Tävlingsvillkor & bedömningskriterer

Det är frivilligt att delta i InnoCarnival Skånes tävling. Anmälan görs automatiskt när tävlingsbidraget skickas in. Alla tävlingsbidrag ska skickas in senast lördagen den 16 februari kl 24.00.

Tävlingsvillkor

Det finns tre åldersklasser i innovationstävlingen:

  • Grundskoleklass – Grundskoleklassen tävlar med maximalt ett bidrag.
  • Gymnasiegrupp – Gymnasieeleverna tävlar om grupper med maximalt sex stycken elever. Gymnasieklassen kan skicka in maximalt ett bidrag.
  • Studenter – Studenter tävlar i grupper om maximalt tre personer.

Tävlingskategorier

I år finns det två olika tävlingskategorier. Vilka tävlingskategorier, en eller båda, ni vill delta i bestämmer ni själva.

  • Bästa produkt – för grundskoleklass, gymnasiegrupp och studenter.
  • Bästa innovationsprocess – för grundskoleklass och gymnasiegrupp.

Jury

En jury kommer att bedöma tävlingsbidragen. Priserna blir klara senare i höst.

Bedömningen utgår från bedömningsmatriserna nedan.

Bedömningskriterier

Bästa innovation

Innovationen kan vara en produkt, en tjänst eller ett event/upplevelse och handla om att förbättra för samhället och dess individer lokalt, regionalt, nationellt eller globalt. Era svar kommer att bedömas enligt matrisen där 4 är det högsta betyg er innovation kan få och 1 det lägsta.

 

Ladda ner Bedömningsmatris Bästa innovation här

 

Bästa arbetsprocess

För tävlingsbidraget bästa arbetsprocess är vi intresserade av den förändring som skett under projektet. Pedagogerna som som både beskriver och bedömer hur utvecklingen, lärandet, har sett ut för din klass. Till din hjälp finns ett antal frågor och en bedömningsmatris kopplad till frågorna.

Ladda ner Bedömningsmatris Bästa process här.