgår vi från delmål 6.4 som ska vi kunna se till att effektivisera vattenanvändningen för människor i utsatta länder med vattenföroreningar.    Vår innovation går också att koppla till delmål 6.3 som handlar om att förbättra vattenkvaliteten bland annat genom att minska föroreningar i vattnet, detta gör vi genom att ett filter som kommer att vara tillverkad av återanvändbar plast som ska filtrera bort de stora partiklarna som förorenar vattnet och på det sättet gör vattnet drickbart utan att det kan förekomma sjukdomar för människor.   

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Vår innovation är egentligen inte en ny idé, men det finns andra sätt som vi kan använda för att göra denna produkt mer hållbart för miljön än att använda sig av plast. Här kan vi också hitta sätt att kunna filtrera bort vattnet genom att använda ett sugrör som människor i utsatta länder ska kunna få tillgång till. Istället för plast på utsidan kan vi använda oss av bambu. Vi har bambu, eftersom att det är en mycket långvarig material som kan återanvändas av människorna i de utsatta länder och det kan även resultera i att själva verksamheten inte behöver befinna sig i Sverige utan i länder där det växer bambu istället för att koldioxidutsläppen ska ökas på grund av de längre transporterna.

Vi kommer också använda oss av ett annat filter som ska bestå av ett återanvändbar plast, därför att vi vill helst undvika att förbruka oss av fossila bränslen som dels kommer göra att vår produkt inte blir hållbart för miljön. Dels kommer det ta slut och vara en stor faktor för koldioxidutsläppen som gör att det blir betydligt mer varmt på jorden, vilket innebär att det påverkar växthuseffekten.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Vår idé är genomförbar, eftersom här tänker vi ut ett sätt om hur vår vattenbärare ska bestå av ett filter som ska eliminera de partiklarna i vattnet såsom smuts, bakterier, föroreningar och ett filter som tar bort också virusen i vattnet. Detta ska som sagt kunna förhindra fler dödsfall för människorna i de utsatta länderna. Därefter har vi tänkt ut att använda två filter istället för en. Det ska vara tillgängligt för alla människor som lever i svåra situationer i landet med kanske lägre inkomst att få tag på de.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Det är folk som bor i fattiga länder som kommer att ha stor nytta av vår innovation eftersom det kommer att underlätta vardagen för de, därför att folk kommer att använda den för att rena vattnet från bakterier,  smuts och virus. Sugröret är tjockt och det renar vattnet medan man dricker det. Folk i fattiga länder kommer att få tillgång till rent vatten och en bra vattenkvalite. Folk kommer att bli mindre sjuka i fattiga länder om de får tillgång till detta och fler barn kommer att räddas från att dö för tidigt. Den andra fördelen med denna produkt är att den inte använder elektricitet vilket gör den mycket användbar i tredjeländer, eftersom vi vet att alla har inte tillgång till el och vi vet att de flesta filter kräver numera elektricitet.

Helsingborgs sportgymnasium - Sjukvårdskoordinator

Se pitchning på Youtube

Beskriv kortfattat er innovation:

Sjukvårds koordinaterna ansvarar för att patienter får tillgång till information angående deras hälsa och välmående genom digitala medel. Koordinatorn ska påminna och göra rutin checker på patienter med hög risk för sjukdom, genom sms, samtal och digitala kontaktnätverk beroende på vad man har tillgängligt. De ska dessutom ansvara över den tekniska delen av sjukvården, som för tillfället är ineffektiv och krånglig. Detta för att underlätta för både patienter såväl som läkare att planera och bestämma hur de ska gå tillväga för att ge patienten den bästa vården möjligt, snabbt och effektivt. De ska planera vägar och adresser, samt sköta prioriteringen av patienter med hög risk för, eller med allvarliga sjukdomar eller skador, samt koordinera hembesök, el transport till och från sjukhus och leveranser av läkemedel för de som inte har möjlighet eller resurser. De sköter sortering av digitala patientjournaler och gör den lättillgänglig genom en app på din mobil eller internet så att patienten lättare kan följa deras hälsoutveckling och vård under hela vägen. Koordinatorn bör vara tillgänglig dygnet runt för att snabbt kunna erbjuda och lösa patientens ärende, akut eller ej. Vi vill heller inte att själva appen i sig och saker i appen ska kosta så mycket men för att samla in pengar till vår innovation har vi lagt in en månadskostnad för appen på 29 kr, och även så kostar medicinen som man kan beställa genom appen.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Vi har fokuserat på de globala målet angående god hälsa och välbefinnande och vill hjälpa sjukvården bli effektivare och skapa mer jobb möjligheter som inte kräver en sjukvårdsutbildning. Vi använder oss av både ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling genom att skapa mer jobb möjligheter som inte kräver så pass höga betyg eller krävande utbildningar så kan det bli mer attraktivt och göra så att fler kan ansöka om jobbet. Det är även ett jobb som både kvinnor och män kan arbeta med och inget som kräver mer manliga än kvinnliga eller mer kvinnliga än manliga egenskaper. På grund av att våra transporter från och till sjukhuset är eldrivna och laddas med hjälp av solceller och el bidrar vi även till miljöaspekterna i samhället och och kopplar det till de globala målet om att bekämpa klimatförändringarna och den hållbara energin. Vi bidrar även till hållbara städer och samhällen i och med att vi hjälper sjukvården bli mer effektiv och underlätta för sjukhusen så de inte blir fullt på sjukhusen samt att vi hjälper människorna så de slipper åka fram och tillbaka från sjukhusen och gör så att dem får hjälp hemma istället för resor från och till sjukhuset så ofta (om de inte är något som kräver sjukhus, då ordnar vi även gratis skjuts dit).

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Vår innovation är nytänkande på grund av att vi kommer kunna erbjuda befolkningen i samhället ett effektivare sätt att lämna ut medicin. Det kommer att gå till på så sätt att vi hjälp med en apparat eller en app kommer att kunna trycka på en knapp för att direkt få kontakt med sjukhuset. Personen kan även välja att bli kontaktad genom telefonsamtal eller på sms.  Man kommer då att bli kopplad till en person som kan med hjälp av ditt personnummer se vilka mediciner som du behöver och sedan kommer de anordna en specifik leverantör som kan leverera detta till dig. För att få sina mediciner så kommer man att behöva visa någon form av giltig legitimation som kan vara körkort, pass eller Id-kort. Förutom att man kommer kunna få sin medicin snabbare så kommer vi erbjuda hjälp genom telefon med en anställd på sjukhuset. Man kommer kunna få hjälp med att boka tid hos en läkare eller ifall man vill prata med någon för att veta ifall man borde komma in eller inte. Vi tänker även att denna personen kommer att skicka ut påminnelser till patienter som har hög risk för att få vissa sjukdomar. Dessa påminnelser kommer då vara en form av vetcheck för att kontrollerar de patienterna i form av att göra olika prover för att se så att det inte har försämrats. Man genomför dessa vectchekarna för att förhindra att sjukdomarna bryter ut. Vad som skiljer vår innovation från exempelvis doktor.se eller kry, är att vår app följer patienter som har varit på sjukhus och som behöver extra vårdnad och inte vem som helst. Utan appen följer personer som har en sjukdom, eller dåligt hälsotillstånd och framförallt äldre och följer upp personerna från sjukhuset och hem.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Vår innovation kan vi genomföra med hjälp av bidrag från landstingen och kommuner, detta beror på att vi behöver kunna betala lön till koordinatorn som jobbar på sjukhuset. Vi kommer även bli tvungna att betala en lön till de personerna som delar ut medicinerna. Först hade vi börjat med att gå till ett företag som skapar appar för att vi ska kunna designa våran app utifrån våra önskemål. Detta beror på att vi vill kunna anpassa den så att alla kan använda de.  Men för att detta ska fungera i längden så hade vi valt att till exempel ha reklam i appen.  För att vi ska nå ut till fler personer så hade vi valt att göra reklam för denna appen genom till exempel på instagram och andra plattformar på grund av att vi på så sätt kan nå ut till en större målgrupp. Förutom att vi hade valt att visa reklam i appen så hade vi även haft en månadsavgift på ca 29kr, vi valde detta priset på grund av att detta är en kostnad som borde passa alla. Vilket då gör att fler kan använda sig av vår app.När vi lämnar ut medicinerna så hade vi även val att ta ut en avgift vilket är medicinens pris. Detta gör vi för att kunna betala till exempel leverantörer och de andra som är anställda.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Vår innovation gynnar alla målgrupper i vårt samhälle, den gynnar till exempel den äldre befolkningen på så sätt att de med hjälp av en knapp kommer kunna få kontakt med sjukhuset och boka en tid utan att behöva sitta i långa köer.  Detta gör att ett större antal kan få hjälp och de känner att det är lätt att få hjälp istället för att behöva sitta i telefonmöte i flera timmar. Detta kommer även att gynna resterande målgrupper på ungefär samma sätt, fast nu kommer de andra målgrupperna kunna komma i kontakt med sjukhuset direkt. Detta gör att de kommer kunna ringa ett samtal på till exempel lunchrasten istället för att behöva vänta till efter jobbet. Detta ökar chanserna för att man får en tid hos en läkare.

Med hjälp av vår innovation så kommer vi kunna avlasta våra sjukhus. Vi kommer kunna hjälpa våra läkare på så sätt att de kommer kunna sköta sitt jobb medans en koordinator kommer kunna ta hand om kundbemötandet. Det kommer effektivisera våran sjukvård samtidigt som det öppnar upp för nya arbetsmöjligheter för de som inte har en sjukvårdsutbildning. Det kan vara i form av att vara koordinator, att köra ut leveranser med mediciner. Vilket innebär att arbetslösheten minskar och att fler personer kan få hjälp i tid, ifall dessa personerna får hjälp i tid kommer det även göra att de kommer kunna arbeta mer.

JENSEN gymnasium - Matklart

Se pitchning på Youtube

Beskriv kortfattat er innovation:

Med vår innovation MATKLART, minskar vi matsvinnet på skolor och i andra verksamheter genom att individen själv interagerar med appen.

Exemplet som följer är skrivet ur ett skol- och elevperspektiv.

 • Vid skolans uppstart i augusti, laddar eleven ner appen på sin mobil.
 • Eleven registrerar sig med hjälp av skolmailet.
 • Eleven fyller i specialkost och allergier.
 • Eleven kan klicka på “matsedeln” och se bilder på veckans matsedel.
 • Eleven klicka i om man ska äta eller inte, 24 timmar innan maten serveras.
 • Eleven kan även betygsätta maten, efter varje måltid med en smileys 1-5.

Det är obligatoriskt för varje elev att kryssa i om man ska äta.

Är man frånvarande så läggs frånvaron automatiskt in i appen, samt när det är studiedag osv.

På appen kan man även välja specialkost eller klicka i om man har någon typ av allergi.

Om man inte klickat i “önskar lunch” i appen dagen innan. Serveras ingen måltid till just den eleven.

Om man kryssar i att man ska äta men ändå inte gör de så får man först en varning. Efter tredje gången man missbrukat appen och inte ätit sin lunch, får man betala skollunchen.

Skolan eller verksamheten har själva möjligheter att välja ett eget belöningssystem som tex om man sköter bokningen av mat under en viss tid och inte misskött systemet, blir man erbjuden tex kanelbulle med kaffe som en bonus.

All mat som kommer att serveras kommer självklart vara vegansk.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Vår innovation kopplas på ett tydligt sätt till mål 12.3 “Halvera matsvinnet i världen” .

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Med vår innovation vill vi motivera användaren att ändra sitt sina vanor och sitt beteende, genom att göra ett medvetet val. Vår innovation finns idag inte på marknaden.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Vår Innovation är redan under utveckling. I samarbete med UF-företaget Fairshare UF på LBS kreativa gymnasiet, har vi tillsammans tagit fram ett avtal som definierar hur appen skall fungera. I avtalet beskriver vi alla appans funktion och design. Just nu arbetar vi på en framtagning av en prototyp som skall testas under våren.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

De som har nytta av vår innovation är skolor och andra verksamheter som serverar mat. Vår innovation minskar matsvinnet vilket gör en positiv påverkan på klimatet. Vår innovation minskar inte bara matsvinnet, utan sänker även kostnaderna för matinköp.

Väljer dessutom skolorna att servera vegetarisk kost, minskar även koldioxid utsläppen.

Komplettera er beskrivning: 

Bilaga 1

ProCivitas - Koldioxidfixerande solceller med titandioxid

Se pitchning på Youtube

Beskriv kortfattat er innovation:

Med naturen som inspirationskälla och konsult kombinerar Titantree en teknik som miljarder års evolution utvecklat med det senaste inom nanoteknologin. Titantree är en innovativ lösning som sammanslår befintliga, klimatsmarta solceller med nanostrukturerad titandioxid för att utföra artificiell fotosyntes. Innovationen minskar inte bara utsläppen, utan fångar även upp den befintliga koldioxiden i luften.

Den nanostrukturerad titandioxid som solcellerna beläggs med är ogiftig. Dessutom är det ett av de vanligaste ämnena i naturen. Med en extrem fotokatalytisk förmåga i närvaro av UV-ljus kan det utnyttjas genom att påskynda reaktionen mellan koldioxid och vatten, som båda finns i naturen och båda är den bidragande orsaken till den ökade växthuseffekten.Titandioxiden och solens UV-ljus möjliggör reaktionens omvandling av koldioxid och vatten till ofarligt etanol på en solpanel, utan tillföring av extern energi.

En mycket viktig del i innovationen är att bibehålla solcellens ursprungsfunktion. Även om den är belagd med titandioxid kommer den fortfarande fungera felfritt, eftersom solcellen och titandioxiden inte kommer att konkurrera om samma ljus. Solceller tar upp ljus inom 400-700 nanometer, medan titandioxid använder sig av ultraviolett ljus.

En koncis beskrivning av idén är en multifunktionell solcell som producerar klimatsmart energi och renar atmosfären på samma gång. En riktig seger för klimatet!

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Det finns många mål som innovationen kan kopplas till, då både samhällen och människor berörs av dagens klimatförändringar i stor utsträckning. De mål som är mest i fokus är dock de klimat- och energibaserade målen:  Först och främst berör en innovation som denna mål 13, som beskriver att vi ska bekämpa klimatförändringarna. Detta gör Titantree genom att binda atmosfärens koldioxid, vilket leder till minskad koncentration av koldioxid i luften, vilket i sin tur leder till en minskad växthuseffekt.   Koldioxid har även en enorm del i försurningen av världens hav, vilket hör ihop med mål 14, eller mer specifikt delmål 14.3 som innefattar att minska havsförsurningen. Genom att använda en innovation som inte bara tar fram ett alternativ till fossila bränslen – elektricitet från solceller – utan även samtidigt minskar koldioxiden i luften, kan vi på ett effektivt sätt minska koldioxidens effekt på klimatet. På så vis kan försurningen av haven stoppas i en mycket snabbare takt.  Även mål 15 “Ekosystem och biologisk mångfald” berörs indirekt av ovan mål. Koldioxiden som påverkar både global uppvärmning och försurning av haven gör att ekosystem rubbas vilket i sin tur påverkar den biologiska mångfalden, i många fall på ett oåterkalleligt sätt. En lösning som innebär att minska koldioxiden är därför vital för att kunna arbeta mot dessa problem.   Dessutom berörs mål 7.1 och 7.2, som innefattar tillgång till modern energi för alla, respektive att öka andelen förnybar energi i världen. En multifunktionell solcell som denna är alldeles riktigt en modern energikälla, som både bidrar till klimatet genom rening av atmosfären samtidigt som den är en förnybar energikälla.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Att lösa ett problem som klimatkrisen är oerhört komplicerat och en av de viktigaste lösningarna innebär att försöka bromsa förändringarna i största möjliga mån. Vi tog dock en annan ställning till problemet och undrade: vad kan vi göra för att motverka skadan som redan är skedd? Vi kom fram till lösningen att vi måste rena atmosfären på det överflöd av växthusgaser, som vi under flera decennier släppt ut. Vi såg helt enkelt på klimatfrågan från ett annorlunda perspektiv!

Innovationen är nytänkande på så sätt att vi kombinerar en så utmärkt pryl som en solcell, med en kemikalie som vi inte hört i sammanhanget förut. Titandioxiden har stor outnyttjad potential då det går att dra nytta av dess förmåga att katalysera en viktig reaktion – fixering av koldioxid. Fixering av koldioxid är generellt ett viktigt men än så länge ganska oanvänt sätt att bekämpa klimatförändringarna på. Titandioxidens kapacitet att hjälpa till med inbindning av koldioxid är dock stor och detta är därför ett utmärkt sätt för att eliminera de tidigare utsläppen.

Förutom att utnyttja titandioxiden på bästa sätt, så får vi inte glömma solcellernas roll i det hela. Vi vill att solceller ska få nå full potential genom att vi låter dem fylla flera funktioner. Det finns idag enorma solcellsparker med uppgift att skapa förnybar energi – vår idé är helt enkelt att effektivisera arbetet mot klimatförändringarna genom att utnyttja just den enorma platsen, och under samma tid både skapa förnybar energi och minska mängden koldioxid i atmosfären.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

För att Titantree ska kunna uppnå sitt mål, carbon free, är de viktigaste aspekterna en billig, enkel och effektiv produkt. I jämförelse med dagens solcellsteknik är molekylära nanopartiklar både billigare och lättare. Samtidigt kommer titandioxiden inte störa solcellernas produktion av energi då de använder sig av olika våglängder.   En solcell med nanoteknik kommer helt enkelt vara billigare än dagens solceller, utan att effekten går förlorad.

Dessutom använder den sig av befintliga medel. Solcellerna står färdiga och väntar på att vi ska kunna maximera deras funktion! Nanostrukturerad titandioxid finns dessutom redan ute på marknaden, exempelvis i solkräm. Det behövs därför inte någon vidare forskning kring dess framställning.

En mycket viktig del som bär innovationen är att titandioxidens katalytiska effekt som gör att den kan användas utan att delta i reaktion, och därmed inte förbrukas vid fixeringen av koldioxiden. Detta gör att våra titandioxidbelagda solceller kommer att vara i verk under en väldigt lång tid. De kommer inte att behöva mycket underhåll, utan kommer att sköta sig själva!

Det finns även stor potential för att kunna sprida detta och få pengar att satsas i projektet för en ökad effektivitet och verkningsgrad. Klimatfrågan är en av mänsklighetens allra största problem, och det är inte svårt att tänka sig att företag och privatpersoner kan vara intresserade av en uppdaterad och billigare variant av dagens solcell.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Denna speciella solpanel kommer kunna vara nyttig för hela vår planet! Innovationen kommer att kunna fixera koldioxid från luften. Koldioxid är en problematisk växthusgas som leder till global uppvärmning. Genom att reducera koncentrationen koldioxid i atmosfären kommer vi lättare kunna uppnå 1,5-gradersmålet och stoppa klimatförändringarna.

Genom att använda Titantree kan man få en miljövänlig energikälla, samtidigt som man motverkar klimatkrisen. Den riktar sig främst till människor i länder med ett stort antal soltimmar. På så sätt blir solpanelen som mest effektiv.

Produkten passar allra bäst i länderna vid ekvatorialbältet, som ofta är utvecklingsländer och redan har stora svårigheter och som redan nu drabbas hårdare av klimatförändringarna än västvärlden. Genom att implementera våra solceller i ett land där elektricitet är en bristvara så kan vi bidra till inte minst ett hållbart sätt att utvinna elektricitet, utan även fixering av koldioxid i atmosfären samt en utveckling av samhällen där den bristande energiförsörjningen skapat humanitära problem. Människor som levt utan elektricitet kommer kunna få tillgång till lampor, elektriska apparater och mobiltelefoner. Dessutom kan de då få tillgång till internet, som är en viktig källa när det gäller utbildning. På så sätt kan även små, isolerade samhällen utvecklas.

Slutligen kommer man framställa etanol, som i industriella processer ofta används som ett lösningsmedel. Etanolen som framställs via innovationen kan då transporteras till närliggande fabriker, som i sin tur slipper framställa sin egen etanol!

Komplettera er beskrivning:

Film

Poster

ProCivitas - RIO - jämför färdsätt och flyg efter klimatpåverkan

Se pitchning på Youtube

Beskriv kortfattat er innovation:

För att minska flygandet och användningen av äldre och bränsleslukande flygplan så har vi tagit fram Rio. Med Rio skriver du in vart du vill åka, och så sorteras olika tillgängliga färdsätt, såväl olika flyg som buss och tåg, efter lägst klimatpåverkan. På så sätt kommer fler att upptäcka tåget som både ett mer praktiskt och ett mer koldioxidsnålt alternativ. Dessutom får du möjligheten att välja mellan flyg och flyg. Faktum är att de mest moderna flygplansmodellerna har uppemot 20% mindre koldioxidutsläpp än traditionella. Detta vill vi framhäva med hjälp av vårt Sustainability Index. Denna beräkning baseras på avancerade algoritmer som använder information såsom bränsleförbrukning, sträcka, antal passagerare, flyghöjd, produktions- och underhållsarbete, logistikarbete och mycket annat. Dessutom vill vi integrera alla relaterade processer med klimatpåverkan, såsom användning av engångsartiklar och ekologiska produkter, som variabler. Med hjälp av all denna data kan en precis mängd koldioxidutsläpp kalkyleras fram för varje unikt flyg eller resa. För kunden kan en siffra verka rätt abstrakt och därför kombinerar vi alla variabler till ett betyg mellan 1 och 10 för att skapa ett Sustainability Score. Då kan kunden välja en resa på Rio med vetskap om det val hen gör. När kunden interagerar med en viss resa och vill gå vidare till bokningen kommer hemsidan att föra dem vidare direkt till tåg-, flyg- och bussbolagens bokningssidor. Genom att samarbeta med bolagen och plocka ett arvode av varje resa bokad via Rio kan vårt koncept lätt bli en affärsidé och utvecklas vidare, utan att behöva göra några tillägg på biljetterna. Vi har valt att designa vår tjänst på engelska från start och därmed expandera vår kundbas flerfaldigt, vilket möjliggör en global marknad.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

11:2: Tillgängliggör hållbara transportsystem för alla. En essentiell faktor i ett hållbart samhälle är möjligheten att kunna röra sig såväl korta som långa avstånd med litet ekologiskt fotavtryck. Inom städer och på landsbygden kan detta vara cyklar, bussar och spårvagnar, men det är på längre sträckor som vår innovation bidrar. Genom att ge kunderna en tydlig bild av vinnarna respektive förlorarna i kampen om en mer hållbar framtid, kommer flygbolag och andra att tvingas modernisera sin flotta och förnya sitt tankesätt. På så sätt kommer hållbara transportsystem möjliggöras även på långa avstånd.  13:3: Öka kunskap och kapacitet för att hantera klimatförändringar För att kunna tackla klimatförändringarna krävs det inte bara att politikerna är medvetna om nödvändiga åtgärder, utan att medborgarna också är det. Vår innovation ämnar som en informationsplattform där helt vanliga människor kan få en vetskap om hur mycket koldioxidutsläpp deras resor orsakar. Många vet idag inte vilken enorm inverkan de egentligen har på miljön när de går på ett flygplan. Vi erbjuder dem möjligheten att göra ett så klokt val som möjligt och presenterar hållbara alternativ, som tåg, extra tydligt för att sprida fördelarna med dessa. Vid genomslag av vår innovation på den globala marknaden skulle människor runt om i världen, affärsresenärer såväl som turister, kunna agera mer hållbart och driva på en utveckling mot mer bränslesnåla flygplan och bättre tåg. Det är så flygbranschen kan bli mer hållbar.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Rio sätter priset vår planet får betala i fokus istället för vad du får betala. Som vi alla vet söker vi alltid efter bästa pris när vi ska söka efter ett flygbolag för en semesterresa eller jobbresa, då lägst respektive högst prissumma listas upp. Rio har kommit med en nytänkande innovation där den listar upp transportalternativ från lägst klimatpåverkan till högst. På så sätt uppmärksammas människor att det går att flyga med gott samvete och Rio presenterar dessa alternativ för dig. Med Rio lägger vi större fokus på klimatpåverkan än prissummor, även om lågt pris och låg klimatpåverkan ofta går hand i hand inom flygindustrin. Dessutom möjliggör vi för resenärerna att snabbt och lätt jämföra olika färdsätt. Då slipper de ställa sig själva frågan “Finns det verkligen tåg dit?”. Eftersom tåg generellt har så pass låg klimatpåverkan kommer dessa att ofta listas högt och därmed påminna kunderna om potentiella tåg på en viss sträcka. Det är så vi kan öka tågresandet och därmed expandera den här marknaden. Med Rio skapar vi en tryckvåg av positiva förändringar i flygbranschen, en bransch som annars ofta går i skuggan av klimatförändringarna.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Vår innovation är genomförbar av flera anledningar. Dels så är hela tjänsten nätbaserad och kräver därmed inga större investeringar eller internationellt finansintresse för att etableras jorden runt. Det finns inget behov av varken underhållsarbete eller medarbetare i alla våra marknader. Samma sekund som Rio publiceras på webben kommer vem som helst med en internetuppkoppling ha tillgång till vår tjänst.

Dessutom krävs inga större startsummor för att få igång tjänsten, då konceptet i sig är rätt simpelt och allt som behövs är en domän och en server. Otaliga tjänster som jämför flygresor efter pris finns redan idag och bevisar att det är en full möjlig affärsidé. Både flygbolagen och tågbolagen lär dessutom vara villiga att samarbeta i en förhoppning att visa världen att de är vinnarna i kampen om en hållbar framtid. Inget företag vill bli erkänt som den traditionella och smutsiga koldioxidproducenten. Vi vill se Rio som den ledande tjänsten för bokning av flygresor.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

De som har nytta utav vår innovation är såväl affärsresenärer som turister, i själva verket alla personer som ska ta sig en längre sträcka någonstans, där de av ren instinkt hade bokat ett flyg. Syftet med Rio är då att istället få folk att välja tåg eller mer moderna flygplansmodeller eftersom de i regel släpper ut mindre koldioxid, och därmed inte drabbar vårt klimat lika hårt. Rio kan bidra till en förändring i attityd gällande resor, vilket på sikt kommer resultera i förändrade beteenden hos våra resenärer. Vi kan dessutom få allt fler att upptäcka fördelarna med tågresande och därmed möjliggöra en turistnäring till de ställen där flygen annars bara skulle flugit över.

Väljer fler tåget så kommer samhällets infrastruktur av räls att kunna expandera och förbättras, så att fler delar av Sverige, Europa och världen blir sammankopplade. Detta kan likt den stora järnvågsvågen bli en chans för mindre samhällen att växa och både bli industri- och turistcentrum.

För flygbolagen kommer Rio att innebära att de alltför traditionella och bakåtsträvande bolagen tydliggörs, vilket driver på en utveckling för modernisering av flottan och att inte flyga med halvtomma flyg i samma utsträckning. Flygbolagen blir tvungna att se över sin hållbarhetsstrategi i en kapprustning om att förbli relevanta i den nya världen där ekologiskt fotavtryck spelar lika stor roll som pris. Denna kapprustning och konkurrens kommer att utveckla flygbranschens hållbarhet utan att driva upp priserna.

Slutligen kommer det uppenbara: av allt detta kommer koldioxidutsläppen att minska och på så sätt förhindra en ökad global uppvärmning.

Komplettera er beskrivning:

Film

Poster

Söderslättsgymnasiet - Gröna filtret

Se pitchning på Youtube

Beskriv kortfattat er innovation:

En lösning på industriella koldioxid utsläpp

Idéen är att odla gröna mikroalger i fotobioreaktorer för att filtrera koldioxid  från industrier som producerar detta som en biprodukt. Algerna kommer sedan att rötas för att bilda biogas. På så sätt kan man utnyttja bildad koldioxid för att producera nytt bränsle istället för att det läcker ut i atmosfären. Bildad biogas kan  användas som nytt bränsle så allt går tillbaka till samma industri.

Vi får alltså ett kretslopp!

Restprodukterna kommer att  användas ansvarsfullt. De rötade  algerna läggs på  odlingsmark för att berika med nödvändiga närsalter. Syrgasen som bildas vid algernas fotosyntes kan samlas upp eller släppas ut och är en positiv bieffekt.

Bygger man ut systemet med att använda avloppsvatten från toaletter så har man dessutom en bra tillgång för de närsalter algerna behöver för en snabb tillväxt.

Det kommer vara kostsamt i början (installationskostnader) men ger vinst i längden då man får en hållbar och förnyelsebar energikälla till industrin samt hittar en naturlig väg för avloppsvatten. Det blir ett slutet kretslopp med mycket liten miljöpåverkan, och därför i längden billig i drift.

Det ger dessutom en bra image för företaget att använda sig av det “Gröna Filtret”.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

7 Hållbar energi för alla Bra koppling till delmål 7.2 samt 7A eftersom “Gröna Filtret” både ökar andelen förnybar energi i världen och visar hur viktigt ett internationella samarbetet inom forskning och teknik är samt att det bygger på en gemensam investering i infrastruktur och ren energiteknik. 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Lyfter delmål 9.4, 9,5 samt 9.B. “Gröna Filtret” fungerar på alla industrier som har problem med effektiv resursanvändning och miljövänlig teknik, gynnar forskningsinsatser samt stödjer vår svenska industri. 12 Hållbar konsumtion och produktion “Gröna Filtret” gynnar mest produktion och då speciellt delmål 12.4, 12.5 och 12.6. Om man använder hela konceptet minskar mängden avfall och spridning av dessa. Det ger även industrier/företag en ökad möjlighet att tillämpa hållbara metoder. 13 Bekämpa klimatförändringar Genom att minska vår klimatpåverkan nationellt och samverka med andra nationer kan vi minska vårt bidrag till den globala uppvärmningen. Om kunskapen förs över till all industri så kan vi uppnå delmål 13A Med denna innovation kan naturligtvis många fler delmål uppfyllas eftersom allt hänger ihop.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Produktion av biogas har pågått i många år och försök med att använda alger till produktion finns också dokumenterat. Att alger har fotosyntes är en grundläggande kunskap och kunskapen om att använda alger till bioreaktorer och fotobioreaktorer finns också utformade.

Det innovativa med denna modell är den cirkulära ekonomin där man använder koldioxid för att producera förnyelsebar energi som kan användas för fortsatt produktion enligt kretsloppsprincipen. Här sätts alltså system som fungerar ihop för att minska på koldioxidutsläpp samtidigt som man får andra positiva effekter. Det är även innovativt att ha ett mer aktivt upptag av koldioxid genom att koppla koldioxiden direkt till bioreaktorer/ fotobioreaktorer i anslutning till utsläppet, istället för den passiva upptagningen som skett tidigare i bassänger långt ifrån industrier .

Avloppsvatten innehåller närsalter som kommer in i systemet direkt utan att först ha passerat ett traditionellt reningsverk där närsalter så småningom hamnar i haven och bidrar till övergödning. Reningen av avloppsvatten kan direkt överföras till industrin och teknologi för att göra detta finns.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Mikroalger är en producent som är väldigt anpassningsbar och klarar av att växa i många olika miljöer.  De tillväxer exponentiellt om de har rätt förutsättningar (pH, koldioxidhalt, ljusförhållande,närsalter etc)

De flest alger trivs inte i sura miljöer därför är en bra alg att använda sig av Coccolithophores pga dess förmåga att bilda ett skyddande kalkskal Detta skal fungerar som en naturlig buffert vilket gör att vattnets pH kan hållas konstant.  Naturligtvis  måste pH mätas kontinuerligt för att inte bli alltför lågt.

Om problematiken med ett lågt pH ändå uppstår kan man tillsätta kalk

Varför då inte ha en musselodling tillgänglig? Musslor är bra på att filtrera vatten och skalen uppbyggda av kalk.

I solintensiva område kan man helt koncentrera sig på att placera Fotobioreaktorer utomhus. I Sveriget kanske vi måste ha fotobiotanken inomhus och tillföra energi för att få tillräckligt med ljus och upprätthålla en någorlunda konstant temperatur Alternativet är då att använda en del av energiproduktionen för att upprätthålla detta för att säkerställa den cirkulära ekonomin.

Material till byggnationer ska väljas enligt principen närproducerat, återanvändbart och hållbart. I algodlingstank kan återvunnet glas användas. Även ledningar, rötningskärl mm ska väljas från material som kräver minimal nyproduktion.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Hela vårt jordklot!

Den största miljömässiga utmaningen just nu är att få bukt med klimatförändringen. Fossila bränsle måste ersättas av förnyelsebara och i all verksamhet behöver man få en cirkulär ekonomi. Svensk industri bidrar med över hälften av koldioxidutsläppen i Sverige.

Filtret kommer främst användas av industrier med stora koldioxidutsläpp eftersom koldioxiden är algernas primära byggsten så länge den får energi. Industrier som släpper ut mycket koldioxid idag är förbränning av sopor, cementproduktion,  järn- och stålindustrin samt återvinning av metaller.

I längden kommer hela världen gynnas genom att syftet är att minska på koldioxidutsläppen som i sin tur minskar växthuseffekten. Minskning av växthuseffekten leder till mildare naturkatastrofer, ett stabilare klimat och att ökenspridningen stagnerar. Detta är bara några av alla positiva effekter.

Komplettera er beskrivning:

Bilaga 1

Öresundsgymnasiet i Landskrona - NRGY Wave

Se pitchning på Youtube

Beskriv kortfattat er innovation:

Vår innovation är baserad på generatorer som omvandlar vågornas kraft till elektrisk energi. Generatorerna kommer placeras längst vågbrytare utanför hamnar, där elektrisk energi genereras från sammanstötningarna av vågorna. Vi har valt att använda en generator som inte behöver mycket kraft för att generera elektrisk energi. Generatorerna kommer att arbeta utifrån en magnet som rör sig in och ut från fasta spolar. Det finns två olika typer av generatorer som kan användas till vår innovation. Första alternativet är när vågen stöter på generatorn så förs magneten in och när vågen dras ut så åker magneten ut igen. Andra alternativet är en generator som genererar elektrisk energi utifrån att snurra på en turbin.

Tanken med att placera generatorerna vid vågbrytare kom från Borstahusen i Landskrona, där det finns en strand som är byggd av cement. Stranden går ut mot havet och är kopplad med en vågbrytare. När vågorna kolliderar med cementväggen så finns det mycket kraft som inte används och man kan istället utnyttja kraften för att generera elektrisk energi. Det som är bra med att placera generatorerna vid vågbrytare är att det är ett “dött” område. Få fiskar simmar bland stenarna och krabborna håller sig vid botten. Vågorna är nästan aktiva dag och natt, året runt och behöver inget stöd för att röra på sig, så som vindkraft osv

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Vår innovation kopplas till 5 st av de globala målen och det är: Hållbar energi för alla Mål nr #7 Hållbar städer och samhällen Mål nr #11 Bekämpa klimatförändringarna Mål nr #13 Ekosystem och biologisk mång fall Mål nr#15 Hav och marina resurser Mål nr #14  Hållbar Energi för alla Mål #7 Delmål 7.2 Säger “Till 2030 ska man väsentligen öka andelen förnybar energi i den globala energimixen.” Vår uppfinning använder kraften i vågorna istället för fossila bränslen.   Hållbar städer och samhällen Mål #11 En växande stad skapar flera nya möjligheter för ekonomisk tillväxt och kan också hjälpa till på en ökad sociala klyftor och ansträngningar på ekosystem. För en snabb inflyttning till städer finns nya krav som behövs ta emot på ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart sätt.  Bekämpa klimatförändringarna Mål #13 Mot vår civilisation så är klimatförändringarna ett självklart hot.  Växthusgasernas utsläpp stiger fortfarande och konsekvensen är att vi riskerar nå en global uppvärmning, vilket gör allvarliga konsekvenser för havsförsurning, vattentillgång, mänsklig säkerhet och ökar risken för naturkatastrofer.  Ekosystem och biologisk mång fall Mål #15 Grunden för vårt liv är ekosystem och biologisk mångfald. Om man ser till jordens befolknings behov av vatten, energi, mineraler och livsmedel utan att sabotera den biologiska mångfalden och säkerställa användningen hållbart för ekosystemtjänster är det en lösning för vår överlevnad.  Hav och marina resurser Mål #14 Havets temperatur, strömmar, kemi och liv sätter igång globala system vilket gör det lämpligt för mänskligheten att bo på jorden. 70% av vår planet är täckt av hav och för sin försörjning är flera miljarder människor beroende av kustnära och den marina biologiska mångfalden.    

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Vår innovation är nytänkande på flera olika sätt, den kommer att funktionera på ett miljövänligt sätt, genom att använda sig av bara vågornas kraft. När vågorna kolliderar med vågbrytarna så finns det mycket kraft/energi som går till ingen användning. Med vår innovation så vill utnyttja denna kraft som inte används för hitta möjligheter för en bättre och mer miljövänligare energikälla. Vår innovation kan fungera dag och natt, nästa hela året runt och kan placera runt hamnar i hela världen.

Ett annat sätt vår innovation är nytänkande på är att våra generatorer ska placeras vid vågbrytare. Med att använda vågbrytare för vår innovation så behöver man inte bygga speciella plattor för att placera vår skapelse. Tanken med att använda vågbrytare är att dem inte bara ska tjäna ett syfte men kanske flera. När det gäller vågbrytare så kallar man dem för ”döda områden” på grund av att det finns för mestadels inga levade arter vid stenarna. Få fiskar simmar längst stenarna på grund av att det kan vara skadligt och krabbor håller sig till botten av sanden

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Alternativ 1 är en generator som är uppbyggd av en magnet och en koppar spole, vilket använder sig av havets vågrörelse till att få magneten att röra sig i generatorn för att kunna förvandla vattnets energi till elektricitet. När vågen kolliderar med generatorn så åker magneten in och när vågen dras ut till havet så åker magneten ut igen.

Alternaiv 2 är en generator som är uppbyggd av en metall bit som har en ingång som gör att vattnet ska kunna komma in och i denna metall biten. I metall lådan finns det en turbin som kommer använda sig av havets vågor för att snurra och på så sätt kommer denna turbin generera energi till elektrisk energi.

Båda våra generatorer är användbara för alla som är intresserade, men som sagt så fungerarar de på olika sätt medan alternativ 1 har en mer enkel uppbyggnad än alternativ 2.

T.ex. om ett land harr sämre utvecklad ekonomi så kan man använda sig av alternativ 1 på grund av dess enkla uppbyggnad medan om man vill ha en så  effektiv generator som möjligt så kan man vända sig av alternativ 2.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Principen med vår innovation är baserad på att kunna använda en typ av energi såsom vågornas kraft och därefter förvandla den till en annan energi-el.

Detta är nyttigt för att vi kan använda oss av vattnets rörelse i havet, som alltid finns men tyvärr inte utnyttjas idag. Denna generator är miljövänlig, vilket innebär att den inte kommer att ha någon negativ effekt för den kommande generationen såsom ökad växthuseffekt.

Med hjälp av denna generator kan vi minska användningen av fossila bränslen.

Inte bara Sverige men även hela världen har behov av att använda sig av energi från havet för att världen har hittills använt sig av fossila bränslen men även förnybara energikällor på land men inte många har använt sig av energi från havet vilket är en fantastisk resurs för både oss och framtiden.

Tyvärr har denna innovation även vissa nackdelar. Inte alla har möjligheten att kunna använda sig av innovationen eftersom denna generator måste placeras på ett bestämt ställe såsom en kust med klippor. Detta innebär att inte alla länder kommer att kunna använda denna eftersom många länder ligger långt ifrån kusten.

Å andra sidan utnyttjas inte klippkuster till särskilt mycket idag så detta är en fördel.

Komplettera er beskrivning:

Bilaga 1