WHY?

 

Genom hela utbildningen, från förskola till och med högskola framhålls entreprenörskap som en nyckelkompetens. Samtidigt betonas hållbar utveckling som ett övergripande perspektiv i all utbildning. InnoCarnival är en skolutvecklingsinsats som förenar de här perspektiven och förmågorna.

Vi människor är i grunden kreativa och har genom hela historien funnit nya sätt att tänka och handla. Vår kreativitet är en fantastisk tillgång nu när de globala utmaningarna blir alltmer påtagliga och vi står inför ett växande behov av nya idéer för en hållbar och rättvis värld.

Vi tror att barn och unga upplever en egen drivkraft och växer av insikten att de kan förändra och påverka. Vi ser att barn och unga kan – och vill – bidra till en bättre värld och skolan kan vara en möjliggörare!

Vi tror stenhårt på att barn och unga som är delaktiga i samhällsutvecklingen kan bli innovativa vuxna och aktiva, medvetna samhällsmedborgare.

Vi hoppas också att InnoCarnival bidrar till att skapa en starkare framtidstro bland barn och unga. Allas vår gemensamma framtid och kommande generationers, förutsätter kunniga, medvetna människor som känner ansvar för sig själv och varandra. Därför behöver vi vuxna skapa förutsättningar för framtidstro och ge barn och elever verktyg för att förstå sin egen roll och betydelse.
De måste förstå att de kan påverka den värld de ska leva i.

Illustration med pojke, joystick, maskin och gren

How?

Ja, hur rustar vi då våra barn och unga till att bli aktiva och medvetna samhällsmedborgare?

Givetvis krävs djupa ämneskunskaper och kunskap om de utmaningar vi står inför. Därför vänder sig InnoCarnival till lärare inom alla ämnesområden.

Vi tror också det är viktigt att låta barn och unga träna sin kreativitet genom att delta i kreativa processer och prova på att att driva egna innovationsprocesser. Genom att delta i InnoCarnival lär barn och unga om innovationsprocessen och arbetar i skarpa uppdrag med externa kontakter. Genom hela InnoCarnival tränar de sin förmåga att kommunicera,  att arbeta kollaborativt,  tänka kritiskt och att arbeta kreativt.

WHat?

InnoCarnival har sedan 2014 engagerat 10 000 barn och unga med drömmar och visioner om framtiden. De har samlats på innovationskarnevaler och för jurygrupper stolt presenterat finurliga lösningar och innovationer som kan bidra till de globala målen och Agenda 2030 (globalamalen.se). Politiker, företagare och andra besökare i alla åldrar har imponerats av innovationer som kan hjälpa forskare att bättre förstå hur människor kan leva under vatten, produkter som kan bidra till säker hygien för miljontals människor som saknar tillgång till vatten, och nya tjänster som bidrar till ökad psykisk hälsa.

InnoCarnival är en skolutvecklingsinsats som riktar sig till barn och unga i Malmö. Genom att delta blir barn i förskola och grundskola samt gymnasiet insatta i Agenda 2030 och utvecklar innovationer som svar på globala och regionala utmaningar. Syftet med InnoCarnival är att stimulera barns och ungas kreativitet, väcka intresse för hållbarhetsfrågor och i längden främja den skånska arbetsmarknaden.

InnoCarnival avslutas med en innovationskarneval. Karnevalen är en spektakulär mötesplats för lärare, barn och elever i förskola, grundskolan och gymnasiet, skolledare och tjänstemän inom utbildningsområdet. Evenemanget är öppet och gratis för alla. Se filmen från tidigare innovationskarneval.

InnoCarnival organiseras genom Pedagogisk Inspiration i Malmö som arbetar med professionsutveckling på uppdrag av Förskoleförvaltningen, Grundskoleförvaltningen och Gymnasie-  och vuxenutbildningsförvaltningen.

InnoCarnival genomförs i nära samarbete med många partners – små och stora företag inom olika branscher, ideella föreningar och Malmö Universitet.

Code of conduct

InnoCarnival engagerar elever, pedagoger, företag och andra organisationer med visioner om framtiden. I InnoCarnival träffas vi för att utbyta idéer och lära tillsammans hur vi kan visa omsorg om varandra och vår planet. InnoCarnival handlar om innovationer, hållbar utveckling men allra främst om människor och möten mellan människor.

Alla är välkomna att delta och alla ska känna sig trygga i alla sammanhang InnoCarnival medverkar i, oavsett etnicitet, kön, identitet, sexuell läggning eller religiös tro. För alla som är involverade gäller att arbetet och vårt förhållningssätt ska bygga på nyfikenhet, öppenhet och tolerans. Vi vet att det finns olika uppfattningar och meningar. Lyssna på dessa, bemöt eller håll med, men alltid med respekt.

Alla former av kränkningar kan innebära uteslutning och diskvalificering.

Kontakt

Jenny Kölfors, projektledare InnoCarnival

Grundskoleförvaltningen Malmö stad 

E-post: jenny.kolfors@malmo.se

Telefon: 0708-10 85 19