Innocarnival – Välkommen

OBS! Undertext är under produktion.

dina elever som framtidshjältar

Vilka förmågor blir viktiga i framtiden?

Reflektionsfrågor

  • Vad var er uppfattning/erfarenhet av begreppet Entreprenörskap innan denna samling?
  • I vilken grad anser ni att er skola i dag får in Entreprenörskap och SYV-uppdraget som det
    står i LGR11?
  • Utifrån resonemangen kring WHY- vad anser ni, vilket skäl väger tyngst för er?

Entreprenöriellt förhållningssätt i skolan

Reflektionsfrågor

  • Vilket/vilka nyckelord fastnar ni för mest?
  • Vilka utmaningar ser vi med att arbeta så här? Både för mig som lärare och mina elever.
  • Vilka möjligheter ser vi? Både för mig som lärare och mina elever.a
  • Vad blir nästa steg för oss, hur ska vi tillämpa entreprenöriellt lärande hos oss?