GRUNDSKOLA

Al-Salamah skolan - SOS-vägarna

Beskriv kortfattat er innovation:

Vår innovation handlar om att det ska finnas enskilda vägar för nödsituationer vilket innebär att alla SOS fordon kan komma fortare till deras destination genom deras avskilda SOS vägar. Detta kommer att göra framkomligheten enklare för alla fordon.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

9. Hållbar industri. Innovationer och infrastruktur.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Eftersom dagens vägar är begränsade och ofta trafikerade vilket gör att bilisterna blir stressade  och detta leder till att SOS blir försenade, därför har vi kommit på en lösning. De nya vägarna är separerade och ligger ovanför de vanliga vägarna.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

För att innovationen ska vara genomförbar så ska vägarna byggas lite högre om den andra vägar. Det krävs mycket arbete men långsiktig kommer det att göra stora förändringar och ge goda resultat för både bilisterna och för sjukvårdens framkomlighet.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Vår innovation riktar sig mot nödfallsfordon som troligen inte känner sig bekväma med trafikstopp vid nödfall, men nu har vi en lösning. vår innovation förändrar mycket.

Komplettera er beskrivning:

Bilaga 1

Al-Salamah skolan - EcoScan (Finalist)

Se pitchning på Youtube

Beskriv kortfattat er innovation:

Utsläppssökning, extremvärder, och utrotningsurhotade djur- detta är nyheterna som vi tonåringar och millennier konstant möts av. Klimatångest är ett faktum. Men trots den växande oron finns det många som som fortsätter konsumera ohållbart. Palmolja, plast och långa transportavstånd är självklara bidragande faktorer till ökad klimatpåverkan. Samtidigt är dessa faktorer konsumerade av miljontals människor dagligen. Men med appen EcoScan kan du inte endast minska din klimatångest, utan även göra något för klimatet- en vara i taget.. Genom en simpel scanning av en varas streckkod får du upp hur klimatvänligt produkten är baserad på 7 faktorer; koldioxidutsläpp, plastinnehåll, palmolja, kemikaliska ämnen, energiförbrukning hälsosamhet och återvinning. Appen ger dig även rekommendationer på miljövänligare alternativ av respektive produkt som skannats. Allt för att se till att du väljer den mest hållbara varan på marknaden. Dessutom kommer appen att beräkna din totala konsumtion per månad/vecka och dess hållbarhet genom att sammanställa alla varor du market som köpta. På så vis får man mer insikt över sin konsumtion och kan förbättra sina vanor för nästa gång man handlar. En annan funktion med appen ska även vara att man kan finna artiklar och studier om hållbar konsumtion samt livsstil och klimatförändringar för att vidare öka kunskapen om ämnet…

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

EcoScan har en stor koppling till de globala målet hållbar konsumtion och produktion, med delmålen 12.2 och 12.8 Vår app fokuserar framför allt på att motverka ohållbar konsumtion och klimatförändringar. För att vi alla ska kunna tillgodose våra behov är det viktigt att det vi konsumerar inte skadar vår ekonomi, framtiden eller miljön. Men växande problem som överkonsumtion och konsumtion av varor som produceras av ädla resurser och stora mängder energi har skapat extrema priser för vår tillvaro. Men med vår app kan man sloppa sin konsumtion av resurs, vatten- och energiutnyttjande produkter och istället hitta miljövänliga alternativ. Detta ger i resultatet att man får en mer hållbar användning av naturresurser och genom att appen får publicitet kan detta vidare öka kunskapen om en hållbar livsstil, framförallt med tanke på att en informationsf-flick kommer implementeras i appen. Att tillämpa en hållbar konsumtion och produktion är extremt viktigt för samhället. Det är inte endast en fördel för miljön, utan även en fördel rent ekonomiskt och socialt genom tillväxt på marknaden och ökad sysselsättnig.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Överutnyttjande av jordens naturresurser är en annan yttring av överkonsumtionens bittra eftersmak. Därför ska utveckligen av vår app motverka detta. Idag finns det appar som både sorterar avfall och spårar koldiox fotavtryck, men vår app är nytänkt på det viss att vi kombinerar alla dessa aspekt i en och samma app. Appar är något vi använder hela tiden, ibland flera timmar om dagen, så varför inte tillämpa dem på ett sätt som faktist gynnar vår tillvaro? Vi vill implentera ett sätt att enkelt kunna göra ens vardag mer miljövänligt, och vad är bättre sätt än en app för att göra just detta?

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Överutnyttjande av jordens naturresurser är en annan yttring av överkonsumtionens bittra eftersmak. Därför ska utveckligen av vår app motverka detta. Idag finns det appar som både sorterar avfall och spårar koldiox fotavtryck, men vår app är nytänkt på det viss att vi kombinerar alla dessa aspekt i en och samma app. Appar är något vi använder hela tiden, ibland flera timmar om dagen, så varför inte tillämpa dem på ett sätt som faktist gynnar vår tillvaro? Vi vill implentera ett sätt att enkelt kunna göra ens vardag mer miljövänligt, och vad är bättre sätt än en app för att göra just detta?

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Vi anser att en stor anledning till varför indivder fortsätter att konsumera ohållbart är till följd av att många av oss inte inser hur stort ekologiskt fotavtryck våra konsumtionsvanor faktiskt har. Det blir svårt att bidra till en durabel framtid, när man inte kan skilja mellan hållbar och ickehållbar konsumtion. Men med vår app gynnas både samhället och indivden genom att man blir allt mer medveten om hur ens konsumtionsvanor och varor spelar roll och därigenom kan finna bättre alternativ på varor som annars skulle ha en stor påverkan på  klimatet.

Komplettera er beskrivning:

Bilaga 1

Bilaga 2

Al-Salamah skolan - Workfortress

Beskriv kortfattat er innovation:

Innovationen är en app som hjälper de funktionshindrade personer att skaffa jobb. Med hjälp av en handledare kan man söka sig till ett jobb som passar en utifrån sina förmågor.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Nr 10 minskad ojämlikhet. Minska ojämlikhet genom att hjälpa funktionshindrade att ta del av samhället.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Det är något nytt då den ökar chansen för alla att få jobb oavsett funktionshinder. De som har det svårare får då större möjligheter till att hitta jobb som passar de. Appen kan utvecklas i framtiden och bli den nya arbetsförmedling riktat åt funktionshindrade.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Appen har först och främst en funktion där personen ska träffa en psykolog som ska skriva utförligt personens situation, vilka intressen, erfarenheter, samt förmågor och meriter denna har.

Dessutom får personen en inloggningskod som kan användas i appen för att söka sig vidare till de tillgängliga jobben. Arbetsgivarna kan lägga upp annonser som finns tillgängliga i appen. Appen har även en röstkommando som kan vara bra åt de som är blinda.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Åt de som är funktionhindrade. Minska ojämlikhet genom att hjälpa funktionshindrade att ta del av samhället och känna sig delaktiga och meningsfulla.

Komplettera er beskrivning:

Bilaga 1

Apelgårdsskolan - Sea TransFer (Finalist)

Se pitchning på Youtube

Beskriv kortfattat er innovation:

Havsvatten pumpas upp med solcellsdrivna pumpar. Vattnet avsaltas, saltet tas tillvara, och vattnet skickas sedan i långa rörledningar till områden med torka. Där renas vattnet i flera steg innan det kan hämtas av människor som behöver eller samlas i dammar för att användas till bevattning.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Ingen fattigdom – människor kan odla sin mat och bo kvar, Ingen hunger – odlad mat gör att man kan äta sig mätt, God hälsa får man om man t ex äter bra mat, Rent vatten – genom att rena det avsaltade havsvattnet, Innovationer – SeaTransFer, Minskad ojämlikhet – man kan bo kvar trots torrt klimat och dessutom minskar stigningen av havsvattennivån i andra länder om man flyttar havsvattnet, Hållbara samhällen – för att man har rent vatten och mat, Hållbar produktion för man kan odla på plats, Hav och marina resurser – för man gör dricksvatten av havsvatten, Ekosystem – mår bättre med tillgång till vatten, Fredliga samhällen – för man slipper bråka om vattnet.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Solcellsdrivna havsvattenpumpar används inte – än!

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Om man kan flytta gas i över 100 mil borde detta vara genomförbart med vatten också, och dessutom mindre farligt.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Människor i översvämningsdrabbade områden som kan bo kvar om inte havsvattennivån fortsätter att stiga.

Människor i torra områden som kan bo kvar och få bättre tillgång till vatten både som dricksvatten och till odlingar av mat.

Komplettera er beskrivning:

Bilaga 1

Apelgårdsskolan - GreenMarine

Beskriv kortfattat er innovation:

För att locka människor att komma till området kring Marint Kunskapscenter året om har eleverna kommit på en mängd förslag. Man ska samtidigt som man besöker platsen lära sig mer om havet och hur viktigt det är att vi tar hand om vårt avfall på rätt sätt för att undvika att plast hamnar i havet. Man ska kunna kunna lära sig att cykla och testa olika sportaktiviteter gratis med hjälp av Fritidsbanken. Människor med funktionsvariation ska kunna prova hur det känns att snorkla i undervattensmuseet. Man ska kunna se på film av olika slag i biografen under skidbacken, som kan användas av alla eftersom den har en hiss. Området ska vara tillgängligt för alla även på kvällar, pga belysning, t ex på skridskobanan och i skidbacken..

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Ingen fattigdom – alla ska kunna prova olika sporter, oavsett inkomst, God hälsa – att sporta vid havet är bra för hälsan, Utbildning – med information om havet och sopor, cykelkurser mm, Hållbar energi – aktiviteterna är solcellsdrivna – Anständiga arbetsvillkor – nya arbetstillfällen skapas, Infrastruktur – förändras i och med att tillgängligheten av området ökar, Minskad ojämlikhet – för att Fritidsbanken lånar ut sportutrustning gratis och att området är tillgängligt för människor med funktionsvariationer, Hållbara samhällen – med solcellsdrivna aktiviteter och insatser mot nedskräpning t ex i form av utbildning, Motverka klimatförändringarna – genom att utbilda människor, Livet under ytan – kan studeras i undervattensmuseet, Livet på land – blir bättre med minskad nedskräpning.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Ett område vid stranden i Sverige som är tillgängligt och lockande för människor året runt! Att kunna använda en befintlig del av staden på ett bättre sätt.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Med olika energibesparande lösningar i form av t ex solenergi blir inte anläggningen speciellt dyr att driva. De attraktioner och aktiviteter som planeras finns redan på annat håll. Men inte tillsammans.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Människor i vissa områden är mycket trångbodda och saknar både sysselsättning och meningsfulla aktiviteter på fritiden. Detta skulle skapa nya arbetstillfällen. I och med att det ingår utbildning om havet och sophantering skulle det få människor att se sin egen delaktighet i problemet med nedskräpning och få dem att ta större ansvar för sin närmiljö.

Komplettera er beskrivning:

Bilaga 1

Bulltoftaskolan - Matsvinnsfiluren (Finalist)

Se pitchning på Youtube

Beskriv kortfattat er innovation:

Vår innovation är en ”Matsvinnsfilur” där varje klass har en egen filur som de själva designat utseendet på. Filuren har ett huvud, en kropp och två armar och händer.

När vi ska skrapa av maten från våra tallrikar hjälper filuren till. Vi stoppar in tallriken med matrester i filurens mun och besticken lämnas i filurens händer som fungerar som behållare. Sedan skrapar filuren av tallriken med hjälp av ”tandborsten” och matsvinnet landar på en våg inuti filurens kropp. Tallriken sätter man sen i behållaren på filurens mage. Matsvinnet vägs och när alla elever i klassen ätit räknar man ut totalvikten av allt som slängts. Efter vägningen åker maten ner i en uppsamlingsbehållare och det kan användas till biogas eller annan typ av återvinning. Ovanför filuren finns en skylt och där står det hur stor mängd mat som slängts.

Den klass som slängt minst mat på skolan under en vecka tjänar en en ”BT-filur”  (typ ett klistermärke)  som också sätts upp ovanför filuren. När man har fått ett antal BT-filuren gör det så att både duktiga klasser och hela skolan kan få någon form av belöning i matsalen.

I förlängningen kan detta göra att skolans matsvinn minskar.

Idag kastar vi 42,57 kg mat under en vecka på Bulltoftaskolan. Vårt mål är att åtminstone halvera detta med hjälp av vår Matsvinnsfilur.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Vi kopplar vår innovation till mål 12, Hållbar konsumtion och produktion. 12.5 MINSKA MÄNGDEN AVFALL MARKANT Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall. Med hjälp av vår matsvinnsfilur tror vi att vi kan minska matsvinnet på vår skola och även sprida filuren till fler skolor och på så sätt minska det som önskas i mål 12 över hela landet.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Vi tänker att det är ett roligt sätt att göra oss elever delaktiga i målet med att halvera matsvinnet, då filurens möjlighet att väga vår mat gör att vi förhoppningsvis kan se en skillnad i hur mycket mat som slängs på Bulltoftaskolan. Att varje klass får lov att designa sin egen filur innebär att alla elever bryr sig mer om vad man slänger, än om man bara hade slängt allting i en gemensam stor avfallspåse.

Vi tror att vår innovation kan vara till nytta för flera skolmatsalar runt om i Sverige. Vi tror också att dessa kommer kunna användas på olika restauranger som ett sätt att hålla koll på matsvinnet och se till så att det minskar.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Det är en enkel konstruktion med flera funktioner som är möjlig att skapa med ett relativt billigt material. Vi tänker använda oss av någon form av plast som är återvinningsbar och en hård borste som kan skrapa bort maten. ”Bestickskhållaren” är två vanliga bestickskorgar och tallrikarna sätts i en tallrikshållare som liknar den som redan finns i matsalen. Vågen är kopplad till en display som visar vikten i kg. Matuppsamlaren är en sopsorteringstunna som man använder hemma i köket.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Eftersom klasser är med och designar sina egna filurer kan eleverna på skolorna känna ett större engagemang i arbetet mot de globala målen 2030. De kan lättare förstå varför det är viktigt att tänka på att inte kasta så mycket mat.

Vi tror också att vår innovation kan vara till nytta för flera skolmatsalar runt om i Sverige och att dessa filurer kommer kunna användas på olika restauranger som ett sätt att hålla koll på matsvinnet och se till så att det minskar.

Centralskolan - Ultra Power Ball (Finalist)

Se pitchning på Youtube

Beskriv kortfattat er innovation:

Ultra Power Ball är en sorts laddare. Det är som en boll. Den laddas när man leker med den. Innehållet är en generator, ull, luft och en power bank. Ullen skyddar power banken från att skadas när man sparkar eller kastar med bollen. Bollen har en läderyta. Vi valde läder som material för att om bollen hamnar i naturen och blir liggande förmultnar den. Både läder och ull bryts ner. Vi tänker oss att generatorn är gjord av återvunnen metall, som kan återvinnas igen. Eftersom 75% av mobilbatteriematerialet som finns kan återanvändas, så kan powerbanken göras av det. Även ledningarna mellan generator och power bank, samt power bank och ladd-uttag kan göras återvunnen koppar. Runt ledningar och power bank är det återvunnen plast.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

7.1 tillgänglighet till modern energi. Den kan ge elektricitet där det inte finns ledningar. 7.2 ökar andelen förnybar 17.6 samarbeta och dela kunskap om ny teknik.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Det  gör att man kan ladda var som helst. Även där det inte finns elledningar, eftersom man laddar genom lek. När man kastar eller sparkar bollen mellan sig så laddas bollen. Det gör att leken kan bidra med elenergi till hemmet. Då kan barn ha ett kul sätt att bidra.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Den är möjlig att göra med rätt redskap. Man kan köper in generator, ledningar, powerbank och laddaruttag, så räcker det med en symaskin för att sy ihop bollen och stoppa den med ull. Det gör att familjer som inte har en annan inkomst kan arbeta med det hemifrån.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Barn som får leka med bollen för att ladda den. Barn här behöver röra på sig och vara ute mer och leka många tillsammans. Fattiga som kan få jobb som är roligt.

Fågelbacksskolan - Waveair (Finalist)

Se pitchning på Youtube

Beskriv kortfattat er innovation:

Vår innovation, Waveair är ett lufttrycks kraftverk gjort av aluminium som genererar ström genom vatten nivåernas förändringar som ger upphov till ett framställt lufttryck i en cylinderformad konstruktion. Innovationen utvinner elektrisk energi från havets vågrörelser. Detta görs genom att kapsla in volym med luft ovanför vattenytan. Liknande en hink fylld med luft på vattenytan. Lufttrycket kommer att öka och minska i konstruktionen när vågrörelserna höjer och sänker vattennivån som pressar ihop luften i cylinder-konstruktionen, då den ej kommer ha någonstans att ta vägen när ventilen i toppen är stängd.

Tryckökningen och sänkningen utnyttjar man genom att låta luften explosivt “på en gång” åka ut genom en ventil så att luften kan passera ut och in i konstruktionen via en windside turbin som kommer att drivas både när luft strömmar ut, och in, när ett sug skapas i följd av att vattennivån sjunker kommer ett undertryck skapas. När vatten strömmar in i konstruktionen kommer även vattenturbiner sättas igång och generera elektricitet.

Tack vare windside turbinens aerodynamiska konstruktion kommer turbinen snurra i samma riktning oavsett om luften strömmar ut eller in. Turbinerna är ansluten till en generator som genererar elektrisk ström när rörelseenergi sätter turbinen i rörelse.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

7,1  Den är modern i form av enkelheten och nytänkande teknik. Det är en ekonomiskt hållbar ide eftersom den utnyttjar naturlagar som redan existerar men som triggas av enkel teknik och behöver därför endast få elektriska mekanismer för att fungera. Innovationen är modern för att den är hållbar och klimatpositiv.  7,2  Vår innovation är tänkt att vara 100% förnybar och icke-klimatpåverkande. Vi utnyttjar enbart det naturliga fenomen som skapas när luft inne i ett utrymme påverkas av ett vattentryck. Vår innovation genererar förnybar energi  som kan bytas ut mot t.ex fossila bränslen och kärnkraft som sätter vårt klimat och vår planet i fara.   7,3  Det kommer inte behövas investeras otroliga mängder pengar eftersom majoritet av vår ide bygger på grunt och vågigt vatten. Det finns gott om det på olika ställen globalt, därför skulle det snabbt gå att sätta ut vår ide och öka energieffektiviteten. 9,4   En uppfinning som kan lägga grunden för en ny sorts energikälla med fokus på miljövänlig resursanvändning. Vår ide handlar om att använda våra hav, som är en av våra oändliga resurser på ett nytänkande sätt.  11,6  Vår innovation har nästan ingen klimatpåverkan vid energiproduktionen.Om städer väljer att satsa på energi som från denna, kan de tillsammans uppnå delmål 11,6.  12,2 Hela vår ide är grundad på våra hav, en av våra absolut viktigaste naturtillgångar. Då vattnet i våra hav aldrig tar slut utan lånas, används och återförenas till sitt kretslopp är det en hållbar källa för användning.  13  Innovationen grundar sig på att vi ska bekämpa de klimatförändringar som jorden och dess invånare präglas av. Med vår innovation kommer vi närmare det mål vi ska ha uppnått om 10 år, 2030.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Vår innovation är nytänkande då vi använder oss av det som jorden består upp till 70% av, vatten, men på ett helt nytt och extraordinärt sätt. Vi tar fram energi genom att trigga naturliga fenomen som lufttryck och principen om kommunicerande kärl. Vanligtvis utnyttjar man vågkraft eller luftkraft (vind) separat men vår innovation genererar ström ur en helt speciell kombination av dessa två. Det som också utmärker vår innovation och gör den nytänkande är att den är klimatpositiv både i produktionen av själva konstruktionen och i produktionen av energin. Den är gjord i ett återvinningsbart material (aluminium) och den kräver ej några avancerade tekniker för att framställas. Samt så använder den sig ej av några fossila bränslen. Alltså skadar waveair inte vår planet och dess ekosystem lika mycket som andra innovationer. Slutligen så finns det inget kraftverk som vårt. Något som framställer energi helt naturligt, utan elektriska åtgärder eller regelbundet underhåll. Waveair producerar alltså energin konstant och automatiskt.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Detta är en miljövänlig och innovativ innovation som definitivt kan öka energieffektiviteten på ett miljövänligt sätt. Men det betyder inte att innovationen inte är genomförbar, tvärtom. Vår ide är tekniskt enkel då vi utnyttjar tryck och andra fysiska lagar som skapas naturligt. Därav behöver vi som människor inte lägga till en massa funktioner. Det krävs knappt om ens någon sorts form av forskning då vår ide är så enkelt konstruerad.

Vår innovation är lokaliserad på grunt vatten vilket bär med sig många fördelar, både tekniskt, ekonomiskt och produktionsmässigt. I och med att innovationen är på grunt vatten är det mycket enklare att montera än om den hade varit på djupare vatten. Det bär såklart inte heller med sig lika mycket kostnader eftersom man då ej behöver montera nere på djupa havsbottnar, det är mindre material och mindre arbetstimmar vilket återigen gör att det är en ekonomisk hållbar innovation. Grunt vatten är även fördelaktigt på så sätt att där är det mycket vågor vilket gynnar produktionen av den hållbara energin.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Vår innovation är till nytta för individer och stora samhällen. Innovationen kommer att bidra med hållbar elektricitet till hushållen. Waveair öppnar dörrarna till nya företag i vårt näringsliv. Därav blir det en bra konkurrens på marknaden och innovationen kommer hela tiden att förbättras. Företagen kommer att skapa arbetstillfällen för individer. Nya arbetstillfällen kommer att minska arbetslösheten i samhället och levnadsstandarden hos individer kommer att höjas.

Företag som producerar varor behöver elektricitet. Vår innovation kan användas som energikälla eftersom det kan vara ett billigare alternativ. Energikällan är miljövänlig vilket kommer att gynna företagen positivt, det ger konsumenterna en bra bild av företaget. Vår innovation även hjälpa nationellt. Staten kan se vår innovation som en bra energikälla med ekonomisk hållbarhet, ett alternativ till fossila bränslen. Staten kan då spara pengar och  göra andra satsningar på ex. välfärden

Innovationen bidrar till en hållbar energiproduktion som inte kommer lämna vår jord i något sämre skick till våra framtida generationer, den kommer tvärtom hjälpa oss och utveckla världen och dess produktion till ett mer hållbart och klimatpositivt sätt. Innovationen kommer ej bryta ner vår jord såsom många andra innovationer kan göra utan den kommer istället hjälpa oss att bygga upp den igen. I och med att vår innovation ej använder sig av fossila bränslen för att generera el så bidrar den ej till att skadliga växthusgaser frigörs och lägger sig i atmosfären. Det frigörs ett överskott av växthusgaser när de fossila bränslena förbränns vid energiproduktion. Detta bidrar till den globala uppvärmningen. Människo- och djurliv påverkas negativt av detta.

Komplettera er beskrivning:

Bilaga 1

Fågelbacksskolan - PIS

Beskriv kortfattat er innovation:

Vi har kommit på en idé som vi tror kan lösa en del av plast problemet. Vår idé går ut på att ha pantmaskiner i skolor. Anledningen till att vi valde just denna idéen är för att vi tror det kommer minska på plast i naturen. Hur? Jo de flesta ungdomar köper drycker i plastflaskor under skoltid. Efter dem har druckit klart drickan brukar ungdomarna kasta flaskan i naturen, och anledningen till att de gör det är för att dem är lata. Om vi har en pantmaskin i alla skolor underlättar det för oss ungdomarna jättemycket, dessutom får ungdomarna lite småpengar av att panta dessa flaskor de dricker. När pet-flaskan pantas blir det en ny flaska, detta bidrar till att det är mindre plast som tillverkas och samtidigt använder vi mindre material och sparar på energi.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Vi tror att vår ide kan leda till många positiva klimatförändringar och målen från agenda 2030 vi fokuserar på är mål 12, 13, 14 och 15.  Mål 12 innebär mer hållbar konsumtion och produktion, det är vad vi strävar efter med våran idea som leder till mer återvinning av plast, vilket i sin tur bidrar till mindre framställning av ny plast.  Mål 13 innefattar bekämpning av klimatförändringar och det är vårt top mål. Men med vår ide strävar vi efter en förändring när det kommer just till ekosystemet och för det mesta djurlivet i haven.  Mål 14 medför hav och marina resurser. Vår ide leder till mer återvinning av plast, vilket bidrar till att mindre plast hamnar i haven. Mål 15 har med ekosystemet och den biologiska mångfalden att göra. Att bygga upp ekosystemet igen är väldigt viktigt och det tror vi kan nå i de långa loppet med våran produkt.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Vår ide är nytänkande på det sättet att, vi uppmuntrar eleverna på skolan att panta sina flaskor. När de ser att dem kan få en slags belöning av att panta sina flaskor så kommer dem att göra det. Vi vet att de flesta ungdomar i vår ålder inte gör något om de inte får något tillbaka.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

För att se om vår ide kommer att lyckas har vi gjort en enkät där elever på skolan fick svara på frågor. Med hjälp av vår statistik kan man se att majoriteten av eleverna skulle tänka sig att panta sina flaskor. Detta visar att vår ide är genomförbar eftersom att eleverna skulle använda sig av den och minska plasten i naturen. Man kan även se att majoriteten av eleverna vill ha pengarna och en tredjedel av eleverna skulle donera pengarna till välgörenhet.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Vår produkt är riktad mot ungdomarna. Vi tror att om ungdomarna, som är vår nästa generation, ska kunna leva på ett bra sätt måste vi sluta kasta plast i naturen.

Om man minskar mängden tillverkning av ny plast så kan det resultera i positiva förändringar med klimatet, såsom mindre koldioxidutsläpp.

Plasten som vi slänger hamnar bland annat i havet. En stor mängd av plasten fastnar i korallrev. Korallrev är mycket viktigt eftersom en stor mängd av djuren i haven är beroende av korallrev så om de försvinner, försvinner även en stor del av djurlivet.

Om vi fortsätter leva på detta sätt kan ekosystemet förstöras mer än vad de redan gjort. Exempelvis kan det nedbrutna mikro- och nanoplast som hamnat i havet ha stor negativ betydelse för oss människor. En studie i Lund har visat att nanoplast i fiskars hjärna påverka fiskarnas funktion.

Komplettera er beskrivning:

Bilaga 2

Fågelbacksskolan - NPAC

Beskriv kortfattat er innovation:

Innovationen är en app man kopplar sitt mobila BankID till så att appen kan se all transaktionshistorik och identifiera vilka varor som köpts och hur mycket samt vilken plast produkten och förpackningen består av. Kvittot skannas i appen efter ett köp för att matcha pengarna som tagits från kontot så att varorna som köpts kan identifieras. Om någon köper med kontanter måste de skanna kvittot så att det räknas på sitt konto. 10 000 poäng läggs in på ens konto varje månad. För att inte skapa överkonsumtion läggs det till poäng varje månad istället för börja på 0 och gå uppåt. Olika produkter drar olika mycket poäng beroende på mängd och typ av plast. Det tas bara poäng varje gång man köper produkter som innehåller plast. Utöver detta kan appen visa statistik på ens egna personliga konsumtion av plast och utefter det ge konkreta förslag på förbättringar som kan göras. Efter varje köp ger appen dig förslag till vad du hade kunnat köpa istället för att kunna minska konsumtionen av plast. Det kommer även hållas skräpplockningsevenemang som man kan för poäng om man deltar i. För att identifiera att användaren är en människa och inte en robot som försöker utnyttja appens funktioner, så måste man handla regelbundet varje månad.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

De globala delmål vi anser kan nås med hjälp av vår idé är följande 12. Hållbar konsumtion och produktion.   12.8 Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar Appen uppmuntrar användarna att konsumera på ett mer hållbart sätt genom att föreslå hållbara förändringar. Genom att ge dig som användare konkreta förslag och förbättringar efter varje köp kommer det leda till hållbar konsumtion av plast.  14. Hav och marina resurser.  14.1 Minskar mängden plast som släpps ut i naturen genom att man konsumerar mindre plast. Målet med appen är att man ska minska konsumtionen av plast. Om alla användare lyckas med det kommer konsumtionen av plast minskas med 15%, därmed minska utsläppen i naturen och hav.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Användarna av innovationen får belöningar av vårt poängsystem. Våra potentiella sponsorer kommer även gå med vinst av att våra användare kommer automatiskt konsumera deras produkter. Appen tipsar dessutom liknande produkter med mer miljövänlig förpackning vid ett köp. Det kommer finnas olika tävlingar med poängsystemet där användarna tävlar om olika exklusiva priser. Vår innovation bildar dessutom arbetsmöjligheter. Upplägget av innovationen blir simpelt för målgrupperna att begripa och det mesta sker automatiskt. Appen är nytänkande eftersom den är kopplad till användningen av plast dessutom finns det ingen annan app som ger dig konkreta förslag och förbättringar efter varje köp.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Vi har två alternativ för appen.

Alternativ 1. Man kan med hjälp av en bank operatör skapa ett nytt kort som man använder bara när man ska handla produkter. Då är banken kapabel till att spåra dina köp och med hjälp av en lista som innehåller poängen för alla produkter som innehåller plast, kan man se hur mycket plast du har konsumerat.

Alternativ 2. Man kan samarbeta med alla bank operakörer för att göra samma sak. Men då måste man anställa några inom varje bank operatör, för att de ska hålla koll på alla inköp. Men då skapar man även arbetsmöjligheter.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Innovationen är riktad till alla individer med mobiltelefon. Alla med kort har nytta av appen, eftersom appen är kopplad till ett bankkonto där den kan spåra dina senaste inköp. Appen är väldigt användbar eftersom man kan se hur mycket plast man har konsumerat, dessutom se hur man kan minska konsumtionen av plast till nästa gång, genom att rekommendera andra produkter som innehåller mindre plast. Samt spara pengar eftersom appen rekommenderar produkter som kostar mindre samt är bättre för miljön. Om man inte har ett kort så kan man gå till närmaste bank för att få ett gratis kort där man kan sätta in poängen i närmaste maskin. De kan man senare omvandla till presentkort, då får man presentkoden som QR kod eller ett papperskvitto.

Komplettera er beskrivning:

Bilaga 1

Gullviksskolan - Charge your health

Beskriv kortfattat er innovation:

Varje dag när vi kommer till skolan lämnar vi in våra mobiltelefoner i ett mobilhotell. Tänk om vi kunde hämta ut dem på eftermiddagen nyladdade. Tänk om vi dessutom kunde ha laddat dem med förnybar energi. Vi har därför arbetat fram en innovation i tre delar som vi tillsammans kallar Charge Your Health; armbandet Health watch, det laddningsbara mobilhotellet och appen, HAC (Health and Charger). I armbandet som du bär under dagen lagras din rörelseenergi i ett batteri, du får en indikation på om du suttit stilla i mer än trettio minuter och den visar även hur många steg du gått under din skoldag. När skoldagen är slut hämtar du mobilen och lämnar in ditt armband för överföring av energi från armbandet till mobilhotellet. Om vår lagrade energi tar slut innan mobilerna är laddade går laddningen över på det lokala elnätet. Tänk om vi kunde spara en laddning var i veckan för oss 17 elever. Med ca 40 skolveckor blir det 680 laddningar på rörelseenergi. När du har hämtat ut din telefon och kommit hem kan du gå in i appen där du kan följa hur många steg du gått, hur mycket rörelseenergi du har alstrat samt följa statistiken över tid. Det tänkta materialet för armbandet är naturgummi eftersom det är giftfritt, elastiskt och hållbart. Mobilhotellet vi har är gjort av plast men vi tänker oss att det i framtiden går att tillverkas av bioplast som består av växtfibrer eller av återvunnen plast.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Vi kopplar vår innovation Charge Your Health till de globala målen nummer 3 och 7, god hälsa och välbefinnande samt hållbar energi för alla. Om man använder Charge Your Health uppmanar det till att vara mer aktiv och röra sig mer under sin skoldag, skolan skulle också kunna utlysa tävlingar och utmaningar för eleverna som t.ex. vem som gått flest steg, vem som har lagrat mest energi på en månad, gissa hur många steg det är runt skolgården osv. Även om man inte har någon mobil att lämna in så har man ändå möjlighet att hämta ut ett armband. Vår innovation bidrar därmed till att vi ska vara mer aktiva under våra raster och bli mer medvetna om hur mycket vi rör oss och vad det har för positiva effekter på vår inlärning. Det häftiga med att vi rör på oss är också att energin lagras och sedan används till att ladda vårt mobilhotell med förnybar energi. Vilket leder oss in på hållbar energi för alla, globala mål nummer 7. För att bryta ner det så kopplar vi vår innovation till delmål 7.1: säkerställa allmän tillgång till ekonomiskt överkomliga, tillförlitliga och moderna energitjänster.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Det nytänkande är att lagra elevers rörelseenergi under skoldagen för att sedan använda den till något vi har stor nytta av som att få en fulladdad mobiltelefon när vi går hem.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Vår idé är absolut genomförbar men vi besitter inte kunskapen till att ta fram en färdig och fungerande prototyp så har vi tagit kontakt med företaget ARM för ett möte med deras ingenjörer där vi ska pitcha vår idé för dem för att se vad vi med hjälp av deras kompetens kan vidareutveckla.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

De som har nytta av vår innovation är skolelever i första hand men vi ser också potential att vidareutveckla produkten till andra platser där man skulle kunna lämna in sin mobiltelefon för laddning såsom köpcenter, simhallar, arbetsplatser osv. Betydelsen innovationen kan få är att den ökar vår medvetenhet om hur mycket vi rör på oss och den uppmanar oss till att ta vara på energi som vi ändå alstrar. Vi blir aktivare, mår bättre och våra mobiltelefoner får laddning på köpet.

Gullviksskolan - Trashbot

Beskriv kortfattat er innovation:

Vi samlade skräp på skolgården under en lektion, då insåg vi att övervägande av skräpet var plast. Detta fick oss att tänka på hur vi kan samla upp plast som hamnat i vår natur. Våra lärare har tidigare arrangerat städdagar, men de är bara en gång om året och det är ganska tråkigt. Dessutom får vi plasthandskar att plocka med och plastpåsar att samla skräpet i! Skulle vi kunna göra det här på ett roligare sätt och oftare? Skulle vi kunna få en skräpfri skolgård på ett roligt och enkelt sätt? Vår innovation är därför en radiostyrd skräpsamlare som eleverna kan leka med på rasterna. När rasten är är slut så tömmer eleverna behållaren i ett kärl som sorterar skräpet i glasbehållare där det blir tydligt hur mycket skräp det är av varje typ. Länk till scratchprogrammering.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Vi har kopplat till det globala delmålen 13.3: Öka kunskap och kapacitet för att hantera klimatförändringar, med fokus på att öka kunskapen hos barn och unga. Lär vi oss tidigt så befäster vi kunskaper om miljö och återvinning som vi sen kan använda hela livet ut. Vi har också kopplat vår innovation till delmål 15.5 som handlar om att skydda biologisk mångfald och naturliga livsmiljöer. Genom att samla plast och annat skräp skyddar vi djur från både skador och svält. Om vi samlar skräpet på land så bidrar det också till att minska det skräp som annars sedan hamnar i haven. Därmed går det också att koppla innovationen till delmål 14.1 om minskning av föroreningar i haven.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Vår innovation är nytänkande på så sätt att det gör barn och unga intresserade och och medvetna om att vi behöver hålla vår natur fri från plast och annat skräp, dessutom utbildar den i hur man källsorterar olika material. En kunskap som barnen kan ta med sig från skolan och hem.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Att radiostyra en leksak att plocka upp skräp på en skolgård är genomförbart genom enkel programmering. Även sorteringsdelen går att uppnå med programmering. Att få barnen att vilja städa sin skolgård gör vi på ett lustfyllt sätt. För att genomföra vår innovation kommer vi att samarbeta med Trivec och ARM.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

De som har nytta av vår innovation är i första hand skolor eftersom det är en produkt som både sysselsätter eleverna under rasterna men också bidrar till en ren och skräpfri skolgård och miljömedvetna elever.

Hasslarödsskolan - EkoBi-mattan (Finalist)

Se pitchning på Youtube

Beskriv kortfattat er innovation:

Det är en slags ”matta” man lägger ut på tak – skjul, cykelställ, garage mm. Mattan är preparerad med fröer, lökar eller plantor. Man skräddarsyr mattan på vår hemsida och klickar i vilka blommor man vill ha och vilka insekter man vill främja – humlor, bin, fjärilar mm. Det ska även finnas färdiga alternativ såsom Blomsteräng, Fjärilsmattan, Bimattan mm. Viktigt att man klickar i var man bor, så det blir rätt växtzon (så växterna trivs). Mattan får man hem i en rulle och den är enkel att montera.

Mattan är uppbyggd av: naturgummi, torv, jord och ett litet nät som håller växtligheten på plats. Vi vill få mer grönt i stan 🙂

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Globalt mål nr. 15. Ekosystem och biologisk mångfald. 15.5 Skydda den biologiska mångfalden och  naturliga livsmiljöer. Vill har läst många larmrapporter om att våra humlor och bin håller på att dö ut. De är superviktiva för våra ekosystem, det kan bli katastrofala följder om detta sker. Vi vill se till att det finns livsmiljöer till våra insekter så att de inte försvinner. Vi tycker att detta passar till den innovationen vi arbetat med.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Att det är enkelt och relativt billigt sätt att främja våra ekosystem och naturliga livsmiljöerna. Just att man kan skräddarsy sin egen matta på nätet och få den ”färdig”. Skolor skulle kunna göra en matta som passar just det de arbetar med. Tänk vad roligt om man kan få in mera liv i skolarbetet – att det finns nära. Vi är så trötta på dessa långa,tråkiga cykelställ som det finns på skolor. Gör de till en lektionssal ute istället.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Vi tycker att den är ganska enkel att göra rent tekniskt. Naturgummi, torv, jord och fröer, plantor och lökar. En hemsida som funkar och är lätt att manövrera – ett roligt sätt! Vi tror att många tycker det är ett enkelt sätt att ”hjälpa” vår miljö.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Skolor, kommuner, fastighetsägare, landsting och även privatpersoner. Vi tror att man blir gladare av mer växtlighet i staden, stora bostadsområden, stationer mm. Det VIKTIGASTE är att våra insekter, humlor, bin, fjärilar inte dör ut – att ekosystem och livsmiljöer inte försvinner eller rubbas. Har skolor en EkoBi-matta kan elever forska kring denna och se hur det funkar, om det hjälper och om det inte hjälper – varför, hur?

Komplettera er beskrivning:

Bilaga 1    

Det är en O365 länk

Hasslarödsskolan - Plastfiske

Beskriv kortfattat er innovation:

Idén är att presentera ett evenemang som går ut på att fiska upp så mycket plast som möjligt ur havet. Tanken väcktes efter att eleverna sett en film från Aftonbladet om plasten i havet längs Bohuskusten.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/rAO53a/plastkusten–sa-blev-skargardsidyllen-europas-soptipp

Regler kommer att finslipas, bland annat kommer det att vara förbjudet att använda motorbåtar, men i stora drag kan man säga att det är en ”fisketävling” men i stället för att väga fisk så vägs den plast man samlat ihop. Om det blir som eleverna tänkt så kommer detta att presenteras med en modell, en hemsida och en film.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Det kopplar direkt till mål 14, ”Hav och Marina resurser”.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Det finns flera exempel på där folk samlas för att samla plast på stränder men i detta fallet handlar det om att ta plasten i havet, innan den nått stränderna. Dessutom har vi inte hittat något exempel där det görs under tävlingsformer.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Kan finnarna arrangera ”VM i Bastudragning” så kan vi svenskar arrangera ”VM i plastinsamling”. 🙂

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Eftersom alla är beroende av att vi bevarar mångfalden i haven och värnar de marina resurserna så vill vi påstå att alla har nytta av ett sådant här evenemang på ett eller annat sätt.

Internationella Engelska Skolan i Lund (IES Lund) - Löpande energi

Beskriv kortfattat er innovation:

Vår hållbara, samt smarta idé kallas för “Löpande Energi”.

Energin som laddar mobilen skapas av rörelser i sulan på skon genom att sulan har fjädrar och en speciell teknik i den som gör elektricitet, som sedan skickas upp till ett speciellt skärp eller ett band runt foten/armen som då laddar tex mobilen. Ju mer man går och rör på sig, ju mer energi skapar man! Detta ger en även motivation till att gå ut och röra på sig, och när man är ute och rör på sig så får man bättre hälsa.

Tekniken i vår sko är simpel. Den fungerar genom en liten generator som snurrar. Hur den snurrar är lite klurigare, men det finns ett simpelt svar:  Det är en skruv liknande grej som åker in och ut genom generatorn. Den skruven har spiraler runt sig som sätter snurr på generatorn. Då skapas energin i skon, som leds upp genom en sladd i eller utanför byxorna. Den kopplas till en sorts hållare till mobilen i ett micro USB, och om man har någon annan input så får man köpa en egen sladd och koppla in den i micro USBet och sedan i mobilen. Micro USBet kan man inte koppla ut ur skon men man ska kunna koppla ur den ur hållaren. Det kommer med två olika hållare – mobil och en för en liten kamera (typ fyrkantig).  Om inget passar din apparat så får du försöka köpa en extra till som passar (inte från oss). 

//Varje liten lösning hjälper//

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

7- hållbar energi för alla     den gör så att du får gratis energi (elektricitet) och behöver inte använda den som blir gjord på fossila bränslen, som är dåliga för miljön. 3- god hälsa och välbefinnande     den gör så att man har en stor anledning att gå ut och röra på sig. Då får  man ju bättre hälsa. 14- hav och marina resurser       du behöver inte använda el gjord på fossila bränslen, dem fossila bränslena är ett stort problem för havet.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Det finns inget liknade idag och denna innovation skulle hjälpa oss mycket i den värld vi har idag. I sulan på skon sitter en liten generator som snurrar varje gång sulan trycks ned, så allt du behöver göra är att gå eller att jogga.

Det är en lösning för alla dina problem, din hälsa: du blir motiverad av att ha ännu en anledning att gå ut och jogga/gå, kanske ska du gå och träffa kompisar och vill ha mobilen med dig, men som också behöver laddas. Då behöver du bara koppla in den i laddaren som är ansluten till energi generatorn i din sko. Skärmtid: du lägger  mindre tid på mobilen, då du är ute och rör på dig. Mindre pengar på att ladda mobilen: du kommer lägga en del pengar på att köpa skon, men i jämförelse med hur mycket du kommer lägga på elektricitet så kommer du ha tjänat på det efter några månader.

Vår idé är klimatsmart för att snörena som du knyter skon med är av återvunna kläder, och du kan också köpa en SKO DELUXE som är 100% av helt återvunna material (kläder mest), och den är minst lika skön!

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

I stora delar av världen har männiksor skor på sig, det finns alltså en marknad för denna innovation. I och med att generatorn (som snurrar varje gång sulan trycks ned) sitter i sulan på skon så kräver det bara en mindre omändring av skon. Generatorn är dessutom liten och den kostar inte mycket att producera. Om vi får tag på rätt influencer, sportstjärna, artist, skådespelare mm som gör reklam för vår produkt så har vi en ny trend snabbt, en trend som kommer att leda till att göra både individen, samhället och världen så mycket bättre.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Alla människor som använder denna produkt har nytta av denna innovation, kanske riktar vi oss främst till unga i första ledet, då unga är mer öppna för nya saker och förändring. Samhället kommer att påverkas oerhört mycket då vi främst kommer att se effekterna snabbt då den grupp (unga) på kort tid kommer att må mycket bättre och spendera mindre tid vid sina skärmar. Samhället sparar då pengar då de får minskade sjukvårdskostnader, pengar som kan läggas på annat viktigt i samhället. Vi sparar även energi vilket gör att vi kasnke i längden får mer hållbara samhällen då vi kan få bort fossila bränslen som energikälla.

Internationella Engelska Skolan i Lund (IES Lund) - Luftrengöringsfilter

Beskriv kortfattat er innovation:

Luftrengöringsfiltret ska sitta på utsidan av höga byggnader och suga in förorenad luft, sedan så åker luften genom rör till ett bad vart man ska ha stora mängder med alger som kan ta bort farliga ämnen och producera mängder av syre. Så efter algerna har gjort detta så släpps det ut i staden igen. För att veta att den förorenade luften har blivit renad så finns det en mätare som mäter hur mycket Koldioxid och andra ämnen det finns i luften. Sedan ska vi producera och odla alger i små sjöar i stadsparker. Så genom att odla dessa alger så får vi ett reningssystem som gör förorenad luft ren. Som man även kan göra på ett naturligt, lätt, ekonomiskt och det bästa, på ett hållbart sätt.

Vårt filter är gjort av aluminium som är hållbart och går att bryta ner och återvinna. Det kommer att finnas en mätare som mäter hur mycket koldioxid det finns i luften, innan den kan bli utsläppt.

Alger renar haven och ger mer än 50% syre om året. De växer snabbt, är hållbart och är lätt att odla och växa lätt. Alger är även något man kan äta. De innehåller en stor mängd protein och andra viktiga vitaminer och är därmed lättare att sköta.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

11.6 – Minska städers miljöpåverkan, genom att man renar luften från all koldioxid 11.7 – Skapa säkra och inkluderande grönområden för alla, så att ingen ska andas in förorenad luft 11.1 Säkra bostäder till överkomlig kostnad, eftersom att det inte är för dyrt och hållbart.  3.9 Minska antalet sjukdoms- och dödsfall till följd av skadliga kemikalier och föroreningar.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Vår uppfinning är även nytänkande och hållbar. Den skulle kunna hjälpa folk som bor i miljöer där de inte har tillgång till ren luft och varje dag andats in farlig luft. Tänk dig att du bor i en stad där det varje dag släpps ut massor med förorenad luft, du vet att hela ditt liv kommer att effektueras på grund av denna förorenad luft som släpps ut. Du har massor med problem och sjukdomar som gör det svårare för dig att klara dig. Du vet att de sjukdomar du har gör så att ditt liv blir kortare. Så är det för många personer i världen. Vissa städer är drabbade hårt och något måste göras, ett exempel är Delhi, som är en stad i Indien. De barn som föds på dessa ställen kommer att antagligen få någon typ av sjukdom som astma eller KOL. Vi vill inte att någon ska behöva leva så här och behöva lida. Vi visste att ingen annan skulle göra något åt detta problemet, så vi gjorde det istället.

Vår idé bidrar till en förbättrad luftkvalitet och mindre koldioxidutsläpp.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Algerna är väldigt hållbara för att de renar haven och ger mer än 50% syre om året. En annan anledning vi använder alger för är att alger växer snabbt och behöver nästan ingen om-skötning, samtidigt de renar haven från kväve och fosfor.  Man kan mata alger med kiss det renar även kisset på ett naturligt, säkert och hållbart sätt och om man någonsin behöver slänga ut algerna för någon anledning så kan man tillverka batterier med dom vilket också är hållbart.

Processen är klimatsmart med alger som odlas i städerna som är hårt drabbade. Städer kommer att se effekten ganska snart efter genomförandet. Kanske kan fastighetesägare som sätter denna produkt på sina fastigheter betala mindre skatt än de som inte gör det?

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Alla människor och samhällen egentligen, men som vi skriver under rubriken NYTÄNKANDE så vill vi främst i början rikta in oss på områden som är fattigare och/eller mer drabbat av detta än vårt eget land Sverige. Vi har nämnt Indien, men Kina är ett annat land där denna innovation behövs eftersom luften oi många städer är rejält nedsmutsad. Vår innovation kommer att göra att livskvaliten kommer att höjas, men framförallt är detta något som vi behöver göra för att vår jord skall överleva.

Internationella Engelska Skolan i Lund (IES Lund) - Appen Klimatmat

Beskriv kortfattat er innovation:

Vi har gjort en app som heter Klimatmat som är tänkt att använda av alla som köper mat. Appen visar hur stor klimatpåverkan en vara har och vilka dåliga ämnen som finns i varan. Den används genom att scanna produkten och sedan söker appen genom sitt galleri av varor för att hitta den exakta varan. Därefter visar appen klimatpåverkan på en skala från 1 till 5 gröna träd, där 5 gröna träd är bäst för naturen och 1 är värst. När man sedan har samlat ihop tillräckligt många gröna träd så får man en rabattkod som byts varje vecka. Appen kommer att uppnås genom att det blir lag på att att skriva eller visa hur stor klimatpåverkan en ny vara har för att rädda naturen.

Appen och ett program som kommer att sättta upp nya varor i appens galleri kommer att skapas av studenter som studerar programmering. Vi kommer att hyra in inflytande rika personer att göra reklam för appen.  (Kanske har vi en sådan stor tur att de är lika bekymrade över vårt klimat som vi är, och kan tänka sig att ställa upp gratis). Appen kommer bara att kosta 10 kr.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

11.6 Minska städers miljöpåverkan, klimatsmarta produkter 12.8 Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar 15.5 Skyddande av den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer 13.3 Öka kunskap och kapacitet för att hantera klimatförändringar.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

I världen finns redan andra klimatsmarta appar men de brukar oftast visa klimatavtrycket när du redan har köpt varorna och är hemma och då är det redan försent. Vi vill (och inser) att vi måste arbeta mer förebyggande för att rädda vår planet därför är vår app nytänkande. Processen att genomföra denna innovation kräver inte många resurser. Inte heller kräver den att de som skall använda den måste köpa nya prylar.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Appen är lätt att genomföra, särskilt i Sverige där vi redan har lagar som stöttar detta arbete, vi förmodar att fler är på väg. De flesta människor i de rikare delarna av världen har idag alltid med sig en mobiltelefon, det behövs alltså ingen annan pryl som måste produceras. Processen är så att säga klimatsmart i att skapa denna app då prylen redan finns. Nästan inga förändringar måste göras.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Alla har nytta av denna innovation. Toligtvis är det få människor som idag vet vad de skall välja att köpa hem då de inte är insatta i hållbarhetsfrågor på ett djupare plan. Denna app kommer att revolutionera människors kunskaper om hållbarhet och hjälpa till med att bygga ett samhälle som kommer att få vår planet att må bättre vilket gör att vi människor, djuren och naturen förmodligen kommer att kunna överleva längre här.

Internationella Engelska Skolan i Lund (IES Lund) - AIAL-WELL

Beskriv kortfattat er innovation:

Vår produkt, AIAL-WELL, är en specialbyggd brunn som skapar energi med hjälp av regnvatten och på så sätt samspelar den med naturen.

Brunnen kan bidra till att minska stadens miljöpåverkan genom att den skapar förnybar energi. 

Inuti brunnen finns det ett vattenhjul som snurrar runt en rotor. Rotorn är kopplad till en axel som genom en generator skapar förnybar energi.

AIAL-WELL är en modern energikälla som gör det möjligt att öka användningen av förnybar energi.

AIAL-WELL kan installeras både i befintliga brunnar och i nya system för dagvatten. Brunnen har ett överkomligt pris, vilket gör att den kan produceras i stort antal. Den är enkelt konstruerad och har en lång hållbarhet, så att den blir riktigt lönsam om den installeras i städer med mycket nederbörd.

En annan fördel med AIAL-WELL är att den är ordentligt skyddad av ett brunnslock, vilket minskar risken för slitage från trafikanter. Dessutom påverkar den inte stadsbilden på ett negativt sätt.

Vattenkraften i ett fullt utbyggt AIAL-WELL-system kan tillsammans med solpaneler och vindkraftverk göra en stad helt fossilfri.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

7.1 TILLGÅNG TILL MODERN ENERGI FÖR ALLA,  7.2   ÖKA ANDELEN FÖRNYBAR ENERGI I VÄRLDEN, 7.3  FÖRDUBBLA ÖKNINGEN AV ENERGIEFFEKTIVITET 11.6 MINSKA STÄDERS MILJÖPÅVERKAN 3.9 MINSKA ANTALET SJUKDOMS- O

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Vår produkt, AIAL-WELL, är en specialbyggd brunn som skapar energi med hjälp av regnvatten och på så sätt samspelar den med naturen.

Brunnen kan bidra till att minska stadens miljöpåverkan genom att den skapar förnybar energi och kan göra framtidens städer helt fossilfria.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

AIAL-WELL kan installeras både i befintliga brunnar och i nya system för dagvatten. Brunnen har ett överkomligt pris, vilket gör att den kan produceras i stort antal. Den är enkelt konstruerad och har en lång hållbarhet, så att den blir riktigt lönsam om den installeras i städer med mycket nederbörd.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Alla har nytta av denna innovation, men de som kommer att ha störst nytta av den är människor som bor i städer med mycket nederbörd. Om våra innovation installeras kommer detta förändra städers behov av energi. Kanske kan en stad bli helt självförsörjande i framtiden med vår teknik?  Vår innovation kommer alltså att påverka städer i områden som har mycket nederbörd.

Kastanjeskolan - Bluebank

Beskriv kortfattat er innovation:

Bluetooth och powerbank i samma.

Den laddas i ett vattentätt fodral som gör så att den kan laddas i solljus med hjälp av solceller.

Denna produkt är bra när du ska vara borta från elektricitet länge. T.ex tälta eller campa.

Det smarta med denna är att man behöver inte ha en laddare till den som dessutom går i sönder hela tiden.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

1. Hållbar energi för alla.  2. En framgång i teknologin och hjälpsamt för framtiden.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Därför att det inte finns något liknande. Det är en ny version av powerbank.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Ja den är genomförbar. Vi håller på att framställa en modell.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

De som har nytta av denna kanske gillar att lyssna på musik och samtidigt ladda sin mobil. Innovationen gör vardagslivet mer behagligt samtidigt som den sparar energi. Den kan också få folk att vara mer uppmärksamma om jorden och då kanske dom börjar göra andra saker som hjälper naturen.

Komplettera er beskrivning:

Bilaga 1

Kastanjeskolan - SCC (solar charging case)

Beskriv kortfattat er innovation:

Skydd för skärmen när man sätter ner den så den inte får några skrapor

Våran klass har kommit på ett skal som skyddar bättre än bäst och är smidigt. Mobilen ska laddas när den är avstäng med skalet (den har en solcell på baksidan av skalet) så när man inte vill använda mobilen mer så kan man bara lägga den på skärmen så att solcellen är uppåt och då laddar den med hjälp av skalet. De e smidigt för då sparar man el hemma och man kan ladda när man behöver. Man kan även ladda med vanliga laddare också man slipper slösa tid på att ladda den och man kan ladda den när man inte använder den utan att behöva betala för strömmen dessutom. Ett skal till en iphone 11 pro max är 6,5 tum/ 16,51 cm stort.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

11.2

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Ja, denna idé finns redan men man kan definitivt förbättra utseéndet.

Skydd för skärmen när man sätter ner den så den inte får några repor.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Den är genomförbar.  Det finns kontakter mellan företag som gör mobilskal och sen kan man ha ett samarbete med ett företag om solceller som kan få fram sm solceller som kan placeras på ett mobilskal.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

SCC är bra för miljön för att man sparar el. Man kan också ladda mobilen när man känner för det utan en laddare. Men det måste vara sol. Den kan vara bra att ha när man t.ex vandrar. Då kan man bara lägga den på sin ryggsäck så laddas den. Man kan också använda den om man behöver ladda men inte har tillgång till en laddare. 

Skalet är bra för miljön för att man inte behöver ladda den å ta el från sitt hus.

Skalet är bra för miljön för att då tar man inte el från huset och de är bra för miljön. I med man inte tar el från huset  så tar man ju el från solen och de är bra för miljön. Miljön mår bra av detta skal.  

Kastanjeskolan - Plastic-reducer

Beskriv kortfattat er innovation:

Matvarorna ska vara i papp eller glasförpackningar istället för i plastförpackningar. Om man köper maten i glasburkar så kan man när burken är tom lämna tillbaka den till affären som sanerar den och återanvänder den. Då går det runt och man behöver inte göra nya hela tiden. Vissa saker ska vara i pappförpackningar istället och ska lämnas in till pappersåtervinningen och bli till nytt papper.

Till vissa saker ska det även finnas automater som t.ex. flingor, man får en glasburk och så kan man själv ta så mycken man vill ha istället för att köpa en hel paket som man sen inte äter upp. 

Vi vill ta bort plastpåsarna och istället ha pappåsar eller tygpåsar att packa varorna i.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Vi hjälper till med att Halvera matsinnet i världen eftersom butikerna tar hand om överblivna varor i affären.  Vår produkt underlättar för att minska mängden avfall markant eftersom vi har för avsikt att ta bort mängden plastförpackningar.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Den minskar plasten i affärer.

Den fixar en bättre hållbar utveckling än vad plast gör.

Den minskar även på plastkassarna i affären.

Den här uppfinning har påbörjats av många andra  eftersom det är ett stort behov men vi vill utveckla detta.

Minska matsvinnet

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Affärer ska ta in mindre plast och ta in iden

iden innebär att affärer osv ska ta in mindre plast och mer glasflaskor tex.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Bra för miljön för det minskar fossila bränslen,mikroplast och koldioxid utsläpp.

Man köper det i affären och man lämnar tillbaka dom och då får man pant på glasburkarna

Man handlar inte plast i affären

Kastanjeskolan - Multi catcher

Beskriv kortfattat er innovation:

Vi har tänkt oss att göra en robot som tar upp metall i havet/sjöarna. Vår uppfinning ska vara till hjälp för oss, så vi slipper ha så mycket skräp i havet. Den ska ha funktionen som en metalldetektor för att samla metall. Den ska bara samla in metall eftersom de hade varit jätte komplicerat att samla ihop olika sorters skräp. Roboten ska ha magneter på sig så att det kan dra in de små metallbitarna.

Metallen åker i genom en lucka och vi tänker oss en box som håller kvar skräpet där i som sedan töms när den är full.

Vi har tänkt att roboten ska bli laddad av solceller på dagen, för den ska gå på natten. Ett fullt batteri går 10 timmar, den känner av när det börjar bli lågt batteri. Den har ett extra batteri ifall den inte skulle hinna tillbaka. Extra batteriet kan också hjälpa om roboten fastnar så att den kan skicka hjälp längre med hjälp av det extra batteriet.

Den ska ha en inbyggd GPS som visar exakt var laddningsstationen är så den kan gå tillbaka o.s.v. Den ska ha larvband så att den kan gå på bottnen. Därför ska det finnas en ramp vid laddningsstationen så att den kan gå upp och ner i vattnet och arbeta flitigt. Den kommer också ha en värmedetektor så att den kan märka levande fiskar t.ex. och undvika dem. Därför skadar den inga levande varelser.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

11.6: minska städers miljöpåverkan på grund av att det tar bort det som inte ska finnas i havet. 13.3: öka kunskap och kapacitet för att hantera klimatförändringar gör så att vi vet mer om hur vi ska hantera miljöproblemen.  14.1: minska föroreningar i haven. 14.2: skydda och återställ ekosystem gör så att det blir normalt igen. 14.5: bevara kust-och havsområden gör så att man behåller kust-och havsområdena på rätt sätt.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

 • Att städa haven på metall med en robot.
 • Att ladda robotarna på dagen.
 • Att den är programmerad så man inte behöver styra den.
 • Att den är en undervattensrobot av kolfiber
 • Att den har inbyggd Gps så den vet var laddningsstationen är.
 • Att ha en insamlings lucka som går till en box på en undervattensrobot.
 • Att den går ner i havet/sjön vi en ramp.
 • Att ladda en robot med solenergi.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Man kan börja i en flod sen i en liten sjö sen en större sjö efter det ett litet hav sedan ett större hav.

Möjliga svårigheter. Att det bara plockar upp metall. Sen vet dom inte vad den ska va byggd av.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Genom att minska spridningen av metaller i vattnet gynnas både djur och människor. Djur som lever i vatten kommer dö om de får i sig mycket metaller och kan fastna i metallskrot. Roboten kan samla metall där människorna badar och dyker så att man inte skadar sig.

Kryddgårdsskolan - En App för minskade CO2-utsläpp

Beskriv kortfattat er innovation:

Vi har skapat en App som ska hjälpa användarna att få koll på – och kunna påverka sina egna utsläpp av koldioxid.

Appen ska hålla reda på dina utsläpp, hjälpa dig att göra CO2effektivare val och ge dig möjligheten att tävla – antingen mot dig själv eller andra användare i kampen för att minimera de personliga utsläppen.

I appen kommer det bland annat att finnas:

 • Möjlighet att boka samåkning
 • Faktabank
 • Notiser som meddelar din aktuella påverkan
 • Tillgång till lokaltrafik
 • Förslag på olika klimatsmarta alternativ
 • Gamification

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Att minska de utsläppen av växthusgaser är en förutsättning för en hållbar framtid. Vi kopplar denna uppgift framför allt till målen 9, 11, 12 och 13.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

De enskilda delarna är inte i sig helt nyskapade utan finns reda ni olika former på olika sätt i appar och på webben. Det unika i denna Innovation är att vi vill föra alla funktionerna samman i en APP för att förenkla för människor att minska sina egna utsläpp av avgaser.

Vi tror att enkelhet och fakta är två viktiga delar för att man verkligen ska kunna göra förändring i vardagen.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Många av delarna finns redan. Alltså tror vi att man kan genomföra vår Innovasion med lite finess och klurighet. Fakta ska omarbetas och telefonernas funktioner som tex GPS mm ska utnyttjas för att underlätta för individerna att göra smarta val. Nu återstår bara att bli APPtillverkare 🙂

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Ett minskat CO2utsläpp är avgörande för att vi ska kunna fortsätta våra liv som vi har dem idag . Appen vänder sig till vanliga människor som vill kunna göra aktiva val. Lyckas man nå tillräckligt många människor så har man också potential för att kunna göra stora förändringar.

Komplettera er beskrivning:

Kryddgårdsskolan - ¨S~AVERS

Beskriv kortfattat er innovation:

Vi ska starta en organisation för att samla skräp. och få människor att engagera sig i miljön. Vi tror att om vi barn och ungdomar visar vår oro, så kan vi också få vuxna att ta problemet på allvar.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Mål 13;  bekämpa klimatförändringar. Mål 14; Hav och marina resurser.  Mål 6; Rent vatten och sanitet för alla

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Vi startar en organisation som ingen annan har och vi har olika skräpplockardagar.  Social medier- konto. Barn o ungdomar har ett stort nätverk och kan på så sätt sprida kunskap via sociala medier.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Det är 100 % genomförbart för att vi har på vår skola redan planerat en första skräpplockardag. Vi startar i närområdet men hoppas kunna sprida det vidare i hela Malmö inom en snar framtid.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

VI !!! Samhället har nytta av vår organisation eftersom vi samlar skräp och bidrar till att rädda miljön. Vi får alla i vår omgivning att förstå problemen vi skapar och ändra sitt beteende. Framtiden är vår och vi vill att VI ALLA ska få ett bättre liv vad gäller klimatet.

Komplettera er beskrivning:

Kryddgårdsskolan - Ramels väg 2.0

Beskriv kortfattat er innovation:

Ramels väg 2.0 är kampanj för att öka tryggheten för barnen som bor på Ramels väg. Inspirerade av artikel 12 i barnkonventionen: att barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som rör dem undersöker vi vad barn som bor på Ramels väg skulle vilja förändra i deras boende miljö för att känna ökad trygghet på gårdarna. Vi samlar in data genom en digital enkät riktade till elever  på låg och mellanstadiet som bor på Ramels väg och dels genom en trygghetsvandring/trygghets kartläggning där barnen märker ut platser på gårdarna och i de allmänna ytorna som de finner trygga, lite otrygga, otrygga och mycket otrygga.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

11.3 Till 2030 verka för en inkluderande och hållbar urbanisering samt förbättra kapaciteten för deltagandebaserad, integrerad och hållbar planering och förvaltning av bosättningar i alla länder. Ramels väg 2.0 inkluderar de boende barnen på gårdarna att förvalta bosättningaarna, att skapa en trygg och säker miljö för barnen.3.5 FÖREBYGG OCH BEHANDLA DROGMISSBRUK Stärka insatserna för att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive narkotikamissbruk och skadligt alkoholbruk. Genom att skapa en trygg utemiljö på gårdarna för barnen så kommer miljön vara fri från drogförsäljning vilket leder till att fler barn kommer att växa upp utan droger i sin närhet.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Den är nytänkande för att den utgår i från barnens behov och önskemål hur  genom att vi som är barn har en dialog med barnen som bor i området.  Ofta så tänker vuxna att de gör de bästa för barnen men utan att fråga barnen. Utifrån artikel 12 b.k, som har blivit lag,  måste vuxna fråga barnen om beslut som berör barn dem och att man ska lyssna på deras svar och ta hänsyn till deras åsikter när man fattar beslut som kommer att påverka barn. Vi pratar in om barn utan vi är barn som pratar med barn.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Innovationen  är genomförbar eftersom den bygger påatt vi ska samla in data på vilka förslag och önskemål barnen  som är boende på Ramels väg har för att förbättra tryggheten på sina gårdar. om sin egen när miljö. Detta kommer vi att göra genom att maila en google enkät t till de barn som bor på Ramels väg och som går i skolan på Rosengård. Vi kommer också att djupintervju några barn som går på vår skola och som bor där.

Vi kommer sammanställa datan och presentera den för representanter på MKB samt återkoppla vad de kan och vill göra för att tillmötesgå barnens önskemål för att få dem att känna sig trygga på sin gård.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Boende på Ramels Väg har nytta av innovationen genom att få de tryggare och renare, att de känner sig mer delaktiga genom att de kan påverka sin boendemiljö.Trygga barn kan koncentrera sig bättre på skolarbetet och har därför större chans att prestera bra i skolan.  Innovationen kan leda till att drogförsäljning försvinner från gårdarna och kriminella grupper inte hänger där, detta leder till att färre barn på Ramels väg växer upp med etta i sin närhet och därför väljer andra banor i livet. Detta kommer i sin tur att leda till en bättre utvekling för hela samhället.

De boende kommer att känna en större stolthet över sin adress och ta bättre hand om miljön på gårdarna. MKB kommer få mer pengar när skadegörelsen i området minskar och tryggheten ökar.

Kryddgårdsskolan - Familje SFI

Beskriv kortfattat er innovation:

Vår innovation är att  uppmärksamma invånare och politiker i Malmö på vårt utbildningskoncept Familje SFI genom en kampanj.  Familje SFI är en SFI undervisning där hela familjen är välkommen. Undervisningen kommer att äga rum i förskole och skollokaler på kvällstid då dessa lokaler är tomma. Det är en trygghet för familjer som har flytt att få vara tillsammans eftersom de ofta har varit med om traumatiska händelser och allt i Sverige känns nytt och ovant.   I anslutning till deras klassrum kommer det att finnas ett rum där utbildad personal tar hand om deras bebisar under tiden föräldrarna har undervisning. De kan slappna av och koncentrera sig på sina studier samtidigt som de kan gå in till sina bebisar för att mata och trösta dem. De kommer att utbilda sig under den tid de tidigare varit föräldralediga.

Lite äldre barn kommer att vara i andra klassrum och träna språket genom lek med utbildad personal, skolbarn kan få läxhjälp. Familje SFI gör att framför allt kvinnor kan påbörja och slutföra SFI utbildningen tidigare än nu eftersom kvinnor som har spädbarn kan ta med sina spädbarn till skolan. Hela familjen kommer kunna lära sig svenska snabbare, vilket gör att de kan etabalera sig i samhället och kunna få ett arbete snabbare än nu.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Delmål 4.5 ”Utrota diskriminering i utbildning” genom att familje sfi är ett sätt att säkertälla lika tillgång till utbildning för både män och kvinnor, för personer som är föräldralediga eller måste vara hemma för att ta hand om barn.  Samma gäller för delmål 4.6 ” Alla människor ska kunna läsa, skriva och räkna” Vi kopplar det också till delmål 4.A ”Skapa inkluderande och trygga utbildningsmiljöer” Familje SFI tar hänsyn till jämställdhetsaspekter och erbjuder en trygg, fredlig, inkluderande och ändamålsenlig lärandemiljö för alla- hela familjen genom att ha anpassade klassrum där det i direkt anslutning finns rum där föräldrarna kan tryggt lämna sina spädbarn och aktiviteter för familjens äldre barn där barnen lär sig genom lek i en trygg miljö så att de vuxna kan slappna av och koncentrera sig på sina studier. Finns det önskemål om separata klassrum för män och kvinnor för att öka känslan av trygghet ska detta finnas i vissa lokaler.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Det är nytänkande att ha en utbildning som inriktar sig på hela familjen. En utbildning som arbetar för att utbildningen ska anpassas för att fungera för barnfamiljer som skall gå på SFI istället och därigenom göra utbildningen mer effektiv och tillgänglig. Istället för att familjen skall anpassa sig, tex att bara en av två vuxna kan gå utbildningen samtidigt.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Innovationen är genomförbar eftersom vi har ett underlag som visar att målgruppen för målgruppen för Familje SFI tycker att det är en bra ide. Vi skall presentera iden på plattformen Malmöinitiativet  för att väcka intresse för vårt förslag och göra det möjligt att stödja vårt förslag att sprida till andra socialmedier.  På detta sätt kommer förslaget att nå stadens politiker.

Förslaget är genomförbart eftersom man använder lokaler som redan finns och som är anpassade för barn och utbildning.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Alla människor som bor i staden och  som vill lära sig svenska, framför allt alla barnfamiljer. Innovationen kan få betydelse för individer på det sättet att framför allt kvinnor kan starta sin sfi utbildning tidigare och att de inte behöver göra uppehälle när de är föräldralediga.  Nyanlända familjer kommer att lära sig svenska fortare eftersom  familjen är tillsammans och att de då känner sig trygga och att även barnen får språkträning och läxhjälp när de vuxna i familjen studerar. Hela samhället kommer tjäna på att familjerna känner sig trygga i det nya landet och på utbildningen. De vuxna kommer att kunna gå vidare till annan utbildning och arbete snabbare vilket är bra för både individens hälsa, mående och ekonomi och samhället som får fler människor som arbetar och betalar skatt.

Kryddgårdsskolan - Vattenventilen

Beskriv kortfattat er innovation:

Vår innovation är en vantenventil som monteras på befintliga blandare i kök, badrum och dusch. Utöver att det är en ventil med rörelsesensor så mäter den också vattenflödet och energiinnehållet (värmemängden) som passerar.

Informationen samlas in av en App via mobiltelefonen som sammanställer förbrukningen av vattenvolym och mängden varmvatten. Appen skapar sedan statistik  som man kan använda för att ha koll på sin egen förbrukning men också förbrukningen för ett hushåll eller arbetsplats.

Utöver att man kan föra statistik över hushållet så kan man också dela information med hjälp av appen och tex skapa utmaningar och tävlingar mellan olika användare. Informationen kan sedan också kanske användas för att planering och styrning av vattenförbrukningen på tex en arbetsplats.   

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Rent vatten är en förutsättning för hälsa och ett gott liv. Att hushålla om det vatten vi har är viktigt både för att få vattnet att räcka och för att hålla samhällets kostnader nere för vattenproduktion. Vi kopplar därför Innovationen mot bla mål nummer 3, 6 och 11

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Detta är en unik produkt som inte (vad vi vet) finns på marknaden. Genom att på ett lekfullt sätt kunna belysa vattenresursfrågan och rent konkret även kunna uppgradera äldre blandare till rörelsestyrda blandare så kan vi förenkla vardagen samtidigt som vi också skapar en möjlighet där människor kan utmana sig själva att minska på sin vattenförbrukning.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Svårigheten med denna innovasion är att kunna hålla nere kostnader och storlek.

Teknik för att styra ventiler med rörelsesensorer har funnits länge, flödesmätare finns och möjlighet att samla statistik med hjälp av mobiltelefoner finns. Nu gäller det bara att kunna förpacka allt i en produkt som kan få ett intressant pris. Vid nyproduktion av en blandare med denna teknik underlättas så klart mycket genom att man kan bygga in det i produkten från början.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Innovationen gör nytta på hushållsekonominivå och samhällsnivå. Minskad förbrukning av färskvatten ger minskat behov av att bygga större/fler vattenreningsanläggningar. Detta leder till mindre slöseri på vattenresurserna och de ekonomiska resurserna som krävs bli mindre. Att man i hushållet minskar sina kostnader för förbrukning och uppvärmning gynnar så klart det enskilda hushållet.

Komplettera er beskrivning:

Lerbergsskolan - Nätenergibojar

Beskriv kortfattat er innovation:

Nätenergibojar. Vår innovation är bojar med solceller som utvinner solenergi. Bojarna ligger i vattnet och mellan bojarna hänger ett nät runt stränderna som fångar upp plasten som sedan kan tas upp. En skräp och energi samlare!

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Vi har gjort en uppfinning som ska hjälpa till att rensa haven från plast på samma gång som den ger förnybar energi till städer. Dessa uppfinningar stödjer mål: 14.1, 6.3 och 7.1. med detta menas att vi stödjer förnybar energi och försöker minska föroreningarna i vattnen.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Vi använder oss av solkraft för att utvinna extra mycket energi samtidigt som att vi hjälper till att samla in skräp i haven. Detta gör vi genom att sätta nät mellan bojarna i vattnet som har solcellspanel på sig och utvinner energi från vågorna. Vi slår ihop energisamling och skräpinsamling i ett för att effektivisera arbete som kan användas för att minska miljöförstöringen på denna jord. Både genom att utvinna förnybar energi och genom att rena våra hav.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Innovationen är genomförbar. Den kräver inte särskilt mycket tekniska uppfinningar eftersom att tekniken som vi använder redan existerar. Och eftersom att solcellerna på bojarna kommer ge tillbaka stora delar av pengarna som krävs för att utveckla och bygga näten i form av ström, så kan våran ide vara attraktiv även för investerare på grund av de ganska små riskerna att förlora på den.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Innovationen kan spela en viktig roll i att hålla havet rent, eller i alla fall minimera utsläppet av plast och skräp. Detta kommer att vara gynnsamt för allt liv i haven och därför indirekt gynnsamt för människan.

På samhällsnivå så kommer våra näterskibojar att göra det lättare att bevara haven. Vår innovation kommer inte att plocka upp det som redan släppts ut. Men vi kan i alla fall minska nya utsläpp av plast och skräp. Vi kommer att placera näten runt om populära stränder och storstäder eftersom att det släpps ut mycket från dessa områden.

När skräpet har fångats upp av nätet så plockar dagliga upp-plockare skräpet i stora tunnor som sedan körs till en återvinning.

Komplettera er beskrivning:

Bilaga 1

Lerbergsskolan - Trash Hunter

Beskriv kortfattat er innovation:

Vår innovation handlar om att plocka upp plastskräp för pengar. Man ska ladda hem en app på app store eller google play. När du har samlat plast i naturen ska du ta dig till din lokala matbutik. Vid matbutiken ska du lämna in ditt plastskräp till kassörskan som tar det till en sorts “skräppantomat”. Där lägger kassörskan i skräpet precis som om hen skulle panta en flaska. Kassörskan får då tillbaka ett kvitto från maskinen som visar hur många poäng skräpet är värt i vår app. Kvittot innehåller en QR-kod som man skannar med sin mobil vilket för över poängen till ens konto på appen. Dessa poäng kan sedan användas som valuta i butiker såsom ICA, City Gross etc. Detta projekt ska finansieras av reklamer och förhoppningsvis bidrag från företag och staten. Varför skulle företag vilja ge oss bidrag? Jo för att de med gott samvete kan säga att de hjälper miljön. Företagen som ger bidrag skulle också få ha reklam i appen.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Denna idéen är gjord för mål nummer 15, ”Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald”. Vi återställer ekosystem genom att tömma naturen på skräp.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Vår innovation är nytänkande eftersom det inte finns någon app med samma ambitioner. Det finns visserligen appar som vill få en att samla in olika saker, t.ex. batterijaktappen, men inte någon som uppmanar en till att samla in plast i lika stor utsträckning som vår app och dessutom får man inte samma belöning från andra appar..

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Vår idé är genomförbar eftersom en app inte är dyr att programmera. Dessutom kan folk tjäna pengar på appen vilket definitivt kommer att locka användare. Appen har även ett positivt mål vilket kan leda till ökade användarsiffror samt kan motivera människor att komma ut i naturen, precis som Pokémon Go.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Innovationen har nytta för både individ och samhälle. Den är bra för individen eftersom hen kan tjäna pengar på appen och samtidigt få komma ut och röra på sig. Samhället tjänar på det genom att mängden plastskräp i naturen minskar och att befolkningen lever hälsosammare liv. När mängden skräp i naturen minskar så minskar belastningen på ekosystemen vilket ger en trevligare miljö och kan leda till ökad turism.

Komplettera er beskrivning:

Bilaga 1

Linnéskolan - FLATPLAT-ENERGY

Beskriv kortfattat er innovation:

Produkten vi har kommit på kallar vi för FLATPLAT-ENERGY. Vår uppfinning är en platta som kommer ligga på trottoarerna vid civiliserade platser samt längre fram utvecklas för att kunna ligga på gatan och beträdas av fordon. Denna platta som vi har byggt och konstruerat är gjord för att kunna placeras ute i stadsmiljö och där många fordon/människor passerar. Ju fler som beträder den desto bättre. Det som är speciellt med denna platta är att när plattan trycks ner av människors eller i förlängningen även av ett fordons massa skapas energi genom induktion som kommer att kunna användas till t.ex. gatlampor och byggnader i närheten. Plattan kommer att ha en överyta av tunn betong eftersom betong både är extremt hållbart men också väldigt miljövänligt. Det är viktigt att vi inte försämrar miljön med vår innovation och därför ska den ha en stark yta av betong. Betong är ett bra material för att det b.la. inte går åt så mycket koldioxid när materialet produceras och den har även förmågan att ta upp koldioxid under sin livstid. Vi drabbas alltså inte dåligt av betongplattan och märker inte heller av att det är en speciell platta så lätt. Under betongskiktet sker själva induktionen med hjälp av spolar och batterier. Det som sker med spolarna är att när spolens fjädrar trycks ihop så lagras en ström som sedan skickas över till ett batteri där all induktionsström samlas. När plattan inte trampas på är spolen i ett viloläge och det lagras inte energi. För att det ska lagras så mycket energi som möjligt har vi kopplar en likriktare till spolen så att det både skapas ström när spolen trycks ihop och när den går tillbaka till viloläge. På det sättet utnyttjar vi vår innovations funktion på bästa sättet.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

För att vara lite mer ingående på vilka specifika globala mål den här uppfinningen  uppnår kan vi börja med att säga att denna uppfinningen främst uppnår målen “hållbar energi för alla” och “Hållbar industri, innovationer och infrastruktur” Då denna uppfinning skapar sin egna energi utan att ta på någon annan, anser vi denna energi som väldigt hållbar då det till skillnad från vattenkraft och fossila bränslen aldrig kommer ta slut, av den anledningen väljer vi att säga att denna uppfinning anpassar sig till målet “hållbar energi för alla” då plattan förser oss med oändlig energi. “Hållbar industri, innovationer och infrastruktur” uppnår vi då vi har kommit fram till en uppfinning som är genomförbar då vi har en bakomliggande tanke över hur den exakt kommer fungera, dessutom har vi med hjälp av ett starkt samarbete och gemensamt tänkande kommit fram till att plattan ska vara gjord av betong, vars fördel är att det är väldigt hållbart.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Denna innovation kommer att kunna användas av alla olika typer av människor och inga faktorer kan påverka, såsom funktionshinder eller fordon då innovationen är anpassad för alla. Ju mer den används desto mer nytta kommer innovationen ge tillbaka. En enkel och smidig uppfinning som man inte behöver engagera sig i för att den ska aktiveras, om den finns på rätt plats där mycket människor befinner sig och förflyttar sig.

Då en stor andel av befolkningen på denna jord lever i fattigdom kan det vara så att de ej har möjligheten att skaffa simpelt ljus i hushållet, detta finner vi som någonting självklart som alla borde få ha och då vår fiffiga uppfinning skapar något enormt med energi kan det på lång sikt förse fler fattiga bostäder med ljus.

Det vi anser vara nytänkande i innovationen är att vi använder den befintliga energin då vi ändå är i rörelse och slipper använda annan energi som t.ex dålig kolkraft.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Vår innovation är möjlig eftersom att den är genomtänkt på ett bra sätt, vi har tänkt på tex. miljön. Genom att tänka på cyklister, bilar, gående personer och människor i tex. rullstolar. Om vi inte skulle ha  tänkt ut dessa saker skulle vår innovation inte vara genomtänk på ett effektivt sätt som kan påverka miljön bra. Vår innovation är bra för miljön för att vi skapar elektricitet genom att gå på plattor. Genom att plattan trycks ner bildar den ström som sedan kan användas till tex. gatlampor. För att kunna få denna idé att fungera var vi tvungna att testa olika saker, vi testade bland annat programmering, tillsammans med en prototyp som vi skapade. Vi kunde därifrån utveckla vår idé så att den skulle kunna fungera i verkliga livet. Den prototyp vi skapat visar på ett tydligt sätt hur en person ställer sig på en platta och sedan börjar en lampa lysa. Detta är då gjort i en liten prototyp, men om man skulle kunna göra den större med mer avancerade teknologi skulle det kunna fungera på riktigt. Resurserna för att bygga denna i en verklig storlek finns. Genom att använda hårda material som inte går sönder så lätt kommer det fungera bra. Hela vår klass har tillsammans samarbetat för att kunna få denna idé att fungera, vi har diskuterat, miljö, ekonomi och hur innovationen skulle påverka samhället, samt säkerhet. Denna innovationen skulle kunna påverka samhället väldigt mycket om man kunde använda den. Den är väl genomtänkt och kommer fungera på ett bra sätt i samhället.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Denna innovation kommer att kunna användas av alla olika typer av människor och inga faktorer kan påverka, såsom funktionshinder eller fordon då innovationen är anpassad för alla. Ju mer den används desto mer nytta kommer innovationen ge tillbaka. En enkel och smidig uppfinning som man inte behöver engagera sig i för att den ska aktiveras, om den finns på rätt plats där mycket människor befinner sig och förflyttar sig på. Uppfinningen ger nytta inom de globala målen som tex hållbar energi, hållbar infrastruktur samt hållbara städer och samhällen. Några praktiska exempel är gatlampor, laddstolpar och uttag.

Då en stor andel av befolkningen på denna jord lever i fattigdom kan det vara så att de ej har möjligheten att skaffa simpelt ljus i hushållet, detta finner vi som någonting självklart som alla borde få ha och då vår fiffiga uppfinning skapar något enormt med energi kan det på lång sikt förse fler fattiga bostäder med ljus.

Komplettera er beskrivning:

Bilaga 1

Mellersta Förstadsskolan - Drönaren

Beskriv kortfattat er innovation:

Drönare som fokuserar på att plocka upp skräp.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

I vår uppfinning har vi använt mål 6 rent vatten och sanitet, mål 14 hav och marina resurser och mål 13 bekämpa klimatförändringar. Vi har mål 6 därför att vår drönare tar upp plast i haven och plasten förorenar vårt vatten. Vi har mål 14 eftersom att vattendjur får i sig plaster som vi slänger i havet dagligen. Så den fisk vi äter kan innehålla mycket mikroplaster. Vi valde även  mål 13 för att vår drönare bekämpar klimatet nere i haven. Plasten är gjort av olja och för att ta upp oljan släpps det ut väldigt mycket koldioxid. Det gör så att den globala värmen höjs och vår drönare vill förmedla att vi måste minska plasttillverkningen. 

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Den är nytänkande för den använder naturvänligt batteri. Batteriet är naturvänligt för att den använder solenergi, vindenergi och vattenenergi, batteriet är laddbart så man inte behöver att slänga batteriet. Vi har använt metall som har varit i havet så att vi kan spara på värden resurser för att det finns bara en begränsad mängd resurser i världen.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Både samhället och djuren som lever under vatten kommer ha användning av innovationen eftersom att det inte kommer finnas lika mycket skräp i vattnet och därför kommer t.ex. fiskar få ett bättre liv. Det betyder också att fiskarna inte kommer få i sig massa plast, och därför så kommer det inte finnas lika mycket plast i fisken när vi äter den.  Det kommer också att finnas fler fiskar efter ett tag eftersom att de inte kommer att dö av plasten.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Både samhället och djuren som lever under vatten kommer ha användning av innovationen eftersom att det inte kommer finnas lika mycket skräp i vattnet och därför kommer t.ex. fiskar få ett bättre liv. Det betyder också att fiskarna inte kommer få i sig massa plast, och därför så kommer det inte finnas lika mycket plast i fisken när vi äter den.  Det kommer också att finnas fler fiskar efter ett tag eftersom att de inte kommer att dö av plasten.

Mellersta Förstadsskolan - Find the fish

Beskriv kortfattat er innovation:

Vår uppfinningen är en app där det står vilka fiskar som inte är utrotningshotade som man kan fiska och äta. Vi har gjort denna appen för att minska överfiske så att våra fiskar inte tar slut. Vårt namn på appen är Find the fish. När man kommer in i appen så ser man olika fiskar som man kan välja mellan. Efter man har valt en fisk kommer det upp ett recept på hur fisken ska tillagas och var man kan fiska eller köpa den.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Med appen vill vi uppnå delmålet 14 – främja hållbart fiske.  Inom fiskindustrin överfiskas det mycket så att fler fiskarter blir utrotade. Vi anser därför att appen skulle hjälpa människor att uppnå delmålet och stoppa utrotningen av fiskarna eftersom att det finns information om fiskar som är utrotningshotade och information om fiskar som inte är utrotningshotade. Appen skulle hjälpa människor att veta vad de ska och inte ska fiska. Vi vill att appen ska göra så att folk börjar fiska mer kontrollerat och att folk ska förstå havet mer.  Med appen vill vi även att folk ska börja äta mer varierad fisk

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Det finns nästan inga andra appar som håller koll på överfisket i världen, det finns bara appar som håller koll på var det finns fiskar, så vi vill att det ska bli lättare att fiska rätt fisk på rätt plats. För att allmänheten också ska kunna variera sitt intag av fisk har vi valt att ha med en receptbank med massor av olika maträtter gjorda på olika fiskarter.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Den bör vara lätt genomförbar. Det som krävs mest är att samla informationen från olika plattformar och appar på en och samma app.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Fiskare, privatpersoner som gillar att äta fisk, restaurangkedjor som säljer fisk och hobbyfiskare.

Appen är bra för havet. Men även för oss människor om man tänker långsiktigt. Eftersom att om all fisk tar slut så har vi ingen fisk kvar att äta, folk som jobbar inom fiskindustrin kommer att bli arbetslösa och man kommer få äta kosttillskott eftersom vi behöver näringen som fisken ger oss.

Så vi anser att appen är ett väldigt bra hjälpmedel för att minska överfiske och variera människors konsumtion mellan olika fiskarter att äta kan därför hjälpa alla människor.

Komplettera er beskrivning:

Mellersta Förstadsskolan - Magnetism-fordon

Beskriv kortfattat er innovation:

Vårt magnetiska system minskar utsläppen och växthuseffekten!

Det fungerar såhär:

Under marken placeras “+” magneter, likaså under bilen. När magneterna möts uppstår en reaktion som gör att fordonet skjuts ifrån = upp och framåt.     

Men hur ska du då stanna, tänker du. Jo, såhär:

Vid t ex stoppljus switchas magneter om från “+” till “-” för grönt respektive rött ljus. Det finns “+” magneter på bilen. Vid rött stoppljus aktiveras “-” magneter, vilket gör att bilens “+” magnet sugs åt och stannar. När det sedan blir grönt igen switchas magneten om till “+” och bilen förs då iväg igen.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Mål 13. Bekämpa klimatförändringar och Mål 7. Hållbar energi för alla Klimatförändringar! Är du en av de som drömmer om en Porsche eller en alldeles ny Mercedes. Om du äger en sådan bil är du automatiskt en av de som bidrar till växthuseffekten. Bensin och diesel omvandlas till gaser som din bil släpper ut.  Vi har en lösning! Vårt magnetiska system minskar utsläppen och växthuseffekten.  Du kan skippa elbilen och reducera elförbrukningen.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Att driva tåg med magnetiskt fält är inget nytt, men att skapa ett fungerande samhälle med magnetism-fordon är nytt.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Det skulle innebära ett dyrt projekt att bygga om och konstruera ett magnetiskt fält i den nuvarande infrastrukturen. I längden kommer det bli ett billigare alternativ och framförallt miljövänligare. Det finns en stor risk att andra magnetiska föremål skulle kunna dras till magnetfältet. Då skulle man kunna bygga tunnlar under marken, där inga andra magneter skulle kunna dras till.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Det skulle gynna både privatpersoner och företag. Man skulle kunna utveckla kollektivtrafiken och transportmöjligheterna . Det skulle bli ett  mer klimatsmart samhälle, mindre utsläpp och buller.

Komplettera er beskrivning:

Bilaga 1

Mellersta Förstadsskolan - Plasta

Beskriv kortfattat er innovation:

Plasta, maskin som tar oss till framtiden. Denna innovationen hjälper oss med ett av de största miljöproblemen i världen, nedskräpning. Nedskräpning är ett stort miljöproblem som denna maskin ska lösa. Visst, man kan redan panta burkar men finns det en maskin som pantar all slags plast. Vår maskin är också kopplad till en app. Appen heter också Plasta (panta + plast). I appen finns en karta som visar var den närmaste platsmaskinen finns. Allt för att hjälpa dig rädda världen!

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Vår innovation ska minska plasten i naturen. Det 14:e globala målet handlar om att minska föroreningarna i haven. Vi har alla hört talas om att det idag är vanligt med plast i haven, plats som vi människor har slängt i naturen och som hamnar i haven till slut. Även det 15:e globala målet, som handlar om att skydda och bevara våra landbaserade ekosystem kan vår innovation bidra till. Det är inte ovanligt att se plast och skräp i naturen idag, så varför inte på ett lätt sätt samla in plasten nära dig själv med hjälp av en fiffig maskin?

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Det finns idag en app som heter panta på och som fungerar ungefär som vår innovation. Appen visar dig var den närmaste miljöstationen finns. Det som är nytt med våran innovation är att det är ett helt system i sig, både en app och en maskin där du kan plasta din plast. Vi anser att detta är en fördel eftersom det är någonting nytt som man kan skapa uppmärksamhet kring.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Eftersom det redan finns en liknande app som fungerar idag borde det inte vara svårt att få igång våran app. Det har också funnits pantmaskiner för flaskor under lång tid, vilket vi tror hjälper oss att få igång våran innovation. Kortfattat kan man säga att delarna redan finns på plats, vi ska bara sammanföra dem.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Vår innovation kan, precis som pantmaskiner för burkar, bli en del av människors vardag tror vi. Den uppmuntrar oss att återvinna alla sorters plats, inte bara burkar som idag. Därför tycker vi att innovationen kan hjälpa oss i samhället att aktivt bli en del av kampen att rödda naturen från skadlig plast.

Mellersta Förstadsskolan - Plast-pantmaskin

Beskriv kortfattat er innovation:

Vår innovation är en plast-pantmaskin. Den fungerar nästan likadant som en vanlig pantmaskin bara att man istället matar in plastpåsar. När man pantat påsar så får man möjlighet att donera pengarna eller så kan man  behålla dem själv (lämnar in kvitto i kassan).

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Vår innovation är kopplad till mål 12, 13. Mål 12 handlar om hållbar konsumtion och produktion. Vår innovation är kopplad till målet för att det handlar om att att producera och konsumera miljövänligare och mindre plast.  Vår innovation är även kopplad till mål 13 (Bekämpa klimatförändringarna) för att om man m kan panta plastpåsar så kommer plasten i naturen minska vilket gör att vårt klimat och våra djur inte skadas lika mycket.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Nu när det finns mycket plast i haven som påverkar klimatet och kommer påverka vår framtid för oss och våra barn så behövs det något som kan i alla fall minska det. Det är då  som hjälper till med det.                                                                                                                                                                   På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Vi behöver inget mer för att vår innovation ska funka. Men man kan förbättra vår innovation på olika sätt. T.E.X sättet som plastpåsarna kommer in i automaten och större utrymme där plastpåsarna ska vara. Man kan fixa så att det är en form av rullband som man sätter plastpåsarna på men för det skulle vi behöva mycket mer utrymme.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Alla kan ha nytta av vår innovation. Den kan ha en stor betydelse i samhället eftersom den kan förminska plasten i miljön. Den hindrar också plasten från att hamnar i havet.    

Montessorigrundskolan Maria - Lightbulb

Beskriv kortfattat er innovation:

Vår Innovation är en webbaserad vetenskaplig förslagslåda. Det är som en hemsida som man kan skicka in sina vetenskapliga uppfinningar till. Vi fick iden från att vi vill utveckla vetenskapen och hitta nya uppfinningar, på detta sättet utvecklas tekniken och man kan hitta nya och bättre lösningar. Förslagslådan fungerar så att man börjar med att logga in, med sin mail adress, användarnamn och lösenord detta är viktigt att man börjar med så att man får ett konto och på det sättet kan man posta saker. När man postar ett inlägg kan man både fota och skriva, man kan tex fota sin uppfinning och på det sättet kan andra se uppfinningen och kommentera, ge pepp och kritik. Detta kan de göra genom att trycka en tumme upp om det är en bra uppfinning och tummen ner om den inte passar in. Om uppfinningen är tillräckligt bra kommer dem att föras till en riktig vetenskapsman och om det finns tillräckligt med information och om uppfinningen är användbar kan de göra en modell av uppfinningen. På detta sättet kan man också komma längre och utvecklas inom forskningen, och på det sättet kan man tex finna uppfinningar som hjälper naturen.

Alltså en sammanfattning, vår innovation är en app som ska fungera så att man ska kunna lägga ut uppfinningar på den så att man kan utvecklas och tillverka nya, bra och smarta lösningar.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Jag skulle vilja säga att vår innovation kopplas till de globala målen beroende på vilka ideer som framställs. Det går till som följande att: Man lämnar in sin ide, forskningsföretag är kopplade till denna hemsidan vilket gör så att de kan vidareutveckla de ideer som de tycker är relevanta. På så sätt kan till exempel forskning om kärnkraftverk utvecklas. Vissa ideer kan som inte har kommit fram innan kanske kan rädda miljön helt och hållet medan andra inte gör någon skillnad.   Jag har en teori om att vetenskapen om hur man kan rädda miljön kommer att gå mycket framåt tack vare denna hemsida. Jag antar att man kommer uppfinna ett nytt sätt att lagra miljövänlig energi. På så sätt kommer alla släppa ut mindre växthusgaser och den globala uppvärmningen kommer även att minskas. Detta ger stora fördelar för de drabbade arterna, till exempel: isbjörnar, fjällrävar eller valar.   Jag är rätt säker på att någon person även kommer komma på ett sätt för hur man som mest effektivt som möjligt hade kunnat ta bort all plasten ur haven. Detta ger möjlighet till nya arter, som förtjänar att leva.  Det är även en stor förutsättning för människors hälsa. Det vill säga att det är mycket mer hälsosamt att äta fiskar som mår bra än att äta de som har fått i sig gifter och plast. Människors hälsa beror delvist på hur man mår psykiskt. Om man vistas i en fin miljö mår man mycket bättre än i en nedskräpad miljö.   Dessa ideer kopplas till: bekämpning av klimatförändringar, ekosystemet och biologisk mångfald, hav och marina resurser samt god hälsa och välbeteende. 

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Det finns få appar som har funktionen att man kan skicka en idé och rädda miljön. Det gör så att folk kan bidra till att rädda miljön och flera folk blir mer intresserade av att kunna rädda miljön och fler människor blir intresserade av vetenskap. Man kan på detta sättet utveckla tekniken, och finna nya uppfinningar. Denna app förenklar sättet att utvecklas på och kan på så sätt utveckla vår framtid. Du kan även få inspiration av andra ideer, och lösa uppfinningar tillsammans.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Vår innovation är bra eftersom att den hjälper massor av folk att lösa problem, till exempel hälsoproblem eller pengaproblem. Appen är speciellt bra för att vem som helst kan bidra med en idé, sålänge personen har en mobiltelefon, vilket 90% av människorna i världen har. Appen ger alla en chans att förändra världen. Om man inte har en mobil kan man använda vår hemsida för att skriva eller läsa idéer, och det är bra eftersom att datorer kan man oftast låna på bibliotek.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Vår innovation kommer ha mest användning av folk som är runt 10 – 65 år, anledningen till det är att den äldre generationen inte kommer använda den lika mycket är eftersom att den äldre generationen använder inte internet lika mycket som den nya generationen.Men det kan ändras eftersom att teknologin har utvecklats så mycket och blir enklare.  Den kommer påverka samhället på bra sätt eftersom om någon kommer på något som är väldigt allvarligt kan folk ta hand om det snabbare och kunna diskutera med andra och samtycka för att kunna komma på bra grejer för samhället som kan leda till att vi kan vara fler som bidrar till att vi inte längre ska behöva ha några globala mål längre.

Komplettera er beskrivning:

Prototyp p5js

Wireframes

Film

Montessorigrundskolan Maria - TBD (Finalist)

Beskriv kortfattat er innovation:

Vår uppfinning är en app som ska underlätta med återvinning. Appen ska erbjuda en scanningsfunktion, där man kan scanna en QR kod som finns på skräpet. Scanningen ska sedan ge ett resultat där det framgår vad skräpet sorteras som, info om skräpet och vart närmsta återvinningsstation finns.

Resultatet ska ge användaren information om hur skräpet sorteras. T.ex mjölkpaket sorteras som kartong. Det ska även framgå vart närmsta återvinningsstation finns, med hjälp av en karta. Kartan ska visa vart användaren befinner sig och vart återvinningsstationen finns. Användaren ska också ha tillgång till vägbeskrivning, alltså en GPS.

Lite allmän info om skärpet ska även finnas. I infon ska det framgå hur produkten framtas, produceras och vilken påverkan skräpet har på miljön. Det ska även stå något litet snabbfakta om skräpet. Till exempel hur mycket som inte återvinns av just det materialet.

Appen ska även ha en inloggningsfunktion och en “samla poäng” funktion. Om man loggar in i appen sparas inloggarens användning och på så sätt kan man senare få poäng för varje återvunnet skräp. Exakt hur poängsystemet ska fungera är vi ännu inte säkra på. Men för att det ska fungera och för att man ska kunna ha användning av poängen tänkte vi att vi måste snacka med olika företag som är villiga att samarbeta med vår app. På så sätt kan de sponsra med olika produkter eller rabattkoder som går att byta in för poäng.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Vi har valt mål 12, vilket är hållbar konsumtion och produktion. Vi valde just detta mål eftersom vi tycker att återvinning är väldigt viktigt för miljön och vår jord. Därmed valde vi att skapa en app där det blir lättare att återvinna. På så sätt tror vi att fler kommer att återvinna skräp vilket kommer att hjälpa miljön. Mängden plast som finns i havet just  nu är obeskrivlig, vi måste förhindra att det fortsätter. Med hjälp av vår app kommer fler att få upp ögonen för återvinningen vilket kommer minska mängden plast i våra hav. Det är därför vi väljer  att fokusera på att rädda miljön och naturen. Vårt mål med denna app är att inspirera fler personer till att sortera och återvinna. Det ska kännas som en rolig upplevelse när man återvinner, vilket man kommer att få när man använder våran app. 

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Vår innovation är väldigt nytänkande nä det gäller förmågan att kunna återvinna och veta hur man ska kunna sortera ens skräp. Vi har tänkt ut ett enkelt och smidigt sätt att få reda på hur man ska sortera skräpet direkt i mobilen. Vår app är unik för den är extremt smidig att använda och att man får upp en karta med de närliggande återvinningsstationer där du kan sortera ditt skräp. Med hjälp av våran app så kan du både värna om vår natur och hjälpa dig med din sortering. Appen är designad för att alla i alla åldrar ska kunna använda vår app utan problem för att öka återvändandet.  Nu när natur tänkandet har blivit så uppmärksammat av bland annat Greta Thunberg så börjar vi människor förstå innebörden att ta hand om naturen och det va så vi kom på vår innovation. Greta har inspirerat många och även oss, vi vill kunna vara med och ta hand om den värld våra framtida barn ska leva i. Vi vill att de ska kunna leva i en värld där de är trygga och inte ska behöva vara påverkade av vårt skräp kastande. Vår att ska få detta att ändra på hur våra framtid barn ska leva. Med vår app så kan du lätt göra rätt val när det gäller att sortera skräp. Appen finns lätt tillgänglig i mobilen så det ska vara lätt att källsortera ditt skräp. Med pengarna vi får in genom olika sponsorer så vill vi investera det direkt in i verksamheten med källsortering genom att bygga fler återvinningsstationer och placera ut fler containrar. Vi har sett ett stort behov i samhället att någon äntligen har ta initiativet att göra folk medvetna om hur enkelt det är att sortera avfallet och inte bara slänga det i naturen för det kommer påverka vårt ekosystem i slutändan så börja återvinn med våran enkla och smidiga app.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Denna innovationen är genomförlig eftersom att det är enkelt att hitta materialen som behövs för att skapa detta. Man behöver en dator och någon som är duktig på att programmera och göra appar. Denna appen är enkel att genomföra jämfört med andra appar. Det mesta denna appen gör är att scanna och visa var saker ska pantas. Det är nog inte så svårt att göra om man kan programmera.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Vi i klass 8 på montessorigrundskolan maria har enats om en innovation som vi ser som mycket nödvändig och användbar för ett hållbart samhälle vid vilket återvinning är centralt.

Denna innovation kommer alla att ha nytta av då alla lämnar efter sig avfall. Som sagt kan alla använda den och innovationen underlättar sorteringen för alla, från företag till privatpersoner. Samhället är idag alldeles för smutsigt och snuskigt, detta för att det ligger mycket skräp överallt. Samhället gynnar mycket på vår innovation då samhället blir renare och det blir lättare för de som tar hand om soporna. Samhället kan även gynna på det här då mycket av det som vi återvinner används återigen vilket sparar på jordens resurser och även på samhällets ekonomi. Miljön mår mycket bättre när den är ren vilket är varför det är viktigt att återvinna. Ett bra exempel som återvinning gör möjligt är till exempel kollektivtrafiken då den idag ofta använder biogas som bränsle vilket framställs av gamla matrester mm. Återvinningen är som sagt en stor del i ett hållbart samhälle vilket gör den väldigt viktig. Jag tror att varje individ någon gång har undrat var de ska slänga sitt skräp och istället för att kolla upp det så slänger de bara skräpet i den vanliga soptunnan vilket kan skapa problem. Vår app är till för att underlätta och förenkla återvinning då det inte ska vara svårt att återvinna rätt. Ifall samhället börjar sortera och återvinna och ser efter ett tag ett renare samhälle kan det uppmuntra invånarna att börja tänka mer på miljön och deras barnbarn framtid.

Montessorigrundskolan Maria - TrashImonGo

Beskriv kortfattat er innovation:

Vår innovation är en app som kallas TrashImonGo. Appen har blivit kodad i p5js som vi har arbetat med i CoolMinds.

Appen är ett spel som går ut på att man samlar skräp. I spelet får man poäng beroende på vilket sorts skräp man samlar. Appen har ett inbyggt GPS-system som kan lokalisera närmaste papperskorg för att man ska kunna slänga skräpet man samlar.

Vi ska även ha speciella papperskorgar som är kopplade till spelet och väger skräpet. På så sätt kan man även få mer poäng om man slänger mer eller tyngre skräpsorter. För poängen man får kan man även köpa såkallade ”TrashImons”, som är små monster med olika egenskaper i spelet.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Vår app ska hjälpa till att uppnå mål 3, 11, och 13. Spelet är en chans att röra på sig vilket bidrar till målet ”god hälsa och välbefinnande” då det också är en rolig social handling. Det bidrar till ”hållbara städer och samhällen” då det kommer minska föroreningarna i naturen vilket också hjälper för att ”bekämpa klimatförändringarna”.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Vår innovation är nytänkande då det inte finns någon liknande app som inte bara ska motivera ungdomar att samla skräp, utan även se till att de gör det.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Vår innovation är genomförbar på så sätt att vi bygger den på saker som redan finns. Till exempel att GPS-system redan finns att lätt installera i appen. Det gör ockå att idéen går att genomföra inom en rimlig budget och tidram. En annan fördel är att skräpet ju aldrig kommer ta slut vilket gör att man alltid kommer kunna använda appen. Den är även genomförbar eftersom nästan alla äger en telefon nu för tiden, vilket gör att nästan alla kan skaffa appen lätt. 

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Appen bidrar till miljön på ett väldigt stort sätt då hela idéen går ut på att samla skräp. Den motiverar även ungdomar till att rensa upp naturen och ser till så att man verkligen slänger skräpet i en soptunna, med hjälp av de speciella papperskorgarna. Spelet ser även till att man rör på sig och får frisk luft när man går ut för att samla skräp. Det kan även lätt bli en rolig social bit, då det är lätt för alla att förstå spelet vilket gör att både människor i alla åldrar kan gå ut och använda appen tillsammans.

Komplettera er beskrivning:

Bilaga 1

Mölleskolan - Diox

Beskriv kortfattat er innovation:

Diox är en maskin som suger upp koldioxid. Därefter leds koldioxiden genom en slang till ett växthus i närheten av Diox. Koldioxiden tas sedan upp av växterna. Vår koldioxidinsamlare ska tillverkas av återvunnet material. Vi kommer att placera vår innovation på marken.

Den här maskinen kommer hjälpa världen, eftersom vi kommer att få ett bättre klimat.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Vår koldioxidinsamlare är kopplad till mål 9.5, för att idén är nytänkande och den har möjlighet att förbättra forskningen. Innovationen ska hjälpa till med att samla in koldioxid i vår atmosfär och därmed skapas en mer miljövänlig plats att vara på. Vår innovation är kopplad till mål 11.5, för att om man minskar koldioxidutsläppen minskar man också den globala uppvärmningen, vilket resulterar i ett bättre klimat i bland annat städer och byar. Vi tycker att mål 12.2 passar till vår innovation, eftersom vi kommer att använda återvunnet material och för att vi återanvänder koldioxiden vi fångat upp genom att transportera koldioxiden till ett växthus och få syre av det.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Vår maskin är nytänkande för att vi ska hjälpa till att samla in koldioxiden i atmosfären, så halten av koldioxid minskar. 

Vi upptäckte att det fanns en variant på den är idén i Schweiz. Vår innovation kan man ha lite överallt som på vissa industrier för den är mindre den andra. Den ska ha ett visst filter som gör att bara koldioxid kan komma in. Om man sätter den vid en industri så kan man fånga upp koldioxiden, direkt när man har släppt ut den från industrin.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Vi behöver ha en bra ekonomi för att kunna genomföra den. Ekonomin måste hålla för att våra innovation ska kunna hålla länge. Fast den är liten så kostar den ändå mycket pengar.

Vår produkt kommer att tillverkas av miljövänliga material.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Alla på jorden har egentligen nytta av vår innovation, det blir ju mer miljövänligt i både samhället och i världen, vilket gör att människor/individer kan leva längre och klara sig bättre i framtiden.

Oxievångsskolan - Climate cleaners

Beskriv kortfattat er innovation:

Vi vill bygga en dammsugare i havet. Suger upp plast, olja, smuts som finns i havet.

Långt rör, som “flyter” i havet. (Har metallfästen som gör att röret inte flyter omkring.)

Filter, som filtrerar bort sand, vatten, plast, glas och olja. ( Filterna går genom röret och har egna utgångar.) Inbyggd högtalare, för att fiskar ska lockas bort från röret. (Ljud som stör fiskar.)

Ledningsrör som leder de olika materialen till olika specifika rör. Rören leder därmed till ett reningsverk, där man samlar ihop t.ex. plast som går att återanvända.

Vi vill även försöker väcka intresse för att städa i miljön för att få ett bättre samhälle.

Därför har vi valt att lägga till en idé som kanske inte hör så mycket ihop med vår andra idé.

Vi har valt att skapa ett event en eller två gånger om året.

Under eventet får frivilliga vara med och tävla om ett pris. För att vinna priset måste man plocka skräp i vår natur. Den personen / personerna som har samlat in mest skräp vinner ett pris. Vi vill involvera in Malmö stad för att kunna få med så många människor som möjligt.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

delmål 6,6 (skydda och återställ vattenrelaterade ekosystem)15.5(skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer), 14.1 (minska föroreningarna i havet), 14Malm.2 (Skydda och återställ ekosystem),14.5 (Bevara kust- och havsområden),13.3 (Öka kunskap och kapacitet för att hantera klimatförändringar),13.B (Främja mekanismer för att höja förmågan till klimatrelaterad planering och förvaltning). Alla dessa delmål handlar om att på ett eller annat sätt förbättra vårt klimat. Det spelar ingen roll om det är ovanför havsytan eller under. Allt är en del av vårt klimat och därmed vårt ansvar. Det som händer ovanför havsytan påverkar det som händer under havsytan. Därför måste vi också ta tag i det som händer ovanför havsytan för att förbättra det som finns under. Fixar vi alla dessa delmålen kan vi också uppnå alla våra mål till 2030.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Vår innovation är nytänkande eftersom att andra maskiner som renar plast i havet bara tar upp plast från ytan medans vår uppfinning tar plast som finns i havet och inte bara det som finns på ytan. Vår uppfinning tar även upp olja och annat skräp i havet.

Vi hade kontakt med en skola i Indien där vi märkte att det fanns ett behov av att väcka intresse för att arbeta med de globala målen. Det var där vår resa om de globala målen började, eftersom att vi blev väldigt fascinerade av hur arbetet med de globala målen ser olika ut i olika länder runt om i världen. Därför vill vi väcka större intresse till att främst arbeta med de globala målen 14 och 13 ( Hav och marina resurser, bekämpa klimatförändringarna. ) Därför har vi också valt att skapa ett event en eller två gånger om året, där vi väcker större intresse för de globala målen och för att göra skillnad.

Själva röret är inte nytänkande men sättet som vi tänker använda vår maskin på är nytänkande eftersom att vi inte har sett någon göra något liknande. Vår uppfinning är också nytänkande eftersom att andra robotar / maskiner som vi har sett som tar upp plast, funkar genom att vågor drar med plast som fastnar i maskinen. Vår maskin / robot suger upp plasten istället för att bara fånga upp den.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Det finns redan andra uppfinningar som rensar plast från vattenytan. Detta gör det lättare för oss att genomföra vår idé eftersom att det redan finns kunskap om hur man bygger något liknande. Vi kommer inte kunna bygga denna helt själva men med hjälp av andra företag kommer vi att kunna bygga denna maskin. Vi kommer också kunna förbättra vår i dé så att vi kan bygga vår robot så enkelt som möjligt. Vi vill dock också tänka på miljöpåverkningarna vid tillverkningen eftersom att vi vill att det ska vara miljövänligt. Därför tänker vi också titta på olika material som kan fungera ihop med vår idé.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Alla kommer ha nytta av denna uppfinning för att vår maskin rensar havet från plast vilket gör att flera fiskar och djur som lever i havet kommer att överleva. Detta gör att det kommer finnas mer fisk som vi människor kan få mat ifrån. Vilket i sin tur gör att färre människor kommer att lida av svält. Samhället gynnas eftersom att färre stränder är fulla av plast som hindrar folk från att vistas på dem. Men som individer får vi även nytta av denna uppfinningen eftersom att vi kan leva i en värld där vi inte ständigt behöver påminnas om allt som behöver fixas och bli bättre. Vår uppfinning kommer få stor betydelse i arbetet med att rädda havet. Vi tror att vi kommer att kunna få fram en sorts lättnad eftersom att vi kommer kunna ge hopp.

Komplettera er beskrivning:

PowerPoint

Scratch

Oxievångsskolan - World Trip Room Edition

Beskriv kortfattat er innovation:

Vår innovation är en utveckling av dagens VR-glasögon. Det är ett helt  VR-set med dräkt och speciellt utvecklade VR-glasögon med speciell teknik. Det ingår ett spel som heter World Trip Simulator.  Glasögonen och dräkten  tillsammans gör att man får en häftigare upplevelse när man spelar då fler sinnen används. Om man tex väljer att gå in ett hus ska jag inte bara se utan även höra ljuden i huset och kunna känna på sakerna i huset. Är man på stranden ska man kunna höra havets brus och vågorna slå mot stranden. Man ska kunna känna sanden mellan tårna.Spelet  som hör till går ut på att man reser runt i världen och gör saker som annars antagligen inte skulle vara möjliga. Man kan dyka i Marianergraven, bestiga Mount Everest, bli president över Amerika, jobba med en massa olika jobb med mycket mera. VR-setet ska inte gå sönder lätt har ett utmärkt ljud.  De har bomull vid ögonen så att glasögonen sitter skönt. Vid ögonen har dom ac så att man inte svettas. För bästa upplevelse av VR-set behövs ett särskilt rum.

Vi kopplar främst delmål 10.2. Främja social ,ekonomisk och politisk inkludering. Till 2030 möjliggöra och verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet. Vi vill att med denna innovation ge alla möjlighet oavsett hur mycket pengar, ålder eller funktionsnedsättning samma möjlighet att ge sig ut på äventyr.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Vi kopplar främst delmål 10.2. Främja social ,ekonomisk och politisk inkludering. Till 2030 möjliggöra och verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet. Vi vill att med denna innovation ge alla möjlighet oavsett hur mycket pengar, ålder eller funktionsnedsättning samma möjlighet att ge sig ut på äventyr.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Den är nytänkande med att man använder flera sinnen än just synen. Här används syn, hörsel och känsel.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

VR-tekniken finns redan .  4D och 5D finns redan. Detta blir en mix  av VR-teknik och 5D.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Vi tänker oss att World Trip Room Edition ska främst finnas på sjukhus och på hem för äldre. Det ska ge sjuka, funktionshindrade och gamla möjlighet att resa och uppleva platser. World Trip Room gör att de kan känna , se och höra platser som de inte kan resa till. Sen är det också bra att World Trip Room ger oss upplevelser som vi inte behöver resa till. Det är bra för miljön att vi inte resor så mycket med flyg och bil. Så människor som vill resa men inte vill skada miljön vill också använda World Trip Room.

Oxievångsskolan - Plastpantningsmaskin 2.0

Beskriv kortfattat er innovation:

Vår innovation är en utveckling av dagens pantmaskin för plastflaskor. Vår maskin ska ta emot alla olika sorters plaster. När plasten stoppas in i maskinen känner maskinen av vilken sorts plast det är och sortera . Maskinerna ska stå på olika ställen tex vid stranden och i affärer. När plasten sorterats hamnar den i olika behållare. Den kör sedan till fabriken där den återvinns. För all plast du lägger i maskinen får du en kupong. När du samlat 20 kuponger kan de lämnas in och bytas mot mat. Om det inte är plast man lägger in i maskinen så lyser en röd knapp. Det betyder att det inte är plast. Och den gröna knappen visar att det är plast. Maskinen har typ en lucka i sig. När man har lagt in plasten så skannar maskinen plasten. Om det inte är plast så får man tillbaka grejen. Med vår maskin kan vi få bort plasten från naturen och samtidigt kan människor få mat.

Globala Målen

2.1 TILLGÅNG TILL SÄKER OCH NÄRINGSRIKTIG MAT FÖR ALLA passar för våran maskin.

12.2 HÅLLBAR FÖRVALTNING OCH ANVÄNDNING AV NATURRESURSER

Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av naturresurser.

12.5 MINSKA MÄNGDEN AVFALL MARKANT

Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Med vår maskin får vi bort plast från naturen vilket är bra för allt levande. Med kupongerna kan man få mat. Om vi återvinner mer plast slipper vi använda olja och göra ny plast. Målen vi kopplar är :2.1 TILLGÅNG TILL SÄKER OCH NÄRINGSRIKTIG MAT FÖR ALLA passar för våran maskin.  12.2 HÅLLBAR FÖRVALTNING OCH ANVÄNDNING AV NATURRESURSER Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av naturresurser. 12.5 MINSKA MÄNGDEN AVFALL MARKANT Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Vår innovation är nytänkande då den återvinner fler sorters plast som vi idag inte gör.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Tekniken att återvinna plast finns redan . Vår idé är en vidare utveckling där vi dels återvinner flera olika sorters plast och dessutom bekämpar hungern i världen samtidigt som vi räddar miljön. Vi räddar miljön på två sätt med denna maskin. Plasten i naturen minskar och då den återvinns behövs inte lika mycket av naturresursen olja.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Alla levande mår bra av att inte ha plasten i naturen. Vår maskin gör det möjligt att få mat när man saknar pengar. Återvinns mer plast använder vi mindre olja.  Vilket är bra för alla.

Oxievångsskolan - Second Life

Beskriv kortfattat er innovation:

Vår nytänkande idé är ett klimatsmart tåg som går ovanför motorvägarna genom hela europa. tåget är inte som de andra fordon i världen, utan detta är en stor tågvagn som går ovanför motorvägarna i europa. Eftersom att tåget färdas ovanför marken behövs det väggar på sidorna av motorvägen som håller uppe tåget. Dessa väggar färdas i ett spår som vi bygger på sidorna av motorvägarna.

För att åka med detta tåg behöver man köpa en biljett med hjälp av pant. Panten kommer sedan omvandlas till energi och användas för att driva tåget genom europa. Andra energikällor kommer även att bidra till energi, t.ex solcellslampor som bidrar till värmeenergi. Vi har även omvandling av biogas som bidrar till ännu mera energi. Tanken är att personerna ombord ska källsortera sina material och därmed slänga restavfall i en särskild soptunna. Detta ska sedan omvandlas till biogas som för tåget framåt.

Tågen ska vara byggda av återvunna material samt material som är hållbara för miljön. Tanken med detta är för att vi ska minska produktionen av plast och andra material som inte är hållbara. Utav dessa anledningar tycker vi att tåget ska heta “second life train” Vilket innebär en ny användning av gamla material mot en hållbar framtid.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Primära mål: 11 – Hållbara städer 16 – Fredliga och inkluderande samhällen 12 – Hållbar konsumtion och produktion 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur  Vårt tåg kommer att bestå av mål 9, 11, 12 och 16. Dessa globala målen är de primära målen i vår innovation. Eftersom att vårt tåg ska åka igenom hela Europa så kommer det att hjälpa varje enskilt land i Europa att samarbeta, mål 16. Sedan så kommer även konsumtionen och produktionen bli bättre då vårt tåg ska vara ett återvinnings tåg. Mål 11 kommer att kunna uppnås genom att man använder sig av ett kollektivt transportmedel, det gör att städerna i varje land kommer att kunna bli mer hållbara. Eftersom att vårt tåg kommer att gå på återvunna saker så kommer mål 9 att kunna uppnås. Man kommer inte behöva så mycket resurser som skadar miljön.   Sedan har vi några andra mål som man kan uppnå om man utvecklar denna ideen.  Det kan leda till att vi uppnår mål 17 “globalt partnerskap” om man tänker ur ett globalt perspektiv där man exempelvis kan ha några tåg i varje världsdel. Om tåget är gjort på miljövänliga material och om det driv på förnybara källor så kan det leda till att man kanske kan uppnå mål 13.  Sedan så kommer man kunna få kunskap om alla globala mål och delmål genom att man får information eller genom ett quiz under resan. Så vårt tåg kommer att bestå av alla 17 globala mål och delmål som varje globalt mål har.   Mål som kan uppnås utifrån de prima källorna: 17 – Genomförande och globalt partnerskap 13 – Bekämpa klimatförändringarna

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Vår tåg är nytänkande eftersom att det går över en motorväg vilket betyder att man sparar plats i samhället då man inte behöver bygga relser till alla tåg. Detta kan även vara ett alternativ till flygplan då vårt tåg ska gå på motorvägar genom europa. Det kan då vara färre som väljer flygplan som släpper ut extrema mängder avgaser jämfört med tåg.

Vårt tåg kommer också vara byggt på återvunnet material så vi inte behöver skada naturen för att tillverka delarna som ska bygga tåget.

För att åka med tåget kan man även betala med till exempel pant som sedan blir en del av bränslet för tåget.

Vi kommer också ha solceller på taket, propellers på sidorna och rörelsesensorer i festet i marken. Vi kommer då utnyttja förnybara bränslen som solenergi, vindkraft och rörelse energi istället för fossila bränslen.

Detta kan tänkas kosta väldigt mycket men vi tänker att det ska vara ett samarbete mellan Europa vilket kommer göra att det inte kostar lika mycket för det enskilda landet eftersom att det är ett samarbete.

Allt detta kommer involvera många av dom globala målen och ge ett nytt innovativt sätt att påverkar naturen positivt och den globala uppvärmningen som är vårt mål med detta projektet.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

För det första måste vi bestämma måtten på tåget. Eftersom en motorväg bredast är 30 meter bred, måste tåget alltså vara max 30 meter brett eftersom den ska vara ovanför motorvägen. Den medelmåttiga motorvägen är dock uppskattat ca. 9 meter eftersom en vanlig bil är 2 meter, och det brukar vara 3 filer på en motorväg + 3 meter eftersom det ska finnas lite mellanrum. Ett förslag är att den kan vara 10 meter bred. Vi undersöker lämpligheten för längd på tåget.

För det andra måste vi samtala med andra EU-länder om tillstånd och samarbete för att konstruera tåget men om några länder inte vill ha denna idén i deras respektive länder så bryts hela kedjan, därför är samtalet med dessa länder väldigt viktigt. För det tredje så har vi resurser för att konstruera tåget som t.ex  plast och förnybara energi källor. 

Det får ej kosta mer av det du får av det eftersom det redan finns spårvagnar och de är miljövänliga så det finns isåfall ingen anledning till att ändra spårvagn till detta, d.v.s man måste välja noga vad det är byggt med.

Tåget ska byggas av metall och papp, då måste den ha förnybar elektricitet. Vi ska också programmera en motor till tåget. En annan energikälla vi kan använda är solpaneler som är miljövänligt. Däremot kostar det en förmögenhet eftersom vi måste göra det på flera tåg och 1 solpanel kostar ca. 18.000. Vi kan också som ett alternativ ha pantburkar samt sopor som man ev. kan omvandla till elektrisk energi.  Eftersom den ska vara ovanför en motorväg, kan det vara ganska fritt med längden, däremot bredden måste passa till motorvägens längd/vikt. En annan egenskap med tåget är att bilar ska kunna köra under den, vilket alltså kommer bidra till att biltrafik och tågtrafik kan samsas om samma utrymme i infrastrukturen.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Det hjälper människor att tas sig från punkt A till Punkt B på en kort tid och den går genom hela Europa så att människor kan ta tåget istället för flyget eller bilen. Då minskas alla avgaserna och globala uppvärmningen sänks och det blir färre naturkatastrofer. Den bidrar även till minskad plast i naturen eftersom man kan köpa tågbiljetten med skräp och pant. Det finns gratis mat så att människor kan äta sig mätta och hunger minskar och kanske försvinner. Sedan med maten som kastas görs om till biogas som tåget drivs på. Det kommer även finnas återvinningsstationer där man kan kasta skräp, och sedan förbränns skräpet och använd som bränsle. Detta kommer göra att människorna kommer samla upp skräp i naturen för använda till sin resa, vilket kommer minska skräp och koldioxid.

Med hjälp av tåget så kan kulturer, folk och mat spridas runt Europa. Tåget kommer växa med folket som använder den. Med tåget så kan man åka genom länder under 5 timmar, tåget stannar på vissa ställen. Den stannar bara när passagerare ska gå av eller på, detta händer bara på tågets stationer. Tåget kommer inte att gå på en järnväg, utan ovanför gatorna. På grund av detta så behöver man inte fixa avskilda spår där tågen ska gå utan man kan återanvända gamla spår och tillverka nya spår.

Folk kommer bli mer sociala och prata med resten av passagerarna och hjälpa dom att få vänner. Det kommer också vara ett globala målens spel man kan spela på tågresan som man kan spela med andra. Det kommer finnas fri wifi på tåget som är tillgänglig för alla passagerare. Denna innovationen kommer hjälpa människor att knyta vänskaplig band med andra kulturer. Den kommer hjälpa naturen för att mindre skräp kommer finnas i naturen. Denna innovation kommer hjälpa både samhälle och natur.

Oxievångsskolan - Natur Formulator (NFR)

Beskriv kortfattat er innovation:

I Sverige har vi dricksvatten i våra toaletter. Vattnet i toan är så rent att man skulle kunna dricka det om man bortser från den bakterierika miljön som finns i ett badrum speciellt i toastolen.

Med vår produkt vill vi minska massan energi som konsumeras vid vattenrengöring. Energikonsumerande från att rengöra vatten kommer att minskas då vi inte kommer att fullt rena vattnet som hamnar i toaletten.

Vår ide är att spara energi genom att använda oss av ett litet reningsverk. Detta reningsverket är framförallt för bostäder långt ifrån ett stort reningsverk. Det kommer endast rena kranvatten då det renas genom filter. Eftersom att avföring från toaletten skulle fastnat i filtret kommer det inte rena toalettvatten. Vattnet som renas kommer inte bli 100% rent och kommer därför endast användas som toalettvatten. Det vatten som renats kommer vara tillräckligt rent för att man inte ska bli sjuk när man går på toaletten.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Kortsiktigt kommer denna  idéen hjälpa med nummer 12 som innebär att man ska få hållbar konsumtion och produktion. Eftersom produktionen av vattnet som renas i detta reningsverk skapas på ett hållbart sätt, den använder sig av gravitation som inte använder sig av energin. Då kommer vi till mål nummer 7 som handlar om den hållbara energin, där den inte använder sig av energi och då sparar man på energin i våra samhällen som sedan man kan använda till annat. Efter detta kommer det att också hjälpa samhället och göra det mer hållbart, som global mål nummer 11 genom att ekonomin inte läggs på att göra toalettvattnet helt rent. Man har inte behov av att köpa mer bakteriedödande medel som används för att göra vattnet rent, när vi inte alls behöver rent vatten i toaletten. Långsiktigt kommer denna invasionen hjälpa andra länder, alltså länder som har behov av rent vatten och sanitet precis om mål 6. Man hade kunnat plantera dessa reningsvatten i byar eller orter  som  behöver vatten, då får de fattiga renare vatten och sanitet, då kommer det också påverka energin positivt man behöver inte använda energi åt detta. Med rent vatten kommer det påverka alla målen med t.ex. god hälsa och välbefinnande eftersom man får rent vatten och man blir inte lika sjuk längre . Om människor inte blir lika sjuka kan man utbilda sig och bygga skolor och då kan man börja jobba som kan få ekonomin växa. Detta kommer hjälpa  mål nummer 8. Med hjälp av denna utbildningen kan man utbildas till att hjälpa världen ännu mer än vad vi gör nu, som t.ex. klimatförändringarna som är mål nummer 13. 

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Reningsverken är cylinderformade som man kan se på ritningen i förra sliden. Det kommer drivas av gravitation. Alltså kommer vattnet från kranen “falla” genom reningsverkets filter och på botten finns en pump som sedan pumpar upp det till toaletten. Det enda som drar energi i reningsverket är då pumpe. Vattnet från toaletten kommer dock behöva pumpas till ett större reningsverk där det blir helt rent. Det är eftersom det vattnet sedan kommer användas som kranvatten.

Uppfinningen är nytänkande på det sätt att vattnet inte behöver pumpas till ett större vattenverk vilket gör att man sparar på energin. Den är även nytänkande på det sätt att den är baserad på att hjälpa miljön och samhället. Det gör den även genom att man sparar på det rena vattnet som inte behöver användas i toaletten därav att man kan använda det till något annat. Kortfattat så menar vi att vi tycker att vattnet i själva toaletten är onödigt rent. Därav vi tänker att man kan använda sig utav kranvattnet i toaletterna på grund av att det inte  renats till 100%. Samtidigt som man sparar på energi och vatten.

Våra reningsverk kommer vara placerade under marken men toppen kommer vara jämn med marken och ha något form av brunnslock. Filterna kommer behöva rengöras regelbundet då de samlar på sig smuts från vattnet som renas. filterna kommer sitta ihop med ett antal metallpinnar eller liknande (se bilden bredvid). En form av “kranbil” kommer dra upp filtret. I och med att filterna sitter ihop och man drar dem rakt uppåt så kommer smutset på filterna följa med. väl uppe ur marken kommer man kunna rengöra dem och sedan använda dem igen.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Mått och kostnad:

Materialet för cylindern (reningsverket) kommer vara rostfrittstål. cylindern ska vara 3 cm tjock och vara 3,2 meter djup. Bottenarean och “brunnslocket” kommer vara 3,3m². Hela cylindern kommer då rymma 10m³

Stålet kommer kosta runt 50000 kr.

Vi kommer att bygga och utveckla en prototyp av konceptet.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Eftersom att detta reningsverk sparar på energi påverkas samhället på så sätt att vi sparar på rent vatten, då blir det en kortsiktig fördel. En långsiktig fördel blir dock att vi kan använda vattnet åt annat som t.ex för de individer som behöver det i andra länder som i t.ex Afrika.

Ekonomin blir även bättre som blir en långsiktig fördel. Detta händer eftersom att att vi inte behöver skicka ut det orena vattnet till ett reningsverk för att rena detta som kostar mycket för samhället. Med denna förbättrade ekonomin kan vi använda det för mycket bättre saker i samhället.

Individen påverkas även, det gör den på så sätt att vi inte dricker vårt toalettvatten, därför behöver inte vårt toalettvatten vara  lika rent som vårt dricksvatten.

Oxievångsskolan - Tältfan

Beskriv kortfattat er innovation:

44 400 människor är tvungna lämna sina hem varje dag på grund av krig. Vår uppfinning räddar liv.Snabba hopfällbara tält i nödsituationer som till exempel naturkatastrofer och krig.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

1. INGEN FATTIGDOM, 3. GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE,  4. GOD UTBILDNING FÖR ALLA. 7. HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Det sker fler naturkatastrofer där det kan behövas tak över huvudet och skydd, i tälten så kan ca 80 pers skyddas snabbt och enkelt. Det fungerar som ett popup tält. Basen på tältet är 7×9 meter, höjden på tältet är 2,5 meter. Tältets volym blir 157,5 kubikmeter. Faciliteterna som finns i tältet är tak över huvudet och en sovplats. Tältets material är vatten och vindtåligt. Ungefär 100 000 människor  har inte tillgång till ett boende.  Det gör att fler överlever och lever längre i samhället. När fler lever gör det att fler går till skolan och får utbildning. Genom utbildning kan man få ett jobb som gör att man får pengar till ett boende och mat. Samhället förbättras på ett bättre sätt som gör att till ex. fler får sjukvård som det är brist på här i Sverige. Det ska finnas solceler utsidan av tältet som ger belysning för de som ska bo där.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Det finns redan sådana tält men vi behöver utveckla designen av tältet.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

44 400 människor är tvungna lämna sina hem varje dag på grund av krig. Vår uppfinning räddar liv.

Oxievångsskolan - V.L.K. = Vatten & Luft Kraftverk

Beskriv kortfattat er innovation:

Vi planerar att göra ett vatten och luft kraftverk som är gjort av betong och olika metaller i grund. I och med att det är betong ovanpå så ska vi även skapa en musselfarm då det renar vattnet och det är en matkälla som man kan använda i olika fattigare länder.

Innovationen är en förnybar energikälla vilket är bra i ett miljöperspektiv. Den är havsbaserad vilket möjliggör många möjliga placeringar.

Innovationen går ut på att det trycks in luft i luftrör med hjälp av några fläktar. Under tiden trycks T.T. (Tryck-Triangeln triangeln i mitten av röret) nedåt så att det kommer in vatten och börjar sjunka. När T.T. har kommit till botten fylls T.T. med luft med hjälp av “ett rör” på botten som kommer fylla T.T. med luft vilket kommer göra att luften puttar ut vattnet från T.T. och det kommer finnas små hål på botten av T.T. vilket gör att vattnet kommer att skjutas ut och luften som fylls kommer att göra att den kommer att skjutas upp och slår till på en tryckplatta som omvandlar kraften som den slog plattan med till el. T.T. släpper ut luft och fylls med vatten igen. Fläktarna får el från alger via alg-batterier.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Mål 7 och 13. Arbetar vi mest med för att maskinen vi jobbar med ger nyförbar energi Kämpar emot klimatförändringarna. Mål 14 och 2 Har vi för att musslorna utanpå renar vattnet och skapar ett nytt ekosystem. I med att vi har musslorna utan på så kan matpriserna sänkas, så även dem fattiga(mål 1) kan ha råd att köpa mer mat. Dett kan då även innebära att man kan må bättre(mål 3) och gör att flera kan orka och eventuellt möjlighet att få en utbildning(mål4) Får man en utbildning så får man större möjlighet att få ett arbete. In med att vi har musslor renars vattnet gör så att fiskar kan leva i tex sjöarna (mål6.6) Dem människorna som jobbar på musselfarmarna skapar ekonomisk tillväxt och jobb för all oavsett kön eller funktionsnedsättning(8.8) Industrialiseringen kan skapar mer sysselsättning i dem minder utvecklade länder, som man kan lägga farmarna där (9.2)  Oavsett kön, läggning eller funktionsnedsättning kan alla hjälpas åt (mål10) Elen som vi kan skapa kan användas i vårat samhälle och eventuella transporter(11.2) Vi använder så mycket vi kan av resurserna i våran natur utan att skada våran jord (12.2 och 12.6) Vi anser att vi kan skapa så mycket grön energi på farmen så det ingår att bekämpa och förändra föroreningarna (mål13) Vi använder av oss vattnet att skapa energi och utnyttjar platsen med att skapa nya ekosystem(mål14)  Vi anser att det även kunna med detta återskapa skadad mark så naturen kan återhämta sig och även fiskarna (mål 15.3 och 15.5)  Vårt hopp är att kunna få mera fred som vi hoppas att vi inte behöver kriga mer för oljan (mål16) Möjligheten för utvecklingsbistånd (mål17.2).

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Vår klass har skapat ett spel med hjälp av scratch programmering som handlar om hur vår uppfinning kommer att fungera.  Varje elev från vår klass har även skapat ett med hjälp av scratch programmering och handlar om olika globalamålen. Vi vill gärna visa för andra elever från andra skolor så att de kan spela spelet på innocarnivalen. Det finns ingen sån maskin idag eller som har funnits innan. Vi använder naturen som energi och den är en av få som inte behöver underhållas så ofta.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Det finns material för att bygga vår maskin under vatten, materialet på utsidan är betong som är inte dyrt och håller länge. Materialet inuti är en metall som är lite dyrare än andra metaller, men det håller länge så det blir billigare i längden. Sen använder vi naturen som energi som t.ex. alger.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Det är en förnybar energikälla vilket betyder att alla kommer att ha nytta av det och man kan lägga många såna i havet. Man kan ta bort dem som drivs av fossila bränslen.

Komplettera er beskrivning:

Bilaga 1

Oxievångsskolan - Northern Lights Airlines

Beskriv kortfattat er innovation:

I dagens samhälle åker många olika sorters fordon. Som till exempel flygplan, bil och båt. Problemet är att de flesta av våran fordon släpper ut mycket avgaser. Ett bra exempel är flygplan. Det sägs att ett vanligt flygplan släpper ut 74 000 gånger mer koldioxid än tåget. Det är en stor miljöpåverkan, inte bara för oss människor utan alla liv på jorden. Vi har tänkt oss att vi ska införa elflygplan som bara ska åka runt i Europa. Efter ett tag kommer vi att införa det över hela världen beroende på hur mycket flygplanen används. Klassen har valt idén att bygga ett el-flygplan, med hjälp av solpaneler. När man serverar mat på planet så ska vi använda pappersförpackningar istället för plast. Vi tänker ha dem skönaste stolarna för passagerarnas skull. Vi planerar att ha ungefär 100-150 platser på planet. Vi flyger bara inom Europa. Vi tänker att vi först kommer att börja i en liten skala och sedan utveckla så att flygen åker över hela världen

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

7:an kopplar vi till (hållbar energi för alla) 12:an kopplar vi till (Hållbar konsumtion och produktion) 15: kopplar vi till () 16:Kopplar vi til () 17:Kopplar vi till()  Elektriciteten i flygplanet kommer från solpanelerna som sitter på taket och vingarna. Det kommer att ge energi för tex led-lampor, wifi och uppvärmning av mat.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Det som är nytänkande är att vi får liten del av får elektriciteten från solpanelerna som kommer att vara på taket. De kommer att ge bl a. elektricitet till planet, uttagen, lamporna och andra tekniska system på planet. Faciliteterna utgör den nytänkande delen. Vi tänker ha Wi-Fi och USB-uttag under armstödet, comfort LED-lampa uppe i taket, källsortering. Dessutom vill vi inte dela upp passagerarna i klasser. Det enda man kan boka är extra benutrymme.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Vi bygger en prototyp och jämför sen med modellen i verkligheten med skala.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Hela Europa kan välja vårt flygplan och resa hållbart. Därefter kommer det att införas i andra kontinenter och tillslut hela världen. Vi minskar koldioxidutsläpp och minskar miljöproblemen runt om i världen. Vi vill även göra en youtube video där vi samlar alla globala målen och förklarar allvaret i t.ex att det finns människor som är hungriga varje dag eller att det finns människor som dricker smutsigt vatten. Vi tänkte göra den på engelska antingen prata själv eller skriva en text på engelska. Sedan vill vi lägga ut den på planet så att folk kan titta på den när de reser.

Har även planer att bygga en flygplats som är uppbyggd på solpaneler som är effektiva på delarna av väggarna och hela taket. Denna genererar så pass mycket energi så att den kan ge energi till prototyp flygplan som kan resa längre distanser. Man kan byta ut bensintankarna på flygplan till lättviktiga batterier som har lång batteritid och är energisnåla. Och om man tar undersidan av planet och all extra område som inte används och fyller det med mindre batterier som inte tar så mycket plats och inte väger mycket så kan man få mer flygtid och energi. Om man ska kunna få ut så mycket energi från solpanelerna som möjligt så ska man ha denna flygplats på ett ställe där det sällan är molnigt och soligt året runt. Detta hade varit svårt att hitta med dagens globala uppvärmning men det hade kunnat vara möjligt.

Oxievångsskolan - SSP - Små skräps plockaren

Beskriv kortfattat er innovation:

Med skolan så åkte vi på ett studiebesök till ett reningsverk. Arbetarna på reningsverket berättade för oss att vattnet inte blir helt rent efter sista ‘stationen’. Dom berättade att smått skräp såsom plasten på topps, små plastbitar osv. följer med ut i havet. Då såg vi direkt ett problem. Vi bestämde oss för att komma på en lösning till just detta problemet, därmed kom vi på vår uppfinning SSP (små skräps plockaren). Skräpet som gått igenom reningsprocessen men sedan fortsatt och varit mindre än 3 mm kommer idag ut i havet och stoppas inte.

Det vi vill göra då är att ha ett rör som delar sig i två. Mellan dessa rör sätter man en slags dörr som man kan välja att stoppa vattnet från att komma ut igenom röret. På så sätt så kommer sedan kunna med hjälp av en stor pressare kunna pressa ut det skräp som hamnat på botten ut till filtret.

Här öppnas sedan en lucka under till där allt skräp åker ner i.

Då hamnar skräpet i en slags “torktumlare”. I den torktumlaren finns det en stor fläkt som blåser in i luft så att allt skräp torkar, eftersom det är blött när det har varit i vattnet. När skräpet har “torkat” så öppnas en ny lucka i torktumlaren under till där skräpet åker ner i en lastbil. Denna lastbilen går på biogas från återvunna matrester, sedan åker lastbilen till en återvinningscentral där skräpet återvinns.

Då har vi både stoppat skräpet att åka ut till vattnet och sedan återvunnit det. 2 flugor i en smäll!

Enligt www.expressen.se  har igenomsnitt hälften av allt liv i havet dött ut mellan 1970 och 2010. Om ekosystemet kollapsar får det allvarliga konsekvenser för vår livsmedelsförsörjning, för fattigdomsbekämpning, arbetstillfällen och ekonomisk utveckling, säger Åsa Ranung, världsnaturfondens chef för vattenmiljö.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

I agenda 2030 så finns det 17 huvudmål och vi har fått i uppgift att komma på en lösning till mål 14, hav och marina resurser, och mål 6, rent vatten och sanitet. Mål 14 och 6 har delmål, de delmålen vi har hittat lösning till är delmål 14.1 (minska föroreningar i haven) eftersom plasten förorenar och vi vill ta bort plasten. 14.5 (Bevara kust och havsområden)Många stränder är just nu fyllda med skräp och vattnet är fullt med plast. Med hjälp av filtret kommer detta minskas och kusten och havet kommer må bättre.. Delmål 6, 6.3 (förbättra vattenkvalitet och avloppsrening samt öka återanvändning) Detta delmål jobbar vi med eftersom hela vår uppfinning går ut på att förbättra vattenreningen. 6.6 (skydda och återställ vattenrelaterade ekosystem).

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Det har länge varit ett problem att små skräp har kommit ut i havet och skadat liven i havet.  Vi är nog inte de första som har tänkt på denna uppfinningen men vi är dem första som tänker genomföra den. Själva uppfinningen är ett filter och det är inte nytänkande men användningen av filtret är nytänkande. På reningsverken går vattnet igenom många filter och reningsprocesser men ändå åker plastet med ut i havet. Filtret ska då förhindra plastet att åka med.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Ja, det går att genomföra och bygga en prototyp. Just nu arbetar vi med konstruktionen.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Alla i världen har nytta av våran uppfinning. Uppfinningen ska rena vattnet och säga till så att plasten inte kommer ut i havet och förstör havet.

Allt liv i havet påverkas av detta eftersom att det är dem som äter plasten som inte renas. Om fisken äter plasten och vi sedan äter de fiskar så får vi tillslut också plast i oss.

Hormoner som inte har stoppats från att släppas ut i havet kan också påverka fiskarna. Hormonerna innehåller x och y kromosomer och om fiskarna får i sig fel hormoner så kan dem börja utveckla manliga eller kvinnliga drag. Då kan fisk honan para sig med en annan fisk från samma kön och då tror fiskarna att dem är gravida vilket dem inte är och då kommer fiskarterna inte utvecklas och så småningom dö ut.

Vi alla vet redan att skräp och plast i havet är ett väldigt stort problem därför är vi här med denna uppfinning för att göra vår del för ett klimatsmart tänkande. Konsekvenserna av små skräp utsläppen gör att vi alla levande individer har/kommer så småningom har/få plast inuti oss. Idag har nästan alla fiskar i havet fått i sig plast på grund av mikroplaster i havet vilket påverkar oss människor när vi äter fisk. Men det är inte bara när vi äter fisk som vi får i oss mikroplasterna. Dricksvatten är en av dem största källorna till att vi får i oss mikroplaster. Nya studier visar att varje människa får i sig mikroplast motsvarande ett kreditkort varje vecka vilket inte alls är bra. Plasterna vi får i oss har väldigt negativ effekt på våra organ bland annat hjärtat, livmodern och ph värdet i kroppen påverkas.

Rönnenskolan - Rebite

Beskriv kortfattat er innovation:

Rebite är en försäljningsautomat i form av en kyl som erbjuder mat som förbipasserat utgångsdatumet, men fortfarande är ätbart. Med hjälp av ett doneringssystem är det möjligt att supporta idén. Genom att bidra till processen minskar man matsvinnet samtidigt som man får mat. Utgångna varor konsumeras av privatpersoner som kan välja att donera en mindre summa till de anställda, ett hållbart kretslopp alla vinner på.

Rebite-automaterna är placerade utanför mataffärer och går att hitta runt det område pantningstationerna ställs ut. På så sätt kan de befinna sig inomhus utan att vara inom  själva butikens gränser. Maskinerna kommer fungera på ett liknande sätt som en vending machine, man väljer det nummer ens önskade produkt har. Men till skillnad från en vanlig sådan, där produkterna ramlar ner till en lucka längst ner, har varje vara i Rebite-maskinen sin egen lucka. Ett sätt att förhindra onödiga skador på varorna som leder till mer bortslängd mat. Man trycker på knappen och en av luckorna öppnas för att sedan stängas igen. Varor som skulle kunna finnas i Rebite är t.ex smör, mjölk och ägg.

För att klargöra, inkomsterna ska tolkas som donationer till innovationens ambitioner. Maten i sig kostar endast ett par kronor, en symbolisk summa. Fem kronor för ett mjölkpaket t.ex.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Industrier och företag ska vara hållbara och bidra till ett välfungerande samhälle. Ingen ska lida av hunger eller gå till sängs hungrig. Alla ska ha tillgång till näringsrik mat.  Minska mängden avfall genom att återanvända och återvinna mer. Bekämpa klimatförändringarna Hållbar konsumtion och produktion – 12.3, halvera matsvinnet  Minska städers klimatpåverkan – 11.6

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Rebite är nytänkande i den mening att det är butikerna och inte individen som förser automaten med produkter som annars slängs. I nuläget slänger butiker över 100 000 ton mat per år, vilket är totalt ohållbart. Butiken är visserligen tillåten att sälja ut varor när utgångsdatumet passerat, men det är ytterst ovanligt att de faktiskt gör det. Det är därför inte ovanligt att produkterna som gått till spillo är fullt användbara. Dessa varor skulle man med vår uppfinning kunna ta vara på och på så sätt minska mängden avfall.

Vi kan alltså ta betalt för varorna i Rebite, samtidigt som kunden kan välja att donera en summa som går till att underhålla och bygga nya Rebite-automater. Allt överskott går till goda ändamål. Malmös nytänkande restaurang “Spill” har en liknande idé som oss. Men till skillnad från dem sänker vi bl.a priset på produkterna till en symbolisk summa på ett par kronor, istället för att sälja rätterna till en vanlig summa. Vår idé hjälper alltså människor i behov av billiga varor samtidigt som det, såklart, minskar matsvinnet. Medan de säljer maträtter säljer vi d.v.s varor till ett ytterst litet pris.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Som tidigare nämndes en idé om att man ska kunna donera pengar till sin lokala Rebite-automat, ett system som är beroende på redan existerande appar såsom swish. Varje Rebite har ett eget nummer. På så sätt vet man alltid att pengarna går lokalt. Att skylla på saker som “jag avstår från att vara månadsgivare då man inte kan vara säker på vart pengarna tar vägen” är inte längre ett alternativ. Du kan nu vara säker på att donationen går till ett bra ändamål som du personligen kan ta del av. Det skapar samhörighet, men framförallt nya mattillgångar. Donationer kommer också vara möjliga att genomföra på plats. Invid varje automat ska nämligen en bössa och ett swishnummer vara utplacerad dit man kan välja en summa att ge. Den lilla summa privatpersoner behöver betala för varorna bidrar också till kretsloppet och gör att Rebite kan fortsätta.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Rebite ger utgången mat en ny användning och förhindrar matsvinn. Rebite förser även folk i nöd och allmänt folk med bra mat för ett bra pris.

Även fast konceptet framförallt riktas mot personer som har det sämre ställt ekonomiskt och är i större behov av maten, uppmuntras alla att bidra. Det finns ett såpass stort överflöd av produkter att konsumentens ekonomiska tillstånd inte spelar någon större roll.

Komplettera er beskrivning:

Bilaga 1   

Bilaga 2

Bilaga 3

Sandåkerskolan - No Means No

Beskriv kortfattat er innovation:

Har ni märkt att sexuella-trakasserier och våld i hemmet mot kvinnor och män ökar i dagens samhälle? Det har vi oxå. Därför har vår grupp designat hoodies och tröjor som står bakom folk som har blivit utsatta. Vi anser att detta är ett stort problem därför tog vi denna möjligheten med Innocarnival och verkligen göra något som vi bryr oss om och som vi tycker är ett viktigt ämne. Psykisk ohälsa ökar och en av anledningarna är våldtäkter. Vissa blir inte dömda till sexualbrott även fast de begått brottet. Vi i gruppen har lite erfarenhet om sexualbrott då vi känner personer som blivit utsatta för sexualbrott. Detta ärrar en för livet och följer efter dig. Vi tycker även att kvinnojouren gör ett fantastiskt jobb därför vill vi lyfta deras arbete genom att ha deras nummer tryckt på hoodisen.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Det anknyter till delmål 5.2: UTROTA VÅLD MOT OCH UTNYTTJANDE AV KVINNOR OCH FLICKOR genom att tröjkampanjen väcker medvetenhet om problemet och får människor att tänka på vad de gör och hur viktigt det är.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Vi anser att vår kampanj sticker ut bland andra kampanjer då vi riktar oss till ungdomar och unga vuxna och har en tydlig, lättfattlig idé som är lätt förstå med vår catchiga slogan.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Den är redan igång då vi har tryckt upp tröjor med hjälp av sponsorer. För att få igång kampanjen behöver vi närvara vid karnevaler och olika festivaler och sälja tröjorna så att vårt budskap sprids och att folk får kännedom om vår kampanj.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Alla som har blivit utsatta för trakasserier och brott och folk som stöttar vårt budskap. Detta visar då att ämnet är ganska viktigt. Och att folk faktiskt bryr sig om alla som blivit utsatta.  Vår ide kanske även kan hindra sexualbrott och våld. Detta genom att vi har visat att kvinnojouren finns för att hjälpa. Då personalen i kvinnojouren är utbildade vet dom  hur dom ska hjälpa till. Du är även anonym om du vill det.

Komplettera er beskrivning:

Bilaga 1

Sandåkerskolan - Smart Charge

Beskriv kortfattat er innovation:

Vår produkt är en laddningsadapter med huvudsyfte att spara ström. Vår laddare fungerar på de sättet att strömmen bryts när din digitala enhet nått 100%.

För att få detta att fungera använder vi oss av bimetall. bimetallen fungerar på detta sätt att när vi laddar vår digitala enhet värms bimetallen upp och böjs av värmen. desto längre vi laddar desto mer böjs bimetallen och kretsen blir sluten. När vår digitalenhet har nått 100%  slutar strömmen flödas och bimetallen böjs tillbaks. Då bryts kretsen och digitala enheten laddas inte längre. för att slå på laddningen igen så trycker du på en strömknapp som sitter på adaptern.

Fördelar med denna produkt: sparar el, digitala enheter håller längre och minskad brandrisk. Detta är viktiga frågor för oss – smart charge.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Delmål 7.3 Fördubbla ökningen av energieffektivitet,   p.ga. våran genomtänkta ide så gör vi det möjligt att spara på el i hemmet, få din enhet atthålla längre vilket sparar pengar men även brandrisken minksar.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Eftersom den sparar på ström och bryter laddningen vid 100% vilket de flesta laddnings-företagen inte har gjort än.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Våran ide är tekniskt förankrad med ingenjörer och vårat nästa steg är att göra en prototyp. Vi vet även hur vi ska gå till väga när vi tillverkar produkten.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Alla med en digitalenhet som laddar sin enhet genom en adapter; våran produkt kommer gynna alla med en digital enhet. Och om de flesta använder sig av produkten så kommer det garanterat visas en förbättring i samhället.

Komplettera er beskrivning:

Bilaga 1

Sofielundsskolan - ALE INNO

Beskriv kortfattat er innovation:

Det är en robot/ubåt som är kopplad med en kontroll som i sin tur rör ubåten.I ubåten finns det en battericell ochmed  en turbin som man kan få rörelseenergi ifrån.Det ska finnas en plastradar som gör så att roboten åker till platsen och öppnar sin mun och äter plasten.

Roboten ska drivas med förnyelsebar energi. Det finns en motor som tar tillvara havets vågenergi och omvandlar den till elektrisk energi, som gör så att roboten får energi till att utföra plocka upp plasten ur havet.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

MÅL 14: HAV OCH MARINA RESURSER. – 14.1 MINSKA FÖRORENINGARNA I HAVEN

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Den använder självstyrande apparater samt att den driver sig själv med hjälp av vågenergi.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Vi samarbetar med företag som specialiserar sig i att tillverka maskiner som hjälper klimatet. Tekniken finns men det vi måste göra är att sätta ihop den.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Alla på hela jorden eftersom att innovationen hjälper klimatet. Hela världen behöver bli fri från nedskräpning, det inkluderar havet. Havet är en stor del av jorden, därför behöver vi få bort allt skräp från havet.

Sofielundsskolan - Havets rengörare

Beskriv kortfattat er innovation:

Det är en maskin som plockar upp skräp i havet och när den plockar skräp så kommer skräpen i maskinen och den kommer att bränna ner skräpen och sedan så blir det litet så att den kan plocka mer. Energin som utvinns från plasten driver maskinen och så håller den på. Skulle den få lite energi skickar den signal och kan åka till en uppladdningsstation.

Uppladdningsstationen är basen för flera maskiner och de täcker tillsammans ett stort område. Basen kan flytta på sig är det inte finns mycket skräp kvar.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Globala målen : 6 Rent vatten och sanitet för alla 14: Hav och marina resurser.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Det är en maskin som plockar upp skräp och bränner skräpen när den är plockad. Den driver sig själv.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Det är möjligt att skapa det. Man kan till exempel samarbeta med andra företag och bygga det.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Det vi försöker göra med vår uppfining är att rengöra haven. Vilken nytta det är för oss är att vi får mycket renare vatten och vi får äta till exempel fiskar utan att de ska ha gift i sig. Och det är bra för hela samhället eftersom våra hav blir mycket renare och fiskar och andra djur slipper få in sig gifter.

Sofielundsskolan - Rent vattenskapare

Beskriv kortfattat er innovation:

Vår innovation har för syfte att ge rent vatten till befolkning som inte har tillgång till rent vatten. 

Vi kommer att bygga en vatten renare med olika delar. vi kommer att använda vatten som inte är ren t. ex från damm, hav eller samlat regnvatten. Först har vi en hållare som har en inbyggd sensor som känner av smuts och fångar in dem, men stoppar fiskar och alla levande vattendjur.

Sedan leds vatten i hållare och där via en avdunstning ( uppvärms med solceller) och sedan kondens får nytt och rent vatten. slutligen transporteras rent vatten med tankar som är energisnåla. Vår tunnel har en filter som fångar upp alla avgaser.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Vi valde mål nummer 6 (Rent vatten och sanitet samt mål 11 ett hållbar samhälle och städer.  för alla) för att alla ska kunna ha tillgång till rent vatten och vi valde mål nummer 11 (Hållbara städer och samhällen) för att över hälften av världens befolkning bor i urbana områden och andelen väntas stiga till 70% år 2050. Växande städer kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt, men kan också bidra till ökande sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem. Den snabba och stora inflyttningen till städer ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Vi har både rena vatten och transportera på ett hållbart sätt. vi har även tänkt på hur transporten  och utsläppen påverkar naturen och därmed en hållare som samlar alla farliga avgaser.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Systemet är enkelt och det kommer inte vara kostsamt.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Alla länder och samhälle som inte har tillgång till rent vatten, kommer att kunna använda det.

Storkskolan - Solsensorer

Beskriv kortfattat er innovation:

Vår innovation är ett energismart fönster som känner av hur mycket solstrålar som de släpper in. Fönsterna ska vara kopplade till lamperna. Så när fönster släpper in mycket solstrålar så dimmas lamperna ner i rummet. Om lamperna dimmas ned så behöver man inte lika mycket ström. Men när de inte släpper in så mycket solstrålar så behöver lamperna lysa mer. Det ska sitta flera sensorer i ett rum så om det är mörkt i en del av rummet så lyser lamperna mer där än den delen där det är ljust.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Fördubbla ökningen av energieffektivitet ( 7 ) Vi kopplar vår innovation till mål nummer 7 eftersom vi sparar ju energi som vi annars skulle slösa bort. Vi skulle även använda vår energi mycket mycket mer effektivt.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Den är nytänkande för att det är en innovation som ingen annan har kommit på vad vi vet. Det finns många sätt att spara energi på belysning som till e.x. led lampor istället för glödlampor men det finns inget som är likt vårt.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Den här innovationen kommer nog att kosta mycket för att fönster är rätt dyrt och det ska tillverkas många. Men om vi säljer många så kommer vi att tjäna på detta och tillverka ännu fler. För att skapa denna innovationen så behöver man fotokromatiska fönster och solsensor. Varför vi behöver en solsensor är för att vi ska mäta hur mycket solljus som kommer på fönstret. För att sedan skicka in det till lamporna så att dem inte lyser lika mycket eller inget alls. Varför lamporna sedan ska lysa mer eller mindre är för att vi ska spara på elen. Varför vi behöver fotokromatiska fönster är för att det inte ska bli varm i stora kontorsbyggnader för man sparar elen på att inte använda ac. Om man har fotokromatiska fönster så blir det inte lika varm genom fönstret. Det blir inte heller jobbigt solljus i ögonen.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Enskilda individer, fastighetsägare, samhället i form av minskat energiberoende.

Storkskolan - Håll Blentarp Rent! (Finalist)

Se pitchning på Youtube

Beskriv kortfattat er innovation:

En skräpplockardag för hela byn där vi också har lekar, tipsrunda, en skräpplockartävling och föreningar som kan komma och sälja.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Samhällen, allmänna platser, bostäder och transporter ska vara säkra och tillgängliga för alla. Minska mängden avfall genom att återanvända och återvinna mer. Stärka globala samarbeten för att tillsammans uppnå hållbar utveckling.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Vi har hittills haft skräpplockardagar i byn men då bara riktat till skolor och endast på ett begränsat område. Genom att anordna detta för hela byn vill vi locka fler att komma och hjälpa till men också att knyta band med nya människor och bekantskaper.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Genom att hela klassen bestämmer en dag och sedan annonserar runt om i byn. Med ett samarbete med företagarna i byn om eventuell sponsring med material för skräpplockning.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Hela byn drar nytta av detta genom att om man själv hjälper till att plocka skräp, blir man medveten om vikten av att hålla rent och skydda naturen.

Komplettera er beskrivning:

Bilaga 1

Säbyholms Montessoriskola - Miljöappen för framtiden

Beskriv kortfattat er innovation:

Klass 6 vill med sin miljöapp få människor i alla åldrar och kulturer att välja ekologiska, närproducerade varor. Genom att scanna varan kan man samla poäng som sedan kan omsättas till ett rabattsystem eller annat som man kan hitta i de samarbetspartner som är nyfikna. I miljöappen kommer även finnas en sida där eleverna samlat ihop och tar emot ”husmorstips” för att utbilda, lära yngre kring rengöring utan att använda en massa kemikalier. Genom att intervjua äldre personer samlar vi in de tips som bidrar till ett hållbarare klimat och återvinner olika produkter till rengöring. Återvinningstips kommer ges på en öppen kanal i appen för att delge varandra och därmed minimera konsumtionshetsen.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Det fungerar inte att utveckla texten här, då man hela tiden faller tillbaka i starten av meningen. Vi vill lyfta mål 12.5,12.8 som kopplas till återvinna, leva i harmoni med naturen. Dock kan vi tycka att att våra 17 globala mål kommer vi att vidröra mål 12, 14 att begränsa utsläppen och därigenom b´förbättra ekosystemen i haven, 15, skydda, återställa marina resurser

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Vi vill öppna upp så alltfler tar sitt ansvar och då mobilen verkar vara/bo i var mans hand tänker vi oss att vi kan nå ökad medvetenhet kring hållbart klimat och närproducerat genom att skapa en app som motiverar tävlingsinstinkt,. Samtidigt  ökar medvetenhet som gör att vi blir informerade att om vi förändrar vårt beteende kommer det i framtiden att falla sig naturligt att handla det som finns på hyllorna och då är ekologiska, närproducerade varor. Ökad efterfrågan sänker priset på de ekologiska varorna och dessa kommer ta över hyllorna i affärerna. Vad gäller ”husmorstipsen” märkte vi att det är en kulturskatt som fallit i glömska, och vi kunde inte hitta ng tipssida som snabbt och lätt kunde informera oss så då tänkte vi att det bakar vi in i vår miljöapp.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Vi kontaktar butiker om vår prototypapp, vi vet att msk använder mobilen mkt och ofta och har den med sig vid inköp av hushålls/matvaror. Ska du köpa rengöringsmedel till ugnen kan du söka på ”husmorstips” eller scanna en ekologisk vara och tjäna in poäng.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Alla kan ha nytta av den, men vi kan tro att det blir ett verktyg för de yngre som är en del av framtiden. Många äldre har inte mobilen lika aktivt, men om vi får ta till oss och visa vägen kan vi tipsa även de äldre.

Tolvåkerskolan - XR-2000

Beskriv kortfattat er innovation:

Våran innovation är en branddrönare som kan släcka bränder/rädda personer. Våran drönare är till för att brandmän inte ska riskera deras liv vid bränder, och det ska vara mycket mer smidigare den kommer in princip rädda alla personer fast i en brand. Denna drönare är väldigt stor så den ska kunna ramma en vägg den har också en syren så folk kan se den i röken det kommer finnas en kamera på denna drönare som styrs av brandmän. Men det som räddare är dens kit som man får utav drönaren det man får t.ex är Brandfilt, brandsläckare, gasmask, fallskärm. Det kommer fler drönare brys på hur många dem är i huset/Radhus.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Denna inovationen tillhör hållbara  städer och samhällen. För den hjälper våra samhällen och gör det smidigare en aldrig för, den riskerar inte heller någons liv när den släcker bränder, men den hjälper starkt samhället

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Den är väldigt bra för att den kan rädda personer i en brand utan att någon skadas eller riskerar sitt liv. Den är väldigt snabb och stark så den kan rama vägar, den har också ett kit med sig som inehåller brandfilt,brandsläckare,gasmask och fallskärm brors på.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Våran drönare är genomförbar men det kan ta tid för denna är väldigt komplicerade som vi säger igen. Men vi skulle också behöva starka material som kan tåla en massa stryk. Så den kan ta ganska lång tid att få igenom och att bygga den.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Våran drönare har en väldigt stor nytta i vårt samhälle och för individer, som kan göra samhället mycket mer säkrare, dem som har nytta av denna inovation är alla den hjälper alla och gör deras vardagar säkrare, genom att den räddar och släcker bränder. Den riskerar inte någons liv eller hälsa på något sätt.

Tolvåkerskolan - Träningsryggan

Beskriv kortfattat er innovation:

Vår innovation heter träningsryggan och är ett nytt träningssätt. Träningsryggan fungerar på det sätt att man tar på sig armbandet och ryggsäcken och sedan så omvandlar armbandet rörelseenergin till el. Tanken är att man ska ta på sig ryggsäcken och armbandet och sedan så ska man träna i en dag och försöka att få ihop så mycket el som man förbrukar under en vanlig dag. Problemet vi vill lösa med denna ryggsäck är övervikt och stillasittande. När man använder denna så får man reda på hur mycket el man använder på en dag. Man kan se det som en utmaning att samla ihop så mycket el så det räcker till en hel dag.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Vi kopplar vår innovation till målet 3.D för att vi vill motverka övervikt som är ett stort problem världen över. Vi vill också få folk att förstå att man inte kan slösa på el på det sätt vi gör idag. Vi behöver dra ner på vårt energiförbruk för att vi ska kunna få en bättre miljö.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Vår innovation är nytänkande på det sätt att vi vill visa för folk vad det krävs för att kunna använda så mycket el som vi gör.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Vår innovation är genomförbar på det sätt att den inte kräver jättemycket saker, Man behöver bara en ryggsäck, ett bilbatteri och vårt specialtillverkade armband.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Alla kan ha nytta av vår innovation för att det är ett nytt träningssätt som alla kan prova på och försöka förstå hur mycket energi man faktiskt använder.

Tolvåkerskolan - Karusellen (Finalist)

Beskriv kortfattat er innovation:

Karusellen är ett effektivt sätt att återanvända vatten. Man tar gammalt vatten från t.ex tvättmaskin och diskmaskin och använder det till toalettvatten istället för att ha rent vatten i toaletten. Det är onödigt att ta rent vatten som man kan använda till bättre saker. Då slösar vi inte på naturens resurser. Vattnet åker från tvättmaskinen eller diskmaskinen och hamnar i toaletterna och när man spolar så åker det till reningsverket och så renas vattnet också börjar hela processen om.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Karusellen kopplas till rent vatten (6), hållbar konsumtion (12) och hållbara städer (11). Karusellen kopplas till rent vatten eftersom det inte är rent vatten i toaletten tack vare karusellen längre och det rena vattnet kan du nu dricka istället för att det är i toaletten. Du sparar helt enkelt grundvattnet. Karusellen kopplas till hållbar konsumtion för att man slösar inte på sötvatten som folk kan dricka. Karusellen kopplas till hållbara städer

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Den är nytänkande för att vi tänker på det lätta, det möjligt. Ingen har gjort denna uppfinning. Den är miljövänlig för att den sparar på rent vatten. Det är en ny ide för att man sparar vatten och det är bra för miljön.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Innovationen kan byggas i nya byggnader som t.ex lägenheter, hus, sjukhus mm. Detta kommer att bli dyrt när man köper in det men i längden blir det billigare för samhället och även för en själv som även sparar på jordens resurser. Om man skulle vilja ha en egen “karusell” kan man såklart bygga en även om huset inte är nybyggt. Om du vill bygga en sådan hade det kostat ca 80 000-100 000 kr med bidrag från staten i med att det är något bra för miljön.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Här i Sverige men också folk i torra länder med lite vatten för att då sparar de på det lilla vatten de har. De i fattigare länder med mindre vatten har stor nytta av denna uppfinning för att det slösar mindre vatten. Om tex länder i Afrika får vatten av UNICEF varje månad så sparar de på det vattnet de har med denna uppgift och ökar då med dricksvatten varje månad. Det kommer göra så att fler och fler städer minskar på vatten konsumtionen.

Komplettera er beskrivning:

Bilaga 1

Tottarps skola - Vändbar yta säng/skrivbord

Beskriv kortfattat er innovation:

Vi har funderat på hur mycket yta i våra hem som är oanvända. Hur kan man ta tillvara på ytan vi inte använder och hur kan man maximera våra möblers användning?

Kan man kombinera sin säng och skrivbord genom att få flippa sängen upp och ner?

Vi vill att den oanvända ytan där sängen står 2/3 delar av dagen ska användas till något mer.

I denna fas är det sängen, men vi funderar även på hur man kan använda köket eller badrummet till 100%.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Delmål 11 handlar om ”Hållbara städer och samhällen”. Vi antar att fler och fler kommer att söka sig till städerna men föra att minska belastningen av naturens tillgångar vill vi inte att städerna ska breda ut sig mer. Genom att använda så mycket av vår yta som möjligt spar vi miljön.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Vi tror att dagens ungdomar är mycket mer flexibla än föregående generation och de är beredda på att göra en förändring. Vi vet inte om detta är gjort innan, vi har sett att det finns sängar med skrivbord under (loftsängar) och sängar med skrivbord i (utfällbara skivor) men inte någon ”flippbar” säng där säng och skrivbord är en och samma möbel.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Just nu funderar vi över hur man ska göra med de saker som finns på skrivbordet när kvällen kommer och man ska använda sängen. Att vända sängen är inte problemet. Det finns redan fönsteranordningar där man kan ”flippa” fönstret ut och in för att kunna putsa. Vi tänker oss en ställning av den sorten, eller en garageportsfjäder modell mindre för att hjälpa till att vända sängen. Givetvis måste det finnas någon form av säkerhet eller barnlås för att de inte ska klämma sig.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Alla som vill skapa ett kompakt boende eller skapa ytor som ”inte fanns” tidigare. Sparad yta ger sparad miljö. Stommen för sängen är redan fast, så det borde inte bli något problem med skrivbordets stabilitet heller.

Tryde friskola - Pant för slant (Finalist)

Se pitchning på Youtube

Beskriv kortfattat er innovation:

Vi är ”Pant för slant” och vi vill få bort alla fimpar från naturen på dessa 5 sätt: Fimpfickan, pant, tävling, återvinna och färgade fimpar.   

Vi vet att fimpen är en stor naturbov, och innehåller plaster och kemikalier som inte bryts ner och att det förstör för djur och natur.

Pantmaskin för fimpar: Den ska finnas bredvid pantmaskinen i matbutiker. Panten är 0,5 kr per fimp. Det finns en knapp för att få ut pantkvittot och en för att skänka till välgörenhet. Den pressar fimpen ifall den glöder. Det har varit en idé i riksdagen och insändare på 2000-talet men nu är det dags att förverkliga idén.

Färgade fimpar: Genom att ha en röd miljövänligfärg som är 1 till 2 centimeter runt om fimpen. Färgen ska vara mitt på fimpen, så man inte får färg på läpparna. Färgen ska finnas för att skrämma bort djuren från fimpen.

Fimpsamlartävlingsapp: Man samlar fimpar och pantar dem. När man har pantat fimparna får man ett kvitto, skanna kvittot i appen och få poäng. I slutet av tävlingen får den med flest poäng i varje landskap poängen omgjorda till pengar. Vinnarens pengar är från sponsorer. 10-årsgräns på appen.

Återvinning: Vi vill sprida information att de gamla fimpar faktiskt kan återvinnas, och därför har vi hittat att man kan använda gamla fimpar i asfalt. Vi har läst att man gör det i Australien. Vi har mejlat SySav och kollat med en återvinning i Stockholm och de skriver att det inte går att återvinna, utan lämnas till brännbart.

Fickan: Tanken är en ny cigarrettask i framtiden. En ficka på cigarrettasken där man lägger fimpar. I fickan finns ett brandsäkert material så den ej brinner upp. På utsidan finns det en raspig sida i kartongen så man kan fimpa fimpen. Fimp-fickan och asken ska ha samma lock så det blir som en vägg i mellan.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

11.6 Minska städers miljöpåverkan  Vi anser att om man samlar upp fimpar och pantar dem så skulle det vara positivt för städernas miljöpåverkan genom att alla kemikalierna inte skulle finnas mitt i städerna. Många kemikalier kommer ut när man slänger sin fimp i naturen, så vi hjälper städernas miljöpåverkan med hjälp av varandra så kan man plocka upp fimparna och panta dom. Och om man pantar dom så kommer inte lika många kemikalier ut i naturen. Om vi ändrar färgen på fimparna så kan djuren i staden undvika att äta fimparna. 11.7 Skapa säkra och inkluderade grönområden för alla  Om vi ändrar färg på fimparna så blir det enklare att se dem och plocka upp dem. Så att små barn inte äter upp dem och kan dö. Plus det blir mycket finare.  12.4 Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall  Vi har tagit fram pant maskinen som pantar fimparna och därför tror vi att människor hellre går och får pengar för en fimp istället för att slänga fimpen i naturen, och då kommer inte lika mycket fimpar ut i naturen. 12.5 Minska mängden avfall på marken Ta hand om fimpar så inte lika många slängs i naturen/gatorna.  Det är ett väldigt stort problem därför att djur äter fimpen och får i sig dom giftiga kemikalierna.  Det förorenar vår natur och vattnet. Så till slut kommer vi människor få i oss det giftiga kemikalierna. Och vi har utvecklat en ide´ om att man kan panta fimpen.  Vi kan minska avfall genom att folk använder våra fimpfickor och pantar det istället så att asfalt företagen kan använda fimpar till asfalt istället. 15.5 Skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer Skydda vår framtid för att det inte ska vara fullt av cigarrettfimpar på marken som dödar många djur för att dem äter fimparna. Fimpar kan skapa skogsbränder och det vill vi förhindra med vår fimpficka.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Fimpfickan: vi har aldrig sett någonting i stil med Fimpfickan.

Pant: vår pant till fimpar har varit ett förslag i riksdagen och några insändare tidigare, men det har aldrig gått igenom.

Återvinning: vi vill öka samarbetet mellan fler länder och ta kontakt med Australien som då har gjort asfalt med hjälp av använda fimpar. Vi har hittat att Suez har ett samarbete med hela världen, även med Australien, Yume som är ett Australiensiskt SySav.

Färgfimp: Vi har sökt och inte hittat någon annan som tagit upp det.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Färgfimp: Det här går att genomföra. Men vi måste få tag på ett cigarrettföretag och fråga om dem kan byta färg i produktionen.

Fimpfickan: Det är ganska så lätt att bygga till en ficka på cigarrettaskarna eftersom dem inte är så stora eller så speciella material, vi tror att den är fullt genomförbar.

Pant: Det kommer kosta ganska mycket men med hjälp av lite sponsorer kommer det gå.

Fimptävlingsapp: Den är genomförbar för att vi tänker att vi kan använda sponsorer och göra ett samarbete med ett spelföretag. Reklamskyltar för sponsorer så dem vill sponsra oss.

Återvinning: Med tanke på att ”vår” innovation har gjorts i Australien är det fullt möjligt att vi tar kontakt med Australien för att då få reda på hur det ska gå till. Vi lär av varandra världen över.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Djur för att de äter fimpar och dör, så fler djur kommer att överleva. Detta kan ibland också gälla småbarn.

Sopplockare hittar röda fimpar lättare när de är ute och städar.

Brandmännen/människorna som drabbas av bränder på grund av fimpar.

Att fimparna samlas in och återvinns ger ett fräschare och renare samhälle, och inbjudande. Vi slipper få ner kemikalierna från fimpen i vårt grundvatten, och det drabbar både människor, växter och djur.

Genom att samla in fimparna så minskar risken för bränder.

Värner Rydénskolan - Junk Collector

Beskriv kortfattat er innovation:

Vår ide är en app som ska visa vart man kan hitta skräp och så kan man hjälpa till med att städa det. Genom appen kan man få poäng genom att plocka upp skräp. Med dessa poäng kan man få olika priser. Det som samlas in kan även återvinnas senare.  ideen fungerar på så sätt att när du öppnar appen så ska du till logga in och registrera dig. När du vill fota skräpet du plockar måste du först fota det när det ligger på marken och sedan fota det när du slänger det. Det vi kan göra för att folk inte ska fuska är att vi kollar vilken tid och plats man har tagit bilderna. Priserna du får är använda produkter som folk har lämnat tillbaka som tex ett par airpods eller en använd mobil osv. Det skräp som du samlar ska återvinnas till en massa nytta. Du får inte dina poäng på en gång när du har lämnat ditt skräp utan det tar mellan 1-2 timmar, på grund av att man vill inte att folk ska fuska. för då kan vi kolla på vilka bilder personen har tagit innan vi skickar poängen.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Vår uppfinning ska hjälpa med mål 11.6 Minska städers Miljöpåverkan:  Till 2030 minska städernas negativa miljöpåverkan per person, bland annat genom att ägna särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet samt hantering av kommunalt och annat avfall.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

När Pokémon go kom gick alla ut och började gå och använda telefonen med alla kompisar och hela familjen. Vi vill kombinera det med något nyttigt som att plocka skräp. Det ligger mycket skräp i buskar och på gräsmattor i Malmö och om man hjälptes åt att plocka upp det skulle det gå fort och bli rent. Samtidigt får man poäng och kan tävla.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Det enda som behövs är att programmera en app. Det finns många i dag som kan programmera appar, det behövs ingen ny uppfinning eller att man tillverkar någon ny produkt. Det räcker att någon sätter igång och programmerar!

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Målet med vår uppfinning är att minska mängden skräp i framtiden och få ett bättre samhälle att leva i. Vi vill också minska mängden nytillverkat material som plast och papper genom att mer återvinns.

Komplettera er beskrivning:

Bilaga 1

Värner Rydénskolan - Zickzack system för renare luft för en etisk och hållbar värld

Beskriv kortfattat er innovation:

Vår ide går ut på att minska mängden koldioxid och avgasutsläpp, detta genom att sätta ihop ett rör som går från en fabriksskorsten till ett växthus som byggs i närheten. Röret ska byggas på ett zickzack liknande sätt, för att  gasen ska färdas längre, detta ger gasen en chans att minska i temperatur. När gasen sedan hunnit kylas av med hjälp utav avkylare som sätts i rören, så ska den fortsätta till växthuset. I växthuset ska avgaserna tas upp med hjälp utav utvalda växter som kan hantera de avgaser som fabriken ger ifrån sig. Växterna tar upp gaserna, och framförallt koldioxiden med hjälp av fotosyntes, och i utbyte mot det får vi syre. Syret kan i sin tur ledas tillbaka till fabriken, vilket resulterar i en syrerik arbetsmiljö för fabriksarbetare. Detta leder till att vi lyckats minska utsläppen av avgaser, fått en aning bättre arbetsmiljö för fabriksarbetare, och dels att fabriken/företaget blir en mer attraktiv arbetspartner, alltså att fler väljer att samarbeta och konsumera varorna. I växthuset kan man även välja växter som kan användas på andra sätt, som t.ex. till biobränsle, detta vinner företaget på då de kan använda detta som bränsle. Växthusets storlek bör anpassas till fabrikens storlek och mängden avgaser som släpps ut, detta borde inte vara ett problem då fabriker oftast har stora marker, som de t.ex.har enorma parkeringar på.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

12.4 ANSVARSFULL HANTERING AV KEMIKALIER OCH AVFALL 14.3 MINSKA HAVSFÖRSURNINGEN 9.1 SKAPA HÅLLBARA, MOTSTÅNDSKRAFTIGA OCH INKLUDERANDE INFRASTRUKTURER 9.4 UPPGRADERA ALL INDUSTRI OCH INFRASTRUKTUR FÖR ÖKAD HÅLLBARHET  11.6 MINSKA STÄDERS MILJÖPÅVERKAN

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Innovationen är nytänkande då den inte redan existerar, men däremot så består denna av delar som redan finns. Vi har både rör, växthus och fabriker som ger enorma gasutsläpp, och principen vi utgick ifrån var att växter suger upp koldioxid och ger syre i utbyte. Vår tanke går ut på att lösa miljöproblemet genom att sätta ihop dessa delar tillsammans och bilda något nytt, ett ”Zickzack system för renare luft för en etisk och hållbar värld”

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Idén är fullt genomförbar, det finns nästan inga problem med den förutom småsaker som vi ser som utmaningar. Att bygga ett växthus som består av växter som klarar av att ta upp en viss mängd avgaser, är inte ett problem, att fixa ett rör som går från fabrikens skorsten till växthuset är inte heller något vidare problem. Dock så finns det utmaningar som kvarstår att lösas, här är några exempel på dessa:

 • I avgaserna finns det svaveldioxid som kan orsaka problem och döda växterna, vi har än inte hunnit lösa detta problem
 • Sotet kan framställa tungmetaller som dödar växterna
 • Kväveoxider kan även ge oförväntade resultat och försura växterna
 • Många kanske ser detta som en förlust istället för en vinst och då väljer att inte genomföra iden (men detta kan ordnas om ett företag väljer att satsa på detta och det går som förväntat)
 • Exempel på fördelar med denna ide är följande:
 • Växterna kan med hjälp av fotosyntesen ta upp koldioxiden och i utbyte får man syre, vilket minskar koldioxiden i luften, vilket i sin tur leder till minskad växthuseffekt
 • Kväveoxid som finns i gasen ordnar gödning, vilket växterna behöver
 • Sotet neutraliserar syran från avgaserna, men det kan även vara näringsrikt för odlingsjorden
 • Företaget blir en mer attraktiv arbetspartner och fler väljer att samarbeta eller konsumera från de, vilket betyder att företaget vinner på detta
 • Arbetarna på fabriken kan få en aning bättre arbetsmiljö om man väljer att leda syret till fabriken, detta skyddar arbetarnas hälsa och fabriksägarna får en aning bättre arbetskraft
 • Man kan så småningom använda växterna till t.ex. biobränsle

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Denna ide gynnar alla i samhället, befolkningen i området, såväl som fabriksarbetare och fabrikschefer. Fabriksägare vinner på det, genom att fler vill konsumera från de, de får en bättre arbetsmiljö om man väljer att leda syret till fabriken och dessutom så kan man använda växterna till biobränsle, samtidigt som det här så kan vi minska utsläppen av avgaser och få jorden att bli en bättre plats att leva på. Om denna ide genomförs och lyckas, så kan den inspirera fler att göra samma sak och ta ett steg närmare till en bättre framtid.

Komplettera er beskrivning:

Bilaga 1

GYMNASIE

Cybergymnasiet Malmö - Broad Way

Beskriv kortfattat er innovation:

Broad-Way är den allra första radiokanalen som har globala målen i fokus och riktar sig mot människor i utvecklingsländer. Med Broad-way ska vi nå så många som möjligt om ALLT möjligt. Broad-way är ett sätt för invånarna i u-länder att få en lokal utbildning på engelska eller lokalspråk.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

I synerhet ska radiokanalen Broad-Way ge en god utbildning för alla vilket leder till god hälsa och välbefinnande, ingen hunger, ökar jämställdhet, minska ojämnlikhet, och rent vatten till alla. (Det vill säga globala mål 1,2,4,5,6,10)

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Radiokanalen har Globala målen i fokus dessutom är det ämnesutbildade volontärer.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

En radio är lätttillgängligt och flera har råd med det. Exempelvis bara i Malmö finns 186 nationaliteter representerade, denna mångfald av språk av och kunskaper inom hälsa, agrikultur osv kan vi dela med oss av genom BROAD-WAY.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Medborgare i länder som inte har haft tillgång till utbildning kan genom Broad-Way få tillgång till det.

Komplettera er beskrivning:

Bilaga 1 

Hedda Andersson gymnasiet - Rökfria Jag

Beskriv kortfattat er innovation:

Vår innovation fokuserar på individens hälsa och kommer att minska rökningen. Den kommer att motivera  människor att hålla sig rökfria. Baserat på fakta och statistik har vi sett att tobaksrökning är en förebyggbar riskfaktor för flera sjukdomar som cancer, kardiovaskulär sjukdom, diabetes och kronisk respiratorisk lungsjukdom och rankas högt på listan över riskfaktorer för sjukdomsbördan och mortaliteten i Sverige och i övriga världen . Uppskattningsvis dog 12 000 personer per år i Sverige under 2010–2012 till följd av rökning. Samtidigt insjuknade runt 100 000 per år i rökrelaterade sjukdomar. Detta anser vi vara ett stort problem och vill med vårt bidrag till InnoCarnival minska antalet rökare. Genom att visa användaren pengar som de slösat på cigarretter och sedan visa hur långt de hade kommit på sin drömresa istället. Vi tänker använda oss av en app där personen lägger in en dröm och ungefär vad det kostar. Låt oss säga att min dröm är en resa till Maldiverna som kommer kosta ca 30.000. Då lägger jag in detta när appen laddas ner. Varje gång jag röker en cigarett lägger jag in det i appen. I slutet av dagen kommer personen få en sammanställning som visar hur mycket skada din kropp tagit av cigaretterna den dagen och hur mycket pengar som rökts upp. I slutet på varje månad kommer en sammanställning göras, där kommer individen kunna se hur långt du hade kommit på resan med dem pengarna som istället har rökts upp. Vi tror att detta kommer ge människor en tankeställare som förhoppningsvis leder till att folk slutar röka.

Vår ambition är att försöka skapa ett samarbete med “sluta röka linjen” som man kommer kunna kontakta för vidare hjälp och funderingar. Samarbete mellan vår innovation och “sluta röka linjen” kommer att stärka vårt budskap men även utöka användare.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

I och med att rökning orsakar sämre hälsa och att röken påverkar miljön men det påverkar också ekonomin negativt då beroende använder en stor del av deras inkomst på cigaretter. Därför kan innovationen kopplas till delmålen: 3.4 vilket innebär att minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa då färre kommer röka. 3.A Genomför världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll, mer kontroll över tobakskonsumtionen 11.6 minska städers miljöpåverkan. 8.1 hållbar ekonomisk tillväxt . Appen kommer att bidra till att fler slutar att röka och därmed slutar köpa cigaretter vilket kan förbättra situationen inom de delmål vi valt.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Det finns idag andra organisationer som arbetar med att få folk att sluta röka. Skillnaden mellan vår ide och de som redan finns är att vi motiverar folk mer. Genom att visa hur mycket pengar personen förlorar och drömmar som går i spillo kommer människor få en tankeställare. Detta är inget som heller måste göras över en dag utan att successivt trappa ner rökningen och se plånboken växa. Genom att se plånboken växa successivt samtidigt som hälsan förbättras ger individen mer motivation som i slutändan leder till rökfrihet. Vi på Rökfria jag! anser att detta är en nytänkande innovation som kommer hjälpa folk att sträva mot deras drömmar.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Allting är fixat hittills men det enda problemet vi har är med appen och det är att appen måste tillverkas och då behöver vi en programmerare som kan fixa detta problem om hur man skapar en app med ett visst innehåll och om detta kan lösa sig så kan vi själva marknadsföra detta och sprida vår app. Vi tänker antingen att vi får leta riskkapital och använda de pengarna till en programmerare. Vi skulle även själva kunna sätta in oss lite i hur man programmerar en app men för att få appen unik och proffsig vill vi använda oss av en expert. Själva tanken och idén sitter på plats men som sagt behöver vi vidare hjälp med att programmera våran app. Detta är som sagt inte ett svårlöst problem och vi tror att vår innovation kommer kunna gå långt.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

De som framförallt kan ta nytta av innovationen är individer som röker och som vill sluta. Dem kommer att få en hälsosammare livsstil och dem kommer att få en mer hållbar ekonomi. Samhället kommer också att bli påverkat av vår innovation på så sätt att det kommer att bli ett hälsosammare samhälle. Antalet dödsfall av cancer kommer att minska. Cancer kommer dessutom inte att vara lika vanligt som det är idag.

Hedda Andersson gymnasiet - Jurist.se

Beskriv kortfattat er innovation:

Vi ska göra en app dit du vänder dig för att få hjälp med dina juridiska problem och du köper även tid och minskar dina kostnader.  Du kan chatta eller videosamtala med en Jurist för att få hjälp med t ex skilsmässor. För att ringa kostar det 10 kr/minut. Pengarna går först till oss, som sedan ger pengarna till juristerna. För att ringa in till jurist.se måste man vara minst 18 år gammal. Man måste koppla ens bank-id för att få lov att ringa. Bank-id hjälper oss att identifiera dig som person och vi får fram dina uppgifter. Ni kommer få välja mellan olika kategorier tex, skattefrågor eller avtal. Det kan även bara vara en enkel fråga om garantier. När du ringer in bemöts du av en telefonsvarare som ger dig alternativen.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Vår innovation kopplas till det globala målet minska ojämlikhet.  I detta mål fokusera vi på delmål 3  eftersom alla borde vetat vad som gäller när juridiska frågor kommer fram för att man ska inte bli lurad och samtidigt minska ojämlikhet. Man kan även koppla det till frdliga inkluderade samhälle och i detta mål fokusera på delmål 16:10 minska alla former av korruption och mutor. Med den hjälp de får från vår app, behöva inte  boka ett möte med en jurist som kan vara väldigt dyrt och kan ta lång tid. Därför har vi skapat denna app för att få ut denna hjälp smidigare och billigare och samtidigt minska ojämlikheten.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Vi kan inte hitta att det tidigare har funnits att man har haft en sådant här simpelt och smidigt sätt att få hjälp med sina juridiska problem, eftersom man annars har behövt sätta upp ett möte med en advokat på en advokatbyrå vilket lätt kan bli besvärligt och ta väldigt lång tid. Därför är denna app nytänkande då det hjälper personer snabbt och enkelt. Vår app kommer medföra en känsla av att kunna känna sig mer rättsäker och mer säker med lagen.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Vi tar först in ett team av app designers som gör appen åt oss. De kommer att utveckla appen enligt våra ideer. Våra ideer är enkla men effektiva och blir därför den perfekta plattformen för oss och våra användare. Vi kan därefter utveckla appen ytterligare utifrån våra användares kritik. Eftersom att vår innovation är en app så är den enkel att genomföra och använda. Enkelt är bäst!

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Folk som inte har tiden och orken att gå till en advokatfirma kan ta hjälp utav våran app. Detta gör det lättare för människor att lösa små vardagsproblem och mindre akuta problem. Detta gör så att individer kommer att känna sig tryggare när de gör köp mellan företag och köp mellan privatpersoner eller köp på internet.  Detta gör så att individen kommer känna sig tryggare och närmare lagen än aldrig förr.

Hedda Andersson gymnasiet - Mässa-lika för alla

Beskriv kortfattat er innovation:

Vår innovation är en mässa för unga och funktionsnedsatta, där företag som vill rekrytera personer får hyra montrar i en stor stor lokal. Det kommer finnas olika stora montrar och olika placeringar. De som vill synas mest får betala mer och de som inte har råd med att betala mycket får synas minst. De unga och de funktionsnedsatta får då gå runt och kolla på vilket jobb som passar dom mest och eventuellt söka jobb hos företaget. Mässan kommer att hållas i slutet av varje termin. På höstterminen ska det vara mer för företag som söker folk som är villiga att jobba, normalt. På vårterminen ska det vara mer sommarjobb företag som får stå i montrarna för att uppmuntra de som inte riktigt kan jobba än att iallafall sommarjobba.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Delmål 8.6: Främja ungas anställning, utbildning och praktik.  Genom att vi riktar oss mot unga så främjar det ungas anställning, utbildning och praktik, men även att vi riktar oss mot funktionsnedsatta så utrotar vi diskriminering i utbildning. Genom att vi ger de jobb, så bidrar vi till en hållbar ekonomisk tillväxt. 4.5 Utrota diskriminering i utbildning. Delmål 8.1 Hållbar ekonomisk tillväxt.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

I dagens samhälle så finns det redan olika typer av jobbmässor, vårt nytänkande är att styra upp jobbmässor till en plats för alla unga och funktionsnedsatta, där företag som står i våra montrar har samma omtanke som oss, att alla, oavsett förutsättning ska kunna delta och ha en chans i livet. Att öppna möjligheten för unga genom att ge de en chans att ta sig ut på arbetsmarknaden kommer gynna vår samhälle på många olika sätt, ex. när många kommer ut i arbetslivet så kan de ofta känna sig förvirrade men med vårt system så kommer ungdomar få hjälp med att inte bara hitta ett sätt att tjäna pengar på, utan att hitta ett jobb samt intresse som passar just dem.

Till skillnad från många andra företag där man inte tar hänsyn till personens förutsättningar så tänker vi på alla, allt ifrån de som lider av fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar.

Överallt  brinner vårt företag för är att skapa en säker plats där ungdomar kan känna att de kan vända sig till oss utan att bli bortvalda eller känna sig nedvärderade. Att hjälpa unga att ta sig ut i arbetslivet är det viktigaste för oss och det vi står för.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Vår idé är genomförbar genom att vi skaffar en lokal plats där mässan kan hållas och folk som är villiga att ge oss riskkapital. Vi behöver även marknadsföra den genom svenskt näringsliv, vilket är en arbetsgivarorganisation.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Att öppna möjligheten för unga samt funktionsnedsatta genom att ge de en chans att ta sig ut på arbetsmarknaden kommer gynna vår samhälle på många olika sätt, ex. när många kommer ut i arbetslivet så kan de ofta känna sig förvirrade men med vårt system så kommer ungdomar få hjälp med att inte bara hitta ett sätt att tjäna pengar på, utan att hitta ett jobb samt intresse som passar just dem.

Till skillnad från många andra företag där man inte tar hänsyn till personens förutsättningar så tänker vi på alla, allt ifrån de som lider av fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar.

Överallt  brinner vårt företag för är att skapa en säker plats där ungdomar kan känna att de kan vända sig till oss utan att bli bortvalda eller känna sig nedvärderade. Att hjälpa unga att ta sig ut i arbetslivet är det viktigaste för oss och det vi står för.

Hedda Andersson gymnasiet - Spring för livet!

Beskriv kortfattat er innovation:

Vår innovation innefattar att vi arrangerar ett maratonlopp där alla betalar en liten avgift för att springa. Det finns olika kiosker och små stånd runt omkring löparbanan för att folk som tittar på loppet ska känna sig mer hemma. Alla pengarna som samlas in går till att bygga brunnar i olika länder som lider av vattenbrist. Vi vill även att det ska finnas säkra avlopp och vattenledningar så att alla små byar som lider av vattenbrist mest ska kunna få möjlighet att tvätta sig själva och få tillgång till att dricka rent vatten. Vi vill skicka dessa pengar och bygga brunnarna och vattenledningarna i två specifika länder som lider av detta mest. Dessa två länder är Botswana och Namibia som även är grannländer och därför känner vi att detta är mycket lättare att förverkliga. Vårt mål med detta är att uppnå så många av dem globala målen inom rent vatten och sanitet som möjligt

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Det är  tänkt att vi uppnår följande mål med denna insatsen: 6.1(rättvis tillgång till dricksvatten), 6.2(rättvis sanitet och hygien till alla men speciellt kvinnor och andra i behov). Vårt mål är att uppfylla alla delmål inom det sjätte globala målet som handlar om rent vatten och sanitet eftersom att det finns många länder som lider av vattenbrist och speciellt dessa två länder som vi vill hjälpa med detta bidrag.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Vår innovation är nytänkande eftersom vi kombinerar två saker. Som till exempel OS och vissa av de globala målen. Eftersom folk köper i kiosker osv så får kassan in pengar. Pengarna som samlas in skänks till två fattiga länder som behöver rent vatten och bättre sanitet och med pengarna så ska vi bygga brunnar och vattenledningar. De som gör loppet får ut något av de som till exempel en god hälsa. Och dem får också gott samvete eftersom att dem hjälper till att rädda länder i nöd.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Det är genomförbart eftersom vi arrangerar ett lopp, sponsorer och fixar deltage. Loppet kommer att vara mellan 5 km till 1 mil, så att man kan välja hur långt man ska springa eftersom att detta loppet är för alla som vill hjälpa till och alla ska kunna göra sitt bästa för att samla in pengarna till dessa vatten lidande länderna. Alla kommer även kunna springa detta loppet eftersom att det inte finns någon åldersgräns.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Folk som inte har tillgång till rent vatten får nytta av denna innovation, alltså dessa två länder som vi väljer att hjälpa. Folk får nytta av detta och får man rent vatten leder det till bättre hälsa eftersom folk som inte har tillgång till rent vatten brukar oftast bli sjuka och må väldigt dåligt hela sitt liv. Detta gör att samhällets törst släcks. Med en god hälsa framkommer gott humör. Med en god hälsa och med ett välmående så kommer man att leva längre och mycket bättre och man behöver inte längre vara rädd att man en dag inte ska få något vatten över huvud taget.

Komplettera er beskrivning:

Hedda Andersson gymnasiet - BloodCellX

Beskriv kortfattat er innovation:

BloodcellX är tänkt att fungera på så sätt att genom en cykelns bakhjul tillsammans med en kedja och ett kugghjul att sätta fart på mekanismen så att behållaren kan roterar i snabba hastigheter, vilket leda till att blodet centrifugeras. Detta betyder att partiklarna i blodet sorterat i viktordning. Alltså att de tyngsta partiklarna sätter sig i botten av behållaren. Detta gör det möjligt för utbildade läkare att undersöka blodproverna korrekt och precist. Detta kan också leda till att man kan hitta olika sjukdomar som du kanske har i blodet och gör det möjligt för tidig behandling.

Cyklar är en allmän resurs och de flesta har tillgången till en cykel. Detta gör det 100 gånger så billigare än en traditionell centrifug

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

De globala målen vi har siktat på är god hälsa och välbefinnande, ingen fattigdom, minskad ojämlikhet, ökad forsknings- tillsatser och teknisk kapacitet inom industrisektorn 9.5 , 9,b samt hållbara städer och samhällen.   Vi på detta projekt strävar efter en god hälsa delmål 3.3. 3.b  Alla förtjänar ett gott liv som vi har i I-länderna. Vi alla ska ha samma rättigheter till vård. Därför är vi mer än glada till att visa upp denna innovationen

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Denna innovation är nytänkande då vi har gjort det mycket billigare än traditionella centrifuger. Den är tillgänglig för de flesta som har en cykel och det är lätt att bygga upp produkten.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Ja den är genomförbar, billig samt lätt att göra. Fysiken säger att det är rimligt att komma upp i den hastigheten med hjälp av muskelkraft.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Denna innovation är riktade mot dem som har en dålig ekonomi. Som sagt, centrifuger är extremt dyra och de flesta i dessa U-länder har inte råd med centrifugerna. Samhället kommer ha en mycket bättre sjukvård, samt folk kommer bli friskare då det kan få tidigare behandling. Osäkerheten på om man har blivit smittad av ett farligt virus/bakterie kan kännas väldigt oroande. Därför är det bättre om man får ett svar.

Komplettera er beskrivning:

Hedda Andersson gymnasiet - Fresh Air

Beskriv kortfattat er innovation:

Vi har tänkt oss att installera ett speciellt slags reningsfilter runt om staketen vid varje kohage, för att den sedan ska kunna samla in metangasen och rena den till ny luft som inte påverkar den globala uppvärmningen.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Bekämpa klimatförändringarna (13); Vår innovation kommer minska koldioxidutsläppen (vilket är den största anledningen till den globala uppvärmningen) samt att luften kommer renas och konsumtionen av kött kan fortsätta.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Vår innovation är miljövänlig och nytänkande genom att den kommer öppna upp nya dörrar för de främre generationerna och påverka miljön positivt, samt att den är ekonom vänlig. Både luften och atmosfären kommer renas, vilket kommer leda till en bättre miljö och ett bättre samhälle.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Precis som allt annat så är den genomförbar, det gäller bara att tänka utanför boxen och använda resurser som man i vanliga fall kanske inte hade använt. Det är tänkt att det ska installeras en speciellt designad kohage som samlar in metangasen och filtrerar luften till ren luft som sedan kan släppas ut.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

De som har nytta av denna innovationen är egentligen hela jordens befolkning, då alla kommer må bättre med renare luft. Eftersom att vi människor har påverkat klimatet så pass negativt, så måste vi göra en bättring för att kunna förbättra miljön tillsammans! Den som ska köpa in denna produkt är tekniker, bönder allmänna samhällsarbetare. Den som betalar är staten, då detta är en av de viktigaste globala målen vi har för att uppfylla kraven inför 2030.

Komplettera er beskrivning:

Hedda Andersson gymnasiet - Cleanair

Beskriv kortfattat er innovation:

Vill du kunna köra din bil utan att tänka att du är en miljöbov?

Vi har haft samma problem, därför så vill vi utveckla ett filter som stoppar utsläpp från ditt avgasrör.

Vår innovation tar upp co2 från avgasröret och omvandlar det till bränsle som åker direkt tillbaka i tanken.

Vi använder samma sorts filter teknik som Carbon Engineering. Carbon engineering Är ett Kanadensiskt företag som tar upp co2 från luften och gör det till bränsle.

För att tillverka Clean Air är det en långsiktig investering på miljön, men den är prisvärd för miljön. Clean Air är något som passar alla personer som vill köra miljövänligt men ändå köra en bil som inte är direkt miljövänlig.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Vår ide kopplas till mål 13 (bekämpa klimatförändringar). Bilar som drivs på fossila bränslen är en väldigt stor miljöbov och släpper ut mycket koldioxid i luften. Klimatförändringarna påverkas mycket av all koldioxid som släpps ut och med hjälp av våran rengörare kommer detta minska utsläppen från bilar. Vår ide går också att koppla till mål 12 om mer hållbar konsumtion.   

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Vi har inte kunnat hitta någon som har tänkt på att använda ett co2 filter på detta sättet förut, Klimatförändringarna är vad folk pratar om just nu och våran ide har vi inte sett förut.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Man kan använda Cleanair på alla bilar som drivs på fossila bränslen, vår idé är att skapa en hyfsat liten box som ska sitta lite diskret på avgasröret. Med rätt kontakter och material är detta inte omöjligt.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Vår ide är riktad till personer som vill köra mer miljövänligt men samtidigt inte lägga mycket pengar på en produkt. Den kommer ha stor nytta till samhället på grund av att bara i sverige så kör cirka 4,7 miljoner bilar. Även om Sverige inte släpper ut mycket co2 så släpps det fortfarande ut mycket pga av nästan halva befolkningen kör bil. Detta kommer bidra till att minska utsläppen och därav inte bidra lika mycket till den globala klimatkrisen.

Det kommer också bli billigare att köra sin bil eftersom att koldioxiden som släpps ut förvandlas om till bensin som går in i bilen för att återanvändas.

Hedda Andersson gymnasiet - Purewell (Finalist)

Beskriv kortfattat er innovation:

En bärbar vattenrenare med två filter som ska bestå av cellulosa som kallas nano pappersfilter och det andra filtret består av ett återanvändbar plast som ska säkerställa att folk i fattiga länder med orent dricksvatten ska kunna effektivisera vattnet, så att deras eget dricksvatten kan bli drickbart för alla. Utsidan på vår innovation ska bestå av materialet bambu. Vår innovation bygger på ett sugrör med två filter som kan rena vattnet från bakterier, andra föroreningar när man dricker vattnet samt kunna ta bort virusen i vattnet. Det är ett tjockt och litet sugrör som renar vattnet medan man dricker det. Syftet med innovationen ska vara mer hållbart för miljön.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Vi kan koppla vår innovationen till två delmål i mål 6 i de globala målen som handlar om rent vatten och rent sanitet för alla. Det är främst i delmål 6.1 som det står för att senast år 2030 ska vi kunna uppnå att alla människor ska tillgång till rent vatten och ska uppnå tillgång till rättvis och allmän säkert rent vatten. Dessutom utgår vi från delmål 6.4 som ska vi kunna se till att effektivisera vattenanvändningen för människor i utsatta länder med vattenföroreningar.    Vår innovation går också att koppla till delmål 6.3 som handlar om att förbättra vattenkvaliteten bland annat genom att minska föroreningar i vattnet, detta gör vi genom att ett filter som kommer att vara tillverkad av återanvändbar plast som ska filtrera bort de stora partiklarna som förorenar vattnet och på det sättet gör vattnet drickbart utan att det kan förekomma sjukdomar för människor.   

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Vår innovation är egentligen inte en ny idé, men det finns andra sätt som vi kan använda för att göra denna produkt mer hållbart för miljön än att använda sig av plast. Här kan vi också hitta sätt att kunna filtrera bort vattnet genom att använda ett sugrör som människor i utsatta länder ska kunna få tillgång till. Istället för plast på utsidan kan vi använda oss av bambu. Vi har bambu, eftersom att det är en mycket långvarig material som kan återanvändas av människorna i de utsatta länder och det kan även resultera i att själva verksamheten inte behöver befinna sig i Sverige utan i länder där det växer bambu istället för att koldioxidutsläppen ska ökas på grund av de längre transporterna.

Vi kommer också använda oss av ett annat filter som ska bestå av ett återanvändbar plast, därför att vi vill helst undvika att förbruka oss av fossila bränslen som dels kommer göra att vår produkt inte blir hållbart för miljön. Dels kommer det ta slut och vara en stor faktor för koldioxidutsläppen som gör att det blir betydligt mer varmt på jorden, vilket innebär att det påverkar växthuseffekten.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Vår idé är genomförbar, eftersom här tänker vi ut ett sätt om hur vår vattenbärare ska bestå av ett filter som ska eliminera de partiklarna i vattnet såsom smuts, bakterier, föroreningar och ett filter som tar bort också virusen i vattnet. Detta ska som sagt kunna förhindra fler dödsfall för människorna i de utsatta länderna. Därefter har vi tänkt ut att använda två filter istället för en. Det ska vara tillgängligt för alla människor som lever i svåra situationer i landet med kanske lägre inkomst att få tag på de.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Det är folk som bor i fattiga länder som kommer att ha stor nytta av vår innovation eftersom det kommer att underlätta vardagen för de, därför att folk kommer att använda den för att rena vattnet från bakterier,  smuts och virus. Sugröret är tjockt och det renar vattnet medan man dricker det. Folk i fattiga länder kommer att få tillgång till rent vatten och en bra vattenkvalite. Folk kommer att bli mindre sjuka i fattiga länder om de får tillgång till detta och fler barn kommer att räddas från att dö för tidigt. Den andra fördelen med denna produkt är att den inte använder elektricitet vilket gör den mycket användbar i tredjeländer, eftersom vi vet att alla har inte tillgång till el och vi vet att de flesta filter kräver numera elektricitet.

Helsingborgs sportgymnasium - FS - Friendly support

Beskriv kortfattat er innovation:

I dagens samhälle sker det sexuella trakasserier som många blir utsatta för som man ändå håller för sig själv och inte vågar berätta för någon annan. Med en så kallad hotline eller jourlinje kan utsatta personer lättare öppna upp sig anonymt till folk, människor lyssnar utan att man ska känna ångest eller vara rädda över att bli uthängda för det de har blivit utsatta för. Vårt mål är att hjälpa människor att ta sig igenom sexuella trakasserier.

Vi ska göra en jourlinje för människor där våran tanke är att de som blir utsatta för sexuella trakasserier ska kunna ringa och få hjälp och stöd. Linjen ska vara tillgänglig dygnet runt och man ringer anonymt. Människorna som svarar kommer vara där för att lyssna och stötta. Vårt mål är att det ska kännas bra och lättsamt att prata med de anställda, att de som ringer inte ska känna sig tvingade eller besvärade av att höra av sig.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

De globala målen som vi arbetar för är nummer 5. Jämställdhet där vi väljer att fokuserar på målet 5.2. “Att utrota våld mot och utnyttjande av kvinnor och flickor i form av att avskaffa alla former av våld mot alla kvinnor och flickor i det offentliga och privata rummet, inklusive människohandel, sexuellt utnyttjande och andra typer av exploatering.” Vi vill inte bara fokusera på kvinnor som målet beskriver, utan på båda könen. Vi anser att killar blir bortglömda eller förtryckt i frågan att dem inte får uttrycka känslor, eller berätta att dem blir utnyttjade på samma sätt som tjejer. Vi berör även mål nummer 10. Minska ojämställdhet, vi delar däremot inte delmålen som nämns. Vi vill minska ojämlikheten mellan könen och etniciteten, oavsett kön och etniciteten ska man kunna få prata om saker som har hänt en som är fel eller olagligt. Alla har rätten att få uttrycka sig och leva ett liv utan sexuella förtryck eller diskriminering.  Hur vår innovation hjälper och bidrar till att uppnå de globala målen är genom att vi ser till att människorna som blivit utsatta kan få prata av sig. Det är svårt att ändra beteenden hos andra och därigenom minska antalet som blir utsatta, därför väljer vi att fokusera på hjälpa och finnas där för de som blivit utsatta.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

För att vi vänder oss till unga människor som blivit utsatta för sexuella trakasserier. Vi vill att de som jobbar på jourlinjen ska vara välutbildade inom just det ämnet så att de som ringer kan känna att de är i trygga händer. Personer som blivit utsatta för sexuella trakasserier kan väldigt mycket om ämnet därför hade vi också velat att de som blivit utsatta är med i vår jourlinje. Vi vill försöka vända det negativa till något positivt och genom att ha med människor som blivit utsatta kan de som ringer in känna sig mer förstådda och vågar uttrycka sig.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Det enda som vi behöver för att utföra våran innovation är ett nummer man kan ringa till, lämpliga personer som svarar och som är tillgängliga dygnet runt. Människor som blivit utsatta och är villiga att hjälpa till får man fråga runt efter genom att exempelvis sätta upp planscher på olika köpcentrum eller sprida ansökan via sociala medier, de måste däremot genomgå en intervju där vi kan se ifall personen är passande. Vill vi utveckla vår innovation och nå en bredare målgrupp kan vi söka sponsorer hos organisationer som arbetar med liknande mål som oss, exempelvis UNICEF, BRIS eller ECPAT. Vi kan också be andra organisationer såsom radiostationer som kanske nämner oss i någon sorts reklam eller inslag. Eventuellt olika föreläsningar för företag som kan sponsra oss, samt att vi kan föreläsa på grundskolor upp till gymnasium.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

I princip alla som på något sätt använder hotlinen har nytta av “innovationen”, både direkt och indirekt. Vad vi menar med detta är att om man inte vågar ringa till hotlinen, vet man iallafall att det finns val och att det finns folk som bryr sig. Alltså förmedlar det en känsla om att man inte är ensam om detta problem. Då det är en anonym hotline, kan man prata om exakt allt man har varit med om utan att behöva “skämmas”. Man kan även ringa hotlinen för att bara prata ut om det man har varit med om utan att försöka få fram en lösning, lite av en “tearapeut effekt” då det ibland är skönt att bara prata om det man har varit med om. Ger hotlinen ett bra första intryck kan det leda till att personen som använder det tipsar det vidare till sina kompisar. Alltså sprids budskapet vidare.

Förhoppningsvis kan denna hotline möjligtvis minska sexuella trakasserier då de som utför dem ser att det börjar bli mera “aktuellt” att prata om. Alltså ökar risken att man vågar dela med sig om vad man har varit med om samt vem som har gjort det då man inte längre är rädd för att säga vad man har blivit utsatt för. Alltså kommer flera personer som har utsatt andra för sexuella övergrepp att “fångas”. Vilket i sin tur minskar den totala mängden sexuella trakasserier i samhället. Det kan även hända att flera kommer inspireras att prata ut om sina sexuella trakasserier utan att behöva använda sig av en hotline då det visar sig vara ett globalt problem.

Helsingborgs sportgymnasium - Food4U

Beskriv kortfattat er innovation:

Vår innovation återanvänder mat som annars hade slängts bort och ger den till de som behöver. Detta gör vi genom att byta tjänster och samarbeta med olika livsmedelsaffärer och restauranger. Vi ger dem reklam eller liknande marknadsföring t.ex på sociala medier om de ger oss den mat de inte säljer. Folk kan även donera pengar som går till att köpa mat som affärer inte kan sälja. Tanken med maten är att vi ska ge den till olika organisationer som ger mat till folk i nöd t.ex som Värmestugan i Helsingborg. Vårt mål är att minska den globala hungern.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

En tredjedel av all mat kastas bort och det är lika skadligt för miljön som utsläppet från 1.000.000.000 bilar varje år. Genom att återanvända maten eliminerar vi en stor del av den bortkastade energin. Mål nummer 2 i de globala målen är att avskaffa hunger. Att ha tillgång till mat är en mänsklig rättighet vi har som staten ska försäkra oss om. Idag lever mer än 850 miljoner människor i hunger och detta vill vi ändra på. Mål nummer 12 är målet om hållbar konsumtion och produktion. Vår höga konsumtion och produktion idag leder till negativ påverkan på miljön. Det är utvecklingsländerna som påverkas mest av dess förändringar och det leder till ännu större fattigdom och minskad välfärd. Att minska produktionen av varor kan vara svårt då vi har en viss efterfrågan. Men det vi kan göra är att ta vara på de varor och produkter som vi tillverkar.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Den är nytänkande på grund av tanken av att samla in mat från livsmedelsaffärer och restauranger har inte genomförts tidigare och sedan ge denna mat till folk i nöd som behöver mat. Vi tycker att mat ska vara ett måste för alla och att ingen ska behöva gå hungrig. Tidigare har det funnit insamlingar som ger befolkningen chansen att donera mat eller pengar som sedan används för att ge folk i nöd näring för att inte behöva vara hungriga. Vi kan säga att vi har tagit denna iden och bearbetat den till att även kunna byta tjänster med bolag som kan hjälpa till. Om de hjälper oss hjälper vi dem genom att göra reklam för dem. De kan även få använda vår invasion för att locka fler kunder genom att prata om oss och om de vill kan vi vara med i deras eventuella tv reklam och kan även rekommendera en typ av reklamfilm.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Får vi med en affär på vår ide så är det inte mycket mer vi behöver. Om vi får ett sammarbete med ett företag som kan ge oss det vi behöver som i detta fall är mat så är detta projekt genomförbart. Hittar vi inget samarbete med företag så kan vi alltid säga till företagen att vi kan erbjuda en tjänst i form av marknadsföring då vi har 2 kändisar i klassen, en med över 9 tusen följare på youtube och en med över 170 000 följare på tiktok. Med tanke på att detta är två helt olika plattformar så är det lättare att nå ut till många och man kan även skapa en donations sida där folk kan donera pengar till att t.e.x. vår innovation food4U kan köpa mat som håller på att gå ut och hoppas på att vi kan få ett bättre pris. Sen kan vi även nå ut till små influencers och se om det hade varit intresserade av att hjälpa oss att minska på det svältande. Med tanke på att många gör så gott dom kan för att hjälpa så borde det nog oftast inte ha något emot att att lägga ut en bild eller något på sina sociala medier för att minska hungern. I våra ögon såm är denna iden genomförbar.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

För väldigt många idag är mat inte en självklarhet idag och det vill vi ändra på. Genom att vi donerar den maten som blir över, så kommer vi att kunna minska hunger, detta gör även utsläppen minskas, samt om man kollar på ett ekonomiskt perspektiv för samhället så minskas extra produktionskostnader. Genom att ge den maten som har bäst före datum samt den maten som blir över så behöver man inte laga att tillverka lika mycket mat. Betydelsen för dem som lider av hungersnöd är att genom att vi skänker mat så kommer vi att kunna minska dem globala hunger i Sverige. Genom vår innovationen så kommer dem individer som har väldigt stor hungersnöd, att minskas på grund av att när vi skänker till exempelvis mat till hemlösa genom att vi samlar in mat som blir över detta kommer att göra så att vi kan minska hungersnöden i Sverige. Ett exempel på detta är att värmestugan  jobbar med att ge mat till de hemlösa samt värme och aktiviteter som gör att dem får jobb. Vilket har en stor betydelse för samhället eftersom att om vi minska hunger hos till exempelvis dem hemlösa är att, vi blir ett stöd för dem eftersom med hjälp av vår innovation så förebygger vi att dem får en plats där de kan värma sig och få en plats för mat.

Helsingborgs sportgymnasium - Sjukvårdskoordinator (Finalist)

Beskriv kortfattat er innovation:

Sjukvårds koordinaterna ansvarar för att patienter får tillgång till information angående deras hälsa och välmående genom digitala medel. Koordinatorn ska påminna och göra rutin checker på patienter med hög risk för sjukdom, genom sms, samtal och digitala kontaktnätverk beroende på vad man har tillgängligt. De ska dessutom ansvara över den tekniska delen av sjukvården, som för tillfället är ineffektiv och krånglig. Detta för att underlätta för både patienter såväl som läkare att planera och bestämma hur de ska gå tillväga för att ge patienten den bästa vården möjligt, snabbt och effektivt. De ska planera vägar och adresser, samt sköta prioriteringen av patienter med hög risk för, eller med allvarliga sjukdomar eller skador, samt koordinera hembesök, el transport till och från sjukhus och leveranser av läkemedel för de som inte har möjlighet eller resurser. De sköter sortering av digitala patientjournaler och gör den lättillgänglig genom en app på din mobil eller internet så att patienten lättare kan följa deras hälsoutveckling och vård under hela vägen. Koordinatorn bör vara tillgänglig dygnet runt för att snabbt kunna erbjuda och lösa patientens ärende, akut eller ej. Vi vill heller inte att själva appen i sig och saker i appen ska kosta så mycket men för att samla in pengar till vår innovation har vi lagt in en månadskostnad för appen på 29 kr, och även så kostar medicinen som man kan beställa genom appen.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Vi har fokuserat på de globala målet angående god hälsa och välbefinnande och vill hjälpa sjukvården bli effektivare och skapa mer jobb möjligheter som inte kräver en sjukvårdsutbildning. Vi använder oss av både ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling genom att skapa mer jobb möjligheter som inte kräver så pass höga betyg eller krävande utbildningar så kan det bli mer attraktivt och göra så att fler kan ansöka om jobbet. Det är även ett jobb som både kvinnor och män kan arbeta med och inget som kräver mer manliga än kvinnliga eller mer kvinnliga än manliga egenskaper. På grund av att våra transporter från och till sjukhuset är eldrivna och laddas med hjälp av solceller och el bidrar vi även till miljöaspekterna i samhället och och kopplar det till de globala målet om att bekämpa klimatförändringarna och den hållbara energin. Vi bidrar även till hållbara städer och samhällen i och med att vi hjälper sjukvården bli mer effektiv och underlätta för sjukhusen så de inte blir fullt på sjukhusen samt att vi hjälper människorna så de slipper åka fram och tillbaka från sjukhusen och gör så att dem får hjälp hemma istället för resor från och till sjukhuset så ofta (om de inte är något som kräver sjukhus, då ordnar vi även gratis skjuts dit).

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Vår innovation är nytänkande på grund av att vi kommer kunna erbjuda befolkningen i samhället ett effektivare sätt att lämna ut medicin. Det kommer att gå till på så sätt att vi hjälp med en apparat eller en app kommer att kunna trycka på en knapp för att direkt få kontakt med sjukhuset. Personen kan även välja att bli kontaktad genom telefonsamtal eller på sms.  Man kommer då att bli kopplad till en person som kan med hjälp av ditt personnummer se vilka mediciner som du behöver och sedan kommer de anordna en specifik leverantör som kan leverera detta till dig. För att få sina mediciner så kommer man att behöva visa någon form av giltig legitimation som kan vara körkort, pass eller Id-kort. Förutom att man kommer kunna få sin medicin snabbare så kommer vi erbjuda hjälp genom telefon med en anställd på sjukhuset. Man kommer kunna få hjälp med att boka tid hos en läkare eller ifall man vill prata med någon för att veta ifall man borde komma in eller inte. Vi tänker även att denna personen kommer att skicka ut påminnelser till patienter som har hög risk för att få vissa sjukdomar. Dessa påminnelser kommer då vara en form av vetcheck för att kontrollerar de patienterna i form av att göra olika prover för att se så att det inte har försämrats. Man genomför dessa vectchekarna för att förhindra att sjukdomarna bryter ut. Vad som skiljer vår innovation från exempelvis doktor.se eller kry, är att vår app följer patienter som har varit på sjukhus och som behöver extra vårdnad och inte vem som helst. Utan appen följer personer som har en sjukdom, eller dåligt hälsotillstånd och framförallt äldre och följer upp personerna från sjukhuset och hem.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Vår innovation kan vi genomföra med hjälp av bidrag från landstingen och kommuner, detta beror på att vi behöver kunna betala lön till koordinatorn som jobbar på sjukhuset. Vi kommer även bli tvungna att betala en lön till de personerna som delar ut medicinerna. Först hade vi börjat med att gå till ett företag som skapar appar för att vi ska kunna designa våran app utifrån våra önskemål. Detta beror på att vi vill kunna anpassa den så att alla kan använda de.  Men för att detta ska fungera i längden så hade vi valt att till exempel ha reklam i appen.  För att vi ska nå ut till fler personer så hade vi valt att göra reklam för denna appen genom till exempel på instagram och andra plattformar på grund av att vi på så sätt kan nå ut till en större målgrupp. Förutom att vi hade valt att visa reklam i appen så hade vi även haft en månadsavgift på ca 29kr, vi valde detta priset på grund av att detta är en kostnad som borde passa alla. Vilket då gör att fler kan använda sig av vår app.När vi lämnar ut medicinerna så hade vi även val att ta ut en avgift vilket är medicinens pris. Detta gör vi för att kunna betala till exempel leverantörer och de andra som är anställda.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Vår innovation gynnar alla målgrupper i vårt samhälle, den gynnar till exempel den äldre befolkningen på så sätt att de med hjälp av en knapp kommer kunna få kontakt med sjukhuset och boka en tid utan att behöva sitta i långa köer.  Detta gör att ett större antal kan få hjälp och de känner att det är lätt att få hjälp istället för att behöva sitta i telefonmöte i flera timmar. Detta kommer även att gynna resterande målgrupper på ungefär samma sätt, fast nu kommer de andra målgrupperna kunna komma i kontakt med sjukhuset direkt. Detta gör att de kommer kunna ringa ett samtal på till exempel lunchrasten istället för att behöva vänta till efter jobbet. Detta ökar chanserna för att man får en tid hos en läkare.

Med hjälp av vår innovation så kommer vi kunna avlasta våra sjukhus. Vi kommer kunna hjälpa våra läkare på så sätt att de kommer kunna sköta sitt jobb medans en koordinator kommer kunna ta hand om kundbemötandet. Det kommer effektivisera våran sjukvård samtidigt som det öppnar upp för nya arbetsmöjligheter för de som inte har en sjukvårdsutbildning. Det kan vara i form av att vara koordinator, att köra ut leveranser med mediciner. Vilket innebär att arbetslösheten minskar och att fler personer kan få hjälp i tid, ifall dessa personerna får hjälp i tid kommer det även göra att de kommer kunna arbeta mer.

Helsingborgs sportgymnasium - Care For Others - Not All Heroes Wear Capes (Finalist)

Beskriv kortfattat er innovation:

Våran projektidé är en funktion där vi samlar åtminstone alla svenska välgörenhetsorganisationer i en och samma app. I funktionen kan man välja att ge pengar till de olika välgörenhetens med minsta belopp på 10 kr. Man kan sätta upp en månadsplan där man ger 10 kr i månaden till de olika välgörenhetsorganisationer. Vi vill att budget/bank appar ska kunna nappa på detta och vilja ha detta i sin app som en funktion.

Vi vill också ge tillbaka till de som hjälper men för det måste vi ha koll på vem donerar varje månad, de som har gjort det i 12 månader i sträck har en möjlighet att få en speciellt bankkort med en symbol av Care For Others och med en litet text som säger “You’re A Hero” eller mer svenskt som säger “Du Är En Hjälte”. Det kommer skapa en vilja att hjälpa eftersom människor gillar att visa saker som de är stolta över. Folk kommer då visa kortet till sina vänner eller kanske någon ser det i kassan och frågar efter. Det kommer sprida ordet om vår funktion och troligtvis många till kommer sätta minst 10 kr  i månaden på en välgörenhetsorganisation  som de själv väljer.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Vi använder oss av alla de olika globala målen eftersom vi använder oss av alla välgörenhetsorganisationer som finns samt en funktion som hjälpa människor att få en stabil ekonomi. Målet med appen är även att hjälpa utsatta människor i fattiga länder. Beroende på vilken välgörenhetsorganisation det är så använder vi oss av de olika globala målen och delmålen. Eftersom alla inte använder samma globala mål för dem inriktar sig på olika mål.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Revolut är en budget/bank app som hjälp dig med din ekonomi. De har en funktion där du kan donera till 3 organisationer. dessa organisationer är utländska och inte svenska på grund av att Revolut är ett engelskt företag. För att vi ska kunna göra nästan samma sak fast med flera organisationer kan vi prata med svenska budget/bank appar och prata med svenska välgörenhetsorganisation samt ett par utländska. Vi kan lära oss av dem hur dem har gjort sin funktion. Detta är ingen funktion någon annan bank/budget app har och speciellt inte i Sverige vilket gör att våran idé är väldigt nytänkande och kommer kunna vara effektiv.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Vi behöver kontakta tekniska personer som är expert på att fixa funktionen. Vi behöver kontakta de olika välgörenhetsorganisationerna så vi kan få deras tillstånd att använda. Vi behöver kontakta olika bank/budget appar om vi kan få ha våran funktion i deras appar. Med samarbete med t.ex Swedbank kan vi utnyttja deras möjligheter att marknadsföra vår funktion. Genom att funktionen använder sig av alla globala målen kan de använda det som en “keyword”. Det kommer få mer människor att välja swedbank över de andra banker “En bank som vill hjälpa andra”

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Bank/budget appar kommer ha nytta av denna funktion för att kunna stärka sitt rykte i bankvärlden och för att få in nya kunder till banken. Välgörenhetsorganisationer kommer också ha nytta av denna funktion för att få mer människor att kunna bidra till de personer som är i nöd av hjälp. Människor i allmänhet men i synnerhet de personer som behöver hjälp kommer lättare att kunna få detta genom denna funktion.

Helsingborgs sportgymnasium - “Va manlig, inte macho”

Beskriv kortfattat er innovation:

Vi vill genomföra en demonstration för att påverka jämställdheten genom att visa att machokulturen är något vi inte accepterar. Vi tycker inte att det är okej att män ska misshandla eller på något sätt kränka kvinnor. I dagens samhälle är det även vanligt att män tvingas var typiskt manliga på grund av normerna vi har. Vi vill därför att män ska våga visa sina känslor och inte behöva agera genom våld. Enligt Underkevlaret är ca 80% av de misstänkta fallen av misshandel utförda av män. Män ska inte känna pressen av att behöva agera genom våld och hårda ord utan istället ska de känna att de har möjligheten att visa känslor samt prata om det.

Därför vill vi visa för samhället att det inte är okej att män ska få agera och få ut sina känslor på ett sådant sätt som idag tyvärr accepteras av samhället. Enligt tidigare nämnd källa så framkommer det även att män inte vågar söka hjälp för sitt mående, detta har i sin tur lett till att ca 70% av självmordstalen i Sverige utförs av män. Detta är inte okej och behöver ändras snarast. Vi vill gå emot normen och få samhället att lyssna.

Under vår demonstration kommer vi gå efter mottot Var manlig inte macho. Vi kommer att visa tydligt att det är dags att sätta stopp för dessa normer. Machokulturen skadar både männen och kvinnorna och därför måste det försvinna.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

De globala målen som vi kan koppla till är:   5.1 – “Utrota diskriminering av kvinnor och flickor”  Machokulturen har gjort att många män ser på kvinnorna på ett sätt som är nedvärderande och diskriminerande. Ett exempel på det kan vara att män har en tendens att se kvinnor som ett sexobjekt. Kvinnor ska inte bli behandlade utifrån deras kön. Om vi uppmärksammar att machokulturen inte är acceptabelt i vårt samhälle kommer kulturen avta och i sin tur kommer kvinnor inte längre att sexualiseras.  5.2 – “Utrota våld mot utnyttjade kvinnor och flickor”  Vi kopplar detta delmålet till vår innovation genom att visa att det absolut inte är okej att män diskriminerar eller använder våld mot kvinnor då detta är vanligt inom machokulturen. Vi vill att våld mot kvinnor som utförs av män ska minska kraftigt samt att män ska kunna prata om sina känslor. Vi vill även uppmana att lagarna ska bli hårdare men främst att personen i fråga som döms för misshandel ska få möjlighet och tillgång till kriminalvård. Detta för att personen därav ska kunna få nån psykisk hjälp eller terapi där personen kan få prata om sina känslor.   5.C – “Skapa lagar och handlingsplaner för jämställdhet”  Vi vill ha handlingsplaner för ett jämställt samhälle, inom vår handlingsplan så vill vi uppmärksamma att machokulturen inte är okej och vi vill uppmana till längre straff samt mer stöd och hjälp för denne som har utfört en misshandel. Genom våran handlingsplan förut ser vi en framtid för jämställdhet. Detta kommer leda till ett bättre samhälle, inte bara för kvinnorna utan även för männen.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Demonstrationer om kvinnors rätt har man utfört i flera årtal. Detta är alltså inget nytt men det vi har valt att fokusera mer på är männens välmående som i sin tur kan leda till kvinnovåld. Med detta menar vi att vi har ett nytänkande och en unik lösning som samhället kanske inte riktigt har tänkt på tidigare. Man tänker hela tiden på kvinnors välmående och deras situationer men vi anser att man behöver lägga fokus på orsaken till problemet istället. En av dessa anledningar är machokulturen som bidrar till att både kvinnor och män känner sig osäkra.

Vi har också valt att lägga vårt fokus på männen istället för kvinnorna. Det är vanligt att män inte känner sig inkluderade när det handlar om jämställdhet då fokuset ofta ligger på kvinnorna. Det är viktigt att komma ihåg att män också blir utsatta och det är deras perspektiv på omvärlden vi behöver förändra. Om vi bara fokuserar på kvinnornas problem kommer detta inte leda till någon vidare utveckling i lösningen på problemet då männen måste ta åt sig och inse att dem också måste bättra sig.

Genom att fokusera på machokulturen anklagar vi inte heller männen för vad de gör.  När demonstrationer fokuserar på att  anklaga männen för ett beteende kommer det finnas stor risk att de försöker försvara sig. Istället vill vi att de själva ska inse att det är fel. Vi vill ändra deras syn på ämnet för att få dem att inse hur mycket machokulturen faktiskt påverkar samhället.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Vår innovation är genomförbar eftersom budskapet som vi vill framföra är något som många kommer kunna relatera till. Detta leder till att många kommer vilja gå med oss på vår demonstration. Det finns inga lagar som hindrar oss från att utföra vår demonstration och därför är det möjligt för oss att genomföra vår innovation. Det enda vi behöver är att få tillstånd. För att genomföra vår innovation behöver vi inte heller skapa något konkret. Det är alltså inte omöjligt att genomföra vår innovation ur ett juridiskt eller tekniskt perspektiv.

Problemen som vi kan stöta på är mer abstrakta problem. Det finns en risk att de som är påverkade av machokulturen kommer gå emot vår demonstration och antingen motargumentera eller kränka oss. Eftersom vårt mål inte är att kränka männen eller anklaga dem på något sätt är dock denna risk mindre än om vi valt ett budskap där männen är fienden. Därför har vi det lättare att få männen att medverka i vår demonstration.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Vi anser att alla har nytta av vår vår demonstration. Unga män kommer slippa känna pressen av att behöva agera tuff och lösa konflikter med våld. Äldre män kommer inte känna sig tvingade att alltid ta hand om familjen ekonomiskt och vara den typiska manliga rollfiguren. Kvinnor kommer inte bli utsatta för kränkningar och sexuella kommentarer. Barn kommer inte känna nån press på vad de får leka med och vad de inte får leka med.

Vår innovation kan ha en stor påverkan på de yngre män som känner att de kan visa känslor och behöver lösa konflikter med våld. Detta kan i sin tur minska kriminaliteten samt antalet misshandlingar i samhället. Män kommer inte känna sig tvingade att visa att de hör in i samhället genom att våld samt kriminalitet och kan istället fokusera på utbildning och andra viktiga faktorer i livet.

Det kommer bli svårt att få de som är påverkade av machokulturen att förstå att det är fel och därför kommer vi främst försöka nå ut till de som tycker samma som oss men inte vågar säga till. Om vi får dessa att uttrycka sig om hur de känner kring ämnet blir det lättare för oss att visa att vi inte är ensamma. Detta kommer göra att vår röst blir starkare och vi kan nå ut till fler. Om vår röst blir starkare blir de lättare att nå de påverkade.

JENSEN gymnasium - Vatten Klart!

Beskriv kortfattat er innovation:

Vår innovation är en pantmaskin kombinerad med en vattendispenser och skall kunna placeras framför allt i städer oavsett land. I vattendispensern finns ett filter som renar orent vatten. Du som kund kan antingen, köpa rent vatten ur vatten dispensern i medtagen flaska eller genom att panta dina plastflaskor välja mellan 3 olika knappar:

 • Fyll din vattenflaska
 • Sätta in pengar på ditt konto
 • Skänka till välgörenhet

Kunden använder sitt konto-/kreditkort vid pant och köp.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Vår innovation är kopplade till Rent vatten och sanitet: 6.1, 6.4 6.B, Hälsa och välbefinnande mål 3.9 och 14.1 Hav och Marina resurser.  Vårt mål är att människor skall ha tillgång till rent vatten genom vår maskin och på så sätt också få bort alla plastflaskor som säljs i butik.  Rena dricksvatten genom filter Ökat välmående för alla Få bort alla vattenflaskor

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Vår innovation finns inte på marknaden idag. En pantmaskin kombination kombinerad med en vattendispenser med inbyggt reningsfilter.

 • Vi minimerar tillverkningen av plastflaskor
 • Vi minskar nedskräpning i haven
 • Vi minskar vattenförbrukningen
 • Ökar tillgången av rent dricksvatten

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Det finns redan pantmaskiner, vattendispenser och filter som gör orent vatten rent. Vår innovation är att kombinera dessa funktioner på ett nytt, effektivare, mera hållbart och smart sätt.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Vår innovation har otroligt stor betydelse både för enskild individ  och inom många olika verksamheter. Innovationen skall minska försäljning av vatten på flaska.

Se exempel nedan.

Transporten av 1 liter förpackat vatten ger upphov till mer än tusen gånger större koldioxidutsläpp än samma mängd kranvatten.

Flaskvatten kostar minst 250 gånger mer än kranvatten. Det betyder att du kan dricka minst 250 liter kranvatten för samma pris som du köper en liter vatten på flaska – en ren ekonomisk vinning för dig som privatperson.  Genomsnittspriset för en liter kranvatten i Sverige är cirka 4 öre. Då ingår förutom produktion och distribution till en kran nära dig.

Att producera och leverera en liter flaskvatten släpper ut minst 300 gånger mer av växthusgasen koldioxid än att tappa upp en liter vatten från kranen.

I Sverige har vi tillgång till rent kranvatten dygnet runt direkt ur kranen. Trots det säljs stora mängder flaskvatten i Sverige, 25 liter per person och år.

Flygplatsen säljer varje år 4 miljoner vattenflaskor i plast.

Det köps ungefär 80 miljoner plastflaskor i USA en vanlig dag. Runt 30 miljoner av dessa flaskor hamnar på tippen, spolas ut i havet, förs vidare av strömmarna och skapar jättelika områden av avfall. Ett gigantiskt miljöproblem.

Komplettera er beskrivning:

Bilaga 1

JENSEN gymnasium - Matklart (Finalist)

Beskriv kortfattat er innovation:

Med vår innovation MATKLART, minskar vi matsvinnet på skolor och i andra verksamheter genom att individen själv interagerar med appen.

Exemplet som följer är skrivet ur ett skol- och elevperspektiv.

 • Vid skolans uppstart i augusti, laddar eleven ner appen på sin mobil.
 • Eleven registrerar sig med hjälp av skolmailet.
 • Eleven fyller i specialkost och allergier.
 • Eleven kan klicka på “matsedeln” och se bilder på veckans matsedel.
 • Eleven klicka i om man ska äta eller inte, 24 timmar innan maten serveras.
 • Eleven kan även betygsätta maten, efter varje måltid med en smileys 1-5.

Det är obligatoriskt för varje elev att kryssa i om man ska äta.

Är man frånvarande så läggs frånvaron automatiskt in i appen, samt när det är studiedag osv.

På appen kan man även välja specialkost eller klicka i om man har någon typ av allergi.

Om man inte klickat i “önskar lunch” i appen dagen innan. Serveras ingen måltid till just den eleven.

Om man kryssar i att man ska äta men ändå inte gör de så får man först en varning. Efter tredje gången man missbrukat appen och inte ätit sin lunch, får man betala skollunchen.

Skolan eller verksamheten har själva möjligheter att välja ett eget belöningssystem som tex om man sköter bokningen av mat under en viss tid och inte misskött systemet, blir man erbjuden tex kanelbulle med kaffe som en bonus.

All mat som kommer att serveras kommer självklart vara vegansk.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Vår innovation kopplas på ett tydligt sätt till mål 12.3 “Halvera matsvinnet i världen” .

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Med vår innovation vill vi motivera användaren att ändra sitt sina vanor och sitt beteende, genom att göra ett medvetet val. Vår innovation finns idag inte på marknaden.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Vår Innovation är redan under utveckling. I samarbete med UF-företaget Fairshare UF på LBS kreativa gymnasiet, har vi tillsammans tagit fram ett avtal som definierar hur appen skall fungera. I avtalet beskriver vi alla appans funktion och design. Just nu arbetar vi på en framtagning av en prototyp som skall testas under våren.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

De som har nytta av vår innovation är skolor och andra verksamheter som serverar mat. Vår innovation minskar matsvinnet vilket gör en positiv påverkan på klimatet. Vår innovation minskar inte bara matsvinnet, utan sänker även kostnaderna för matinköp.

Väljer dessutom skolorna att servera vegetarisk kost, minskar även koldioxid utsläppen.

Komplettera er beskrivning: 

Bilaga 1

JENSEN gymnasium - E.A.S Träd

Beskriv kortfattat er innovation:

Vår innovation är ett träd som omvandlar koldioxid till syre 80 gånger snabbare än ett vanligt träd. Vi vill hjälpa miljön med vår innovation genom att rensa luften från alla föroreningar. Med hjälp av vår innovation kommer vi även kunna hjälpa till att rädda ozonlagret genom att minska koldioxidnivån som skadar själva ozonlagret. Ozonlagret är den enda “skölden” mellan solstrålarna och vårt jordklot. Enligt naturvardsverket.se ökar risken för sjukdomar som t.ex. hudcancer och det kan vara vara fara för ögonskador som grå starr, som i sin tur kan försämra immunförsvaret om det blir hål i ozonlagret. På grund av den globala uppvärmningen har isarna börjat smälta och det påverkar även djurlivet. Genom att balansera syret och koldioxiden så förhindrar vi detta. Dessa katastroferna berör inte bara människolivet utan även växtlivet och djurlivet.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Vår innovation kopplar till två av de globala delmålen (11.5 och 11.6) när vi minskar risken för sjukdomar som orsakas av förorenad luft, såsom astma och hudcancer. Med hjälp av E.A.S träd minskar vi risken för översvämningar genom att stoppa isen från att smälta.  Eftersom att människan har svårt för att minska sin miljöpåverkan hjälper vår innovation till att rena luften från föroreningar som skadar vår miljö.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Vår innovation är en unik och speciell lösning på ett av de största problemen i världen som är förorenad luft. Inte många kommer på idén att skapa ett artificiellt träd för att kunna rädda miljön. Många brukar tänka att de ska försöka åka mer kollektivtrafik eller slänga mindre skräp utan att tänka på den verkliga orsaken. Vårt jordklot kämpar för överlevnad med hjälp av träden och andra naturliga resurser. Detta blir svårare för jordklotet för att människan fortsätter att hugga ner träden för egna resurser.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Vi har tagit kontakt med Uppsala universitet och botaniska trädgården i Lund och fått mer information om hur fotosyntes fungerar. Det har hjälpt oss att få en inblick i hur vi skulle kunna utveckla vår produkt och hur vi skulle kunna hjälpa till på bästa möjliga sätt för att rädda miljön med teknologi. Med en summa pengar och mer forskning hade vi kunnat få fram alla de rätta materialen som hade behövts för att kunna bygga ett sådant träd. Forskare håller på och forskar om det och kommer fortsätta tills de hittar den mest miljövänliga metoden.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Vår innovation går ut till alla individer i världen så att alla kan ha nytta av den, denna innovationen kan hjälpa mycket i länder där luften är extremt förorenad av alla utsläppen. Den kommer att hjälpa alla individer jorden runt eftersom att föroreningar finns överallt i vår luft och vi vill hjälpa att minska föroreningarna och skapa en bättre och mer miljövänlig värld.

Komplettera er beskrivning:

Bilaga 1

JENSEN gymnasium - Fonder För Alla

Beskriv kortfattat er innovation:

Med Fonder För Alla Instagramkonto har du som privatperson möjlighet att följa olika hjälporganisationers arbete på en och samma plattform. Vi använder bild och film för att belysa olika världsproblemen som tex fattigdom, hunger, naturkatastrofer och andra kriser som sker runt om i världen. Genom Fonder För Alla har du som följare också möjlighet att skänka pengar till de olika hjälporganisationerna.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Fonder För Alla innovation är kopplad till Globala delmålet nummer 17.18, genom att stödja spridning av digital upplysning. Vi använder Instagram som vår digitala plattform

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Idag finns det ingen annan plattform som upplyser människor om hur olika hjälporganisationerna arbetar dagligen, under ett och samma paraply.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Eftersom vi fått klartecken från WWF, JOHA fonden, UNICEF och Rädda barnen är vår Innovation redan i bruk. Vi använder filmer och bilder från dessa organisationer på vårt konto, för att sprida dagsaktuell information om världens kriser.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Fonder För Alla hjälper hjälporganisationerna att sprida sin information på ett varierat och informativt sätt och individen blir upplyst och får en klarare bild om olika samhällsproblem som finns i världen. Den kommer också underlätta för  människor som vill skänka pengar till dessa organisationer, eftersom dessa världsorganisationen är  samlade på en och samma plats. Såklart kommer sidan att hjälpa världen att förstå problemen i världen.

Komplettera er beskrivning:

Bilaga 1

JENSEN gymnasium - Save the planet

Beskriv kortfattat er innovation:

Vår innovation är ett klimat informativt, spännande och roligt spel som vår målgrupp kan ladda ner via en App för 12 kr. Vår app är baserad på att informera om och hur varje individs handlingar kan bidra till att minska vårt klimatavtryck på jorden. Med vår App visar vi konkret hur vi som privatpersoner, bör använda våra resurser på ett mer effektivt sätt.

För att spelaren ska kunna ta sig vidare till nästa level, krävs det att spelaren fattar kloka beslut som värnar om klimat och hållbarhet. Fattar spelaren fel beslut utifrån FNs 17 Globala mål, förflyttas spelaren till ett ledsamt jordklot och måste då besvara andra frågor rätt för att komma till ett friskt och glatt jordklot.

Spelaren skapa sin egen avatar, väljer kläder, skor, hudfärg, hårfärg och ögon.

Spelaren styr utvecklingen på sin egna planet, genom att utföra olika uppdrag inom spelets 4 områden hav, skog, öken och stad. Upplev stadslivet, köp kläder, livsmedel mm. Ta ansvar för dina handlingar och din konsumtion, om du inte håller dig inom ramen för ett hållbart samhälle tvingas du uppleva följderna som naturkatastrofer eller nedsmutsad miljö. Rädda klimatet från de problem du skapat eller fortsätt göra gott på din planet. Rensa havet från plast eller stoppa bränderna i skogen.

Tar du väl hand om din planet fortsätt då, genom att plantera träd eller bygga vattenkraft med flera kloka val.

Spelaren får kunskaper genom att göra rätt val, ur ett hållbarhetsperspektiv och vårt mål är att spelaren ska reflektera över sitt eget avtryck här på jorden.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Vår innovation kopplas till minst 1 delmål i varje Globalt mål. Spelet består av 17 levels, där varje level är ett Globalt mål och spelaren måste klara sig igenom minst 1 delmål för att komma vidare tex på level 14.1 att minska  föroreningarna i haven detta gör du genom att din avatar rensar havet från plast. Delmål 15,3 att stoppa ökenspridning och återställa förstörd mark detta gör du genom att plantera nya träd.   

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Med en lärorik och snyggt designad grafisk app, vill vi på ett tidigt stadium informera och sprida kunskap om FNs 17 global mål till unga människor på ett roligare sätt.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Med hjälp av en samarbetspartner och apputvecklare är denna app fullt genomförbar.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Målet är att få spelaren att ändra sitt beteendemönster och istället handla utifrån ett hållbart klimatperspektiv som gynnar både samhället och miljön.

Samhället kommer i sin tur bestå av fler individer som vill sträva efter att integrera med varandra och i sin tur komma på nya smarta lösningar för vår framtid.                                                                                                                                         

Komplettera er beskrivning:

Bilaga 1

JENSEN gymnasium - Plant Solutions

Beskriv kortfattat er innovation:

Plant Solutions innovation minimera vattenförbrukningen i jordbruk och på plantage. Vårt fokus ligger på målen:

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt mål 8,4.

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur mål 9,4.

Hållbar konsumtion och produktion mål 12,A.                                                       

Genom att använda Plant Solutions lösning minimerar vi vattenförbrukningen för jordbruk och plantage. Med Plant Solutions värmeskyddsduk och vattenslinga bevaras fukten i marken under en längre period utan ordinarie vattensystem under varma perioder, vilket ger säkrare skördar.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Mål 8.4: Det används mycket mindre vatten i vår innovation vilket gör att det inte släpps ut onödigt mycket vatten och vatten som kan behövas till annat. Färre maskiner används vilket gör att det inte släpps ut så mycket avgaser. Vi använder oss av solpaneler och batteri för att få fram elektricitet så innovationen ska fungera, vilket är mycket mer hållbart. Mål 9,4: Vi använder oss av rena och miljövänliga tekniker som inte tar skada på samhället eller klimatet. Först och främst använder vi oss av regnvattnet för att kunna vattna växterna vilket är en mer hållbar resursanvändning. I värsta fall använder vi oss av sjövattnet vilket är mer effektivt men mindre hållbart.  Mål 12,A: Vi slösar inte mycket av ländernas dricksvatten som är extra viktigt i utvecklingsländer för de är behov av vatten. Vi sparar även dricksvattnet för att det är en viktig resurs som håller på att ta slut. Med Plant solution bidrar vi med en teknisk utveckling så att ländernas kostnad för att odla sjunker och länder kan få in mera pengar och på så sätt kan vi stärka ländernas ekonomi så att det blir mera jämställt där våran produkt används.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Vår innovation är nytänkande på så sätt att den inte finns på marknaden. Vi har förbättrat en droppslang som kommer se till så att växterna alltid mår bra. Vi har sett att detta är en bra utveckling för att spara vårat vatten men ändå alltid få en bra skörd och goda grönsaker samt fina växter.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Plant Solution har tagit kontakt med olika företag och personer som Botaniska trädgården, och Axel Svensson som är expert inom solceller och diskuterat om vår innovation är genomförbar. Det har gett oss en positiv respond att vår innovation är genomförbar men vi har inte budget för att tillverka den själva. Produkterna vi kommer att använder oss av finns redan på marknaden. Vår innovation är genomförbar genom att den är ny på marknaden och det kommer att locka till sig köpare för den är större och smartare produkt än droppslangen. Vår innovation hjälper till att lösa så att vatten svinnet blir förminskat. 

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Jordbrukare är de främsta som har nytta av våran Innovation för vår innovationen är riktad till stor odlingsmark men det kommer även fungera till större rabatter i trädgården. För samhället minimerar vi vattenförbrukningen för jordbruk och plantage så att befolkningen kan känna sig mera trygg att ha kvar sitt dricksvatten. Det har en positiv betydelse för individen för att individen kan få mera tid över till att skörda.   

Komplettera er beskrivning:

Bilaga 1

Johannes Hedbergsgymnasiet - Aqineras WaterShare

Beskriv kortfattat er innovation:

Aqineras WaterShare är en avsaltare som är utvecklad för att kunna rena saltvatten i områden där sötvattentillgången är begränsad. Avsaltaren kräver varken el eller kemikalier för att rena vattnet, och är lätt att använda.

Aqineras WaterShare kombinerar två teknologier för att på ett enkelt sätt avsalta vatten. RO-membranet (membran som används vid omvänd osmos), som avsaltar vattnet kräver ett väldigt högt tryck. Till vår produkt behöver man en medeltung persons kroppsvikt för att med hjälp av gravitationsaccelerationen generera en kraft. Kraften får en kolv i rörelse som i sin tur trycks ned i saltvattnet. Detta genererar ett tryck som används för att driva den omvända osmosen som avsaltar vattnet. Det här är grunden i innovationen, men utöver detta har vi utvecklat ett flertal idéer för att möjliggöra dessa två processer. En trycksäker behållare används för att hålla ihop allting och en perforerad platta håller upp membranet för att det inte ska förstöras. Packningar och tätningar används för att hålla behållaren trycksäker och möjliggöra genererandet av tryck.

Utöver detta har vi även utvecklat en första prototyp med de delar som vi kunde få tag på, för att försöka bevisa att vår teoretiska modell fungerar i praktiken.

Dessutom har vi även utvecklat en avsaltare, som skulle kunna likna den slutgiltiga produkten. Detta inkluderar förbehandlingar av vattnet, för att ta bort allting som inte är vatten eller salt, vilket ökar membranets livslängd. Dessutom kan RO-moduler, där membranen är rullade, användas istället för det platta membran som används i prototypen och konceptskissen. Detta ökar membranarean vilket ökar mängden vatten som kan renas.

WaterShare – en revolutionerande uppfinning, som kan öka tillgången till drickbart vatten världen över.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Aqineras WaterShare kan kopplas till flera av de globala målen, och dess delmål. Främst kan innovationen kopplas till mål 6 och delmålen 6.1, 6.4, 6.a, och 6.b. Innovationen syftar till att förbättra tillgången till dricksvatten, vilket direkt kopplas till 6.1, 6.4, och 6.a. Att avsalta havsvatten för att producera dricksvatten kommer att öka tillgången till dricksvatten väsentligt. Eftersom produkten är anpassad för att användas i områden där rent dricksvatten inte är tillgängligt i någon större utsträckning kommer de mest drabbade att gynnas som mest. Detta kommer hjälpa till att öka tillgången på säkert och ekonomiskt överkomligt dricksvatten för alla. Det bidrar också till en hållbar försörjning av sötvatten, vilket resulterar i benämning av vattenbristen. WaterShare är en avsaltare, och delmål 6.a anger att genom avsaltning ska utvecklingsländernas kompetens när det gäller vatten och sanitet utvecklas.  Eftersom produkten är gjord för att kunna användas av alla är det även möjligt att inkludera lokalsamhällenas deltagande i arbetet mot de globala målen, vilket kopplas till delmål 6.b  Däremot är inte WaterShare begränsad till endast mål 6. Det går även att koppla till andra globala mål och delmål, exempelvis 1.4 och 1.5. Detta eftersom Aqineras innovation kommer stärka livssituationen för de fattigaste. Även delmål inom mål 2 kommer WaterShare påverka. Om tillgången till dricksvatten förbättras kommer detta innebära en tryggare livsmedelsförsörjning. Ytterligare globala mål som WaterShare  kan kopplas till är mål 3, 8, 9, 10, 13, och 14. Eftersom tillgången till dricksvatten är en sådan grundläggande förutsättning för mänskligt liv kommer WaterShare att påverka otroligt många aspekter av de globala målen. En säker vattentillgång främjar positiv utveckling.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Aqineras WaterShare har möjlighet att avsalta vatten under nästan alla förutsättningar, allt som behövs är gravitation. De populäraste konkurrerande lösningarna kräver alltid antingen elektricitet eller solljus, två resurser som ofta saknas eller finns i för liten utsträckning i behovsområden.

Rening av saltvatten sker främst genom separationstekniker som industning och filtrering och det hade varit omöjligt att gå utanför dessa ramar i vår egen avsaltningsmaskin, så vi valde filtrering. Vår innovation kommer av hur detta genomförs, istället för att använda en elektrisk pump för att öka vattentrycket väljer vi att utnyttja hydrauliska tekniker. Om du sänker ner en stav i en vattentät kammare, fylld med vatten, kommer trycket i kammaren öka proportionellt mot kraften applicerad på staven, och omvänt proportionellt på stavens genomsnittsarea. Detta kan vi sedan manipulera för att uppnå vårt önskade tryck med endast kraften av 60 kg, alltså en persons vikt.

Visserligen existerar redan hydraulistiska system för att få tryck, på samma sätt som membran och omvänd osmos (tekniken som avsaltar) existerar. Vad vi däremot har gjort som är nytänkande är sammanförandet av dessa två tekniker. Den nya innovationen kräver en kammare att hålla vattnet som skall avsaltas, en fläns som håller membranet på plats och vattentätningar i form av olika sorters gummi- och teflonpackningar både runt membranet i flänsen och staven som trycks ner i maskinen. Utöver dessa grundläggande delar behövs även en anordning för att bära upp maskinen, något för att ansamla det renade vattnet på, och en stolliknande funktion för staven, så att någon enkelt kan sitta där (se skisser för förtydligande).

Innovationen WaterShare kan avsalta vatten med endast ett krav, en törstig person som sitter på den.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Vår innovation grundar sig på användandet av tryck. För att detta tryck ska uppnås krävs det att vår innovation håller för det önskade trycket, men även att detta tryck kan genereras. Detta görs genom definitionen för tryck:

p = F/A .

p=tryck

F=Kraft

A=area

En kraft appliceras i form av en kroppsvikt på en stav med en viss diameter. Denna stav trycks ner i en vattenbehållare, och skapar ett tryck. Vattenbehållaren behöver täta för detta tryck där staven trycks ner samt där membranet applicerats. Allt detta är genomförbart då det bygger på tekniker som redan finns, men som vårt projekt har vidareutvecklat och använt på ett innovativt sätt.

Tryckbehållare och tätningar som håller för det önskade trycket finns redan, och sättet som trycket ska uppnås förlitar sig på välkända fysikaliska lagar. Hydrauliskt tryck som skapas i WaterShare används i mängder av produkter, och RO-membran som avsaltar vatten finns också idag. Det vi försöker uppnå är en kombination av dessa två tekniker. RO-membran får oftast sitt önskvärda tryck med pumpar, och hydrauliskt tryck används ofta för att konvertera en energikälla (i form av elmotor eller liknande) till hydraulisk energi.

Vi har även visat att det är genomförbart i form av en prototyp. Denna visar på att delarna som behövs går att få tag på, och kan med ytterligare modifikationer visa att innovationen fungerar i praktiken.

Tanken bakom vår innovation var att göra något som skulle kunna fungera i verkligheten, i utsatta områden. Detta innebar att vi inte kunde förlita oss på dyr/icke-existerande teknik utan på något som är simpelt och kan fungera under alla omständigheter. Därav blev prioriteten med vår innovation att skapa något som var genomförbart, vilket vi bestämde att visa med en prototyp.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Aqineras innovation WaterShare syftar till att hjälpa alla människor i behov av dricksvatten, men framförallt de som saknar elektricitet. Detta kommer främst vara fattiga och utsatta samhällen som av olika anledning har tillgång till vatten, men inte dricksvatten. Om människorna i dessa samhällen däremot får en WaterShare, så kommer troligtvis hela byn kunna dela på vattnet den levererar, och långa resor för att inte törsta är inte längre ett krav.

I längden kan detta också tillåta dem att förbättra sina egna levnadsvillkor och livsstil, vilket vidare gör att de kan föra sina egna samhällen framåt i stort. Det kan finnas mer tid för utbildning, och utveckling, två faktorer som hjälper samhället såväl som individen.

Aqineras innovation har även som mål att hjälpa samhällen som blivit drabbade av naturkatastrofer. Tillgången till el och rent vatten kan vara begränsad vid sådana tillfällen och WaterShare kan lätt transporteras ut till utsatta områden, och verka direkt på plats. I dessa situationer kan WaterShare innebära skillnaden mellan liv och död.

Förhoppningsvis är även vår innovation en möjlig väg till utveckling även för utsatta områden. Likt en dricksvattenbrunn kan produkten fungera som en oas för de utsatta individerna, och förhoppningsvis ge upphov till mycket mer än bara rent vatten.

Komplettera er beskrivning:

Aqineras Projektsammanfattning

Konceptskiss

Skiss på optimal WaterShare

Klara Teoretiska Gymnasium - EASY WORK

Beskriv kortfattat er innovation:

Vårt företag heter EASY WORK. Vi har en tjänst där vi går ut till företag och arbetsgivare och erbjuder dom att skriva in sig i vår app. Vårt företag gör det lättare för privatpersoner att få jobb och arbetsgivare att leta anställda. Det företagen tjänar på är att om de vill leta anställda kan de enkelt ha några att välja mellan genom vår app. För privatpersonen blir hela processen att söka jobb mycket enklare och mer exakt. Man kan ladda ner appen, skapa en profil och bocka i vilka jobb man skulle vara intresserad av. De jobb man sökt till kan sedan arbetsgivaren där få tillgång till privatpersonens CV och personligt brev och därefter kalla in på jobbintervju.

Vår plan i framtiden är att göra samarbeten och kampanjer med större företag som Scania.

Det vi tänker är att när t.ex Scania behöver mycket tillfällig arbetskraft och tar in kanske 100 personer så kan de marknadsföra det genom vår app och få många anställda av oss.

När man kommer till appen finns det kategorier för olika åldrar (under 18 och 18+) och kategorier för utbildning. Unga kan söka sommarjobb och äldre kan söka tillfällig eller fast anställning.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Från delmålen bidrar vårt företag att fler ungdomar får jobb och minskad kriminalitet, särskilt i storstäder(1,1). Mindre kriminalitet bidrar till sociala trygghetssystemet (1,3).  Min tjänst minskar eventuell fattigdom genom att unga och arbetslösa får jobb. Och med fler folk i Sverige som jobbar hjälper det landets ekonomiska tillväxt(8,1). På lång sikt om fler får jobb kan det minska skatt eller ha bättre förutsättningar för pensionär bidrag och andra bidrag.  Företaget främjar ungas anställning och minskar den andel ungdomar som varken jobbar eller studerar. Samarbetet mellan företag som vi gör uppmuntrar effektiva partnerskap och i framtiden bygger upp erfarenheten till finansieringsstrategier(17,17). Företaget bidrar till arbetslösheten och därmed ekonomin.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Vi är nytänkande och riktar oss till ungdomar, vi marknadsför genom sociala medier och Youtube. Och på sommarloven skickar vi ut post till alla som vill sommarjobba. Och många ungdomar har inte driv att gå ut och söka jobb, men genom internet kan ungdomarna göra det hemifrån mycket enklare. Det gammalmodiga sättet är att gå ut och söka jobb fysiskt och skicka in CV hemifrån. Men med vår app får privatpersonen alla jobb alternativ samlat på en plats så det blir lättare att välja.

Det finns liknande ställen arbetslösa kan söka jobb från men ingen plats där arbetsgivare kan leta anställning lika lätt som från vår app. För privatpersonen ger vi ett större perspektiv på valmöjligheter och smidigare respons.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Det är ett stort behov hos unga som inte har drivkraft att söka jobb. Och det kommer inte ändras, så därför kommer det alltid finnas unga som vill ha snabba och enkla pengar. Med hjälp av oss går det på ett klick hemifrån.

Appen kostar 29.00kr att ladda ner och får tillgång till många arbetsmöjligheter som de senare kan ha som referens. För arbetsgivare är det bara att godkänna att vara med i appen och regelbundet kolla ansökan.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Samhället tjänar på det genom mindre bidrag till arbetslösa och mindre kriminalitet. Unga tjänar på det genom att få jobb och äldre kan använda det som tillfällig anställning under tiden man letar annat jobb. För unga kan ett jobb betyda att spara till körkort, bil, lägenhet och egna nöjen.

Klara Teoretiska Gymnasium - Bfood.se

Beskriv kortfattat er innovation:

Våran innovation handlar om att ge jobb till ungdomar i ålder 15-18. De ska leverera mat till kunder som beställer viss varar från en viss livsmedelsaffär samt restauranger. Dem kommer leverera mat med hjälp av cyklar, gps och kundens behov. Kostnad för leverans kommer anpassas till beloppet kunden kommer betala för maten. Beloppet för leverans kommer att gå till personen som levererade varor. Alltså vi är en ideell verksamhet.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Innovationen kopplas till delmål:  8.6 FRÄMJA UNGAS ANSTÄLLNING, UTBILDNING OCH PRAKTIK För att vi anställer unga som har svårt att få anställning någonstans.  11.2 TILLGÄNGLIGGÖR HÅLLBARA TRANSPORTSYSTEM FÖR ALLA Eter som vi tänker levererar mat med cyklar istället för bilar.  2.1 TILLGÅNG TILL SÄKER OCH NÄRINGSRIKTIG MAT FÖR ALLA med vår hjälp kommer folk ha bättre tillgång till mat

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Man kan säga att vi är ganska ny tänkande eftersom, vi fokuserar på att ge jobb för ungdomar. Något som dem flesta företag gör inte. Men även de att vi levererar med cyklar istället för bilar. Det kan ta lite mer tid än andra företag som levererar mat med bilar, men vi gör det billigare och mer ekologiskt.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Eftersom vi är något som finns redan, så är det möjligt att skapa en bättre version av det som finns. Vi behöver inte stor investering men mycket arbete och samarbete med företag som kan reklamera oss. Först ska vi göra en prototyp med 5 arbetare och 5 cyklar. Vi kommer hålla på med det i ett år och till slut ska vi kolla på våran resultat och om det går bra så fortsätter vi med det.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Vi förväntar oss att våra kunder ska vara äldre och sjuka som kan inte ta sig ur hemmet för att handla mat, då har vi möjlighet att göra det istället för dem. Men det kan påverka samhälle på så sätt att folk kommer bli mer låta och minska utomhus promenad till affären.

Klara Teoretiska Gymnasium - Klimatutbildning

Beskriv kortfattat er innovation:

Min innorvation är att jag vill skapa en klimatutbildning för unga. Varför just ämnet klimat är för att det är ett mycket aktuellt ämne samt ett ämne jag brinner för. Min tanke är att denna utbildning ska ske på gymnasie skolor till en början då det är där den kommande generationen befinner sig just nu. Tanken är att verksamheten ska börja som en ideel verksamhet då man till en början börjar med att utbilda gratis på skolor inom en kommun till en början, sen är tanken att skolor ska vilja anställa oss för att komma och utbilda deras elever. Utbildningen ska då handla om vad som sker i vår värld med klimatet idag och hur det kommer bli i framtiden inte ändra vårat sätt att leva. Så mitt mål med utbildningen är att få alla elever till att åtminstonde ändra en sak i sin vardag till ett mer klimatsmart sätt, tex på det kan vara att när man är och handlar så kan man använda sig av tygkassar istället för att köpa plastkassar varenda gång. För att tagga igång eleverna på detta så har jag tänkt att kan utveckla ideen med att skapa en app där man samlar poäng för varje liten utmaning/uppdrag man klarar. Med dessa poäng kan man sedan vinna priser. Jag tror på denna ide eftersom det rör ett viktigt ämne samt att det finns många idag som är mycket intresserade och skulle dom inte vara det så kanske vinsterna kan locka dom.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Den rör sig om 13:3, 13:1, 4:7.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Den är nytänkande på så sätt att jag aldrig sett något liknande, det finns såklart tjänster som jobbar för samma sak med att hjälpa vårt klimat men inte på samma sätt som mitt företag då jag valt att undervisa på skolor runt om i landet. Andra som har samma vision ger ut sin information vanligtvis på frivilliga föreläsningar samt media. Detta är även en tjänst som strävar efter att få nytänkande hos ungdomar kring miljön och på så sätt jobbar företaget för något nytänkande.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Hur jag ska få igång min verksamhet är att jag ska kontakta skolor i först en kommun, Malmö. Där jag visar upp mitt företag med min ide, vision med hjälp av mina kunskaper samt min hemsida. Jag kan även använda mig av sociala medier som facebook samt instagram där jag kan markföra min ide till en början och sen sedan lägga ut på mina utbildningar jag hållt.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Genom att den är hållbar och är en utbildning som kan leda till en stor utvekling vilket gynnar oss alla. Jag anser att den är hållbar eftersom det påverkar i slutändan vår miljö positivt. Något som kanske inte anses vara hållbart är att företaget sedan ska dela ut priser men jag anser att i de stora hela så är det en hållbar utveckling eftersom det kommer förmodligen få fler till att vilja ändra delar i sin vardag för att hjälpa klimatet. Den är även hållbar på så sätt att det är en tjänst jag har och inte en produkt och på så sätt behövs inte samma mängd material. När det kommer till ekonomi så kommer det börja som en ideell tjänst men senare är meningen då att man ska kunna livnära sig på detta genom att skolor i landet ska vilja anställa en till att komma och undervisa och på så sätt får man betalt.

Klara Teoretiska Gymnasium - New Opportunities Organization

Beskriv kortfattat er innovation:

Först ska vi hitta några företag som tror på vår ide, vår affärside är att vi ska hjälpa människor. De som har nytta till denna innovationen är hemlösa människor och alla i samhället skulle man kunna säga eftersom att samhället blir bättre om folk slipper ha ekonomiska problem. Betydelserna detta kan leda till är att folk får den hjälp de behöver och alla blir nöjda eftersom det är bara vinst för alla.  Vi ska samarbeta med dagligvaruföretag exempelvis ICA & Lidl. Dessa företag ska leverera mat och livsmedel som vi sedan ska ge till fattiga, arbetslösa och hemlösa människor. Vi ska även samarbeta med fastighetsbolag t.ex MKB, Tranon och Balder för att hitta bostad till hemlösa. Dessa företag kommer att sponsra oss på sociala medier. Vi behöver sponsring eftersom det är det nya sättet att växa som företag i eftersom majoriteten av människorna i Sverige använder sig utav sociala medier och om vi sponsrar oss där så sprids vårt företag till fler människor vilket leder till att fler kanske blir intresserade. Medier som till exempel, instagram och facebook. Vi vill också ge hemlösa mat så vi prioriterar livsmedelsföretag först så att vi kan dela ut mat först. Företagen ska hjälpa oss att starta genom att sponsra oss med mat, marknadsföring så att vi ska kunna fortsätta bygga upp vår ide och kunna bli ett framgångsrikt företag. Vi ska ta kontakt med stadsmissionen som arbetar med hemlösa och förklara vår affärside, då kan vi få tips på vilket sätt vårt företag kan lyckas så att vi ska kunna fortsätta med affärsiden.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Vårt företag har en koppling till de globala delmålen eftersom vi är ett företag som tänker på miljön. I vårt företag har vi valt att kämpa mot två delmål inom de globala delmålen som finns. Vi har valt att kämpa mot nummer 1 & 2 i de globala målen, som är ingen fattigdom och ingen hunger. Inom de globala målen vill vi fördjupa oss i punkt 1.2 och 1.4. I dessa punkter ingår det att vi ska sikta på att minska fattigdomen i Sverige med 50% till 2030. Alla ska ha rätt till egendom, grundläggande tjänster, teknologi och ekonomiska resurser. Vi vill också fördjupa oss i punkt 2.1 som siktar mot att alla ska ha tillgång till säker och näringsriktig mat. Vi tycker att dessa punkter är väldigt viktiga eftersom detta är en av befolkningens viktigaste levnadsvillkor i Sverige. Därför passar vårt företag bra till de punkterna eftersom vi kämpar för de och vi tycker att det är väldigt viktigt eftersom det handlar om liv och död.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Företaget är nytänkande eftersom ett exempel är att vi delar ut mat dagligen och hjälper till med arbetslivet. Det som är unikt är att vi försöker hjälpa till att förbättra människors liv utan kostnad och att folk ska slippa vara hungriga. Vårt företag är nytänkande eftersom vi försöker hjälpa folk på flera olika sätt såsom att hitta jobb, bostäder och ge dem gratis mat. Vi vill förbättra deras livsstil och få de ut i arbetslivet så att de ska kunna vara med och förbättra samhället och förbättra sina egna liv. Vi ska vara med och hjälpa dom med grunderna så att de ska få veta att det finns hopp om deras liv.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

För att vår ideella verksamhet ska kunna vara genomförbar så behöver vi först lokal till vår verksamhet så vi kan ha våran matförråd och en kontor. Det behöver vi för att hålla uppdaterad om vilka som behöver hjälp, mat och bostad. Vi behöver också arbetare som kan hjälpa oss med driva framåt med företaget. Vi kommer också behöva sponsorer och inventeringar som kan hjälpa oss med ekonomiskt framgång, det kommer behövas för att ge mat och bostäder till dessa människor. Vi kommer behöva reklam så folk kan veta vem vi är och vad vi gör så det väcker mer intresse hos folk som vill investera och hjälpa oss.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

De som har nytta till denna innovationen är hemlösa människor och alla i samhället skulle man kunna säga eftersom att samhället blir bättre om folk slipper ha ekonomiska problem. Betydelserna detta kan leda till är att folk får den hjälp de behöver och alla blir nöjda eftersom det är bara vinst för alla.

Komplettera er beskrivning:

Bilaga 1

Klara Teoretiska Gymnasium - A.O.S.P

Beskriv kortfattat er innovation:

Vår idé är att bygga en robot. Vår robot är bara en prototyp just nu. Men roboten är byggd för att kunna plocka upp skräp och allt de vi kastar i havet. Vår robot ska plocka upp skräpet och kasta det i olika kärl. Efter det tar vi och samlar upp det med olika lastbilar för att föra tillbaka skräpet till vårt företag A.O.S.P. Som ska återvinna skräpet och göra det förnybart och användbart.

Vi vill bygga en robot och för att kunna bygga den måste vi  hitta delar vi kommer använda oss av. Vi måste även kunna kontakta företag som arbetar med liknande projekt som kan hjälpa oss att göra det här hållbart. Vi ska även få ideer om vad vi ska förbättra på vårt företag och även få tips hur mycket vår prototyp ska kosta. Så att vi kan få hjälp med att programmera roboten till att plocka upp skräpet från havet. För att  sen kunna föra tillbaka de för att åter använda oss av skräpet.   

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Vi ska jobbar med 4st av  globala delmålen 14 Hav och marina resurser (14.1 Minska Föroreningarna i Haven) genom att plocka upp skräp med skrapan. ( 14.5 Bevara Kust-och havsområden ) genom att plocka upp skräpet. (14.2 Skydda och återställa ekosystem.)  Vi räddar djuren i havet och förbättrar miljö för djuren i havet genom  att plocka upp skräp och allt annat som skadar djuren. (14.A Utöka vetenskaplig kunskap, forskning och teknik som bidrar till friskare hav).  genom att vår robot ska plocka upp skräpet  från havet. Globala målen 15. Ekosystem och biologisk mångfald. Delmål 15.1 (Bevara, Restaurera och Säkerställ hållbart nyttjande av ekosystem på land och i sötvatten). genom att  plocka upp skräpet att chansen på djurens livstid ökar. Delmål 15.5 (Skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer).   genom att plocka upp skräpet och förbättra livsmiljö för djuren i havet och utanför havet. Globala målen 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt . Vi ska göra robot som ska plocka upp skräpet från havet och sen vi ska återvinner  tillverkar mer biogas så det blir flera bussar som folk kan öka med och när folk åker med bussen som går med biogas då blir mindre koldioxidutsläpp och när folk åker med bussen så de betalar för så vi känner pengar med det alltså ingen kommer gå med förlust. Globala delmål (8.1 Hållbar ekonomisk tillväxt och 8.2 Främja Ekonomisk  Produktivitet  genom  diversifiering, teknisk innovation och uppgradering.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Den iden vi har är inte den enda av sitt slag utan det finns väldigt liknande innovationer av andra. Dem ideerna har samma syfte som oss dem vill rena haven och leva i ett bättre miljö. Det finns för det första en ide som heter ocean cleanup. Dem använder sig av båtar med solpaneler mellan dessa båtar finns det ett nät som samlar upp skräp från havet. Denna innovationen är väldigt lik våran  ide. Men de som skiljer oss från dem är att vi använder oss av en robot som ska plocka upp skräpet, vi ska inte ha det så svårt. Vi ska inte behöva anställa  så många för att plocka skräpen robotarna ska behöva göra de jobbet. Men sen finns det en ide till som är väldigt lik våran med exakt syfte. Det är en farkost som plockar upp flera miljoner ton plast från havet. Det är också en robot så denna var nästan identiskt med våran. Men de som skiljer den från våran är att den bara plockar upp plast medans våran ska plocka upp allt skräp. Vår robot ska inte heller se ut som deras våran ska vara smidigare och snabbare. Hela vår process ska vara så snabb sp mögjligt.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Vi vet inte än om vår innovation är genomförbar men vi behöver kontakta företag för att få  information hur mycket det skulle kosta. Om det är möjligt att göra produkten. Vi har byggt en prototyp som har armar som kan bli längre eller kortare, även istället för ben har vi en boj så att roboten kan flytta i havet. Om ett djur skulle anfalla det så kan det har hjul inuti bojen.

Så att roboten kan flytta på sig utan att vi behöver ta den lägga den någon annanstans. Den har en kvadratformat huvud och har cykellampa som ögon. Roboten ska ha en kropp som ska vara rektangelformat vilket fungerar som förvar av allt skräp den samlar in.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Staten och landsting är våra kunder de som har mest nytta med roboten. Privatpersoner de behöver inte roboten eftersom det mest staten som har nytta för de kan placera ut på stränder eller ställen som nära haven. Då slipper samhället att lida det inte bara djur som skadas av plasten också människan. Vi människor fiskar djuren såsom fiskar, räkor. Det de har fått i sig som plastpåse äter vi genom det skadar vi oss själva. Det som kan stoppa det här är skapa en prototyp så att haven slipper plast och annat avfall.

Komplettera er beskrivning:

Bilaga 1

Klara Teoretiska Gymnasium - KIT

Beskriv kortfattat er innovation:

Vi är KIT. Vårt mål är att förminska hemlösheten.  Vi  är en ideell verksamhet som har kommit på idén att skapa fram ett kit där de flesta sakerna som en hemlös behöver innehåller. När vi fyllt kiten med det mest behövande (såsom hygienartiklar, näringsmat, vatten, filtar, kläder mm.) kommer vi dela ut dem till hemlösa runt om i Malmö, staden vi kommer påbörja vår innovation. Det vi även behöver göra är att skapa en prototyp som är hållbart både ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Vi har en idé om vilka produkter vi vill köpa in, men det krävs såklart pengar och delvis några samarbeten. För att få tillgång till varor och driva vår verksamhet framåt, måste vi såklart samarbeta med olika företag. De företagen vi tror kan bidra till mest hjälp är H&M, Ica Maxi, Apoteket mm. Det företaget vi mest kommer jobba med är Skåne Stadsmission eftersom vi tror att de kommer ge oss möjligheter, inte bara när vi väl startar företaget, utan även till framtida arbeten. De ger oss även den information vi behöver för att göra vårt kit möjligt.

Av den orsaken har vi tänkt vidare med hur vi ska nå fram till våra kunder. Vi har därför kommit fram till att vi kommer erbjuda personer en möjlighet att vara delaktiga i vårt företag genom att bli månadsgivare. Därefter tänker vi skapa brosch med vårt märke på.

Vi ska byta ut vanliga plastprodukter mot PLA(polylactic acid). Det är ett ämne som har liknande egenskaper som plast, men det bryts ner snabbare vilket gör det lite mer miljövänligt.

Sist men inte minst återstår produktionen av själva kitet. Vi måste dessutom bestämma hur mycket mat, hygienartiklar och vatten som ska läggas in. Vi har vår lokal i centrala Malmö där Skåne Stadsmission hjälper oss med att föra fram vår verksamhet och information till de ekonomiska utsatta.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Vi har några delmål vi vill jobba lite extra med. Dem delmålen är: 1.1 –   UTROTA DEN EXTREMA FATTIGDOMEN 1.2 – MINSKA FATTIGDOMEN MED MINST 50 % 1.3 –  INFÖR SOCIALA TRYGGHETSSYSTEM 1.B –  SKAPA POLICYRAMVERK MED FATTIGDOMS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPERSPEKTIV 2.1 – TILLGÅNG TILL SÄKER OCH NÄRINGSRIKTIG MAT FÖR ALLA 2.4 – HÅLLBAR LIVSMEDELSPRODUKTION OCH MOTSTÅNDSKRAFTIGA JORDBRUKSMETODER 3.5 –  FÖREBYGG OCH BEHANDLA DROGMISSBRUK

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Vår innovation är nytänkande eftersom vi inte kommer ge ut pengar utan att vi kommer ge ut våra kit. Vad vi menar med detta är att vi är en ideell verksamhet som har tänk vidare kring hur vi ska ha möjligheten att hjälpa personer med ekonomiska kriser, men på ett bättre, personligare samt vidareutvecklad idé. Det finns massvis med ideella verksamheter (såsom Rädda Barnen, Röda Korset mm.) som är väldigt hjälpsamma mot personer med de allra största problemen, men det är inget som hjälper dem under en längre period. Vi tänker att vår innovation, eller rättare sagt vår ideella verksamhet, är ett hjälpsamt sätt för personer att bli en del utav dagens samhälle, men dem får även hjälp med värme, hungern och psykisk hälsa.

Orsaken till hemlöshet är oftast problem med missbruk samt psykisk ohälsa. Inte nog med det, utav vi är även mycket pålitliga samt visar det tydligt på våra sociala medier samt på hemsidan. Som vi nämnde tidigare ska vi försöka vara en verksamhet som är 100% miljövänligt. Med andra ord kommer plast inte vara en del utav våra produkter. Produkterna kommer även ha stor påverkan på samhället i lång sikt vilket leder till socialt förbättring.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Kittet är genomförbart eftersom att vi får sponsorer vilket leder till att vi kommer kunna göra fler kit och hjälpa fler hemlösa. Vi kommer förhoppningsvis ha månadsgivare som kommer skänka ett x antal med pengar varje månad. Vi kommer även ha våra broscher som vi kommer sälja. Vi har därför tre sätt att samla in pengar vilket kommer leda till att även fast vi är en ideell verksamhet kommer vi gå i vinst. De tjänade pengarna kommer vi använda till att tillverka våra kit och på så sätt, sakta men säkert, växa oss större. Om vi inte får sponsorer under första provåret kommer vi påbörja vår marknadsföring med våra brosch och månadsgivare. Med hjälp av dem här kommer vi sakta men säkert öka utbudet. Vi vet att det är genomförbart att bli Malmös bästa välgörenhetsverksamhet eftersom vi är engagerade samt ger inte upp. Vi bygger upp verksamheten från noll och hela vägen upp till vårt mål. Så det finns många sätt som vi hade kunnat förverkliga samt genomföra allt jobb gällande KIT. Det hade dock hjälp oss mycket om vi vinner bidraget på grund av att vi vet att det kommer ge oss utmärkta erfarenheter men även ge oss den sista “pushet” vi behöver för att starta vår verksamhet.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Hemlöshet är ett problem som tyvärr inte uppmärksammas så mycket i Sverige. Enligt expressen finns det ungefär 33 000 hemlösa (om inte fler) bara i Sverige vilket är ungefär 3% av Sveriges befolkning. Orsakerna bakom hemlöshet är mycket. Det beror oftast på arbetslöshet, skilsmässor, missbruk, skuld eller annat. Dem här som är en del utav dessa små grupper är socialt utstötta. Det är just tack vare detta att många i Sverige har problem och trubbel i deras liv.

Vi bor i Malmö där vi dagligen ser hemlösa sova under nätterna på bänkar. Detta kan vi se speciellt i Malmö Central. Detta har påverkat oss sedan barnsben vilket helt enkelt har lett till att vi vill starta en organisation för att hjälpa de mest utsatta i vår stad.

De personer vi mest kommer att hjälpa är de hemlösa, ekonomiskt instabila, missbrukar och mycket mer. Under en lång sikt påverkar vi även själva samhället genom att vi hjälper samhället framåt. Några exempel på detta är; Flera anställda, mindre missbrukare vilket kan leda till minskade brott samt kriminalitet.

Sist men definitivt inte minst hjälper vi våra individer med psykisk ohälsa vilket leder till ett hållbart samhälle och en bättre framtid för den nya generationen.

Komplettera er beskrivning:

Bilaga 1

Klara Teoretiska Gymnasium - EQUA

Beskriv kortfattat er innovation:

Vår innovation är en speciell flaska som är återvinningsbar och nedbrytningsbar vilket, gör det mycket bättre för miljön på tanke om allt plast som bara kan till viss del återvinnas och tar flera miljoner år för att avdunstas i både luften och miljön. Det som är speciellt med flaskan är att den är gjord av PLA ( Polylaktid Acid ) vilket är ett nedbrytningsbart ämne. Flaskans mål är att ersätta vanliga plastflaskor i marknaden. EQUA tänker även utveckla andra produkter som är plastbaserade det kan vara som påsar och förpackningar. Vad vi vill nå med detta är att i framtiden försöka ersätta all onyttig plast och dessutom hjälpa naturen inte bara genom att eliminera så mycket plast som möjligt utan även genom den nedbrytningsbara positiva effekten PLA har. Att det blir till vatten eller/och vattenånga och bidrar till miljön.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Vår innovation fokuserar faktiskt på flera globala delmål och mål. 8 av dom är, Nmr. 6 Rent vatten och sanitet på tanke med att vi vill försöka producera så rent vatten som möjligt. Nmr. 8 är Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt eftersom att vi också kommer försöka utveckla ekonomiskt för att anställa mer och förbättra samhällsekonomin. Nmr. 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur har vi eftersom att vi kommer att utveckla våra produkter så hållbart som möjligt. Nmr. 11 Hållbara städer och samhällen har vi också för att som sagt vi vill kunna förbättra samhällets hälsa så gott som möjligt och kunna ge folket ett miljövänligt alternativ. Nmr. 12 Hållbar konsumtion och produktion har vi för att vi börjar producera med en 3-D Printer och konsumtionen ska vara hållbar eftersom att Flaskan e miljövänlig vilket gör det hållbart. Nmr. 13 Vi bekämpar klimatförändring eftersom att vi vill ersätta plast som påverkar klimatet och istället återvinna våra flaskor för att hjälpa bekämpa klimatförändringen. Nmr. 14 Hav och marina resurser har vi också för att vi vill också bekämpa nedskräpning och havsföroreningar. Nmr. 15 Ekosystem och biologisk mångfald bekämpar vi också för att vi ersätter onyttigt plast med återvinnande plast vilket skapar ett bättre ekosystem inom miljön och samhället.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Vår innovation är nytänkande när det gäller nedbrytningsbara plastflaskor annars finns det liknande nedbrytningsbara produkter som plast påsar man kan köpa i en lokal butik. Men vi vill kunna försöka utveckla våra produkter så mycket som möjligt på vår resa till ett ekologiskt samhälle. Tror inte många vet eller tänker på att det finns nedbrytningsbar plast som är nyttigt och återvinningsbar.  Det finns andra företag som använder sig av PLA men de företagen är inom textil, de använder PLA inom trådar och andra textila relaterade saker och ting. Det finns dock inte andra användningsområden som massproduceras just nu.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

För att vi ska kunna tillverka och genomföra vår produkt så krävs antingen ett labb med redskap eller en 3-D printer. Vi tänkte först börja tillverka med en 3-D printer där man sätter i själva materialet (PLA) och programmerar in det till skrivaren. Dock tar det mer tid men det är billigare. Om vi ska användas av ett labb och redskap så kan vi skap ämnet från scratch genom sockerrör, majsstärkelse eller matavfall med en kontrollerad mögel reaktion. Det är enklare att använda oss av matavfall eftersom att det är nära oss och dessutom blir det billigare än att hämta in majsstärkelse eller sockerrör från USA eller asien. Det blir ännu mer miljövänligt och en ytterligare mer  cirkulär process

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Dom som har nytta är folk som bryr sig om miljön och såklart miljön. det är även bra för samhället för att det inte blir lika mycket nedskräpning med nedbrytande plast. Detta betyder att vi får ett hälsosammare samhälle med miljövänligare plast som kan ersätta vanligt onyttigt plast. Detta löser några samhällsproblem gällande miljö, specifikt inom plast. Vi vill också visa folk och samhället att de finns sätt att bekämpa allting negativt omkring plast och nedskräpning i miljö.

Komplettera er beskrivning:

Bilaga 1

Klara Teoretiska Gymnasium - Sustainable Market

Beskriv kortfattat er innovation:

Vi är en hemsida som säljer vardagliga produkter. Vi  är en av de första företagen som bara jobbar med hållbara produkter, vi står för vår framtid och vi tycker att det viktigaste är vår konsumtion. Vår konsumtion står för fyra jordklot och vi vill ha innovativa vardagliga produkter som har mycket  mindre miljöavtryck och har bättre hållbarhet. Vi erbjuder även bedömningar på de olika produkter med femstjärnig system. A produkter är de som är mest hållbara och miljövänliga, de är också de dyraste produkterna. Så om man vill ha billigare produkter vill man kanske då kolla på B eller C produkterna. Vi kommer också att samarbeta med olika organisationer och företag som vi vill nå ut till. Vi tänkte på Skånemejerier, ICA, COOP, IKEA, fairtrade för att de står för att ha miljövänliga och hållbara produkter.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Globala Målen 12.6 UPPMUNTRA FÖRETAG ATT TILLÄMPA HÅLLBARA METODER OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING  12.C ELIMINERA MARKNADSSTÖRNINGAR SOM UPPMUNTRAR TILL SLÖSAKTIGA KONSUMTIONSMÖNSTER Vi vill uppmuntra privatpersoner och företag att producera produkter som är hållbara inom rättvisa arbetsförhållanden. Genom att ha pop up stores och föreläsningar på olika företag och produkter. Vi siktar också på att eliminera marknads metoder som leder till slösaktig konsumtion. Det vi jobbar med att försöker eliminera de metoder som de största företagen använder idag.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Vi är en av de första företagen som jobbar med det här, vår hemsida kommer att göra det enklare eftersom vi kommer samla alla våra produkter på sidan från våra kamrater. På vår hemsida kommer vi att lämna 2 bedömningssystem där det kommer stå vad vi tycker om den här produkter och vad kunderna tycker om den här produkten. Vi säljer produkter som används vardagligen som mat, kläder osv. och det är därför vi försöker göra det enklare eftersom det borde vara enkelt att köpa vardagliga produkter och samtidigt spara pengar på det med medlemskort och erbjudanden för medlemmar, vi kommer också att driva konton på sociala medier där vi kommer lägga ut olika erbjudanden och priser som är exklusivt för våra medlemmar och följare, erbjudanden och priser kommer inte vara helt exklusiva för medlemmar, vi kommer att ge ut olika erbjudanden på hemsidan men inte lika många.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Vår innovation är genomför på grund av det inte krävs en stor startkapital. Det behövs inte många anställda vi klarar oss på fyra anställda och det är en hemsida vilket gör det lättare att nå ut till hela världen. Eftersom vi är unga ger det oss en fördel på grund av att vi ser och upplever vad som behövs och vad folket vill ha. Eftersom folket har börjat tänka mer hållbart gör vi det lättare för de allting på en plats med fördelar tex medlemskort som ger en rabatter och erbjudanden som man känner av. Vår hemsida är starten på en ny marknad som behövs och som man har användning av vilket är det som är den största fördelen för oss. Vi har inga konkurrenter när det kommer till det vi gör och hur vi gör det.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Eftersom vårt företag fokuserar på att använda så lite naturresurser så möjligt så är det en nytta till naturen och alla köpare, vi säljer bara miljöprodukter och det kommer hjälpa oss mot den här kampen. Hela samhället har nytta av detta speciellt veganer och folk som är allergiska mot kemikalier eller andra medel som använd i tex tvål.

Komplettera er beskrivning:

Bilaga 1

Bilaga 2

Malmö Latinskola - Roligt i kollektivt

Beskriv kortfattat er innovation:

Den stora delen av att pendla består av att vänta, vänta i kalla och oftast tråkiga busskurer som inte fått någon kärlek alls. Anledningen till att många väljer bilen är just på grund av att väntetiden är lång. Så hur kan vi bidra till att fler väljer kollektivtrafiken istället för sina egna fordon? Jo, genom att få busskurer att kännas mer hemtrevliga och personliga kan tiden kännas värt det. Varje busskur har ett eget tema, både geografiskt inspirerade och målgruppsanpassade för att locka alla människor i hela samhället att välja kollektivtrafiken. Busskuren kan vara anpassad till barn, den äldre generationen osv och föra samman samhället. Vi gör dessutom staden mer färgglad och ger den mer liv, vilket kan locka fler människor att flytta till Malmö. Vi saknar färg och ljus i våra städer, för att förbättra det kan vi förändra de allra vardagligaste och enkla sakerna. En busskur!

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Vår ide är inspirerat från de globala målet, mål 11: Hållbara städer och samhällen, delmålen 11,6 minska städers miljöpåverkan och 11, 2 tillgängliggör hållbara transportsystem för alla känns som en aktuell fråga då miljöpåverkan är större än någonsin. Vi som samhälle måste minska våra utsläpp, en lösning är att använda oss av kollektivtrafiken mer och sluta att ta våra egna fordon. Genom att åka tillsammans släpps det ut mindre Co2, men våran gemenskap i samhället kan också stärkas. Vi kanske börjar vända oss till varandra, prata och kommunicera mera. Transport är extremt viktigt och vissa använder sig av den varenda dag, alla ska kunna ta sig till jobb, skola osv därför är det viktigt att den är tillgänglig för alla.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Vår ide är nytänkande eftersom vi vill både locka fler att ta kollektivtrafiken och sprida ljus och färg över samhället. Genom att anpassa en busskur för en viss åldersgrupp kan locka och skapa intresse för busskurerna. Det kan till och med bli en turistattraktion för staden och skapa intresse och nyfikenhet för kollektivtrafiken. Tex har vi skapat en modell i liten skala där busskuren är anpassad till barn. Den är lekfull färgglad med prickar, växter på tak och väggar samt en klättervägg på baksidan av busskuren. Klätterväggen är främst till för de energirika barnen som ej kan stå still under väntan men också för att hålla de borta från trafiken för att undvika olyckor, den befinner sig då på baksidan av busskuren.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Den är genomförbar eftersom det är ett mycket enkelt projekt där olika företag kan sammarbeta för att förverkliga detta. Till exempel har vi konstskolor i Malmö där engagemanget är stort för offentlig konst, tillsammans med skolor som till exempel Malmö Latin kan elever utföra det konstnärliga medans kommunen och byggföretag står för själva konstruktionen. Precis som på våran modell av busskuren har vi växter på väggar och tak för att få en mera grön miljö, vilket parkförvaltningen kan bidra med. Med hjälp av samarbete med skolor med konst som inriktning kan ungdomarnas konst synas mer i samhället. Detta kan uppmuntra ungdomar till att fortsätta vilja engagera sig i samhället.  Detta projektet är av vanligt folk till vanligt folk.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Vår ide har många fördelar. Det kan föra människor tillsammans och skapa en större gemenskap mellan åldersgrupper och samhällsklasser. Vilket kan leda till att konflikter minskar och större engagemang för samhällsförbättring ökar. Dessutom om fler väljer kollektivtrafiken framför egna fordon kan vi tillsammans minska koldioxidutsläppen, som samhälle och individ. Detta är extremt viktigt då vi befinner oss i en svår klimatkris, det är viktigt att både samhället och alla dess individer tar ansvar. Ansvar kan man ta genom att tex välja kollektivtrafiken.

Komplettera er beskrivning:

Bilaga 1

Malmö Latinskola - ATC

Beskriv kortfattat er innovation:

ATC, som står för Artistic Trash Cans, är ett projekt som fokuserar på att kombinera konst med soptunnor. Detta ska kombineras med en app och ett sensorsystem, som placerar ut alla soptunnorna på en karta, och informerar både appens användare och renhållningsarbetarna om när soptunnorna är fulla.

Vår utgångspunkt är Malmö, men vår innovation ska också gå att genomföra i andra städer, som till exempel New York och Paris, där nedskräpning anses vara ett problem.

Tanken är också att projektet ska vara ett samarbete med stadens lokala konstnärer, som ska få stor konstnärlig frihet att själva utforma soptunnorna, med avsikten att representera områdets konstnärer. 

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

ATC är ett projekt som strävar efter att minska nedskräpning i städer, huvudsakligen genom att ge folket en konstupplevelse i utbyte mot deras bidrag till att hålla staden ren. Därför har vi fokuserat på delmål 11.6, att minska städers miljöpåverkan, som på Globalamalen.se låter: “Till 2030 minska städernas negativa miljöpåverkan per person, bland annat genom att ägna särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet samt hantering av kommunalt och annat avfall.” Främst fokuserar projektet på den sista delen av delmålets beskrivning, att uppmärksamma hanteringen av kommunalt avfall.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Soptunnor ute i det offentliga rummet är sällan estetiskt tillfredsställande, och har ofta ett relativt tråkigt utseende. Därför ville vi inkludera ett konstnärligt element i vårt soptunne projekt, och istället för att skapa soptunnor som enbart är funktionella, valde vi därför att göra soptunnorna till hela konstverk.

Tanken om att ha en app som pekar ut vart de olika soptunnorna finns samt meddelar om vilka som är tillgängliga eller fulla är heller ingen vanlig idé.

Appen erbjuder såklart också en kort beskrivning av varje konstverk.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Offentlig konstnärlig gestaltning samt infrastruktur i form av avfallshantering är inget nytt inom de flesta samhällen, och det finns flera möjliga alternativ för att kunna finansiera ett projekt som detta.

Finansiering för projektet inom Sverige tänker vi sker genom skattepengar eller bidrag från organisationer såsom Malmö Förskönings- och planteringsföreningen. När det gäller skattepengar, så finns det exempelvis Enprocentsregeln, vilken syftar på att minst 1% av budgeten till ny-, om- och tillbyggnationer av infrastrukturer, fastigheter och offentliga miljöer ska investeras i konstnärlig gestaltning kopplat till bygget.

Ska projektet utföras utomlands tänker vi att finansieringen sker genom privata donationer, beroende på vad staden har för politik gällande offentlig konst och avfallshantering.

Sensor systemet i ATC soptunnorna bör heller inte vara ett problem, då sådan teknologi redan finns tillgänglig, vilket bland annat Uppsala kommuns Smarta Sopkärl bevisar, då alla dessa soptunnor är utrustade med teknologi som i realtid övervakar fyllnings graden i soptunnorna.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Målgruppen för detta projekt är främst stadsbor, men projektet riktar sig även till temporära besökare och turister. Alla som vistas i staden där projektet äger rum ska alltså ha tillgång till soptunnorna.

Vår tanke är att dessa soptunnor ska ge stadens lokala konstnärer en chans att synas, samtidigt som de får en chans att bidra till minskad nedskräpning. På detta vis representeras därmed också den lokala konsten.

Det är ett kreativt och trevligt sätt att hålla städerna rena på.

Komplettera er beskrivning:

Bilaga 1

Malmö Latinskola - Det Lilla Fotavtrycket

Beskriv kortfattat er innovation:

Vår innovation är ett brädspel tänkt att bidra till ökad kunskap om den miljöförstöring som våra levnadssätt utsätter naturen för. Vi vill på ett underhållande sätt lära ut hur vi som individer kan påverka miljön och göra hållbara val i vardagen.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Vi valde de globala delmålen “12.8. Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar” och “13.3. Öka kunskap och kapacitet för att hantera klimatförändringar”. Vårt mål med Det Lilla Fotavtrycket är att öka förståelsen kring samhällets påverkan på miljön, speciellt för barn och unga som är nästa generation att tvingas ta itu med dessa problem. Vi hoppas att genom vårt spel kunna bidra till medvetenhet och intresse hos barn och unga kring hållbara livsstilar och att man tänker över sina val och dess avtryck i naturen.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Vår innovation är nytänkande på det sättet att vi vill undervisa barn och unga på ett underhållande sätt. Hur man lär sig på kan avgöra hur bra den nya informationen fäster. Om det är på ett roligt och utmanande sätt, till exempel genom ett brädspel, kan det väcka barns nyfikenhet och ett intresse att lära sig mer om ämnet.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Brädspelet Det Lilla Fotavtrycket är praktiskt genomförbar. Vidare tänker vi göra en färdig prototyp av brädspelet och spelet kommer, vad gäller material och liknande, skapas på ett hållbart sätt, det vill säga så att det orsakar minsta möjliga belastning på miljön.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Brädspelet Det lilla fotavtrycket är utformat för barn, unga och familjer. Spelet ska vara ett roligt och spännande familjespel som går att spela vart man än befinner sig. I bilen, på tåget eller hemma. Vårt mål är också att spelet ska vara tillgängligt för skolor och ska kunna ingå i undervisningen, då det är ett annorlunda och underhållande sätt att lära sig om miljöförstöring och hur våra val har betydelse.

Komplettera er beskrivning:

https://drive.google.com/drive/folders/1eaKCZ5HwkU7tdH-tANIz5w2hjSwiD9qA?usp=sharing

Norra Sorgenfri gymnasium - FOR BETTER FUTURE (FBF)

Beskriv kortfattat er innovation:

Our idea is helping people and save them from diseases, so we’re going to help them with this new innovation by taking back their medicine and giving them money for it. It also helps the nature.

We will do this with a machine that has 2 parts. 1) Liquid, 2) Pills.

There is a scanner for medicine and after scanning you will get a receipt and the scanner also makes sure you cannot put bottles or medicine in the wrong place and tells you the weight of the product. There is also a function where you scan your medicine and get a label for your högkostnadskort. When you scan the medicine you will get to know how much the weight of the medicine is, so you will get paid according to the weight of the medicines.

The machine will be in pharmacies and supermarkets, for example: ICA, Lidl, Netto etc.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

This idea is connected to the global challenges because it helps with good health, well-being, life below water and life on land.  1. We can connect our idea to good health and well-being which means that this idea can help the people with their good health and so they can live better.  2. Life below water is connected to our idea because we can save animals below water.  3. Life on land is also connected to our idea because if we apply our idea it will save us from pollutions and chemicals.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

The machine is a new idea because the machine was not invented before and there is no pant on medicine now, so in that way this idea is new.

Pant on medicine in that way is our new idea. You are gonna put the old medicines in the machines and you are gonna get money back. Many people throw medicine tn the water and this is not good for the earth and for human beings because animals drink the water and then we eat that animal, for example fish, and we can get sick.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

The machine is possible to implement because people are gonna get money for old medicine and when they know that they will get money or discount they don’t throw the medicine in the water or toilet.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

The benefits of the machine is that we can save the water, animals, human beings, trees and the whole world. If you throw medicine in the water, animals will drink that water and human beings will eat that animal, so we can also get diseases from that meat. The medicines can make animals sick and may cause death for human beings.

Komplettera er beskrivning:

Bilaga 1

ProCivitas - Larval Cultura (Finalist)

Beskriv kortfattat er innovation:

Vi har en larvig vision! Vi vill hjälpa till att bekämpa ett av mänsklighetens största hot. Vi vill strypa en ohållbar industri och skapa cirkulära kretslopp. Ett steg på vägen är vår innovation som vi hoppas kan revolutionera fiskfoderindustrin. Varje år mals 25-30 miljoner ton fisk ner till fiskmjöl som används som mat i fiskodlingar. Dessa fiskar tas upp ur havet oberoende av art eller betydelse för våra ekosystem. Ett hårt fisketryck ger negativa effekter i hela näringsväven och våra ekosystem rubbas. Dessutom tillsätts protein från växtriket i fodret, ofta i form av soja som odlats på skövlade regnskogsmarker. Fiskfodret transporteras sedan världen över för att nå fiskarnas munnar. Fiskfoderindustrin bidrar alltså till utfiskning av våra hav, minskad kolinlagringsförmåga, minskad artrikedom och släpper ut stora mängder växthusgaser i atmosfären. Vår lösning är att mata fiskarna med larver. I Sverige slängs 1/3 av all mat som köps. Vi vill ta tillvara på svinnet för att producera ett hållbart fiskfoder. Vår idé är odla larver med matsvinnet och sedan mata fiskar i fiskodlingar med de näringsrika larverna. Larverna vi vill använda är den amerikanska vapenflugan som är näringsrik, kläcks och växer snabbt samt reproducerar sig i en rasande fart. Larverna och fiskarna har hög omsättning från foder till kroppsmassa. Per kg fiskkött krävs 1,6 kg foder till skillnad från 30 kg foder som krävs för att producera ett kg nötkött. Närings- och energiförlusterna blir alltså små från det att larverna föds upp till att fiskarna hamnar i butiken. Samtidigt som vi vill minska klimatpåverkan och trycket på våra ekosystem vill vi även normalisera användandet av insekter i matproduktionen. Det är en bra bit på vägen mot en ny livsstil med insekter som främsta proteinkälla, vår framtid!

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Vår innovation syftar till att främja måluppfyllelse av 8 av de 169 delmålen. Mål 2.4 innebär hållbar livsmedelskonsumtion och motståndskraftiga jordbruksmetoder, mål 12.3 fokuserar på att halvera matsvinnet i världen och mål 14.4 syftar till att främja hållbart fiske. Genom att standardisera vår innovation och fasa ut den befintliga fiskfoderindustrin kan vi bidra till en hållbar livsmedelskonsumtion där vi byter ut miljöfarliga proteinkällor till hållbara och närproducerade. Genom att använda matsvinn bidrar vi till att minska svinnet enligt mål 12.3. Fiskarna som fiskas upp ur haven i syfte att bli fiskmjöl behöver inte längre fiskas och odlingarna ersätter även en del av fisken som fiskas direkt ur haven. På så sätt bidrar vi även till att reparera de skador vi gjort på våra ekosystem vilket det globala målet 14.2 innebär. Genom att bygga upp ny infrastruktur och ett nytt cirkulärt kretslopp bidrar vi även till målen 13.3 , 9.4 och 12.8. Det vill säga att öka kunskap och kapacitet för att hantera klimatförändringar, att öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar samt att uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Vår innovation öppnar upp en marknad där det idag inte finns någon alls. Vi sluter en process inom livsmedelsindustrin och skapar ett cirkulärt kretslopp där vi maximerar utnyttjandet av de resurser vi utvunnit. Vår innovation är revolutionerande för hela fiskfodersindustrin. Insekter kan ses som framtidens proteinkälla. Insekter är näringsrika och har liten påverkan på klimatet. Vi vill göra övergången mellan att äta kött till att äta insekter lättare för konsumenter. Genom att istället mata fiskar med larverna får vi i oss en hållbar proteinkälla utan att förlora så mycket näring genom produktionskedjan. Med vår innovation tar vi ett steg i rätt riktning mot en mer hållbar livsstil med insekter som en stor del av våra proteinkällor.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

I Sverige finns välutvecklad infrastruktur ägnad åt sopsortering och avfallshämtning. Vi vill utnyttja detta redan befintliga system för att möjliggöra vår innovation. Vår vision är att matsvinnet som hämtas hos hushållen sedan tas till larvodlingar där avfallet utgör näringsrikt foder. Larverna får reproducera sig och växa sig stora innan de förs till fiskodlingar. Där matas fiskarna med larverna och de får i sig näringsrikt och framförallt hållbart foder. Något som hindrar processen är en EU:s förordningar gällande animaliska biprodukter i foder. Exempelvis kan kyckling i avfallet bära på salmonella. För att kunna använda matavfallet behöver vi alltså införa nya rutiner för att säkerställa att matsvinnet genomgått noga inspektioner och inte är kontaminerat. Dessutom utgör antibiotika i matavfall ett problem då denna sprids vidare och risken för antibiotikaresistenta bakterier ökar. Ett sätt att kringgå detta problem till en början är att använda avfall från olika fabriker och företag vars produkter ej innehåller animaliska biprodukter eller antibiotika. Vår innovation är i hög grad genomförbar och kräver varken stor omställning eller komplicerad teknologi. Det som inte redan finns idag är ställen att odla larverna på, alltså en verksamhet som förvaltar matavfallet genom att producera larver.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Vår innovation har betydelse för den enskilda individen såväl som för hela samhället. Konsumenter får lättare för att anpassa sig till hållbara konsumtionsmönster och hela jordens befolkning gynnas då vi hjälper till att uppnå en del av de globala målen. Innovationen öppnar även upp för fler jobbmöjligheter genom att skapa en marknad där det tidigare inte funnits någon alls. Detta gynnar lokala områden där arbetslösheten minskar och det gynnar hela samhället genom ökad välfärd. Idag används fiskfoder som tagits fram under dåliga förhållanden och som utförts på ett ohållbart sätt. Både utfiskade hav och artfattigdom är konsekvenser som delvis beror på ohållbart fiske orsakat av en efterfrågan på fiskmjöl. Innovationen gynnar oss alla på planeten, då den hjälper oss att hålla oss innanför de planetära gränserna.

Komplettera er beskrivning:

Film

Poster

ProCivitas - Koldioxidfixerande solceller med titandioxid (Finalist)

Beskriv kortfattat er innovation:

Med naturen som inspirationskälla och konsult kombinerar Titantree en teknik som miljarder års evolution utvecklat med det senaste inom nanoteknologin. Titantree är en innovativ lösning som sammanslår befintliga, klimatsmarta solceller med nanostrukturerad titandioxid för att utföra artificiell fotosyntes. Innovationen minskar inte bara utsläppen, utan fångar även upp den befintliga koldioxiden i luften.

Den nanostrukturerad titandioxid som solcellerna beläggs med är ogiftig. Dessutom är det ett av de vanligaste ämnena i naturen. Med en extrem fotokatalytisk förmåga i närvaro av UV-ljus kan det utnyttjas genom att påskynda reaktionen mellan koldioxid och vatten, som båda finns i naturen och båda är den bidragande orsaken till den ökade växthuseffekten.Titandioxiden och solens UV-ljus möjliggör reaktionens omvandling av koldioxid och vatten till ofarligt etanol på en solpanel, utan tillföring av extern energi.

En mycket viktig del i innovationen är att bibehålla solcellens ursprungsfunktion. Även om den är belagd med titandioxid kommer den fortfarande fungera felfritt, eftersom solcellen och titandioxiden inte kommer att konkurrera om samma ljus. Solceller tar upp ljus inom 400-700 nanometer, medan titandioxid använder sig av ultraviolett ljus.

En koncis beskrivning av idén är en multifunktionell solcell som producerar klimatsmart energi och renar atmosfären på samma gång. En riktig seger för klimatet!

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Det finns många mål som innovationen kan kopplas till, då både samhällen och människor berörs av dagens klimatförändringar i stor utsträckning. De mål som är mest i fokus är dock de klimat- och energibaserade målen:  Först och främst berör en innovation som denna mål 13, som beskriver att vi ska bekämpa klimatförändringarna. Detta gör Titantree genom att binda atmosfärens koldioxid, vilket leder till minskad koncentration av koldioxid i luften, vilket i sin tur leder till en minskad växthuseffekt.   Koldioxid har även en enorm del i försurningen av världens hav, vilket hör ihop med mål 14, eller mer specifikt delmål 14.3 som innefattar att minska havsförsurningen. Genom att använda en innovation som inte bara tar fram ett alternativ till fossila bränslen – elektricitet från solceller – utan även samtidigt minskar koldioxiden i luften, kan vi på ett effektivt sätt minska koldioxidens effekt på klimatet. På så vis kan försurningen av haven stoppas i en mycket snabbare takt.  Även mål 15 “Ekosystem och biologisk mångfald” berörs indirekt av ovan mål. Koldioxiden som påverkar både global uppvärmning och försurning av haven gör att ekosystem rubbas vilket i sin tur påverkar den biologiska mångfalden, i många fall på ett oåterkalleligt sätt. En lösning som innebär att minska koldioxiden är därför vital för att kunna arbeta mot dessa problem.   Dessutom berörs mål 7.1 och 7.2, som innefattar tillgång till modern energi för alla, respektive att öka andelen förnybar energi i världen. En multifunktionell solcell som denna är alldeles riktigt en modern energikälla, som både bidrar till klimatet genom rening av atmosfären samtidigt som den är en förnybar energikälla.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Att lösa ett problem som klimatkrisen är oerhört komplicerat och en av de viktigaste lösningarna innebär att försöka bromsa förändringarna i största möjliga mån. Vi tog dock en annan ställning till problemet och undrade: vad kan vi göra för att motverka skadan som redan är skedd? Vi kom fram till lösningen att vi måste rena atmosfären på det överflöd av växthusgaser, som vi under flera decennier släppt ut. Vi såg helt enkelt på klimatfrågan från ett annorlunda perspektiv!

Innovationen är nytänkande på så sätt att vi kombinerar en så utmärkt pryl som en solcell, med en kemikalie som vi inte hört i sammanhanget förut. Titandioxiden har stor outnyttjad potential då det går att dra nytta av dess förmåga att katalysera en viktig reaktion – fixering av koldioxid. Fixering av koldioxid är generellt ett viktigt men än så länge ganska oanvänt sätt att bekämpa klimatförändringarna på. Titandioxidens kapacitet att hjälpa till med inbindning av koldioxid är dock stor och detta är därför ett utmärkt sätt för att eliminera de tidigare utsläppen.

Förutom att utnyttja titandioxiden på bästa sätt, så får vi inte glömma solcellernas roll i det hela. Vi vill att solceller ska få nå full potential genom att vi låter dem fylla flera funktioner. Det finns idag enorma solcellsparker med uppgift att skapa förnybar energi – vår idé är helt enkelt att effektivisera arbetet mot klimatförändringarna genom att utnyttja just den enorma platsen, och under samma tid både skapa förnybar energi och minska mängden koldioxid i atmosfären.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

För att Titantree ska kunna uppnå sitt mål, carbon free, är de viktigaste aspekterna en billig, enkel och effektiv produkt. I jämförelse med dagens solcellsteknik är molekylära nanopartiklar både billigare och lättare. Samtidigt kommer titandioxiden inte störa solcellernas produktion av energi då de använder sig av olika våglängder.   En solcell med nanoteknik kommer helt enkelt vara billigare än dagens solceller, utan att effekten går förlorad.

Dessutom använder den sig av befintliga medel. Solcellerna står färdiga och väntar på att vi ska kunna maximera deras funktion! Nanostrukturerad titandioxid finns dessutom redan ute på marknaden, exempelvis i solkräm. Det behövs därför inte någon vidare forskning kring dess framställning.

En mycket viktig del som bär innovationen är att titandioxidens katalytiska effekt som gör att den kan användas utan att delta i reaktion, och därmed inte förbrukas vid fixeringen av koldioxiden. Detta gör att våra titandioxidbelagda solceller kommer att vara i verk under en väldigt lång tid. De kommer inte att behöva mycket underhåll, utan kommer att sköta sig själva!

Det finns även stor potential för att kunna sprida detta och få pengar att satsas i projektet för en ökad effektivitet och verkningsgrad. Klimatfrågan är en av mänsklighetens allra största problem, och det är inte svårt att tänka sig att företag och privatpersoner kan vara intresserade av en uppdaterad och billigare variant av dagens solcell.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Denna speciella solpanel kommer kunna vara nyttig för hela vår planet! Innovationen kommer att kunna fixera koldioxid från luften. Koldioxid är en problematisk växthusgas som leder till global uppvärmning. Genom att reducera koncentrationen koldioxid i atmosfären kommer vi lättare kunna uppnå 1,5-gradersmålet och stoppa klimatförändringarna.

Genom att använda Titantree kan man få en miljövänlig energikälla, samtidigt som man motverkar klimatkrisen. Den riktar sig främst till människor i länder med ett stort antal soltimmar. På så sätt blir solpanelen som mest effektiv.

Produkten passar allra bäst i länderna vid ekvatorialbältet, som ofta är utvecklingsländer och redan har stora svårigheter och som redan nu drabbas hårdare av klimatförändringarna än västvärlden. Genom att implementera våra solceller i ett land där elektricitet är en bristvara så kan vi bidra till inte minst ett hållbart sätt att utvinna elektricitet, utan även fixering av koldioxid i atmosfären samt en utveckling av samhällen där den bristande energiförsörjningen skapat humanitära problem. Människor som levt utan elektricitet kommer kunna få tillgång till lampor, elektriska apparater och mobiltelefoner. Dessutom kan de då få tillgång till internet, som är en viktig källa när det gäller utbildning. På så sätt kan även små, isolerade samhällen utvecklas.

Slutligen kommer man framställa etanol, som i industriella processer ofta används som ett lösningsmedel. Etanolen som framställs via innovationen kan då transporteras till närliggande fabriker, som i sin tur slipper framställa sin egen etanol!

Komplettera er beskrivning:

Film

Poster

ProCivitas - Innoidea

Beskriv kortfattat er innovation:

Ett icke fungerande samspel på global nivå kommer att komplicera arbetet mot en hållbar framtid. Förutsättningen för att vi ska kunna uppfylla målen som är fastställda i agenda 2030 är således samarbete. Tid är pengar men i vilken valuta går det att betala kostnaden av att tidsgränsen eventuellt överskrids?

Vår ambition är att utveckla en plattform som tillåter företag att ta hjälp av utomstående hjärnor på en helt ny nivå. På vår plattform är det fritt fram för företag, individer och organisationer att publicera tävlingar som förhoppningsvis kommer att lösa deras SDG relaterade problem. Hur tävlingarna är utformade beror på arrangör samt ändamål och de tillhandahåller ett pris för användaren som delgett den bästa idéen eller lösningen. Priset kommer vara justerbart och förbestämmas av arrangören i fråga; exempelvis kan belöningen vara ett samarbete med företaget. Eftersom att plattformen kommer att vara webbaserad blir den lättillgänglig för alla över hela världen vilket gör den användbar för personer oavsett position i samhället.

Våra förhoppningar är att detta kommer att leda till att de som verkligen brinner för sitt område kommer se fler fördelar med att dela med sig av sin kunskap, antingen på grund av viljan länkas samman med folk som har liknande intresse eller för att ha chans att vinna priset.

Eftersom att tävling har visats vara en av de saker som påskyndar utvecklingsprocesser så är vi övertygade om att detta kan hjälpa oss att uppnå FN:s globala mål innan 2030.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Plattformen kommer huvudsakligen påverka mål 9 – Hållbar industri, innovation och infrastruktur – och mål 17 – Genomförande och globalt partnerskap – eftersom den kopplar samman individ och företag på ett globalt plan. Vår innovation baserar sig på samarbete vilket är fundamentet för alla de globala målen. Eftersom “genomförande och globalt partnerskap” berör alla målsättningar förväntar vi även oss att innovationen kommer kunna påverka både den ekonomiska och  sociala men även de  miljömässiga delen.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Vi valde att fokusera på något som skulle vara övergripande och låta den ekonomiska, sociala och biologiska aspekten utvecklas parallellt. Vår innovation är nytänkande i ett teknologiskt såväl som ett vetenskapligt hänseende. Vi tror att tävling kommer att effektivisera framväxten av ett hållbart samhälle.

En innovation. Global långsiktig effekt.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Världen har under det senaste seklet har haft en exponentiell utveckling mot modernitet och att skapa en global plattform har vid upprepade tillfällen visat sig vara möjligt. Därför tror vi att vår innovation har stor potential att etablera sig och bli en allmän tillgång.

Vi har gjort en hemsida som illustrerar en prototyp av vår vision. Den hittar ni på följande adress:

https://innoidea.wixsite.com/innoidea

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Som tidigare nämnts så kommer vår webbaserade hemsida vara en tillgång för alla. Företag, individer och organisationer kan arrangera en tävling på plattformen där sedan privatpersoner, forskare samt studenter från hela världen har möjlighet att ge förslag på lösningar och genom hemsidan dela med sig av sin kunskap. Detta kommer gynna den som publicerat tävlingen i den bemärkelsen att hen förhoppningsvis får ta dela av många bra idéer, användaren kommer kunna ha chans att tävla om det förutbestämda priset som exempelvis kan ge bidrag till dess eventuella studier, eller öppna upp för ett samarbete. Vår innovation är en drivkraft och inspirerar att samarbeta mot en hållbar utveckling.

Komplettera er beskrivning:

Film

Poster

ProCivitas - Rena vatten med synlig laser

Beskriv kortfattat er innovation:

Vår innovation grundar sig i ett koncept baserat på kvantmekaniska teorin som tillåter att rengöra vatten med hjälp av synlig laser. Det är en metod för att inaktivera oönskade virus och mikroorganismer i vatten, medan känsliga organismer såsom djurceller lämnas oskadade. Med en impuls-stimulerande Ramanspridning produceras vibrationsvågor, där den synliga lasern som lyser i hundra femtosekunder exiterar mikroorganismer pga. deras mekaniska akustiska egenskaper, vars hölje brister och innebär inaktivering. Genom att jämföra mikroorganismernas hastighet med växelverknings-processerna mellan lasern och molekylerna har vi kommit fram till att reningsprocessen rör sig om sekunder. Detta är en generell metod som genom manipulering och kontrollering ger rent vatten.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Vår innovation kan direkt kopplas till ett flertal av de 17 globala målen, med delmål, som ingår Agenda 2030. Vår innovation som skall resultera rent vatten till alla ägnar främst fokus till hälsa, där ett hållbart samhälle följer när en grundläggande resurs tillgodoses. Rent vatten och sanitet för alla skall vara självklart, även för de som lever i fattigdom. För många kan tillgång till rent vatten vara avgörande för en god hälsa och välbefinnande, som ger hållbara städer och samhällen med hållbar konsumtion och produktion. Detta innebär färre sjukdomar vilka annars snabbt kan bli livshotande för främst barn. Även fall som innebär att unga tjejer i tonåren tvingas avsluta sin utbildning kopplat till att de inte kan sköta sin personliga hygien i samband med menstruation kan minska, och därmed resultera i fullständig utbildning för denna kategori. Kvinnor generellt är särskilt hårt utsatta i brist på rent vatten och sanitet. Hållbara städer, där kvinnor inte längre begränsas till hemmen för att söka efter rent vatten, innebär ökad jämställdhet i det lokala samhället och minskad fattigdom samt utanförskap. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur följer och på så vis kan vi uppnå global jämlikhet. 

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Raman spektroskopi är en teknik som används för att få information om molekyler, om molekylär dynamik (hur molekyler rör sig och vibrerar) och struktur (eftersom vibrationsfrekvens beror på bindningsstyrkan). Innovationens mål är en effektiv och säker reningsprocess av vatten genom belysning med synlig laser i hundra femtosekunder i rätt förhållande, sett till molekylär struktur hos oönskade mikroorganismer, för inaktivering. Den korta verkningstiden för lasern minskar energiförbrukningen liksom den korta våglängder minskar värdet för lasern.

Fördelaktigt är att lasern faller inom ljusspektrat för synligt ljus vilket försäkrar användaren om ett funktionellt instrument. Detta i jämförelse med existerande UV-teknik som inte är märkbar under verkning och kräver lång tid, där det naturliga solljuset huvudsakligen används i utvecklingsländer idag. Dessutom verkar inte UV-strålning om vattnet är det minsta grumligt vilket inte överensstämmer med laserteknik. Med laser önskar vi att människor skall undkomma att exponeras för UV-ljus och dess negativa hälsoföljder.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Att rena vatten måste vara billigt och enkelt för att kunna genomföras globalt utifrån begränsade förutsättningar, och därför använder Occidere Virus enbart laserdioder för att uppnå sitt mål rent vatten till alla. Växelverkningsprocesssen mellan laserpulser och virus- och bakteriemolekylernas yttre hölje gör att reningsprocessen rör sig om några sekunder vilket erbjuder rent vatten till miljoner.

Instrumentet kräver inget elnät eller infrastruktur och inkluderar inga rörliga delar som försvårar reningsprocessen. Vi kan därmed glömma kollektiva vattenreningsanläggningar och fokusera på vattenrengöring på individuell nivå utifrån behov och efterfrågan av rent vatten – en skillnad som förenklar reningsprocessen avsevärt i de områden där samhällssituationen inte försäkrar om individens säkerhet i det kollektiva samhället.

Därför att lasern är i karaktär av svagt ljus som faller inom det synliga ljusspektrat är direkt belysning med lasern fullständigt ofarligt för människans hälsa liksom dess obefintliga desinfektions biprodukter och kemiska rester. Därmed är produkten enkel att dela ut till behövande utan att medföra risker för individ och samhälle. Med ett uppskattat värde på 20 dollar per instrument och en livslängd på minst ett år blir reningsprocessen markant billig. Uppladdning av instrumentet kan ske med halvdan solcellspanel applicerad på instrumentet därför att det har låg energiförbrukning per tidsenhet.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Vår innovation riktar sig främst till utvecklingsländer där brist på rent vatten och säkert dricksvatten dagligen utsätter samhällen och familjer för direkt fara. Alla barn har rätt till att leva i en hälsosam miljö med rent vatten, men trots det bor tusentals barn med smutsigt vatten och dålig sanitet. Brist på vatten har allvarliga konsekvenser för människors hälsa, där mer än 1300 barn under fem år dör varje dag till följd. Detta påverkar inte enbart individen, utan familjer, grupper och hela samhällen. Genom att reparera en brist i kedjan kan vi uppnå en betydande stabilitet och struktur inom samhället.

Barnadödlighet, födslar, skolgång, konsumtion och ekonomisk tillväxt är alla områden som är beroende av tillgång till rent vatten. Brist på vatten skall inte hindra barn från utbildning, inte heller begränsa kvinnor till hemmen. Både barn, kvinnor och män är beroende av vatten för överlevnad, och samhället kräver alla dessa individer för utveckling. Välmående och kunskap ökar, och det är innovationens långsiktiga mål.

Komplettera er beskrivning:

Film

Poster

ProCivitas - Utvinning av kväve ur avloppsvatten (Finalist)

Beskriv kortfattat er innovation:

I slammen på avloppsreningsverken finns en massa resurser som kan användas inom exempelvis jordbruket som gödsel. Problemet är att det även finns tungmetaller och läkemedelsrester som vi inte vill ha i våra livsmedel. Vår innovation är att utvinna kväve som finns i avloppsreningsverkens slam i form av nitrat.

Vi utvinner genom att använda oss av två olika bakterier, denitrifikationsbakterier och nitrifikationsbakterier. Denitrifikation är en mikrobiologisk process där bakterier utvinner energi från nitrat. Genom att tillsätta denitrifikationsbakterier till slammet i en syrefattig miljö reagerar det med syret i nitraten då det inte finns något annat syre tillgängligt. Under reaktionen bildas kvävgas som vi sedan leder vidare genom ett rör. Därefter får kvävet reagera med nitrifikationsbakterier i en syrerik miljö. Då bildas ammoniumjoner som sedan genom oxidation blir till nitrit och sedan nitrat. Vi har alltså extraherat nitraten från slammet och fått en produkt som kan användas inom bland annat jordbruksindustrin, metallindustrin samt inom hantering av livsmedel.

Idag används redan denitrifikation i vissa avloppsreningsverk men kvävgasen släpps sedan ut och i samband med det släpps även dikväveoxider ut som påverkar växthuseffekten. Vi vill utnyttja kvävet då det är ett väldigt användbart ämne inom många områden. Slammet är extremt energirikt och har potential till stora användningsområden om man kan utebli de oanvändbara och farliga produkterna. Genom att utvinna kvävet löser vi ett problem, men i slammet återstår fortfarande många andra användbara ämnen. Genom att extrahera kvävet ut slammet tar vi till vara på viktiga resurser som annars inte används. Vi minskar även övergödningen då vi får en cirkulär kväveutvinning.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Vår innovation är först och främst starkt relaterad till mål 9, då vår innovation bidrar till mer miljövänlig industri överlag. Mer specifikt så är vår innovation delvis kopplad till delmålen 9.1 och 9.4, pga just detta, att den gör industrin mer hållbar. Denna förbättring beror störst på utsläppsminskningen av kväveoxider (NOx-föreningar, växthusgaser) som lustgas (N2O).  Dessutom är innovationen kopplad till mål 11. Specifikt så berör innovationen delmål 11.6 då reningsverk ofta hittas i eller i närheten av städer, t.ex. i Helsingborg, och vår innovation skulle leda till mindre utsläpp av växthusgaser i form av lustgas (N2O). Pga att vår innovation skulle medföra att mindre kväve går till spillo ut i atmosfären (som det sker idag i reningsverk) så ingår vår innovation även i delmål 11.B.  Det finns även en koppling till mål 12, med delmål 12.4, då vår innovation minskar mängden lustgas (N2O) som släpps ut i atmosfären, samt delmål 12.6, då företag som NSVA kan integrera denna metod i deras reningsverk.   Mål 14 är även kopplad till vår innovation. Genom att vi tar mindre kväve från luften i atmosfären, och istället använder kväve som redan finns i avloppsvatten så blir förekomsten av övergödning i form av kväve mindre. Med andra ord så blir den globala kväveproduktionen mer cirkulär, vilket är en positiv utveckling. Pga detta bevaras naturliga miljöer som t.ex Östersjön. Specifikt så är innovationen kopplad till delmål 14.2, då ekosystem återställs/bevaras, samt 14.5 av samma anledning. Även delmål 14.A uppfylls av vår innovation. Slutligen så är vår innovation relaterad till mål 13 generellt då metoden minskar lustgasutsläpp, en växthusgas. Detta leder till en minskad växthuseffekt, vilket t.ex. leder till att klimatförändringar som att polarisarna smälter mitigeras.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Att utvinna kväve med hjälp av denitrifikationsbakterier är redan en utvecklad teknik som kan ses användas på vissa avloppsreningsverk idag. Däremot väljer de att inte göra någonting med kvävgasen, utan istället släppa ut den i luften där den riskerar att bli lustgas. Till skillnad från den redan utvecklade tekniken vill vi använda kvävet, vilket är nytt. Vi vill huvudsakligen kunna göra kväveberikat gödningsmedel direkt från slammet i avloppsreningsverken. Tekniken vi använder är framställd utifrån en analys av kvävets naturliga kretslopp, vilket innebär att den är billig, enkel och genomförbar. Vårt nytänkande är i stort sett att vi vill ta till vara på våra resurser och inte låta någonting gå till spillo. På så sätt får vi en cirkulär kväveutvinning som minskar övergödningen i längden.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Vår innovation är genomförbar då det är en relativt billig teknik och många av processens delar bidrar till andra delar i samma process. Vi använder oss av restprodukter i reningsverket för att underhålla bakteriernas miljö. Om man samlar in från-gasen från aktiv slamprocess så innehåller den en en hög andel CO2 vilket är bra för de autotrofa bakteriernas trivsel. Även spillvärme från reningsprocessen kan påskynda bakteriernas reaktion med kvävet. Vi har haft kontakt med utvecklingsingenjör Hamse Kjerstadius som dessutom förklarat att man har relativt stor kunskap om dessa bakterier och hur miljön ska se ut, och med den här kunskapen kan vi sedan bygga in miljöer där de kan trivas i ett reningssystem.

En annan faktor är att vi använder oss av en redan befintlig industri. Vi applicerar vår teknik i ett annat system för att effektivisera och förbättra denna process, vilket betyder att vi inte måste börja helt från grunden varken i konstruktion eller ekonomi.

I och med att vår innovation är gynnsam för miljön kan vi ansöka efter flera bidrag, bl. a. ett bidrag som ges till CO2 låga industrier. Separationen av kvävet i avloppen skulle innebära att gasfasen skulle “end-of-waste” klassas, avfallet som var är inte längre avfall, vilket skulle göra den slutgiltiga produkten lättare för försäljning. Man slipper lagstiftning rörande avfall och vi kan även sälja produkten som grön växtnäringsprodukt. Klimatmässigt sparar man på utsläppen när man använder sig av både CO2 och kväve, kvävereningen idag släpper nämligen ut CO2 och lustgas, och utifrån detta kan vi söka bidrag som Bio CCS teknik.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

På kort sikt framstår det som om att det endast är lantbrukare och reningsverken som gynnas av vår innovation, men i verkligheten är det långt fler än så. Vi har konstaterat att kvävgasen som i dagsläget släpps ut, antingen rent direkt från avloppsslammet eller vid uppeldning av slammet, kan bilda lustgas. Lustgas, även kallat dikväveoxid, är en 300 gånger värre växthusgas än koldioxid, dessutom bryter lustgasen ner ozonlagret. Genom att undvika att släppa ut denna gasen direkt från reningsverken kan vi på så sätt bidra till en minskad växthuseffekt och komma närmre FN;s tvågradersmål. På så sätt hjälper vår teknik hela världen och dess biosfär. Även de marina miljöerna påverkas positivt då vår innovation i längden minskar övergödningen då man får en cirkulär kväveutvinning.

Utöver detta har vi även konstaterat att allt fler industrier använder sig av kväve, allt ifrån att läkemedelsframställning till tillverkning av elektronikprodukter, vilket innebär att kvävet inte nödvändigtvis bara behöver användas till gödningsmedel. Detta gör vår innovation inte bara är användningsbar för läkemedels- och elektronikindustrin, utan även livsmedelsindustrin, den allmänna industrin, i laborationer med forskningssyfte och mycket mer.

Dessutom skulle Sverige föregå med exempel om vi var de första att utnyttja kväve från avloppsslammet, vilket hade påverkat andra att använda samma tekniker, eller till och med för utvecklingen framåt genom att forska på andra tekniker, eller utvinna andra ämnen, t.ex. fosfor från slammet. Eventuellt hade man kunnat dricka avloppsvatten utan att riskera konsumtion av tungmetaller eller läkemedelsrester. Genom vår innovation kommer vi alltså ett steg närmre drickbart avloppsvatten.

Komplettera er beskrivning:

Film  

Poster

ProCivitas - RIO - jämför färdsätt och flyg efter klimatpåverkan (Finalist)

Beskriv kortfattat er innovation:

För att minska flygandet och användningen av äldre och bränsleslukande flygplan så har vi tagit fram Rio. Med Rio skriver du in vart du vill åka, och så sorteras olika tillgängliga färdsätt, såväl olika flyg som buss och tåg, efter lägst klimatpåverkan. På så sätt kommer fler att upptäcka tåget som både ett mer praktiskt och ett mer koldioxidsnålt alternativ. Dessutom får du möjligheten att välja mellan flyg och flyg. Faktum är att de mest moderna flygplansmodellerna har uppemot 20% mindre koldioxidutsläpp än traditionella. Detta vill vi framhäva med hjälp av vårt Sustainability Index. Denna beräkning baseras på avancerade algoritmer som använder information såsom bränsleförbrukning, sträcka, antal passagerare, flyghöjd, produktions- och underhållsarbete, logistikarbete och mycket annat. Dessutom vill vi integrera alla relaterade processer med klimatpåverkan, såsom användning av engångsartiklar och ekologiska produkter, som variabler. Med hjälp av all denna data kan en precis mängd koldioxidutsläpp kalkyleras fram för varje unikt flyg eller resa. För kunden kan en siffra verka rätt abstrakt och därför kombinerar vi alla variabler till ett betyg mellan 1 och 10 för att skapa ett Sustainability Score. Då kan kunden välja en resa på Rio med vetskap om det val hen gör. När kunden interagerar med en viss resa och vill gå vidare till bokningen kommer hemsidan att föra dem vidare direkt till tåg-, flyg- och bussbolagens bokningssidor. Genom att samarbeta med bolagen och plocka ett arvode av varje resa bokad via Rio kan vårt koncept lätt bli en affärsidé och utvecklas vidare, utan att behöva göra några tillägg på biljetterna. Vi har valt att designa vår tjänst på engelska från start och därmed expandera vår kundbas flerfaldigt, vilket möjliggör en global marknad.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

11:2: Tillgängliggör hållbara transportsystem för alla. En essentiell faktor i ett hållbart samhälle är möjligheten att kunna röra sig såväl korta som långa avstånd med litet ekologiskt fotavtryck. Inom städer och på landsbygden kan detta vara cyklar, bussar och spårvagnar, men det är på längre sträckor som vår innovation bidrar. Genom att ge kunderna en tydlig bild av vinnarna respektive förlorarna i kampen om en mer hållbar framtid, kommer flygbolag och andra att tvingas modernisera sin flotta och förnya sitt tankesätt. På så sätt kommer hållbara transportsystem möjliggöras även på långa avstånd.  13:3: Öka kunskap och kapacitet för att hantera klimatförändringar För att kunna tackla klimatförändringarna krävs det inte bara att politikerna är medvetna om nödvändiga åtgärder, utan att medborgarna också är det. Vår innovation ämnar som en informationsplattform där helt vanliga människor kan få en vetskap om hur mycket koldioxidutsläpp deras resor orsakar. Många vet idag inte vilken enorm inverkan de egentligen har på miljön när de går på ett flygplan. Vi erbjuder dem möjligheten att göra ett så klokt val som möjligt och presenterar hållbara alternativ, som tåg, extra tydligt för att sprida fördelarna med dessa. Vid genomslag av vår innovation på den globala marknaden skulle människor runt om i världen, affärsresenärer såväl som turister, kunna agera mer hållbart och driva på en utveckling mot mer bränslesnåla flygplan och bättre tåg. Det är så flygbranschen kan bli mer hållbar.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Rio sätter priset vår planet får betala i fokus istället för vad du får betala. Som vi alla vet söker vi alltid efter bästa pris när vi ska söka efter ett flygbolag för en semesterresa eller jobbresa, då lägst respektive högst prissumma listas upp. Rio har kommit med en nytänkande innovation där den listar upp transportalternativ från lägst klimatpåverkan till högst. På så sätt uppmärksammas människor att det går att flyga med gott samvete och Rio presenterar dessa alternativ för dig. Med Rio lägger vi större fokus på klimatpåverkan än prissummor, även om lågt pris och låg klimatpåverkan ofta går hand i hand inom flygindustrin. Dessutom möjliggör vi för resenärerna att snabbt och lätt jämföra olika färdsätt. Då slipper de ställa sig själva frågan “Finns det verkligen tåg dit?”. Eftersom tåg generellt har så pass låg klimatpåverkan kommer dessa att ofta listas högt och därmed påminna kunderna om potentiella tåg på en viss sträcka. Det är så vi kan öka tågresandet och därmed expandera den här marknaden. Med Rio skapar vi en tryckvåg av positiva förändringar i flygbranschen, en bransch som annars ofta går i skuggan av klimatförändringarna.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Vår innovation är genomförbar av flera anledningar. Dels så är hela tjänsten nätbaserad och kräver därmed inga större investeringar eller internationellt finansintresse för att etableras jorden runt. Det finns inget behov av varken underhållsarbete eller medarbetare i alla våra marknader. Samma sekund som Rio publiceras på webben kommer vem som helst med en internetuppkoppling ha tillgång till vår tjänst.

Dessutom krävs inga större startsummor för att få igång tjänsten, då konceptet i sig är rätt simpelt och allt som behövs är en domän och en server. Otaliga tjänster som jämför flygresor efter pris finns redan idag och bevisar att det är en full möjlig affärsidé. Både flygbolagen och tågbolagen lär dessutom vara villiga att samarbeta i en förhoppning att visa världen att de är vinnarna i kampen om en hållbar framtid. Inget företag vill bli erkänt som den traditionella och smutsiga koldioxidproducenten. Vi vill se Rio som den ledande tjänsten för bokning av flygresor.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

De som har nytta utav vår innovation är såväl affärsresenärer som turister, i själva verket alla personer som ska ta sig en längre sträcka någonstans, där de av ren instinkt hade bokat ett flyg. Syftet med Rio är då att istället få folk att välja tåg eller mer moderna flygplansmodeller eftersom de i regel släpper ut mindre koldioxid, och därmed inte drabbar vårt klimat lika hårt. Rio kan bidra till en förändring i attityd gällande resor, vilket på sikt kommer resultera i förändrade beteenden hos våra resenärer. Vi kan dessutom få allt fler att upptäcka fördelarna med tågresande och därmed möjliggöra en turistnäring till de ställen där flygen annars bara skulle flugit över.

Väljer fler tåget så kommer samhällets infrastruktur av räls att kunna expandera och förbättras, så att fler delar av Sverige, Europa och världen blir sammankopplade. Detta kan likt den stora järnvågsvågen bli en chans för mindre samhällen att växa och både bli industri- och turistcentrum.

För flygbolagen kommer Rio att innebära att de alltför traditionella och bakåtsträvande bolagen tydliggörs, vilket driver på en utveckling för modernisering av flottan och att inte flyga med halvtomma flyg i samma utsträckning. Flygbolagen blir tvungna att se över sin hållbarhetsstrategi i en kapprustning om att förbli relevanta i den nya världen där ekologiskt fotavtryck spelar lika stor roll som pris. Denna kapprustning och konkurrens kommer att utveckla flygbranschens hållbarhet utan att driva upp priserna.

Slutligen kommer det uppenbara: av allt detta kommer koldioxidutsläppen att minska och på så sätt förhindra en ökad global uppvärmning.

Komplettera er beskrivning:

Film

Poster

ProCivitas - Plast av blast

Beskriv kortfattat er innovation:

EU-parlamentet har röstat ja för att förbjuda eller minska användandet av olika typer av engångsplastartiklar. Detta är svårt för många verksamheter eftersom plast är det bästa alternativet eller till och med livsnödvändigt. Det är främst sjukvården som har det här behovet av plast. Plasten upprätthåller en god hygien och patientsäkerhet. Nu när engångsplast artiklar av fossila bränslen ska minska står sjukvården inför svåra problem eftersom det inte är möjligt att minska konsumtionen.

I världen slängs en tredjedel av all mat som produceras. Inom sjukvården är det inget undantag. Varje år slänger alla sjukhus i Sverige cirka 20 000 ton mat. Det är en siffra som måste minska. Men i detta fallet är det också svårt att minska. Att servera mat på ett av de mest oförutsägbara platserna utan matsvinn är inte möjligt.

Vår innovation “Återsvinn” går ut på att få de två att samspela. Vi ska skapa ett kretslopp som tar vara på matsvinnet och omvandlar det till nedbrytbar plast. Plasten kan sedan användas inom sjukvården. Vi har vi speciellt fokuserat på plastförkläden som det idag användas 100 miljoner om året av inom vården. Hur går det till?

Innovationen går ut på att samla upp matsvinn som potatis, vete och blast. Sedan mals detta ner till en biomassa. Biomassan och bakterien halmomanas boliviensis blandas i ett bioraffinaderi. Halmononas bakteriens enzymer utnyttjas som katalysatorer och omvandlar biomassan till nya molekyler. Produkten som utvinns blir poluhydroxibutyrat (PHB), en nedbrytbar polyester. Av den kan man framställa plastförkläden som är nedbrytbara. (Resterna i bioraffinaderiet används till biogas)

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Vi har kopplat vår innovation till 5 av FN:s globala mål.  Det första målet vi kopplar vår  innovationen till är mål nr 9, hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Detta beror på att vår innovation kommer att främja hållbarhet genom att göra nedbrytbar plast. Industrin kring plastproduktionen kommer också bli mer hållbar då fossila bränslen inte kommer behövas. Utöver framställningen av fossila bränslen kommer heller inte framställningen av dagens plast vara lika påfrestande på klimatet då bioraffinaderiet som används för vår produktion inte släpper ut lika mycket koldioxid.   Det andra målet vi kopplar vår innovation till är mål 11, hållbara städer och samhällen. Denna kopplingen görs då vi förbättrar hållbarheten inom infrastrukturen, mer specifikt sjukvården genom att minska matsvinn och användandet av vanliga plastartiklar. Genom att göra denna del av infrastrukturen hållbar gör det att städerna och/eller samhällena blir mer hållbara i sin helhet.   Det tredje målet vi kopplar till är mål nr 13, att bekämpa klimatförändringarna. Detta beror på att processen som krävs för att framställa vår plast släpper ut betydligt mycket mindre koldioxid. Detta eftersom att man inte pumpa upp olja men man behöver inte heller använda vanliga raffinaderier.   Det fjärde målet är nr 12 är hållbar konsumtion och produktion. Denna kopplingen görs då som tidigare nämnts kommer den nedbrytbara plasten vara en hållbar produkt, och eftersom att  plast är en stor konsumtionsvara som används mycket kommer konsumtionen bli mer hållbar. Alltså uppnås målet då konsumtionsvaran (i detta fallet plast) samt produktionen blir mer hållbar.  Det femte målet är nr 17. Detta målet kommer att uppnås då genomförandet, alltså produktionen av produkten är hållbart.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Vår innovation är ett nytänkande sätt att använda och anpassa bakterien halomonas boliviensis förmåga att framställa organiskt plast på ett hållbart sätt. Vi har sett två av sjukvårdens största problem, matsvinn och plastförbrukning, och utifrån dessa hittat ett sätt att anpassa plast framställningen. Vi har sett möjligheten att skapa sjukvårdens engångsartiklar av allt matsvinn som är närvarande. Alltså har vi upptäckt att ett kretslopp uppkommer om tekniken appliceras inom sjukvården. Plasten skapas av matsvinnet och sedan bryts plasten ner.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Från sommaren 2012 till 2014 genomfördes ett samarbetsprojekt mellan svenska och danska forskare som kallades Bioraffinaderi Öresund. Syftet var att utforska hur man med bioraffinaderi kan skapa en hållbar öresundsregion. Vi har varit i kontakt med en kollega till en av forskarna. Han skriver att projektet var lyckat. Efter projektet var slut har ett flertal av forskarna fortsatt att jobba med biobaserade plaster i forskningsprogrammet STEPS. Så metoden för vår innovation är genomförbar.

För att göra metoden mer storskalig behövs mer forskning på vilka fler mikroorganismer som kan framställa den här nedbrytbara plasten. Projektet använde endast bakterien Halomonas Boliviensis som är en bakterie hittad 4000 meter ner i en sjö i Bolivia. Men eftersom enzymet i bakterien som gör att plasten kan framställas är identifierad kan man med hjälp av genmodifiering ge andra mikroorganismer samma egenskap. När vi hade kontakt med en av forskarnas kollega nämnde han även att de redan nu vet ett flertal andra bakterier som kan framställa plasten.

Matsvinnet tar man från sjukhuset. Till exempel potatisskal eller potatis som är kvar på tallrikarna. Om matsvinnet från sjukhuset inte är tillräckligt för att framställa plasten används matsvinn från andra platser, till exempel grönsaker som inte blivit sålda i matvarubutiker. Eftersom bioraffinaderiet ligger nära Lund blir det inga långa transporter. Efter processen i bioraffinaderiet transporteras plasten tillbaka till sjukhusen i form av plastförkläden. När plastförklädet är använda kan de brytas ned i jord och kretsloppet kan börja om igen.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Alla som använder sig av plastartiklar har användning av vår innovation som har en stor betydelse för vårt samhälle då man desperat försöker minimera användandet av fossila bränslen. Vår ide Plast av blast handlar i första hand om att återanvända matsvinnet och av detta göra vår fossilfria plast. Alltså har vi två problem som vi har hittat en lösning till. Användningsområdet vill vi göra så stort som möjligt, då är vårt exempel på sjukhusen exemplariskt då de har ett både ett stort matsvinn och behov av plastartiklar. Plastförkläden används av alla anställda dagligen och de byts ut flera gånger om dagen vid kontakt av fukt, smuts eller något som kan utgöra en risk för att föra vidare bakterier. Än kan plasten inte användas till de sterila engångs artiklarna då kraven är väldigt höga, men med en vidareutvecklad metod tror vi även att detta kan vara möjligt. Just på sjukhusen då minskad användning av plast inte är optimalt då det handlar om vår hälsa och välmående är vår ide optimal då endast i Sverige används det 100 miljoner plastförkläden årligen. Vår bioplast är nödvändig då de inte bara är miljövänliga under användning, utan även efter användning. Plasten bryts ned på några månader och lämnar inte efter sig några gifter eller skadliga ämnen. Vår tanke är att skapa ett kretslopp, och vi tror det är möjligt.

Komplettera er beskrivning:

Film

Poster

ProCivitas - Kattsand renar vatten från mikroplast

Beskriv kortfattat er innovation:

I vår innovation använder vi oss av bentonitlera som är en naturlig produkt, en restprodukt från vulkanutbrott. I nuläget används bentonit som bland annat kattsand. Detta är dock ett problem då ca 30 000 ton kattsand samlas varje år på Sveriges soptippar. Detta beror på att man inte vet vad man ska göra av den använda kattsanden, då bentonitlera inte kan förbrännas eller lösas i vatten.

Ett annat användningsområde bentonit har är inom vinindustrin. Vinodlare använder sig av bentonit för att rena sina viner från små partiklar. Efter en serie av experiment kom vi fram till följande: bentonit renar även vatten från mikroplaster. Vår innovation är att lägga den använda kattsanden (som är 100% bentonitlera, samt samma sort bentonitlera som vinodlare använder sig av) under den mekaniska reningen i reningsverket för att kunna rena avloppsvatten från mikroplaster. I nuläget finns det ingenting som renar avloppsvattnet från mikroplaster vilket gör att ca 70 miljoner partiklar mikroplast strömmar ut i havet varje timme. Bentonit hade på ett effektivt sätt kunnat lösa problemet, då endast 1-2 gram bentonit krävs för att rena 1 liter vatten.

Det fungerar på följande vis: bentoniten läggs i det förorenade vattnet och vattnet blir grumligt, efter en stund sedimenteras bentoniten, alltså sjunker till botten, och tar med sig alla mikroplaster. Det renade vattnet, utan mikroplaster, är kvar högst upp och kan enkelt separeras från plasterna och bentoniten.

Bentoniten som använts vid rening, och nu har mikroplaster i sig, kan till exempel användas som utfyllnad vid byggnation. Cement och andra byggnadsmaterial står idag för en stor del av alla utsläpp, och skulle behöva bli mer hållbart.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna. 46% av all koldioxid som omvandlas till syre i vår atmosfär sker i haven (enligt illustrerad vetenskap). En minskning av mikroplaster i haven innebär att haven mår bättre och på så sätt kommer kunna fortsätta sin koldioxidbindning, vilket är en essentiell del av att bekämpa klimatförändringarna. Att vi uppnår mål 13 är viktigt om vi ska uppnå något av de andra målen. Förhindrar vi inte klimatförändringarna så är alla andra mål svåra att uppnå – på så sätt påverkar innovationen alla 17 mål och 169 delmål. Men mer direkt kommer innovationen vara viktig om vi ska uppnå: Mål 14: Hav & marina resurser. Framförallt delmål: 14.1 MINSKA FÖRORENINGARNA I HAVEN. Microclean skulle vara ett effektivt sätt att minska mikroplaster i haven. 14.2 SKYDDA & ÅTERSTÄLL EKOSYSTEM. Mikroplaster ska inte vara en del av näringskedjan. Arter byter ut svårfångade fiskar mot plastpartiklar och får inte i sig någon näring, detta påverkar på så sätt ekosystemen rejält.  14.A UTÖKA VETENSKAPLIG KUNSKAP, FORSKNING & TEKNIK SOM BIDRAR TILL FRISKARE HAV. Microclean är en teknik som bidrar till friskare hav. Mål 15: Ekosystem & biologisk mångfald.  15.5 SKYDDA DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDEN & NATURLIGA LIVSMILJÖER. Mikroplaster är inte en naturlig del av livsmiljön för några djur.  Mål 9: Hållbar industri, innovationer & infrastruktur. Framför allt mål: 9.4 UPPGRADERA ALL INDUSTRI & INFRASTRUKTUR FÖR ÖKAD HÅLLBARHET. Om vattenreningsverken hade använt sig av microcleans teknik, hade det inneburit en uppgraderad, mer hållbar industri. Mål 3: God hälsa & välbefinnande.  3.9 MINSKA ANTALET SJUKDOMS- & DÖDSFALL TILL FÖLJD AV SKADLIGA KEMIKALIER & FÖRORENINGAR. Mikroplasterna samlar på sig gifter i höga koncentrationer, som vi får i oss då vi äter mat från havet.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Mikroplast har länge varit ett problem utan lösning, det har aldrig funnits en ultimat metod för att ta hand om dessa plaster. Vi löser detta problemet med en metod som vinodlare använder sig av, en metod som inte många känner till då vinodling inte är en stor bransch i Sverige. Dessutom löser vi ytterligare ett problem, nämligen den använda kattsanden som man inte vet vad man ska göra av.

För att förhindra utsläppen av mikroplaster kommer självklart avfallet från reningen att användas på ett hållbart sätt. Ett annat miljöproblem som skulle kunna lösas är den negativa påverkan på klimatet byggmaterialen som används har. Resurserna som används är ändliga och därmed är det inte hållbart att fortsätta använda dem i sådana stora mängder. Avfallet från reningen av vattnet skulle kunna ersätta de utfyllningsmaterial som används vid byggen och på så sätt spara på resurserna och förhindra att den förbrukade kattsanden hamnar på soptippen.

Det är en oväntad och nytänkande innovation. Den är okomplicerad, enkel att genomföra och en lösning av flera problem samtidigt. Anledningen till att processen inte redan används är antagligen att de som arbetar med att lösa problemen med mikroplaster inte så ofta vänder sig till vinodlare efter svar. Den tekniken som länge använts inom vinframställning verkar alltså aldrig tidigare ha kommit i kontakt med naturvetare och innovatörer.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Vår innovation är mycket genomförbar eftersom att den redan nu skulle kunna användas av reningsverk för att rena vårt dricksvatten från mikroplaster och även förhindra utsläpp av just mikroplaster i haven. I samråd med en miljö- och processingenjör inom avloppsrening, Josefin Flodgren, har vi kommit fram till att kattsanden skulle kunna tillsättas under den mekaniska reningen. Där sker redan flera steg av sedimentering och därför skulle bentoniten vara ett naturligt steg av vattenreningen.

Genom ett flertal genomförda experiment är det säkert att bentoniten kan rensa bort mikroplaster, även de som är ner till 0,001 millimeter små. För att undersöka detta klipptes material som bland annat frigolit upp i bitar och kördes i en mixer tillsammans med vatten. Efteråt filtrerades det med ett vanligt kaffefilter tills det enda som återstod var, för ögat, vanligt, rent dricksvatten. Ett enkelt test för att se om det finns mikroplaster i vattnet är att lysa på det med t.ex en röd laser. En vanlig laserstråle är nämligen inte synlig i rent vatten eller i luften. Men när det finns partiklar som mikroplaster i det, studsar ljuset på dem och det syns en tydlig röd stråle genom vattnet. Det blev särskilt uppenbart i ett mörkt rum. Genom denna metod syns det tydligt hur bentoniten rensat vattnet från mikroplasterna.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Avloppsvattnet idag renas inte på mikroplaster utan ca 70 miljoner partiklar mikroplast strömmar ut i havet varje timme. Dessa mikroplaster kommer från bland annat schampo, smink och kläder som tvättas (exempelvis fleece). Väl ute i havet samlar mikroplasterna på sig toxiner vilket ökar koncentrationen av gift i mikroplaster. Mindre fiskar och andra havsdjur blandar ihop mikroplasterna med föda och äter mikroplaster. Dessa mikroplasterna bryts inte ner i matsmältningsorganen, utan ligger kvar och kan orsaka skador för organismen. Större fiskar som äter de mindre fiskarna (med mikroplaster) får en ännu högre koncentration mikroplaster i sitt system. De största rovdjuren får den allra högsta koncentrationen mikroplaster i sig. Med andra ord: ju högre upp i näringskedjan, ju farligare är mikroplaster i havet. Vi människor är alltså bland annat de som drabbas hårdast.

Vi anser att alla rovdjur, däribland vi människor har nytta av vår innovation. Enligt en rapport från WHO påstår de att mikroplaster kan bli ett utbrett hot mot ekosystemen i havet och i sin tur öka risken för människor om plastutsläppen fortsätter i nuvarande takt. Vår innovation minskar utsläppen av mikroplasterna drastiskt då vår bentonit kan fånga upp mikroplaster ner till 0,001 mm.

De 30 000 ton kattsand som just nu lagras på Sveriges soptippar varje år tar enorma mängder plats, plats som hade kunnat utnyttjas till något viktigare än att förvara använd kattsand. 30 000 ton kattsand hade kunnat rena mellan 30-15 miljarder liter vatten. Platsen som nu finns tillgänglig kan användas till exempelvis solpaneler. Kattsanden kanske tar slut, men bentonitlera är, som sagt, en naturlig produkt som produceras vid vulkanutbrott och kommer därför inte ta slut i första hand.

Komplettera er beskrivning:

Film

Poster

Söderslätts gymnasiet - ECO buying

Beskriv kortfattat er innovation:

Vår innovation är en app som fungerar som mecenat och studentkortet. Dock kommer det enbart finnas företag med sinne för miljötänk och visar action mot att främja miljön. Det ska användas för att dessa företag ska ha någon chans att synas mer på marknaden och för att kunderna enkelt och smidigt ska hitta sina hållbara produkter. Vi kommer vara som mellanlandning för att både företag och kund ska hitta varandra.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Vår innovation kopplas till delmål 12 i de globala målen. Hållbar konsumption och produktion detta genom att vi ger ett annat alternativ till de svenska folket som hjälper dem att välja hållbart. Det är säkerligen många som har klimatångest över sina kläder, mat och möbler man köper detta eftersom att det är svårt att hitta hållbara produkter. Vi vet även att de har blivit lättare då väldigt många fler tänker på miljön idag. Vår app ger tillgång till de hållbara företagen med 2 klick. Delmål 12,8 är nog de mål som kopplas till oss starkt att öka samhälletskunskap om hållbar livsstil genom att vi visar vilka produkter och företag som främjer miljön.   

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Jag har tänkt mycket på miljön på sistone. Jag har velat köpa miljö vänliga kläder och möbler. Det fanns ett problem när jag tänkte på detta och det var att jag inte kunde hitta någon tröja som med säkerhet var miljövänlig. Jag såg problemet och ville lösa det och vi fick iden om eco buying som fungerar som studentkortet MEN inte nog med att de enbart visar hållbars tänkande företag, alla med smart phone eller dator kan använda denna appen.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Vårt innovation är väldigt genomförbar eftersom att det är något som enkelt går och göra med ungefär 20 000 kr investering. 10 000 kr för en app utvecklare och 10 000 kr för reklam och andra kostnader. Vi behöver en app som app utvecklaren fixar och 4 personer (vår grupp) för att marknadsföra och hitta rätt företag att sätta på appen. Vi har även tänkt att ge bort 3 månaders gratis prövotid för företagen att vara på appen och känna lite på spotlighten som vår app bidrar till därefter kommer vi fungera som en reklam site för företagen.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Företagen har en enorm nytta av detta, världen är påväg mot ett hållbarare samhälle och företag som fokuserar på detta bör lyftas fram vilket är exakt det dem kommer göra när de väljer och sammarbeta med oss. Alla kunder som tänker på miljön kommer att ha nytta av vår app genom att med 3 klick hitta en tröja eller ett köksbord utan att ifrågasätta ifall det är miljövänligt eller inte. Detta kommer ha ett stort betydelse för samhället enligt oss, de personer vi intervjuat har alla tänkt på miljön men inte redo att kliva in i mijö tänkande världen då dem anser att de kommer ta för långt tid att hitta de rätta produkterna. För dem som redan köper hållbart kommer det att vara smidigare att fortsätta och för de som vill börja men är rädd att de tar för långt tid kommer att börja då det kommer vara enkelt, lätt och smidigt och hitta sin produkt.

Söderslätts gymnasiet - Restored Health

Beskriv kortfattat er innovation:

Vår produkt är en app för folk som vill hjälpa oss hjälpa andra. Med vår app ska man lätt kunna öppna appen och få fram 3 olika val om vilken eller vilka globala mål man vill donera till dessa 3 alternativ är globala mål 3,4 och 2. När man valt så kommer ytterligare välja bland några av våra handplockade välgörenhetsorganisationer vem eller vilka man vill donera till. Man skriver därefter in summan pengar man vill donera och därefter så skickas pengarna till dessa organisationer som i sin tur ser till att dina pengar används till att förbättra för någon annan. Efter ett tag ska man kunna få hem ett brev med information om vem och var man varit med och hjälpt till.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Vi har valt att fokusera på mål 3,4 och 2 och i och med att man kan välja till vilket mål man vill donera och vilken organisation man vill donera till och på så sätt så har vi en stark koppling till de globala målen.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Vår ide är nytänkare för att idag så finns det inte många mellan parter när det gäller att donera pengar till de som behöver. Vi vill göra det lättare för folk att donera pengar istället för att leta efter olika organisationer att donera pengar till. Genom vår app kan man lätt hitta organisationer som stödjer att uppfylla de globala målen 3,4 och 2. Genom vår app ska man därefter välja sin summa pengar man vill donera och till vilken organisation och sedan är det bara att donera på en knapp. Att det är så simpelt och att man kommer få tillbaka ett brev med ett meddelande om vem och var man har hjälpt till är vad som gör vår ide nytänkande.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Vi behöver ha någon som kan bidra med en programvara där vi kan skapa och utveckla vår app så den blir simpel för användaren att använda. Vi behöver även ett kapital och även internet.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Vår kundgrupp är just människor som vill göra skillnad och vill vara en del av att uppfylla globala mål 2,3 och 4.

Komplettera er beskrivning:

Bilaga 1

Söderslätts gymnasiet - Educationcore

Beskriv kortfattat er innovation:

Vi har valt att utveckla en tjänst i form av en applikation. Vi har valt att skapa en app som erbjuder elever och studenter hjälp på frågor som behöver besvaras. Tanken är att vi ska ha olika mappar för varje ämne som ska göra att de ämnet man behöver hjälp med ska man gå in på för att ställa sin fråga. Genom den mappen så ska andra elever eller studenter kunna svara på andras frågor om de vet svaren till den. Om inte så kommer vi även ha personer som är anställda hos oss som kommer vara lärare online, som kommer kunna svara på frågor som inte elever kan besvara och dessutom så kommer de ha som roll att kunna granska så att andra elever har svarat rätt på den frågan som har ställts, så appen är trovärdig gällande källor.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Vi har valt att koppla vår innovation till de 4:e globala målet dvs en god utbildning för alla. Anledningen till detta är för att vi anser att en god utbildning ger goda förutsättningar för både den enskilda personen, landet man bor i samt hela världen.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Vi anser inte att där finns en befintlig app i detta formatet, vilket gör att vår app blir nytänkande. 

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

För att de är en app och alla har tillgång till en app och extra mycket nu när man kan ladda ner en version gratis.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

12-19 år har nytta av denna innovationen, dvs dem som är elever och studenter. Man kan få bredare kunskap inom ett viss/vissa ämne som man behöver ha hjälp med.

Komplettera er beskrivning:

Bilaga 1

Söderslätts gymnasiet - PantaSmartare

Beskriv kortfattat er innovation:

Vi har valt att utveckla pantsystemet och ta pantningen till en helt ny nivå. Vi kommer ha lokaler runt om i Sverige som fungerar som pantcentraler där det kommer stå pantmaskiner. Vi anser att om vi placerar ut dessa pantcentraler centralt i de mest tätbefolkade städerna, nära där folk bor för vi tror att detta kommer dra till sig mer människor för att det kommer underlätta för våra kunder. Vi tror att dem kommer uppskatta att ha en lokal pant central där man går för att bara panta. När vi har expanderat så kommer vi att öppna upp oss för samarbeten med andra företag eftersom att det kan vara väldigt gynnsamt. Våra konkurrenter har samarbeten med många matbutiker som vi anser är ineffektivt från kundernas perspektiv eftersom det kan vara problematiskt att gå med en massa pant till sin närmsta matbutik för att först panta vilket oftast tar långt tid men sedan handla mat.   Men vår grundläggande ide är att vi ska ha en enkel och smart app där man kan samla poäng när man pantar. Dessa poäng kan man senare hämta ut i form av priser vilket kommer att göra att fler människor blir drivna för att panta och därav rädda klimatet. Appen kommer att vara kopplad till våra pantmaskiner så att både vi och våra kunder kan hålla koll på hur mycket dem pantar. Vi tror att detta poängsystemet kommer att vara en drivkraft som kommer göra så att fler pantar och så att dem pantar oftare. När man samlat ett visst antal poäng så kommer man kunna få olika möjligheter att byta ut poängen mot priser. Priserna kommer att variera, har man nått låt oss säga tusen poäng så kommer man kunna få ett prisvärt föremål. Har man samlat kanske hundra eller femtio poäng så kan man få ett mindre erbjudande. 

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Vi jobbar i linjer med de trettonde globala målet som lyder “Bekämpa klimatförändringar” i Agenda 2030.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

står längre ner

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Man kan tydligt se att pantsystem redan fungerar bra så varför inte utveckla det och ta det till nästa nivå genom att lägga till en app i mobilen.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Den kan rädda liv och kommer påverka alla när samhället blir renare. Och miljön kommer må bättre utan skräp och icke hållbara produkter.

Komplettera er beskrivning:

Bilaga 1

Söderslätts gymnasiet - The Hunting Lodge

Beskriv kortfattat er innovation:

Det finns i bifogad PDF.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Det finns i bifogad PDF.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Det finns i bifogad PDF.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Det finns i bifogad PDF.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Det finns i bifogad PDF.

Komplettera er beskrivning:

Bilaga 1

Söderslätts gymnasiet - Gröna filtret (Finalist)

Beskriv kortfattat er innovation:

En lösning på industriella koldioxid utsläpp

Idéen är att odla gröna mikroalger i fotobioreaktorer för att filtrera koldioxid  från industrier som producerar detta som en biprodukt. Algerna kommer sedan att rötas för att bilda biogas. På så sätt kan man utnyttja bildad koldioxid för att producera nytt bränsle istället för att det läcker ut i atmosfären. Bildad biogas kan  användas som nytt bränsle så allt går tillbaka till samma industri.

Vi får alltså ett kretslopp!

Restprodukterna kommer att  användas ansvarsfullt. De rötade  algerna läggs på  odlingsmark för att berika med nödvändiga närsalter. Syrgasen som bildas vid algernas fotosyntes kan samlas upp eller släppas ut och är en positiv bieffekt.

Bygger man ut systemet med att använda avloppsvatten från toaletter så har man dessutom en bra tillgång för de närsalter algerna behöver för en snabb tillväxt.

Det kommer vara kostsamt i början (installationskostnader) men ger vinst i längden då man får en hållbar och förnyelsebar energikälla till industrin samt hittar en naturlig väg för avloppsvatten. Det blir ett slutet kretslopp med mycket liten miljöpåverkan, och därför i längden billig i drift.

Det ger dessutom en bra image för företaget att använda sig av det “Gröna Filtret”.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

7 Hållbar energi för alla Bra koppling till delmål 7.2 samt 7A eftersom “Gröna Filtret” både ökar andelen förnybar energi i världen och visar hur viktigt ett internationella samarbetet inom forskning och teknik är samt att det bygger på en gemensam investering i infrastruktur och ren energiteknik. 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Lyfter delmål 9.4, 9,5 samt 9.B. “Gröna Filtret” fungerar på alla industrier som har problem med effektiv resursanvändning och miljövänlig teknik, gynnar forskningsinsatser samt stödjer vår svenska industri. 12 Hållbar konsumtion och produktion “Gröna Filtret” gynnar mest produktion och då speciellt delmål 12.4, 12.5 och 12.6. Om man använder hela konceptet minskar mängden avfall och spridning av dessa. Det ger även industrier/företag en ökad möjlighet att tillämpa hållbara metoder. 13 Bekämpa klimatförändringar Genom att minska vår klimatpåverkan nationellt och samverka med andra nationer kan vi minska vårt bidrag till den globala uppvärmningen. Om kunskapen förs över till all industri så kan vi uppnå delmål 13A Med denna innovation kan naturligtvis många fler delmål uppfyllas eftersom allt hänger ihop.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Produktion av biogas har pågått i många år och försök med att använda alger till produktion finns också dokumenterat. Att alger har fotosyntes är en grundläggande kunskap och kunskapen om att använda alger till bioreaktorer och fotobioreaktorer finns också utformade.

Det innovativa med denna modell är den cirkulära ekonomin där man använder koldioxid för att producera förnyelsebar energi som kan användas för fortsatt produktion enligt kretsloppsprincipen. Här sätts alltså system som fungerar ihop för att minska på koldioxidutsläpp samtidigt som man får andra positiva effekter. Det är även innovativt att ha ett mer aktivt upptag av koldioxid genom att koppla koldioxiden direkt till bioreaktorer/ fotobioreaktorer i anslutning till utsläppet, istället för den passiva upptagningen som skett tidigare i bassänger långt ifrån industrier .

Avloppsvatten innehåller närsalter som kommer in i systemet direkt utan att först ha passerat ett traditionellt reningsverk där närsalter så småningom hamnar i haven och bidrar till övergödning. Reningen av avloppsvatten kan direkt överföras till industrin och teknologi för att göra detta finns.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Mikroalger är en producent som är väldigt anpassningsbar och klarar av att växa i många olika miljöer.  De tillväxer exponentiellt om de har rätt förutsättningar (pH, koldioxidhalt, ljusförhållande,närsalter etc)

De flest alger trivs inte i sura miljöer därför är en bra alg att använda sig av Coccolithophores pga dess förmåga att bilda ett skyddande kalkskal Detta skal fungerar som en naturlig buffert vilket gör att vattnets pH kan hållas konstant.  Naturligtvis  måste pH mätas kontinuerligt för att inte bli alltför lågt.

Om problematiken med ett lågt pH ändå uppstår kan man tillsätta kalk

Varför då inte ha en musselodling tillgänglig? Musslor är bra på att filtrera vatten och skalen uppbyggda av kalk.

I solintensiva område kan man helt koncentrera sig på att placera Fotobioreaktorer utomhus. I Sveriget kanske vi måste ha fotobiotanken inomhus och tillföra energi för att få tillräckligt med ljus och upprätthålla en någorlunda konstant temperatur Alternativet är då att använda en del av energiproduktionen för att upprätthålla detta för att säkerställa den cirkulära ekonomin.

Material till byggnationer ska väljas enligt principen närproducerat, återanvändbart och hållbart. I algodlingstank kan återvunnet glas användas. Även ledningar, rötningskärl mm ska väljas från material som kräver minimal nyproduktion.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Hela vårt jordklot!

Den största miljömässiga utmaningen just nu är att få bukt med klimatförändringen. Fossila bränsle måste ersättas av förnyelsebara och i all verksamhet behöver man få en cirkulär ekonomi. Svensk industri bidrar med över hälften av koldioxidutsläppen i Sverige.

Filtret kommer främst användas av industrier med stora koldioxidutsläpp eftersom koldioxiden är algernas primära byggsten så länge den får energi. Industrier som släpper ut mycket koldioxid idag är förbränning av sopor, cementproduktion,  järn- och stålindustrin samt återvinning av metaller.

I längden kommer hela världen gynnas genom att syftet är att minska på koldioxidutsläppen som i sin tur minskar växthuseffekten. Minskning av växthuseffekten leder till mildare naturkatastrofer, ett stabilare klimat och att ökenspridningen stagnerar. Detta är bara några av alla positiva effekter.

Komplettera er beskrivning:

Bilaga 1

Söderslätts gymnasiet - Sommarlovskul

Beskriv kortfattat er innovation:

Vårt evenemang syftar på att aktivera barn mellan åldrarna 6 och 10 år. Vi kommer att samlas i Östervångsparken i Trelleborg en dag på sommarlovet för att utföra olika aktiviteter med barnen. Man kommer till exempel få möjlighet till att spela fotboll, leka lekar och andra aktiviteter som är möjliga att utföra utomhus. Vi har även valt att informera barnen om varför rörelse är viktigt och vilka konsekvenser en aktiv livsstil kan få. Att delta i evenemanget kommer att vara gratis då vi vill att alla ska få möjligheten till att vara med. Vi anser även att det är viktigt att informera barnens föräldrar för att öka chansen till att fler kommer. Det är även föräldrarna som ansvarar och bestämmer över barnen då de är väldigt unga.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Vår huvudsakliga uppgift var att ta fram något som är en hjälp på vägen mot något av FNs globala mål agenda 2030. Vi valde att fokusera på mål 3 som innebär god hälsa och välmående. Vi ser ett växande problem med stillasittande barn som rör sig allt mindre och mindre. Teknikens värld har helt tagit över barnen i dagens samhälle och en stor andel av ungdomarna i Sverige spenderar mycket tid framför någon sorts skärm. Enligt oss så är mål 3 ett av de viktigaste målen att främja just i Sverige. Psykisk ohälsa ökar kraftigt bland ungdomar och vi anser att sociala medier är en skyldig faktor till detta. Höga krav och jämförelser med andra får oss att må dåligt och grubbla över saker som egentligen är helt oväsentliga. Just på grund av detta så tycker vi att rörelse och aktivitet för barn i ung ålder är avgörande för den psykiska ohälsan som kan komma senare i livet. Vi vill därför erbjuda ett gartis evenmang där vi låter barnen utföra roliga aktiviteter för att visa dem att rörelse faktiskt kan vara kul. Vi ska även lära ut till barnen hur viktigt rörelse är och att för mycket mobil tid kan skada oss. Mål 3 är enligt oss ett grundläggande mål och borde främjas mer. Rörelse ska vara något självklart och ingå i alla barns vardag, eftersom att människan är skapad för att röra på sig betydligt mer än vad vi gör idag. Vi är inte skapade för att sitta ner hela dagarna utan att aktivera oss, vi är gjorda för att kunna utstå mycket och vi klarar av mer än vi tror. Allt detta är anledningar till att vi valt att jobba mot mål 3.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Idag är aktiviteter väldigt dyrt och krävande vilket skapar en press och klyftor i samhället. Vår ide är nytänkande eftersom att vi erbjuder aktiviteter gratis och helt utan någon press på barnen.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Eftersom att vi ska hålla evenemanget utomhus i en park så kommer det att vara genomförbart. De ända resurserna vi egentligen behöver är oss själva och aktivitetsredskap. Sålänge vi når ut till barnen och får dem att delta så kommer vårt evenemang vara väldigt genomförbart.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Barn i åldrarna 6-10. Vi hoppas att vi ska kunna utbilda och lära barnen att rörelse är viktigt och behöver inte vara något ansträngande. Vi vill få barnen att tycka rörelse är kul och dem ska inte känna någon press.

Komplettera er beskrivning:

Bilaga 1

Söderslätts gymnasiet - TransportGuiden

Beskriv kortfattat er innovation:

Vår innovation är att utifrån återvunnet material skapa ett spel med fokus på hållbara transporter. Vi har valt detta eftersom vi anser att människans medvetenhet om olika trafikval måste öka. Grunden till idén kom genom att vi märkte att människor inte tänker på hur deras transportval påverkar klimatet. 

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Vi kopplar vår innovation främst till delmål 11.6 som lyder: “Till 2030 minska städernas negativa miljöpåverkan per person, bland annat genom att ägna särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet samt hantering av kommunalt och annat avfall.”

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Spelet ska vara 100% hållbart och för att göra det så måste det vara lokalt material och det ska vara 100% återvunnet material. Detta för att vi ska vara goda förebilder och visa att man kan göra saker och ting utan så mycket material och långa transporter från andra sidan jorden. Spelet kommer att vara hållbart, enkelt och även roligt vilket kan ge bra förutsättningar så att det lockas till familjer och skolor. Samtidigt som man har en rolig spelstund så lär man sig något som är väldigt viktig både nu och även längre fram i livet.

Vi som grupp önskar att det hade funnits ett sådant spel för familj och vänner eftersom vi tror det är många där ute som kan för lite om hur våra transportval påverkar miljön.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Spelet ska uppmärksamma barn redan i tidig ålder om hur viktigt det är att ta ansvar, i detta sammanhanget, är det att vara så klimatsmart som möjligt. Detta spel kommer att öka medvetenheten om hur man kan vara så miljövänlig som möjligt, samtidigt som man spelar ett spel som är gjort på återvunnet material. Vi hoppas att ni också är med på vår resa mot en färdig slutprodukt!

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Vår innovation kommer leda till ökad förståelse och ökad medvetenhet hos den enskilda individen om dess transportval. Genom att skapa medvetenhet hos människor arbetar vi tillsammans mot ett mer hållbart samhälle. Detta gör vi eftersom med hjälp av spelet kan vi hjälpa människor runt omkring oss med deras miljöval och faktiskt ha en chans att påverka vårt klimat.

Komplettera er beskrivning:

Hemsida

Söderslätts gymnasiet - Safeja

Beskriv kortfattat er innovation:

Vi vill göra transportalternativet av varor mer miljövänligt genom att utveckla idén av passagerar hybrid flygplan till transport hybrid flygplan. Vi i SAFEJA vill inte begränsa handeln mellan olika länder utan istället utveckla transportalternativet till mer miljövänligt.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Våra idé har även tagit inspiration från delmål 13.1, 13.3, 13.B, 12.1, 12.2, 12.6, 12.B.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Vi kom fram till idén att utveckla ett flygplan drivet på hybridmotor, vilket skulle innebära att flygplanet drivits på delvis elektricitet och vanligt bränsle. Vilket i sin tur är ett mycket miljövänligare alternativ än endast vanligt bränsle. Vi i Safeja har planer för att förhindra de enorma CO2 utsläppen i luftrummet. Detta via vår innovation, hybrid flygplanet. Det skall stoppa CO2 utsläppen enormt, det släpps ut va 912 miljoner ton CO2 varje år via flygplan. Detta är bara 3% av allt de CO2 utsläpp som vi människor skapar. Vi tänkte på luftrummet då transporter för varor och människor sker varje dag och att fokuset just nu ligger på marken. Genom att skapa flygplan drivna av hybridmotorer skulle även innebära att jordens befolkning kan fortsätta med sin breda handel runt om i världen. Istället för att begränsa den enskilda individen så ska man utveckla möjligheten.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Vi presenterar en prototyp; se vår webbsida:

https://sites.google.com/edu.trelleborg.se/safeja/startsida

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Vi på Safeja vill alltså minska utsläppen i luftrummet med hjälp av vår innovation. Det kommer inte bli lätt, vi måste hitta lösningar och med hjälp av olika hjälpmedel kommer vi att framföra vår innovation. En innovation som kommer rädda jorden!

Komplettera er beskrivning:

Följ arbetet på vår webbsida:

https://sites.google.com/edu.trelleborg.se/safeja/startsida

Söderslätts gymnasiet - Hydrostation

Beskriv kortfattat er innovation:

Ett av de största miljöproblem vi har idag är de enormt stora mängder koldioxid utsläpp som sker varje dag överallt. Sveriges klimatpåverkande utsläpp låg på 51,8 miljoner ton 2018. Det är detta som Hydrostation ska förebygga i framtiden, att minska de klimatpåverkande utsläppen genom att erbjuda marknaden miljövänligt bränsle. Ett sätt att minska utsläppen på är helt enkelt genom att använda sig av ett annat bränsle istället för fossila bränslen, vilket vi i Hydrostation har en lösning på nämligen vätgas.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Delmål 7.1 tillgång till modern energi för alla

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Hydrostation är en flytande tankstation för vätgas båtar. Tankstationen är en vätgasmack som kan transportera sig från punkt A till punkt B genom en elmotor som drivs av solceller men även vatten sensorer som känner av undervattensströmmar och gör om den energin till elektricitet genom en generator. Själva båten är tänkt att vara byggd av aluminium detta har vi då valt av vissa miljöskäl. Aluminium väger mindre än andra metaller och gör då att motorn inte behöver jobba lika mycket. Aluminium har även ett bra eget skydd mot korrosion, vilket gör att det inte krävs mycket underhåll. Därför behövs inte båten tvättas ofta och då slipper man använde olika typer av kemikalier för att ta bort rost, allier och sjötulpaner osv. 

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Vi presenterar en prototyp. Besök vår webbsida för mer detaljer:

https://sites.google.com/edu.trelleborg.se/hydrostation/startsida

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Vår produkt är mycket unik och det finns inget liknande på marknaden. Jag tycker att sjöfarten borde bli upplyst om detta och överväga att införa fossilfria båtmotorer i sverige och kanske hela världen i framtiden.

Komplettera er beskrivning:

Följ vårt arbete:

https://sites.google.com/edu.trelleborg.se/hydrostation/startsida

Söderslätts gymnasiet - Trafikhjältarna

Beskriv kortfattat er innovation:

Vår innovation är att man ska kunna byta ut ett dåligt laddat bilbatteri mot ett fulladdat batteri, för att effektivisera laddningstiden, vilket går från väldigt lång tid till på under minuten. Våra bilbatteri ska finnas utplacerade på alla bensinmackar så det blir enkelt för kunderna att byta. Det är både bilar och lastbilar som tankar på bensinmackar, därför är vår innovation för båda, det fungerar på exakt samma sätt förutom att lastbilen behöver fyra stycken batterier på grund av deras höga vridmoment. Med detta bilbatteri har vi även kommit fram till att vi ska skapa en app som är kopplad till alla bensinmackar där våra bilbatterier finns, och genom appen kan man se hur många fulladdade batterier där finns, detta är för att underlätta för de som ska tanka.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

13.1, 7.1, 7.2, 7.A, 7.B.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Vår innovation kommer effektivisera laddningstiden på bensinmackarna och det är en stor fördel att använda våra bilbatterier. Just nu tar det för lång tid att ladda elbilar men med vår idé görs detta bara på någon minut. Batterierna som tillverkas är väldigt tunga och kommer inte klaras att bäras av en människa, därför finns där en robotarm som tar ut de gamla batteriet och sätter in det nya. Detta gör det möjligt att slippa tvångs fika på varje bensinmack när ens bil laddas upp och restiden blir kortare.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Vårt mål är att jobba utifrån de globala målen 2030 och det gör vi genom vår innovation. Vi presenterar en prototyp. Folk är mer upplysta och bryr sig folk mer om miljön idag än någonsin innan och därför tror vi folk kommer känna att vårt bilbatteri är attraktivt och skulle vilja använda detta. Detta är bra för miljön, om alla skulle använda dessa batterierna skulle utsläppen frǻn trafiken minska kraftigt, vi har en revolutionerande idé, nytänk genom att folk kan följa batterierna och se hur mycket dem är laddade genom en app.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Vi på trafikhjältarna arbetar med att rädda vår planet. Genom att komma med en lösning som gör trafiken mer miljövänlig så gör vi precis det, vi räddar vår planet. Människor kör dagligen både korta och långa sträckor vilket påverkar vår miljö negativt. Vår grupp tog därför på oss ansvaret att komma på en så bra lösning som möjligt för att bidra till mer hållbara transporter. Vårt mål är att 2030 ha en fossilfri värld.

Komplettera er beskrivning:

Hemsida

Söderslätts gymnasiet - Bossfloss

Beskriv kortfattat er innovation:

Vår ide är att förbättra naturen genom att byta ut plast mot trä på så sätt slipper naturen ta skada för de vi förbrukar.

Vi har valt att ändra tandtråd till en mer återanvändbar produkt genom att tillverka det i trä material istället för plast.

Tråden ska vara gjort i samma material men man ska kunna byta ut den så att miljön inte blir påverkad negativt. 

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Vi kopplar innovationen till bland annat delmål 12.5. Mer om målen finns presenterat på webbsidan. 

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Vi på BossFloss har kommit på en ny tandtrådsbygel som ska ersätta den vanliga engångs bygeln som är gjord av plast och när vi gör det så kommer vi att minska plastproduktionen och vi kommer att få bort av de tandtråd byglarna som slängs. Våra byglar kommer vara gjorda av trä så när de slängs så kommer de att förmultna och inte störa naturen.

Vi har valt att göra det här för att vi vill förbättra naturen genom att eliminera de vanliga engångs byglarna och ersätta dem med våra egna tandtrådsbyglar som är gjorda av trä. Men eftersom vi vill spara energi samtidigt så kommer vi inte att köpa in nytt trä utan vi kommer att återanvända de trä som blir över på byggarbetsplatser och andra företag där det blir trä över. Vi kommer att ta träet som blir över från företag som ligger nära oss på grund av att vi vill inte importera massor av trä där leveransen oftast släpper ut massor av avgaser om vi skulle ha använt oss av bambu så hade vi varit tvungna att leverera dem väldigt långt.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Det som inspirerade vår grupp var att när vi såg en video från ett av de mest framgångsrika UF företagen i Sverige som hette Raw Straw hade gjort sugrör som var gjorda av miljövänligt material. Efter att vi hade sett den så försökte vi att komma på en liknande produkt som kanske kunde ha samma effekt som Raw Straw, då kom vi på att nästan alla i gruppen använder oss av plast tandtrådar och vi märkte att det var en bra idé. Vi på Boss Floss vill förbättra naturen genom att få bort tandtrådsbyglar som är gjorda av plast från vår planet. Vi ska göra våra egna byglar av trä för att det är miljövänligt, hållbart, går att använda flera gånger och de ersätter plasten.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Vi anser att varenda liten skillnad kan göra så mycket för att få ett mer hållbart samhälle. För ni kanske tänker att varför ska vi byta ut en liten plast sak till trä. Men denna lilla produkt skadar naturen mer än vad vi tror. För när vi i dagens samhälle ska köpa placers så köper vi det i en plastpåse där det innehåller runt 25 st plast placters. Dessa placers kan du bara använda en gång sedan är det dax att slänga den. Detta måste vi inse att det är väldigt slöseri på våra resurser. Detta kommer inte behövas om vår uppfinning går i uppfyllelse då den kommer vara gjord av återanvändbar trä.

Komplettera er beskrivning:

Följ vårt arbete på vår webbsida: https://sites.google.com/edu.trelleborg.se/bossfloss/startsida

Söderslätts gymnasiet - Planerstädarna

Beskriv kortfattat er innovation:

Innovationen är att gå en tipsrunda och lära sig om hållbar utveckling samtidigt plockas skräp under rundan. Vi i gruppen ska hålla i eventet med barn som är 7 år gamla. Det blir också en utmaning till alla att ge sig ut och samla skräp under samma tid som vi genomför rundan med barnen. Tipsrundan ska vara där vi hittat mycket skräp i Trelleborg. Nedskräpningen får allt fler uppenbart negativa konsekvenser för djur, natur och vi människor.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

I mål 13 bekämpa klimatförändringar ingår delmål 13.1. Innovationen kan få mycket stor betydelse för samhälle och individer. I mål 14 Hav och marina ingår delmål 14.1 minska föroreningarna i haven. I mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald ingår delmål 15.5 skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer och i mål 11 hållbara och samhällen ingår delmål 11.6 minska städernas miljöpåverkan.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Fördelar med vår idé är att lära barn att man inte ska skräpa ner. Barnen får en inblick om vad det är och varför det är farligt. Vår idé behövs för att alla ska få en tanke om allt skräp som finns i naturen. Om barnen lär sig det tidigt så är det lättare att få bort det innan det är försent. Idén är nytänkande. Vi har gjort en twist på det att man ska gå en tipsrunda medans man plockar skräp. Skräpplockardag finns redan men vi har inte hört talas om kombinationen tipsrunda och skräpplockning för barn.  Dessutom kan vår innovation bli till en utmaning  för alla i samhället. Idén har stor hållbarhetsnytta.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Vi ska genomföra aktiviteten när det är framtids och innovationsdag i Trelleborg i mars. En dag då vi ”kraftsamlar för god livskvalitet för alla och genomförandet av Agenda 2030”. Vi kommer bland annat att samarbeta med Smygeskolan och med Sysav.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Vår innovation kan många ha nytta av. Vi behöver alla hjälpas åt att minska nedskräpningen. Innovationen kopplar samman fakta och praktisk handling. En tipsrunda är en uppskattad aktivitet både för vuxna och barn.

Komplettera er beskrivning:

Följ vårt arbete på vår webbplats:

https://sites.google.com/edu.trelleborg.se/planetstadarna/startsida

Söderslätts gymnasiet - Inno Learning

Beskriv kortfattat er innovation:

Framtidens skola kommer innefatta en revolutionerade förändring, vilket väckte en ide hos oss elever som idag står bakom innovationen “Inno Learning”. Visionen om att göra dagens undervisning till en del av historien med ett innovativt lärosätt, det är vårt bidrag till årets InnoCarnival. Grundtanken är att skolan ska vara inkluderande, förberedande för det verkliga livet och dessutom vara en plats som sprider glädje och lockar elever men också människor som inte studerar. Tanken om en skolbyggnad som matchar den innovativa undervisningen väcktes mycket tidigt i skapandeprocessen, ett helt nytt undervisningssätt måste givetvis ha en plats som tillåter och gör framtidens undervisning möjlig. I skolan som mötesplats och multihus arbetar alla utifrån perspektivet lärande för hållbar utveckling.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Vi kopplar vår innovation till tre delmål på grund av att vi vill säkerställa att alla får de kunskaper och färdigheter i skolan som de behöver samt att det blir en plats där barnen och ungdomarna känner sig trygga. Vi vill med denna skola att barnen ska få jobba med problemlösningar om globala målen och även att de lär sig om hållbar utveckling i världen.    4,A SKAPA INKLUDERANDE OCH TRYGGA UTBILDNINGSMILJÖER.   4.7 UTBILDNING FÖR HÅLLBAR UTVECKLING OCH GLOBALT MEDBORGARSKAP  4.6 ALLA MÄNNISKOR SKA KUNNA LÄSA, SKRIVA OCH RÄKNA

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Självklart måste skolan föregå med gott exempel, om man undervisar i hållbar utveckling måste självklart skolan vara hållbart uppbyggt. Vi vill forma arbetsmiljön som påverkar ungdomar och barn positivt med en känsla av att kunskap är något roligt med koppling till olika globala mål. Skolan blir som en mötesplats där användningen av skolbyggnaden är till för mer än bara skola. Vi tänker oss skolan som en multibyggnad; en gymnasieskola där även företag kan hyra lokaler. Här samsas man om byggnaden, äter lunch tillsammans – öppnar för inspirerande/lärande diskussioner mellan studenter och arbetande. På vår webbsida finns detaljerade beskrivningar av skolan som mötesplats och multihus.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Vi har skapat en prototyp av framtidens skola så att man detaljerat kan se hur den skulle bli och hur den ska användas av elever och personal samt av fler aktörer. Vi har tagit hjälp av yngre elever som går på den nyaste skolan i Trelleborg samt pitchat vår idé för arkitekter som lämnat respons. Alla barn och ungdomar förtjänar en skola där man kan känna sig trygg med en god utbildning som är relevant för sin tid. Där man kan få rätt kunskap och färdigheter för att lyckas i livet även en känsla där man längtar till att gå i skolan.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Att ha flera olika “aktiviteter” som skola och kontor i samma byggnad är egentligen inget som bör vara störande för vardera parter, likt skolan ska kontor vara en plats för arbete men samtidigt ge möjlighet för umgänge med diskussion. Och ur ett hållbart perspektiv blir detta hållbart då vi börjar bygga på höjden och till och med samsas om mindre utrymmen och slipper därmed slösa med resurser för att bygga enskilda byggnader till olika ändamål.   

Skolan ska vara hållbar både på ett hälso- och miljöperspektiv. Utbildningen ska vara framtidsinriktad och yrkesinriktad. Skolan måste hänga med i samhällets framgång.

Komplettera er beskrivning:

Följ vårt arbete på vår webbsida:

https://sites.google.com/edu.trelleborg.se/innoleraning/startsida

Söderslätts gymnasiet - Rädda maten

Beskriv kortfattat er innovation:

Rädda Maten är en hållbarhetsutmaning/event som en grupp elever på Söderslättsgymnasiet planerar att genomföra tillsammans med elever i grundskolan i Klagstorp. Vi utmanar varandra för att minska matsvinnet i matsalen och presenterar resultatet i samband med Trelleborgs framtids- och innovationsdag då barn, unga och vuxna samlas för att öka kunskapen om bland annat hållbarhet.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Innovationen kopplas i mest till delmål 12.3, 12.5, 12.8. Om att vara med och bidra till att halvera matsvinnet, minska mängden avfall och öka människors kunskap om hållbara livsstilar.

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Hur vill vi att det ska se ut om 10 år, det är frågan. Den största tanken vi har, är att en hel del mat inte blir till någon som helst nytta. Nytänkandeformen har vi resonerat kring och i detta är att oavsett om andra redan genomfört något av de idéer som vi lägger fram så gör vi det till en utmaning mellan skolorna och sprider det som ett budskap till andra skolor som frivilligt kan hänga på utmaningen. Vi ser det både ur ett långtidsperspektiv och hur

det ska ge resultat på kortare sikt. Samtidigt som vi ger människor ett nytänkande, hur de kan förändra sina tankar, ger det oss också en stor chans att kunna dra nytta av våra mål, idéer och kunna göra något mer utav det. Vi har också funderat på om vi kan ha plastfria genomskinliga påsar så man kan se hur mycket mat som slängs. Genom att göra så får varje individ mer insikt i hur mycket som slängs. Insynen är rakt framför dem när de väl ska slänga. Låt säga om ingen ser hur mycket det är som faktiskt slängs, då lägger ingen märke till problemet heller.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Utmaningen att minska matsvinnet, handlar om att driva kampanjen under två veckor i mars där skolorna utmanar varandra. Tanken är också att ha två sophinksfria dagar under dessa två veckor. Varje individ inser att det inte går att slänga maten; vi har en skylt, ta bara upp så pass mycket du känner att du vill äta! Folk börjar lära sig att ha ett öga för hur mycket de faktiskt äter, tar upp lite om de vet att de ändå inte tänker äta så mycket av det. Vi vill ta reda på om det har någon effekt;  blir det några förbättringar? Vi har också tankar om att föreslå för personalen i matsalen att maten som slängs i matsalen blir till kompost. Vi vill att fler ska öppna ögonen, förstå att ens val ger olika effekter beroende på ens handlingar. Vår idé bygger också på ett tidigare samarbete mellan skolorna för att öka kunskaperna om hållbar konsumtion och produktion och minska matsvinn.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Vad händer om fler och fler börjar tänka till lite över hur mycket det faktiskt är som slängs helt i onödan? Varför inte börja se över hur mycket man faktiskt lägger upp på tallriken.

Varje människa är viktig i detta och kan därav påverka mycket. Det börjar inte att avta förens fler och fler börjar att ändra sina val. Till en glädjande nyhet har vi i gruppen tänkt över matsvinnet lite extra. Vi skulle vilja se en drastisk förändring, som faktiskt både kan ändra människors tankesätt, men även se till så att det går på rutin.

Komplettera er beskrivning:

Följ vårt arbete på vår webbsida:

https://sites.google.com/edu.trelleborg.se/raddamaten/startsida

Söderslätts gymnasiet - Trelleborgs framtid- och innovationsdag

Beskriv kortfattat er innovation:

En grupp elever är med och planerar Trelleborgs första framtids- och innovationsdag utifrån ett barn och ungdomsperspektiv. Eleverna antar rollen som hållbarhetsreportrar och är med och planerar dagen, gör reportage och planerar en aktivitet där barn och unga kan lära sig om barnkonventionen.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Innovationen kopplas till delmål 4.7. 

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Eventet är nytänkande och ökar möjligheten för barn och unga att lära sig om om barnkonventionen och i synnerhet bli stärkta i sin rätt att göra sina röster hörda och bli medskapare i viktiga frågor som rör deras samtid och framtid. I samband med att barnkonventionen blir svensk lag 2020 innebär det en ökad skyldighet och möjlighet för lärare att arbeta med barnkonventionen i utbildningen och undervisningen.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Det är många barn och unga som inte känner till barnkonventionen, och vilken möjlighet de har att påverka. Eleverna skapar en webbsida som syftar till att öka kunskapen om barnkonventionen. De kommer också att hålla i en aktivitet för barn och unga under Trelleborgs poesifestival i mars.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Innovationen är en kunskapshöjande insats kring barnkonventionen och samtidigt ett exempel som andra kommuner kan bli inspirerade av när det gäller att sätta barns och ungas rättigheter i fokus och involvera dem i viktiga samhällsfrågor och beslut.

Komplettera er beskrivning:

Följ arbetet via webbsidan:

https://sites.google.com/edu.trelleborg.se/framtidochinnovationsdag/startsida

Öresundsgymnasiet i Landskrona - Waverider Eco

Beskriv kortfattat er innovation:

Vår innovation kommer att vara en boj som genererar energi genom att omvandla rörelseenergi till elektricitet dessutom kommer den att ha olika delar som kan bytas ut för att anpassa den till dess uppdrag. Den kommer att skilja sig från alla andra bojar som finns för att producera elektricitet genom att vara mindre och möjligtvis generera större mängd energi. Den kommer att befinna sig på havsytan och kommer att vara säker för både djur fiskar och människor.

Vår innovation kommer att vara en boj i form av en båt , där det kommer att vara fastsatt en generator som genererar elektricitet från vågornas rörelseenergi. Den kommer att bestå av en solpanel, generator, lampa och kabel som leder till ett ‘nätverk’, hela bojen kommer vara uppbyggd av återvunnen plast och metall .Det har funnits vågkraftverk sedan tidigare men denna kommer att skilja sig från dessa genom att den är minimalistisk, billigare, kan ha flera funktioner samt kommer vara uppbyggd av moduler och kommer  använda sig som sagt ovanför av ett ‘nätverk’ för att vara så pass effektiv som möjligt Den kommer dessutom att förebygga så att inte människor(genom att ha en lampa som varnar båtar och människor från vissa områden och från att komma för nära den)  eller fiskar eller andra havsdjur skadas av den(genom att flyta på havsytan)

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Vår innovation kommer att vara en boj som genererar energi genom att omvandla rörelseenergi till elektricitet dessutom kommer den att ha olika delar som kan bytas ut för att anpassa den till dess uppdrag. Den kommer att skilja sig från alla andra bojar som finns för att generera elektricitet genom att vara mindre och möjligtvis alstra en större mängd elenergi. Den kommer att befinna sig på havsytan och kommer att vara säker för både djur fiskar och människor. Vi kopplar vår innovation till följande mål:  7.1 WaveRider kommer att vara en billigare, effektivare och mer tillgänglig energikälla som alla kommer att ha tillgång till. Alla kan få nytta av innovationen runt om i hela världen! Alla länder, alla familjer, till den lilla minsta individen som finns. Då leder innovationen till att man kan få energi från havet som blir billigare och lättare än många andra sätt. Detta gör att folk kan spara pengar och spara energi och naturresurser till de kommande generationer, eftersom den tillverkas av återvunnen plast och metall som på så vis ej behöver tillverkas från scratch. 7.2 WaveRider kommer endast att drivas av vågor och solenergi vilket innebär att det inte kommer att användas några fossila bränslen som släpper ut växthusgaser. 7.A  WaveRider kommer att vara en investering inför framtidens energiproduktion som utnyttjar havets vågor till att generera ren energi. 7.B   WaveRider kommer att vara en billig och stabil energikälla som kommer att bidra till att utvecklingsländer har det lättare att bygga upp sin infrastruktur. 9.4  Innovationen kommer att bidra till att bygga upp infrastrukturen med hjälp av grön energi

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Vår innovation är nytänkande för att den kan producera elektricitet på ett miljövänligt sätt. Vi vill lägga till en ny förnybar energikälla som inte funnits på marknaden innan. vår innovation kommer att vara uppbyggd av återvunnet material, som till exempel plast eller metall från exempelvis skrotade bilar. Vårt mål är att vår innovation ska vara  så miljövänlig som möjligt. Det är viktigt för oss att materialen vi kommer att använda inte kommer att skada havet eller fiskarna på något sätt.

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Den är genomförbar genom att den kommer att använda sig av återvunnen material som kommer att vara billigare och bättre för miljön.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Alla kan få nytta av innovationen runt om i hela världen! Alla länder, alla familjer, till den lilla minsta individen som finns. Det enda kravet är att man behöver ha tillgång till hav Då leder innovationen till att man kan få energi från havet som blir billigare och lättare än många andra sätt. Detta gör att folk kan spara pengar och spara energi och naturresurser till de kommande generationer, eftersom den tillverkas av återvunnen plast och metall som på så vis ej behöver tillverkas från scratch.

Komplettera er beskrivning:

Bilaga 1

Öresundsgymnasiet i Landskrona - Aqua Clean-fuel

Beskriv kortfattat er innovation:

Vi har gjort en uppfinning som går ut på att utnyttja strömmarna i havet till att både ge el och rensa havet från skräp. Den placeras på ett ställe med starka strömmar som genererar el och får skräpet att samlas vid maskinens mynning. Vattnet strömmar in och får  turbinerna att rotera med med hög hastighet.och  sedan går strömmarna vidare till en tunnel som sedan för strömmar upp genom tunneln. Genom att generatorn ständigt genererar el med en hög hastighet skapas det fossilfri el som inte påverkar växthuseffekten. Skräpet som samlas förs till en avfall-återvinningsanläggning. Man kan genom det dela in det i olika mellanlager där till exempel brännbart avfall innan det transporteras och energin kan tas tillvara.

Det leder till att strömmarna roterar med samma hastighet som turbinerna med hjälp av dem starka vågorna. Med enkla ord kan man beskriva uppfinningen som ett värme-och el kraftverk.

När strömmen minskar på grund av att det är fullt med skräp vid gallret så blir vattenströmmen svagare och detta detekteras av turbinen som snurrar mindre och det ger en signal så luckan faller ner framför gallret och hamnar på en fjäder. När den kommer ner fälls en botten ut så att skräpet kan samlas upp och av rekylen går den upp igen.På vägen upp tar den  på så sätt med sig skräpet och detta tippas in  i en övre tunnel som  sedan för skräpet mot en container som står på land.När luckan når fjädern så att den kommer ner till botten så rör den en knapp som ger signal och  signalerar till  återvinningsstationen att skräpet är på väg.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Vår uppfinning uppfyller 4 av de globala målen : 7.Hållbar energi för alla. Med vår uppfinning vinner vi både på att rensa havet men även på att använda det vi får upp  som tex plast osv till förbränning vilket vi senad vinner energi ifrån. 13.Bekämpa klimatförändringarna  I och med att vi använder oss av energin från havet gör det så att vi ej behöver använda lika mycket av de fossila bränslena och då minskar även utsläppen som påverkar klimatförändringarna, så med vår uppfinning kan vi komma en bit på vägen för att bekämpa dem. 14.Hav och marina resurser  Vi utgår ifrån havet,vi vill utnyttja de fel vi alla på jorden redan gjort (med att slänga skräp i havet) genom att försöka rensa havet och samtidigt utvinna energi på de. 14.2 Skydda och återställ ekosystem  Vi berör även ganska specifikt delmål 14.2 då vår uppfinning finns därför att få fiskarna/andra djur att inte äta de skräp som finns i haven vilket gör att de kan bli fler och mår bra. 15.Ekosystem och biologisk mångfald.  Med vår uppfinning som är designad för att ej fånga in fiskar och andra marina djur gör vi så ekosystemen inte förstörs och att den biologiska mångfalden bistår,samt genom att rensa haven från skräp gör vi att tex sköldpaddor inte äter plastpåsar istället för maneter.   

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Vår innovation vill ju inte bara rensa havet utan även använda skräpet ur havet till energi och därför är den nytänkande, den kommer ha flera olika funktioner som då att rensa havet, använda skräpet till elenergi, men även använda strömmarnas energi till el samt skapa jobbmöjligheter

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Vår innovation ska placeras i havet, vilket är en väldigt stor yta med strömmar och vågor, som kan med hjälp av strömmarna generera el och rena skräpet från havet. Den är genomförbar för att vi ska använda oss av återvunnet material som finns tillgängligt och resurserna är många. På det sättet behöver vi inte använda oss av material som är slöseri för samhället och som kan ha en stor påverkan på klimatet och miljön. Det vi ska göra är att utnyttja marina resurser för ett bättre samhälle och en möjlighet som kan återskapa det som förr var bra, dvs en värld som var ren och fossilfri. 

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Det är människor och djur som kommer att ha  nytta av innovationen, eftersom vi kommer att bli av med mycket av avfallet i havet på detta sätt utan att de marina djuren kommer till skada. Dessutom kommer människor att få mer elkraft. Denna innovation kan hjälpa samhället, genom att generera el utan att använda fossila bränslen. Dessutom kan det skapa jobbmöjligheter till arbetslösa.

Öresundsgymnasiet i Landskrona - NRGY Wave (Finalist)

Beskriv kortfattat er innovation:

Vår innovation är baserad på generatorer som omvandlar vågornas kraft till elektrisk energi. Generatorerna kommer placeras längst vågbrytare utanför hamnar, där elektrisk energi genereras från sammanstötningarna av vågorna. Vi har valt att använda en generator som inte behöver mycket kraft för att generera elektrisk energi. Generatorerna kommer att arbeta utifrån en magnet som rör sig in och ut från fasta spolar. Det finns två olika typer av generatorer som kan användas till vår innovation. Första alternativet är när vågen stöter på generatorn så förs magneten in och när vågen dras ut så åker magneten ut igen. Andra alternativet är en generator som genererar elektrisk energi utifrån att snurra på en turbin.

Tanken med att placera generatorerna vid vågbrytare kom från Borstahusen i Landskrona, där det finns en strand som är byggd av cement. Stranden går ut mot havet och är kopplad med en vågbrytare. När vågorna kolliderar med cementväggen så finns det mycket kraft som inte används och man kan istället utnyttja kraften för att generera elektrisk energi. Det som är bra med att placera generatorerna vid vågbrytare är att det är ett “dött” område. Få fiskar simmar bland stenarna och krabborna håller sig vid botten. Vågorna är nästan aktiva dag och natt, året runt och behöver inget stöd för att röra på sig, så som vindkraft osv

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Vår innovation kopplas till 5 st av de globala målen och det är: Hållbar energi för alla Mål nr #7 Hållbar städer och samhällen Mål nr #11 Bekämpa klimatförändringarna Mål nr #13 Ekosystem och biologisk mång fall Mål nr#15 Hav och marina resurser Mål nr #14  Hållbar Energi för alla Mål #7 Delmål 7.2 Säger “Till 2030 ska man väsentligen öka andelen förnybar energi i den globala energimixen.” Vår uppfinning använder kraften i vågorna istället för fossila bränslen.   Hållbar städer och samhällen Mål #11 En växande stad skapar flera nya möjligheter för ekonomisk tillväxt och kan också hjälpa till på en ökad sociala klyftor och ansträngningar på ekosystem. För en snabb inflyttning till städer finns nya krav som behövs ta emot på ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart sätt.  Bekämpa klimatförändringarna Mål #13 Mot vår civilisation så är klimatförändringarna ett självklart hot.  Växthusgasernas utsläpp stiger fortfarande och konsekvensen är att vi riskerar nå en global uppvärmning, vilket gör allvarliga konsekvenser för havsförsurning, vattentillgång, mänsklig säkerhet och ökar risken för naturkatastrofer.  Ekosystem och biologisk mång fall Mål #15 Grunden för vårt liv är ekosystem och biologisk mångfald. Om man ser till jordens befolknings behov av vatten, energi, mineraler och livsmedel utan att sabotera den biologiska mångfalden och säkerställa användningen hållbart för ekosystemtjänster är det en lösning för vår överlevnad.  Hav och marina resurser Mål #14 Havets temperatur, strömmar, kemi och liv sätter igång globala system vilket gör det lämpligt för mänskligheten att bo på jorden. 70% av vår planet är täckt av hav och för sin försörjning är flera miljarder människor beroende av kustnära och den marina biologiska mångfalden.    

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Vår innovation är nytänkande på flera olika sätt, den kommer att funktionera på ett miljövänligt sätt, genom att använda sig av bara vågornas kraft. När vågorna kolliderar med vågbrytarna så finns det mycket kraft/energi som går till ingen användning. Med vår innovation så vill utnyttja denna kraft som inte används för hitta möjligheter för en bättre och mer miljövänligare energikälla. Vår innovation kan fungera dag och natt, nästa hela året runt och kan placera runt hamnar i hela världen.

Ett annat sätt vår innovation är nytänkande på är att våra generatorer ska placeras vid vågbrytare. Med att använda vågbrytare för vår innovation så behöver man inte bygga speciella plattor för att placera vår skapelse. Tanken med att använda vågbrytare är att dem inte bara ska tjäna ett syfte men kanske flera. När det gäller vågbrytare så kallar man dem för ”döda områden” på grund av att det finns för mestadels inga levade arter vid stenarna. Få fiskar simmar längst stenarna på grund av att det kan vara skadligt och krabbor håller sig till botten av sanden

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Alternativ 1 är en generator som är uppbyggd av en magnet och en koppar spole, vilket använder sig av havets vågrörelse till att få magneten att röra sig i generatorn för att kunna förvandla vattnets energi till elektricitet. När vågen kolliderar med generatorn så åker magneten in och när vågen dras ut till havet så åker magneten ut igen.

Alternaiv 2 är en generator som är uppbyggd av en metall bit som har en ingång som gör att vattnet ska kunna komma in och i denna metall biten. I metall lådan finns det en turbin som kommer använda sig av havets vågor för att snurra och på så sätt kommer denna turbin generera energi till elektrisk energi.

Båda våra generatorer är användbara för alla som är intresserade, men som sagt så fungerarar de på olika sätt medan alternativ 1 har en mer enkel uppbyggnad än alternativ 2.

T.ex. om ett land harr sämre utvecklad ekonomi så kan man använda sig av alternativ 1 på grund av dess enkla uppbyggnad medan om man vill ha en så  effektiv generator som möjligt så kan man vända sig av alternativ 2.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Principen med vår innovation är baserad på att kunna använda en typ av energi såsom vågornas kraft och därefter förvandla den till en annan energi-el.

Detta är nyttigt för att vi kan använda oss av vattnets rörelse i havet, som alltid finns men tyvärr inte utnyttjas idag. Denna generator är miljövänlig, vilket innebär att den inte kommer att ha någon negativ effekt för den kommande generationen såsom ökad växthuseffekt.

Med hjälp av denna generator kan vi minska användningen av fossila bränslen.

Inte bara Sverige men även hela världen har behov av att använda sig av energi från havet för att världen har hittills använt sig av fossila bränslen men även förnybara energikällor på land men inte många har använt sig av energi från havet vilket är en fantastisk resurs för både oss och framtiden.

Tyvärr har denna innovation även vissa nackdelar. Inte alla har möjligheten att kunna använda sig av innovationen eftersom denna generator måste placeras på ett bestämt ställe såsom en kust med klippor. Detta innebär att inte alla länder kommer att kunna använda denna eftersom många länder ligger långt ifrån kusten.

Å andra sidan utnyttjas inte klippkuster till särskilt mycket idag så detta är en fördel.

Komplettera er beskrivning:

Bilaga 1

Öresundsgymnasiet i Landskrona - Pressure is on

Beskriv kortfattat er innovation:

Var tionde meter på havets djup, ökar trycket med en atmosfär enhet. Skillnaden mellan trycket ovanför och under vattnet är därför markant. Vi vill använda denna naturliga kraft för att generera elektricitet. Vår ide är att låta ett kärl falla ner i vattnet, som sker via gravitationen och en tyngd, och med hjälp av en kompressor först komprimera luften på vägen ner. På botten träffar den en fjäder som skapar en rekylkraft upp, samtidigt som den komprimerade luften utvidgas på sin väg upp mot ytan igen. Den utvidgade luften samlas upp i en ballong som ger ökad flytkraft uppåt, ideen är att en ventil på ballongen släpper ut luften vid ytan för att underlätta nästa nedgång. Rörelsen fångas upp av en generator, och självfallet genereras kompressorn av solkraft. Vi vill utnyttja de marina resurserna för att skapa förnybar el i förmån för både miljö och alla organismer.

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Ett av de globala målen som kan kopplas till innovationen är nämligen mål 7: hållbarhet för alla. Genom vår idé kommer alla att ha tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till rimlig kostnad. Vår idé består av att få energi från havet genom en generator för att utnyttja trycket i vattnet. Idén kan leda till stora framgångar inom ekonomin samt samhällets utveckling. Vi slipper slösa vattnets resurser och dess energi. Den är helt och hållet fossilfri och utnyttjar  istället att vattnets tryck ökar med ökat havsdjup. Ett annat mål som kan kopplas till vår idé är mål 14: Hav och marina resurser. Detta stämmer bra in på vår idé just eftersom den ökar den ekonomiska nyttan genom den hållbara hanteringen som vår innovation bidrar till. Det bidrar även till ett friskare och beständigt vattenbruk. 

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Tryck är ett naturligt fenomen som, vad vi vet, inte används för tillfället för att främja icke-fossila bränslen. Vi står inför ett vägskäl och är det är numera oundvikligt, och nödvändigt, att göra allt i vår makt för att hitta alternativa lösningar för hållbar energi. Därför tycker vi att just trycket är bra att använda då det inte krävs specifika förhållanden eller stör livet i haven. Många innovationer är i nuläget främst praktiska och inte hållbara, vi har tagit alldagliga fenomen och fört samman för att skapa förnybar energi utan att skada det liv som redan finns, och kommer att finnas, på vår planet. Vi använder vattnet, med hjälp av kunskaper som lärs ut i tidig ålder om tryck och gravitation, och omvandlar det till någonting som både är ekonomiskt och hållbart. Vår innovation är nytänkande just eftersom vi använder ett naturligt fenomen för att gynna tillverkandet av elektricitet, utan att slösa på naturens resurser och skada havets liv. 

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Alla har onekligen någon gång dykt i en badbassäng eller i ett hav och upplevt ett migränliknande tryck för öronen, och att detta tryck ökar i takt med att vi dyker djupare. För att motverka detta fysikaliska fenomen så brukar man tryckutjämna öronen genom att trycka ut luft. Det är faktiskt huvudsakligen luften bakom trumhinnorna som ligger bakom denna smärta. Robert Boyle upptäckte under 1600-talet att när trycket på en gas ökar så minskar gasens volym under förutsättning att temperaturen inte förändras då kallare luft har högre densitet.   

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Vi känner att samhällsekonomi kommer ha stor nytta av vår innovation. Anledningen till detta är för att vår uppfinning använder sig av återanvändbar energi. Detta är just för att vår energikälla är nämligen havet! Vår innovation har många fördelar. Den bidrar inte till klimatutsläpp och resulterar samtidigt i pålitlig energi till ett bra pris! Vi hävdar att befolkningen kommer att verkligen dra fördel av detta och leva ett mer bekvämt liv. Vi vill sprida medvetenhet om att det finns ett sätt för människor av använda sig av hållbart energi som kommer att styra vår värld mot rätt håll, utan att göra hål i plånboken! 

Komplettera er beskrivning:

Bilaga 1

Öresundsgymnasiet i Landskrona - Plastic solution GE

Beskriv kortfattat er innovation:

Vi har valt att rädda havet från den hemska plast som slängs, med stora mängder som skadar havet väldigt mycket. I gruppen så kunde vi komma på en ny lösning som inte fanns innan och den kommer hjälpa oss för att rädda havet.  Genom att ha sopor med pant på alla plastprodukter då kommer alla kasta den plasten i soporna för att få pant. På så sätt kan vi minska andelen plast som kastas och hamnar i havet. Men för att kunna göra det så måste kostnaden för plast öka till 2-4 kr för att man ska kunna få pant när man kastar plasten i soptunnan.

Det vi kom på är en maskin som vi kan panta alla sorter plast med. Den ska vara 1mX0,5mX1,5m. Uppe på denna nya soptunna så ska det vara en kvadratisk form där ska man kasta plast påsar och den har nummer 1, den andra är form av triangel och där ska alla plastburkar och har nummer 2, i den sista formen är cirkel och där ska all annan plast in och har nummer 3. Vi tänkte att vi delar upp varje plats för sig, för att det inte ska kastas på samma plats och det inte ska bli svårt  att transportera efteråt. Innan man kastar in plasten i soptunnan så ska man trycka in vilket nummer man ska kasta i och då räknas det ut hur mycket personen får i pant. Vi har gjort en liten ruta för att ”blippa” sitt kort för att få sina pengar av panten.

 Färgen på den soptunnan ska vara grön för att det är färgen på naturen, och vi tänkte ha bild på tre av de globala målen

Idén med vår lösning är att den ska ligga vid havet,( men också finnas i affärer) och då kommer människor som är på stranden inte kasta plast i havet eftersom de kan panta den och få pengar tillbaka. På så sätt förhindrar vi att få plast i havet och då skadas inte vår miljö mer.  

Hur kopplar innovationen till ett eller flera av De 169 globala delmålen?

Innovationen kopplar till globala målen nummer 11 hållbara städer och samhällen för att en stad förbrukar mycket och de flesta förpackningen är plast. Detta hjälper till att  rusta upp slumområden.  Det globala målet nummer 12 som är hållbar konsumtion och produktion som stämmer med vår innovation för att vår det förhindrar slöseri av  naturresurser. För att uppnå hållbar utveckling krävs att vi minskar användningen av plastförpackningar och att vi inte slänger plast så att det hamnar i hav, sjöar. Med vår innovation hjälper den att vi människor pantar mer och att vi organiserar plastanvändningen så att det går att återanvända igen. ”Hållbar konsumtion och produktion innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar som ökad konkurrenskraft”. Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor är en nödvändighet för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa.  Global målet nummer 13 bekämpa klimat förändringarna  hänger ihop med vår innovation för att  genom att minska plast som hamnar i havet och återvinner det  i stället, sparas energi. Klimatförändringarna är ett verkligt hot mot hela vår civilisation. Utsläppen av växthusgaser fortsätter att stiga och som följd riskerar vi att nå en  global uppvärmning, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet.     De globala målen nummer 14 hav och marina resurser. Vårt hav täcks av 70 procent vårt planet och  har drabbats av överfiske, försurning, gifter och föroreningar. Åtta miljoner ton plast hamnar i haven varje år. Om det fortsätter det i denna takt kommer haven att bestå av mer plast än fisk år 2050. Vi måste skydda våra hav. Delmålen nummer 14.1 som är att minska föroreningar i haven

På vilket sätt är er innovation NYTÄNKANDE?

Vi funderar på att bygga en sopmaskin och materialet kommer att vara metall men det ska dekoreras av plast .Det ska vara grönt i färg, det ska innehålla en bild av globala målen. Vår sopmaskin utgår från 4 av de globala målen men vi ska ha bilder på tre av dem på vår maskin, -de som vi tycker passar mest in med vår maskin. Vi har delat in den i tre delar, den första kommer att vara för plastpåsarna, den andra kommer att vara för burkarna och den sista kommer att vara för de andra plast-redskapen. 

I maskinen kommer finnas tre nummer. Om till exempel man trycker nummer 1 kommer det att öppnas och det är där vi slänger alla plastpåsar. Genom att panta all plast får vi pengar tillbaka. Vi ska ha en rund form där vi kan blippa kortet och få panta in direkt på kortet istället för att får det som kvitto eller kronor på hand eftersom många inte gillar ha pengar i hand-de väljer att ha det på kort och vi försöker göra allt som  individer gillar och få dem att använda vår maskin. 

På vilket sätt är er innovation GENOMFÖRBAR?

Vår innovation är tillverkad av återvunnen plast som är för värdefull för att slängas bort. Materialvalet vi gör för vår innovation (plastic solution) beror bland annat på vad den ska innehålla, hur den ska tillverkas och hur designen ska se ut. Ur ett miljöperspektiv är papper ett bra materialval, därför innehåller vår innovation både återvunnen plast och metall. Med vår innovation gynnas inte bara för mänslikheten utan även att vi tar mer hänsyn till havet. Genom det räddar vi vårt samhälle och vår kommande framtid. Innovationen hjälper Sverige väldigt mycket men även alla andra länder. 

Havet är en stor del av jorden och när vi kastar plast så skadar vi inte bara vårt land och hav, vi skadar andra länder också eftersom plasten kan hamna långt ifrån och de kan hamna vid ett helt annat land på så sätt skadar vi vårt samhälle, land och hela värden.  Det är inte många som tänker på att hav skadas av plast därför valde vi en ide med att panta eftersom många människor gillar att panta och få tillbaka  pengar, så på detta sätt gör vi att en stor del av samhället pantar. Då har vi en bra värld och ett bra  samhälle som vi kan leva i och som våra barn också får det bra i.

Vem/Vilka har nytta av innovationen och vilken betydelse kan den få för individer och/eller samhället?

Detta har  betydelse för alla av eftersom de räddar samhället och hav. För individen så hjälper det väldigt mycket eftersom vi får tillbaka pengar, alltså vi pantar och får pengar tillbaka, det är inte mycket man får tillbaka men när man pantar mycket plast genom att använda vår maskin så får man hela tiden pant tillbaka och detta gör tillslut att man samlar in ett bra antal av pengar. Alla i Sverige och hela världen använder mycket plast så man kommer kunna på så sätt rädd hela världen  frånplast som finns ute och i havet.

Vårt samhälle kommer se mycket bättre ut och det kommer minska problem med plast i framtiden. Naturen kommer vara mycket renare och haven också, det kommer inte finnas mycket skräp överallt och detta gör att vi räddar fiskar och allt levande i havet. Plast  skadar ju de som lever i havet och detta är inte alls bra för om man inte hittar lösningar på det så kommer allt levande i hav skadas och kan till och med dö ut. Allt levande i havet har viktiga roller i denna världen så de får inte skadas på detta hemska sätt. 

Vi lyfter barn och ungas idéer för framtiden!

Steve Angello - För vårt Sverige (Öppnas ny flik)
Hong Kong Science and Technology Park (Öppnas ny flik)
Hövding (Öppnas ny flik)
innovations center logo
Kan webbyrå (Öppnas ny flik)
Kommunförbundet Skåne (Öppnas ny flik)
Kronprinsesspartets stiftelse (Öppnas ny flik)
Malmö universitet (Öppnas ny flik)
The hong kong polytechnic university (Öppnas ny flik)
The raincoat foundation (Öppnas ny flik)
Skånetrafiken (Öppnas ny flik)
Sysav (Öppnas ny flik)
VA syd (Öppnas ny flik)
Q group (Öppnas ny flik)

Kreativa lärprocesser:

Karin Auran Frankenstein
Sysav (Öppnas ny flik)
KAC-logo
VA syd (Öppnas ny flik)
Q group (Öppnas ny flik)
IKEA museum
Kretseum (Öppnas ny flik)
Sysav (Öppnas ny flik)
Malmö museer
VA syd (Öppnas ny flik)
Lunds universitet
Ide smart

Huvudarrangörer

Gå till Malmö stad
Gå till Region Skåne

KONtakt

Jenny Kölfors

Projektledare, Malmö stad

Tel

+46 708-10 85 19

innocarnivalskane logo