Det börjar närma sig…

…för innovationskarneval i Malmö Folkets Park

SKICKA IN ERT TÄVLINGSBIDRAG
Innovationen kan vara en produkt, en tjänst eller ett event/upplevelse och handla om att förbättra för samhället och dess individer lokalt, regionalt, nationellt eller globalt. Alla tävlingbidrag ska vara inskickade senast den 15 februari kl 24.00. Skicka in ert tävlingsbidrag  Läs mer om tävlingsvillkor 

Det är viktigt att ni förbereder er för att hålla en presentation på scenen. I Innovationsguiden hittar ni tips och övningar som kan vara ett stöd i förberedelserna. Det finns möjlighet att visa bildspel och/eller filmer när ni presenterar. Presentationerna ska vara max 3 minuter.

IDÉBESKRIVNING
Vi ber alla klasser att förbereda en idébeskrivning. Skriv ut i färg på A3 och ta med idébeskrivningen till Malmö Folkets Park. Ni ombeds att fästa utskriften på ert utställarbord. Skicka kopia till jenny.kolfors@malmo.se senast den 1 april. Gå till Idébeskrivning 

PRISER & JURYARBETE
En jury och draknäste kommer att bedöma tävlingsbidragen. Juryn består av representanter från näringsliv, offentlig sektor och högskola. Prisutdelning sker på eftermiddagen den 16 april.

TRANSPORT & LUCH
Glöm inte att boka transporter i god tid, minst två veckor innan avresa. Biljetterna erbjuds gratis genom vårt samarbete med Skånetrafiken och är en värdehandling. Skånetrafiken uppmanar alla som ska resa med fler än 10 personer att göra en reseanmälanGå till Boka transport & lunch 

KARNEVALEN
Karnevalen arrangeras i Malmö Folkets Park 15-16 april, kl 10-16. Programmet för karnevalen publiceras på InnoCarnival Skåne i slutet av mars. Evenemanget är öppet och gratis för alla.
I mars kommer du få ett mail med information kring utställarbord, registrering, lunch, scenprogram, säkerhetsåtgärder med mera.

MARKNADSFÖRING
Hjälp oss gärna att marknadsföra InnoCarnival Skåne och tagga evenemanget på Facebook (@innocarnival) och Instagram (@innocarnival) med hashtaggen #innocarnival. Tipsa gärna media (exempelvis er lokalredaktion) och be dem skriva om dina elevers innovationsarbete som ska visas upp på innovationskarnevalen. 

Code of Conduct

InnoCarnival Skåne engagerar elever, pedagoger, företag och andra organisationer med visioner om framtiden. I projektet träffas vi för att utbyta idéer och lära tillsammans hur vi kan visa omsorg om varandra och vår planet. InnoCarnival Skåne handlar om innovationer, hållbar utveckling men allra främst om människor och möten mellan människor.

Alla är välkomna att delta och alla ska känna sig trygga i alla sammanhang InnoCarnival Skåne medverkar i, oavsett etnicitet, kön, identitet, sexuell läggning eller religiös tro. För alla som är involverade gäller att arbetet och vårt förhållningssätt ska bygga på nyfikenhet, öppenhet och tolerans. Vi vet att det finns olika uppfattningar och meningar. Lyssna på dessa, bemöt eller håll med, men alltid med respekt.

Alla former av kränkningar kan innebära uteslutning ur projektet och diskvalificering.

KONtakt

Jenny Kölfors

Projektledare, Malmö stad

Tel

+46 708-10 85 19