Innovationskarneval 15-16 april

 

malmö folkets park

 

Registrering och information
Öppet 8:30-16:30 (båda dagar)
Endast lärare registrerar klassen
Lunchbiljetter
Säkerhetsföreskrifter
Namnbrickor

Stora Scenen
Invigning Skåne Innovation Days
Invigning InnoCarnival Skåne – onsdag kl 12:00-13:00
Prisutdelning – torsdag 15:00
Musik och kultur

Lilla Scenen
Musik och kultur
Lunchförtäring
Redaktion Minibladet

1. Carib Creol
Education Lounge
Pedagogiska Kartor
Facilitator: Emma Leijnse, Sydsvenskan

2. Cool Minds – Skaparverkstad
Visuell programmering
Workshop – solbil och vinkraftverk
Spelhörna
Biologi
Pyssel
Trampspel
Toaletter

4. Moriska Paviljongen
Stora salen – Utställning – Gymnasie
Scenprogram
Garderob
Toaletter

5. Vänskapstorget
Vattenvetarbuss

6. Cykelsafari

7. Folkets Trädgård
Smaklabb
Måltidspedagogik
Foodtruck corner & knowledge hub
Tävling
Food Jam
Mat från Öresund

8. Hoppkuddar

11. Ridhuset (Region Skåne)
Skåne Innovation Days
300 startup och etablerade företag

12. Plaskdammen (Region Skåne)
Hängyta

13. Långa Dammen
Inno Poetry

17. Barnens scen (Region Skåne)
Hack for Sweden – Hackathon
Svenska myndigheter och programmerare

19. Jaktpaviljongen
Konstutställning

20. Brändan
Silent disco

22. Parktorget
Fokus på Mål 3. Hälsa och välbefinnande

Interaktiv klättervägg
Tennis court
Generation Pep
Rörelse i skolan
Malmö FF

24. Amiralen
Stora Amiralen – Utställning – Grundskola
Lilla Amiralen – Utställning – Förskola
Uteplatsen – Lunchservering
Scenprogram
Garderob
Toaletter

 

 

 

education lounge – PrograM

 

ONSDAG – INPUT
Förmiddag erbjuds teoretiska perspektiv på samhälle/lärande/utbildning (Ann Bamford, Globala skolan, Jan Hyllén mfl.) och eftermiddag erbjuds exempel från praktiken; förskola/grundskola/gymnasieskola.

 

TORSDAG – BEARBETNING
Dag ett plus alla utställningar i arbetsgrupper där resultaten är tänkta kommunicera IC innehåll så att varaktiga förändringar kan åstadkommas i pedagogiska verksamheter. Arbetsgrupperna kommer att arbeta med olika uttrycksformer, inte minst digitala, för att skapa produktioner som kan kommunicera med omvärlden.

Framtidsförmågor.

 • Kreativa inslag – idérikedom, nyskapande, nyfikenhet, initiativtagande, innovationsanda.
 • Empatiska inslag – inlevelseförmåga, medkänsla, tolerans, förståelse och respekt för olikheter, solidaritet.
 • Karaktärsegenskaper – ansvarstagande, uthållighet, noggrannhet, organisationsförmåga, framåtanda, självdisciplin, emotionell stabilitet.
 • Sociala och kommunikativa inslag – öppenhet, social förmåga, samarbetsförmåga, flexibilitet, förmåga att uttrycka sig i olika former, kunna och våga uttrycka sin mening.
 • Inslag som berör självuppfattning – trygg identitet, självtillit och tilltro till egen förmåga, självförtroende, självkännedom, självständighet (autonomi).
 • Inslag som handlar om analys och problemlösning – kritiskt tänkande, problemlösningsförmåga, förmåga att sätta mål och planera.
 • Inslag som berör lärande – lära att lära, lust att lära, att reflektera över sitt sätt att lära och att utveckla sitt lärande, livslångt lärande.
 • Problem solving 51% 51%
 • Team-working 32% 32%
 • Communications 26% 26%
 • Critical thinking 21% 21%
 • Literacy 15% 15%
 • Digital literacy 15% 15%
 • Leadership 14% 14%
 • Foreign language 14% 14%
 • Emotional intelligence 7% 7%

KONtakt

Jenny Kölfors

Projektledare, Malmö stad

Tel

+46 708-10 85 19