Bakgrund

 

Detta är fjärde gången InnoCarnival genomförs. InnoCarnival är ett nytt arbetssätt för skolor att arbeta med lärande för hållbar utveckling och entreprenörskap. Projektet ökar medvetenheten om de globala målen, ökar samverkan mellan skola och arbetsliv och stimulerar ett entreprenöriellt förhållningssätt.

Elever och pedagoger lär och upplever i inspirerande undervisningsmiljöer tillsammans med experter från näringsliv och kulturliv i kreativa lärprocesser. 

Skolprojektet riktar sig till barn och unga i Skåne. Förskolebarn och elever i åk 6-9 samt gymnasiet blir insatta i Agenda 2030 och utvecklar innovationer som svar på globala och regionala utmaningar.  Projektet avslutas med en innovationskarneval 15-16 april 2020 i Malmö – öppet och gratis för alla.

Totalt deltar cirka 5000 elever från hela Skåne. På karnevalen kommer 2500 elever per dag. 

 

 

Eleverna driver med inspiration från lärprocesserna egna projekt och utvecklar innovationer som svar på globala och lokala utmaningar. De tränar förmågor som rustar dem för vidare studier och arbete (tänka kritiskt, lösa problem, kommunicera, samarbeta, gå från idé till handling, arbeta kreativt, planera). 

Klasser som inte identifierat egna globala eller lokala utmaningar som de vill arbeta med erbjuds av våra samarbetspartners olika case där de kan utveckla innovationer kopplade till bland annat cirkulär ekonomi, demokrati, dagvatten osv.

Projektet är även en plattform för ett internationellt studentsamarbete mellan Hong Kong och Malmö Universitet.

Karnevalsdagarna 15-16 april på Malmö Folkets Park avslutar projektet som pågår under ett helt läsår. Eleverna presenterar och tävlar här med sina idéer och tävlar om bästa innovation.

Evenemanget är öppet och gratis för alla besökare. 

ÅRETS KREATIVA LÄRPROCESSER

Karin Auran Frankenstein
Sysav (Öppnas ny flik)
KAC-logo
VA syd (Öppnas ny flik)
Q group (Öppnas ny flik)
IKEA museum
Kretseum (Öppnas ny flik)
Sysav (Öppnas ny flik)
Malmö museer
VA syd (Öppnas ny flik)
Lunds universitet
Ide smart

 

JUryarbete

 

Vi vet att du har värdefull kompetens och erfarenhet för uppdraget och hoppas att du har tid och lust. Vi behöver dig!
Ditt uppdrag blir att tillsammans med övriga kollegor från Utvecklingsavdelningen utse de bidrag från antingen grundskolor och gymnasium som går vidare till nästa jurygrupp.

Praktisk information
Du kommer att få 20-30 tävlingsbidrag (ca A4) mejlade till dig senast fredagen den 18 februari. När du har fått bidragen vill vi att du läser igenom de och bedömer bidragen enligt en matris som även kommer skickas till dig. 

GRUNDSKOLA
När: 25 februari 
Var: 40-salen

Tid: kl 08:30-13:00 (vi bjuder på lunch)

GYMNASIE
När: 24 februari
Var: 40-salen
Tid: kl 08:30-13:00 (vi bjuder på lunch)

 

DRAKNÄSTE

 

Steve Angello 
För vårt Sverige

 

Nahal Illerstig 
Kronprinsessparets Stiftelse

 

Henrik Persson Ekdahl
Optimizer Invest

 

Gunilla von Platen
Transcom

 

Mikael Kretz
Qgroup

 

Erling Pålsson
Malmö Cityfastigheter

 

 

Vinster

 

I årets vinstpott finns flera studieresor där elever ges möjlighet att lära om hållbar utveckling och entreprenörskap:

 • Studietur till Lissabon (gymnasie)
 • Studietur till Stockholm (gymnasie)
 • Studietur till Köpenhamn (grundskola)

En rad andra priser kommer också att delas ut av våra samarbetspartners. 

 

malmö folkets park

 

Registrering och information
Öppet 8:30-16:30 (båda dagar)
Endast lärare registrerar klassen
Lunchbiljetter
Säkerhetsföreskrifter
Namnbrickor

Amiralen
Stora Amiralen – Utställning – Grundskola
Lilla Amiralen – Utställning – Förskola
Uteplatsen – Lunchservering
Scenprogram
Garderob
Toaletter

Cool Minds – Skaparverkstad
Visuell programmering
Workshop – solbil och vinkraftverk
Spelhörna
Biologi
Pyssel
Trampspel
Toaletter

Moriska paviljongen
Stora salen – Utställning – Gymnasie
Spegelsalen – möteslokal
Bistron – möteslokal
Trädgården – lunch för VIP-gäster
Scenprogram
Garderob
Toaletter

Stora scenen
Invigning Skåne Innovation Days – onsdag ca kl 09:00
Invigning InnoCarnival Skåne – onsdag kl 12:00-13:00
Prisutdelning – torsdag 15:00
Musik och kultur (båda dagarna)

Lilla scenen
Musik och kultur (båda dagarna)
Lunchförtäring
Redaktion Minibladet

Möteslokaler
Uthyrning av stålbodar till interna och externa organisationer

Parktorget
Fokus på Mål 3. Hälsa och välbefinnande
Interaktiv klättervägg
Tennis court
Generation Pep
Rörelse i skolan
Malmö FF

Brändan
Silent disco

Jaktpaviljongen
Konstutställning

Vänskapstorget
Vattenvetarbuss

Dammen
Inno Poetry

Ridhuset (slutet evenemang – Region Skåne)
Skåne Innovation Days
300 startup och etablerade företag

Barnens scen (slutet evenemang – Region Skåne)
Hack for Sweden – Hackathon
Svenska myndigheter och programmerare

Plaskdammen (Region Skåne)
Hängyta

Odlingsträdgården
Smaklabb
Måltidspedagogik
Foodtruck corner & knowledge hub
Tävling
Food Jam
Mat från Öresund
Ansvariga: Miljöförvaltningen, Marint kunskapscenter och Raincoat foundation

Carib Creol
Education Lounge
Pedagogiska Kartor
Facilitator: Emma Leijnse, Sydsvenskan
Ansvariga: Per Dahlbeck och Caspian Almerud

 

education lounge

 

ONSDAG – INPUT
Förmiddag erbjuds teoretiska perspektiv på samhälle/lärande/utbildning (Ann Bamford, Globala skolan, Jan Hyllén mfl.) och eftermiddag erbjuds exempel från praktiken; förskola/grundskola/gymnasieskola.

 

TORSDAG – BEARBETNING
Dag ett plus alla utställningar i arbetsgrupper där resultaten är tänkta kommunicera IC innehåll så att varaktiga förändringar kan åstadkommas i pedagogiska verksamheter. Arbetsgrupperna kommer att arbeta med olika uttrycksformer, inte minst digitala, för att skapa produktioner som kan kommunicera med omvärlden.

Framtidsförmågor.

 • Kreativa inslag – idérikedom, nyskapande, nyfikenhet, initiativtagande, innovationsanda.
 • Empatiska inslag – inlevelseförmåga, medkänsla, tolerans, förståelse och respekt för olikheter, solidaritet.
 • Karaktärsegenskaper – ansvarstagande, uthållighet, noggrannhet, organisationsförmåga, framåtanda, självdisciplin, emotionell stabilitet.
 • Sociala och kommunikativa inslag – öppenhet, social förmåga, samarbetsförmåga, flexibilitet, förmåga att uttrycka sig i olika former, kunna och våga uttrycka sin mening.
 • Inslag som berör självuppfattning – trygg identitet, självtillit och tilltro till egen förmåga, självförtroende, självkännedom, självständighet (autonomi).
 • Inslag som handlar om analys och problemlösning – kritiskt tänkande, problemlösningsförmåga, förmåga att sätta mål och planera.
 • Inslag som berör lärande – lära att lära, lust att lära, att reflektera över sitt sätt att lära och att utveckla sitt lärande, livslångt lärande.
 • Problem solving 51% 51%
 • Team-working 32% 32%
 • Communications 26% 26%
 • Critical thinking 21% 21%
 • Literacy 15% 15%
 • Digital literacy 15% 15%
 • Leadership 14% 14%
 • Foreign language 14% 14%
 • Emotional intelligence 7% 7%

 

Utbildningsdag

 

Vad: Utbildning om inkludering och bemötande

Vem: Värdar på innovationskarnvalen

Var: Quality Hotel – The Mill

När: 2 april

Tid: 14:00-17:00 (efterföljande after-work)

Arrangeras av:

Utvecklingsavdelningen, Tjejer i Förening och Malmö FF