Kreativa lärprocesser

Boka transport

InnoCarnival Skåne bygger vidare på det koncept som har utvecklats vid tidigare arrangemang sedan 2014. Under hösten och fram till april nästa år kan du och dina elever delta i kostnadsfria lärprocesser som ger inspiration och stöd i innovationsarbetet. Lärprocesserna arrangeras i stimulerande undervisningsmiljöer runt om i Skåne.

Vi erbjuder gratis transporter genom Skånetrafiken.

Komplettera er Lärprocess!

 

Kivik Art Centre – Bygga konst/Land ARC KIDS

– Hjärna, öga, hand och hantverk

Vi är alla en del av det offentliga rummet. Vår närmiljö påverkar oss och avgör om vi trivs, om vi tycker om ”vår” plats eller inte. Att förstå, och kunna tolka, sin visuella omgivning är idag en viktig faktor för att orientera sig för alla människor – även för barn och unga.

Programmet Bygga Konst/Land Arc Kids på Kivik Art Centre ger barn och unga kunskaper om, och förståelse för, arkitektur, skulptur, natur och stadsbyggande, och hur dessa områden relaterar till varandra.

I råa, inspirerande lokaler, med närhet till en unik natur och med Kivik Art Centres skulpturer/strukturer som inspiration, finns utrymme för barn och unga att arbeta både inomhus och utomhus. Tänk Minecraft, fast i den verkliga världen med verkliga byggmaterial och omgivningar.

Stort fokus kommer att läggas vid barnens påverkansmöjlighet kopplat till några av de 17 globala hållbarhetsmålen.

Vi erbjuder gratis transporter via Skånetrafiken.
Anmälan görs direkt till arrangören. 

Målgrupp: åk 6 – gymnasiet
Tid: 3 timmar
Max antal: 15 klasser
Arrangör: Kivik Art Center 
Kontaktperson & anmälan : Susan Bolgar – info@kivikart.se 

Komplettera er lärprocess -  bild på en höna
Fjärillar

Bli idesmart

– och rädda världen

Under hösten vill Ingrid Remvall än en gång använda olika kreativa tekniker från sin bok Idésmart för att inspirera unga att tänka utanför ramarna, arbeta utmaningsbaserat och designa egna innovationer till InnoCarnival Skåne.

På workshopen “Bli idésmart – och rädda världen” får eleverna ta del av inspirerande exempel på sociala innovationer, de får prova kreativa övningar och metoder för idégenerering och de lär sig hur man säljer in sin idé. Syftet med workshopen är att eleverna ska komma på egna innovationer som kan lösa utmaningarna i de globala målen – innovationer som sedan kan bli klassens bidrag till InnoCarnival Skåne. Målet är att inspirera till engagemang och nyfikenhet kring hållbarhetsfrågor samt stärka elevernas innovationskraft och tro på sig själva.

”Det är just det här som vi elever behöver: inspiration, uppmuntran och motivation!”

”Jag blev inspirerad av metodiken och funderar på hur jag kan använda materialet även i annan undervisning.”

Ingrid Remvall är författare och föreläsare som arbetar med pedagogiska koncept och idéutveckling. Hon har skrivit boken Idésmart som är en verktygslåda kring idéskapande och entreprenöriellt lärande för unga och pedagoger. Boken finns med i det välkomstpaket som skickas till alla pedagoger som deltar i InnoCarnival Skåne. En ung social innovatör, Balqis Khattab, deltar även i workshopen som inspiration och stöd. Hon har bland annat startat Möllans Basement och är nu projektledare för Tjejdriven i Malmö.

Efter workshopen får eleverna tillgång till en hemsida med verktyg och inspiration där de kan vidareutveckla sin innovation och få ytterligare hjälp att paketera den.

Koppling till styrdokument

Målgrupp: åk 6 – gymnasiet Tid: 2,5 timmar
Max antal: 20 klasser (Workshop sker på er skola – vid önskemål finns lokal i Malmö)
Arrangör: Ingrid Remvall/Idésmart – Fiction Factory
Läs mer: Om boken: idesmart.se. Om Ingrid Remvall: ingridremvall.se
Kontaktperson: Ingrid Remvall – ingrid@ingridremvall.se

Better together

IKEA Museum är berättelsen om IKEA. I dåtid, nutid och framtid. Det är en resa i hemmets utveckling men även om en universell strävan efter en bättre vardag och de utmaningar som vi nu alla står inför.

Sen den industriella revolutionen har vi människor värmt upp planeten med 1°C och vi använder cirka 1,7 jordklot. Klimatförändringarna förändrar de samhällen vi finns i med extremväder, mat- och vattenbrist och kraftigt ökade havsnivåer.

Gemensamma kraftansträngningar krävs för att minimera klimatförändringarna. Som en av världens största detaljhandlare är IKEA fast beslutna att vara en del av denna rörelse. Vi vill leda dessa och inspirera andra. Genom att arbeta mot klimatförändringar skapas stora möjligheter: nya jobb, innovation, ekonomisk tillväxt och lägre energiberoende.

För ett hållbart samhälle behöver vi nya lösningar, nya metoder och nya beteenden. Hur hittar vi dem?

IKEA Museum erbjuder en guidad tur, med fokus på hållbarhet. Samt en workshop kring problemlösning, samarbete och resursanvändning. Lärprocessen hålls på IKEA Museum i Älmhult.

Målgrupp: åk 6 – gymnasiet
Tid: 3 timmar
Max antal: 20 klasser
Arrangör: IKEA Museum
Kontaktperson: Håkan Kihlström – info@ikeamuseum.com
Övrigt: Möjlighet att köpa lunch (80:-/pers) och fika (45:-/pers) i samband med besöket. Det går utmärkt att ta tåget till Älmhult. IKEA Museum ligger på promenadavstånd från järnvägsstationen. 

Bild på en tupp
Bild på Luftballonger

Dystopi – utopi

– metoder för att generera kreativa lösningar

Klimatförändringarna gör det allt svårare att odla. Samtidigt blir vi fler människor på jorden som behöver äta oss mätta. Vad händer när maten inte räcker till, när den tar slut?

De flesta av världens metropoler ligger vid kusten och vattnet har redan börjat stiga. Hur ser världen ut om 100 år? Vi är på väg mot en ny tid där antibiotika inte längre hjälper – där vi alla riskerar att dö av små sår och vanliga infektioner. Hur tacklar vi den postantibiotiska eran?

I DYSTOPI – UTOPI tar vi oss an några av vår tids allvarligaste problem. Med utgångspunkt i tre lamslående dokumentärer från 2018 som finns att ta del av på www.sr.se identifierar vi problemen. Med kreativa konstnärliga metoder slår vi undan verklighetens begränsande ramar och hinder för att kunna generera idéer och modeller som utvecklar samhället på ett hållbart sätt.

Träff 1 (60 min, helklass): Vi lyssnar på ett av radioprogrammen samtidigt som vi laborerar med en associativ bildlek och skapar visuella tankekartor i kollageform. Efter programmet identifierar vi tillsammans utmaningarna, vem är det ett problem för? Eleverna får i uppgift att lyssna på de andra två programmen till nästa träff och bygga vidare på sina kollage.

Träff 2 (2×40 min, halvklass): Med rollspelsövningen ”Optimisten ringer P1” hjälper eleverna att ta ett fördjupat grepp om individuellt utvalda problem. Övningen hjälper eleverna att släppa garden och öppna hjärnan. Eleverna får gärna arbeta i grupp. Med hjälp av bilder ur kasserade böcker och andra restmaterial visualiserar vi utopierna i två/tredimensionella kollage.

Målgrupp: åk 6 – gymnasiet
Tid: 1 timme + 2×40 min
Max antal: 20 klasser
Arrangör: Konstnärerna Karin Frankenstein & Tomas Auran
Kontaktperson: Karin Frankenstein – karin.frankenstein@gmail.com
Övrigt: Träff 1 + 2 kan även slås samman så att hela programmet görs på en dag.

Plast

– teater och nanoforskning

En fusion av teater och workshop om miljöproblem och plast. Lärprocessen genomförs av två forskare från Kemicentrum på Lunds Universitet och en skådespelare från Teater Sagohuset.

Vi inleder humoristiskt och tankeväckande med en teatermonolog som fångar elevernas intresse och ger en emotionell ingång till den efterföljande workshopen. Där utför eleverna flera olika experiment som bygger på forskning av Cedervalls forskningsgrupp på Kemicentrum. Gruppen leder forskningsfältet om nanopartiklars påverkan på miljön.

Under workshopen kommer de visa hur plast bryts ned till nanopartiklar och tas upp i en födokedja. Lärpocessen inleds med en monolog i helklass och därefter workshop i halvklass. Lärprocessen hålls på er skola under oktober och november 2019.

Koppling till styrdokument

Målgrupp: åk 9 – gymnasiet
Tid: 3 timmar
Max antal: 20 klasser
Arrangörer: Teater Sagohuset & Kemicentrum i Lund
Kontaktperson: Leila Åkerlund – leila@sagohuset.nu

 

Bild på en fisk
Bild på en fågel

Drömmarnas hus

– starta med fiktion och landa i innovation!

En utomhuspedagogisk lärprocess kryddad med fiktion, engagemang, spänning och lekfullhet!

Vi lägger grunden för ert innovationsarbete hos er, i er närmiljö, utifrån ert sammanhang. Arbetet kommer att knytas till skolverkets ”Modul för undervisning i hållbar utveckling”.

Under arbetets gång kommer eleverna att undersöka och fokusera på några av de 17 globala målen. Vi erbjuder en praktisk och pedagogisk lärprocess, som hjälper att välja i er innovationsarbete.

Träff 1: Vi träffar aktuella lärare på er skola, eller i den närliggande skola som ni eventuellt samarbetar med. Vi presenterar förutsättningarna och tillsammans skapar vi underlaget för vår kommande utomhuspedagogiska träff.

Träff 2: En spännande utomhuspedagogisk dag sker i er närmiljö. Under denna dag kommer eleverna att träna samarbete och träda in i den fiktiva kontext som det utomhuspedagogiska utspelar sig i. Men också fördjupa sina kunskaper och slipa sina argument inför den avgörande debatten! En dag fylld av utomhuspedagogik, samarbete, undersökande, debatt och innovationer. Den avgörande debatten genomförs inomhus i skolan. Två klasser medverkar denna dag.

Träff 3: Denna träff äger rum cirka två till tre veckor innan er innovation ska lämnas till juryn, om ni vill delta i innovationstävlingen. Vid detta tillfälle träffas vi på en skola i regionen för presentation och finslipning av er innovation inför InnoCarnival Skåne.

Koppling till styrdokument

Målgrupp: åk 6 – 8
Tid: 2 tillfällen med elever, totalt 6-8 timmar 1 tillfälle med endast lärare 2-3 timmar
Max antal: 20 klasser
Arrangör: Drömmarnas Hus
Kontaktperson: Kristian Almqvist – kristian@drommarnashus.se

 

 

Finns framtidens energi i haven?

För att uppnå de globala hållbarhetsmålen och skapa en hållbar framtid för oss alla och vår planet behöver vi minska människans miljöpåverkan på planeten. Det innebär att vi ställer om till förnybar energi och slutar att använda fossila bränslen. Men kan vi klara det? Vill du vara med och söka efter framtidens hållbara energikällor i havet?

Marint Kunskapscenter bjuder in till två träffar där vi tillsammans med eleverna, på ett lekfullt sätt, experimenterar och undersöker olika energikällor med koppling till havet. Kan vi hitta framtidens batterier i havet? Hur fungerar vågenergi? Kan Öresunds starka strömmar generera elektricitet? Eleverna kommer att arbeta praktiskt utifrån verkliga problemställningar och samhällsutmaningar som skall utmynna i innovativa idéer om framtidens hållbara energilösningar. Vår lärprocess startar på naturum Öresund i Malmö under hösten 2019.

Träff ett: Varar i tre timmar och är på det nya naturum Öresund (Marinpedagogiskt Center) vid Ribersborg.

Träff två: Arrangörerna kommer ut till klassen under en lektion för att tillsammans utveckla innovationerna vidare.

Koppling till styrdokument

Målgrupp: åk 6 – gymnasiet
Tid: Två träffar (3 timmar + klassrumsbesök)
Max antal: 20 klasser Arrangör: Marint Kunskapscenter i Malmö
Kontaktperson: Michael Palmgren – michael.palmgren@smkc.se

 

 

 

Bild på framtidens energi
Programmering med globala målen i fokus - bild på figur

Programmering med globala målen i fokus

– konkreta verktyg till innovation

Allt fler samhällsproblem kan idag hjälpas av digitala och tekniska lösningar. De är kraftfulla, globala och effektiva! Men för att hitta en digital eller teknisk lösning krävs mer än en cool idé.

Det krävs praktiska kunskaper som kan användas som verktyg. Cool Minds lärprocess ger dessa verktyg till eleverna, så att de får möjligheten att kunna bygga sin egna innovation. Denna lärprocess sträcker sig över 3 separata tillfällen. Mellan besöken bidrar Cool Minds med tips och uppgifter som håller kunskapen levande i klassrummet. Vi kickstartar också projektet med en speciell lärardag för att säkerställa att även lärarna får den kompetens som behövs.

Koppling till styrdokument

Målgrupp: åk 6 – gymnasiet
Tid: 3 träffar á 4 timmar
Max antal: 45 klasser
Arrangör: Cool Minds
Kontaktperson: Marielle Sterner – marielle.sterner@coolminds.se

 

 

Energi för framtiden

– klimat- och miljöanpassade innovationer

Målet är att ge eleverna en djupare förståelse för hur vi lever och hur det påverkar vår omvärld. Vi lyfter och diskuterar ämnen som till exempel, hur klimatet påverkar oss, hur vi påverkar klimatet, uppvärmning och alternativa energikällor. Syftet är att sätta igång tankeprocesser. Programmet innehåller en första inspirationsträff på Malmö Museer, där en stadsvandring i Västra hamnen ingår och en uppföljande träff på er skola.

Målgrupp: åk 6 – gymnasiet
Tid: 2 träffar
Max antal: 10 klasser
Arrangör: Malmö Museer
Kontaktperson: Ulf Bergendorff – ulf.bergendorff@malmo.se

 

 

Energi för framtiden - bild på katt
Urbant Vatten Bild

urbant vatten

– utmaningar och lösningar

Med en upplevelsebaserad guidning i utställningen ”Den hållbara staden” kommer eleverna få aha-upplevelser, kunskap och insikt om framförallt urbant vatten. Vi synliggör stadens osynliga infrastruktur och lägger fokus på något vi tar för självklart, vatten. Genom upplevelser presenteras och diskuteras utmaningar och innovationsbehov.

Under besöket på Kretseum illustreras och diskuteras hur vatten och avfall samspelar mellan stad och hav. Hur fungerar vår stad idag med fokus på dricksvatten, dagvatten och avlopp? Vi uppmärksammar stadens dolda infrastruktur under mark, hur vatten rör sig ovan och under mark genom städer och natur. Vilka utmaningar står vi inför och vilka problem behöver vi lösa för att utveckla ett hållbart kretslopp för vatten?

Vi erbjuder även ett skitviktigt besök på något av våra avloppsreningsverk i Malmö, Lund, Eslöv eller Lomma under september –oktober. Eleverna får här följa vattnet genom reningsprocessen och vilka resurser som finns i avloppsvatten. Eleverna diskuterar sin egen roll i vattnets väg genom staden. Hur kan jag hjälpa till att hålla haven rena utan att lämna toaletten?

Målgrupp: Åk 6-9
Tid: Två tillfällen: Kretseum kretslopp och kunskapscenter (2 timmar) Avloppsreningsverk (1,5 timme) (förläggs under september-oktober 2019)
Max antal: Max 30 klasser
Arrangör: Kretseum kretslopp- och kunskapscentrum, Arenagatan 2, Hyllie
Läs mer: www.kretseum.se
Instagram: @kretseum
Kontaktperson: Amanda Haux – amanda.haux@vasyd.se