WHY?

Genom hela utbildningen, från förskola till och med högskola framhålls entreprenörskap som en nyckelkompetens. Samtidigt betonas hållbar utveckling som ett övergripande perspektiv i all utbildning. InnoCarnival Skåne är skolprojekt som förenar de här perspektiven och förmågorna.

Vi människor är i grunden kreativa och har genom hela historien funnit nya sätt att tänka och handla. Vår kreativitet är en fantastisk tillgång nu när de globala utmaningarna blir alltmer påtagliga och vi står inför ett växande behov av nya idéer för en hållbar och rättvis värld.

Vi tror att barn och unga upplever en egen drivkraft och växer av insikten att de kan förändra och påverka. Vi ser att barn och unga kan – och vill – bidra till en bättre värld och skolan kan vara en möjliggörare!

Vi tror stenhårt på att barn och unga som är delaktiga i samhällsutvecklingen kan bli innovativa vuxna och aktiva, medvetna samhällsmedborgare.

Vi hoppas också att InnoCarnival Skåne bidrar till att skapa en starkare framtidstro bland barn och unga. Allas vår gemensamma framtid och kommande generationers, förutsätter kunniga, medvetna människor som känner ansvar för sig själv och varandra. Därför behöver vi vuxna skapa förutsättningar för framtidstro och ge barn och elever verktyg för att förstå sin egen roll och betydelse.
De måste förstå att de kan påverka den värld de ska leva i.

How?

Ja, hur rustar vi då våra barn och unga till att bli aktiva och medvetna samhällsmedborgare?

Givetvis krävs djupa ämneskunskaper och kunskap om de utmaningar vi står inför. Därför vänder sig InnoCarnival Skåne till pedagoger inom alla ämnesområden.

Vi tror också det är viktigt att låta barn och unga träna sin kreativitet genom att delta i kreativa processer och prova på att att driva egna innovationsprojekt. Genom att delta i InnoCarnival Skåne lär barn och unga om innovationsprocessen och arbetar i skarpa projekt med externa kontakter. Genom hela projektet tränar de sin förmåga att kommunicera,  att arbeta kollaborativt,  tänka kritiskt och att arbeta kreativt.

Code of conduct

InnoCarnival Skåne engagerar elever, pedagoger, företag och andra organisationer med visioner om framtiden. I projektet träffas vi för att utbyta idéer och lära tillsammans hur vi kan visa omsorg om varandra och vår planet. InnoCarnival Skåne handlar om innovationer, hållbar utveckling men allra främst om människor och möten mellan människor.

Alla är välkomna att delta och alla ska känna sig trygga i alla sammanhang InnoCarnival Skåne medverkar i, oavsett etnicitet, kön, identitet, sexuell läggning eller religiös tro. För alla som är involverade gäller att arbetet och vårt förhållningssätt ska bygga på nyfikenhet, öppenhet och tolerans. Vi vet att det finns olika uppfattningar och meningar. Lyssna på dessa, bemöt eller håll med, men alltid med respekt.

Alla former av kränkningar kan innebära uteslutning ur projektet och diskvalificering.

WHat?

InnoCarnival Skåne har sedan 2014 engagerat 10 000 barn och unga med drömmar och visioner om framtiden. De har samlats på innovationskarnevaler och för jurygrupper stolt presenterat finurliga lösningar och innovationer som kan bidra till de globala målen och Agenda 2030 (globalamalen.se). Politiker, företagare och andra besökare i alla åldrar har imponerats av innovationer som kan hjälpa forskare att bättre förstå hur människor kan leva under vatten, produkter som kan bidra till säker hygien för miljontals människor som saknar tillgång till vatten, och nya tjänster som bidrar till ökad psykisk hälsa.

Här kan du höra elever berätta om sina idéer.

InnoCarnival Skåne är ett skolprojekt som riktar sig till barn och unga i alla Skånes kommuner. Genom att delta i projektet blir barn i förskola och elever i åk 6-9 och gymnasiet insatta i Agenda 2030 och utvecklar innovationer som svar på globala och regionala utmaningar. Syftet med projektet är att stimulera barns och ungas kreativitet, väcka intresse för hållbarhetsfrågor och i längden främja den skånska arbetsmarknaden.

Projektet avslutas med en innovationskarneval 15-16 april 2020 i Malmö. Karnevalen kommer även denna gång bli en spektakulär mötesplats för lärare och elever i grundskolan och gymnasiet, skolledare och tjänstemän inom utbildningsområdet. Evenemanget är öppet och gratis för alla. Se filmen från förra innovationskarnevalen.

Projektet organiseras genom Pedagogisk Inspiration i Malmö som arbetar med professionsutveckling på uppdrag av Förskoleförvaltningen, Grundskoleförvaltningen och Gymnasie-  och vuxenutbildningsförvaltningen.

InnoCarnival Skåne genomförs i nära samarbete med många partners – små och stora företag inom olika branscher, ideella föreningar och samtliga lärosäten i Skåne. Vill du bli samarbetspartner?

Kontakt

Jenny Kölfors, projektledare InnoCarnival Skåne

Grundskoleförvaltningen Malmö stad 

E-post: jenny.kolfors@malmo.se

Telefon: 0708-10 85 19