Om tävlingen

Det börjar närma sig…

…för innovationskarneval den 20-21 april på Malmö FF Eleda stadion

 
Vi öppnar upp för att klasser kan skicka in flera tävlingsbidrag (ett formulärsvar per tävlingsbidrag).

SKICKA IN ERT TÄVLINGSBIDRAG
På grund av rådande omständigheter har vissa lärprocesser behövts flyttas fram. Deadline att skicka in ert tävlingsbidrag är den 18 mars. 

Innovationen kan vara en produkt, en tjänst eller ett event/upplevelse och handla om att förbättra för samhället och dess individer lokalt, regionalt, nationellt eller globalt.   
Det är viktigt att ni förbereder er för att hålla en presentation på scenen. I Innovationsguiden hittar ni tips och övningar som kan vara ett stöd i förberedelserna. Det finns möjlighet att visa bildspel och/eller filmer när ni presenterar. Presentationerna ska vara max 3 minuter.

TÄVLINGSVILLKOR
Det finns olika åldersklasser i innovationstävlingen:

  • Grundskoleklass åk 1-3
  • Grundskoleklass åk 4-6
  • Grundskoleklass åk 7-9
  • Gymnasiegrupp – Eleverna tävlar med grupper om maximalt sex stycken elever.

IDÉBESKRIVNING
Vi ber alla klasser att förbereda en idébeskrivning. Denna ska även bifogas när ni skickar in tävlingsbidraget. Skriv ut i färg på A3 och ta med idébeskrivningen till Malmö FFs Eleda stadion. Ni ombeds att fästa utskriften på ert utställarbord.
Ladda ner Idébeskrivning

BEDÖMNING & JURYARBETE
En jury med representanter från skola, näringsliv och civilsamhälle kommer att bedöma tävlingsbidragen. 
Bedömningen kommer att ske enligt matrisens 3 parametrar (Nytänkande, Hållbarhetsnytta och Genomförbarhet) där 4 är det högsta betyg er innovation kan få och 1 det lägsta.
Ladda ner bedömningsmatrisen

KARNEVALEN
Karnevalen arrangeras i Malmö 20-21 april, kl 10-16. Programmet för karnevalen publiceras på InnoCarnival i slutet av mars. Evenemanget är öppet och gratis för alla.
I mars kommer du få ett mail med information kring utställarbord, registrering, lunch, scenprogram, säkerhetsåtgärder med mera.

MARKNADSFÖRING
Hjälp oss gärna att marknadsföra InnoCarnival Skåne och tagga evenemanget på Facebook (@innocarnival) och Instagram (@innocarnival) med hashtaggen #innocarnival. Tipsa gärna media (exempelvis er lokalredaktion) och be dem skriva om dina elevers innovationsarbete som ska visas upp på innovationskarnevalen. 

Code of Conduct

InnoCarnival Skåne engagerar elever, pedagoger, företag och andra organisationer med visioner om framtiden. I projektet träffas vi för att utbyta idéer och lära tillsammans hur vi kan visa omsorg om varandra och vår planet. InnoCarnival Skåne handlar om innovationer, hållbar utveckling men allra främst om människor och möten mellan människor.

Alla är välkomna att delta och alla ska känna sig trygga i alla sammanhang InnoCarnival Skåne medverkar i, oavsett etnicitet, kön, identitet, sexuell läggning eller religiös tro. För alla som är involverade gäller att arbetet och vårt förhållningssätt ska bygga på nyfikenhet, öppenhet och tolerans. Vi vet att det finns olika uppfattningar och meningar. Lyssna på dessa, bemöt eller håll med, men alltid med respekt.

Alla former av kränkningar kan innebära uteslutning ur projektet och diskvalificering.