Hur bidrar du till en hållbar framtid?

 

Malmö stad genom Pedagogisk Inspiration Malmö, är fjärde gången
huvudarrangör för InnoCarnival Skåne – ett skolprojekt som ger tusentals barn och unga kunskap om innovationsarbete och hållbar utveckling.

Projektet riktar sig till barn och unga i hela Skåne. Genom att delta i InnoCarnival Skåne blir elever i åk 6-9 och gymnasiet insatta i Agenda 2030 och utvecklar egna lösningar som svar på globala och regionala utmaningar. Syftet med projektet är att stimulera barns och ungas kreativitet, väcka intresse för hållbarhetsfrågor och i längden främja den skånska arbetsmarknaden.

Projektet kommer avslutas med en innovationskarneval 15-16 april i Malmö. Innovationskarnevalen kommer även denna gång bli en spektakulär mötesplats för lärare och elever i grundskolan och gymnasiet, skolledare och tjänstemän inom utbildningsområdet.

Syftet med projektet är att bidra till en mer hållbar utveckling i Skåne genom att stärka ungas engagemang och innovationskraft. Målet är att synliggöra ungas visioner om en hållbar framtid och konkreta lösningar för att nå dit. Detta gör vi på Sveriges största innovationskarneval för unga som arrangeras i Malmö under våren 2020.

Evenemanget är öppet och gratis för alla besökare.

Projektet genomförs i nära samarbete med många partners – små och stora företag inom olika branscher, ideella föreningar och samtliga lärosäten i Skåne. Vill du bli samarbetspartner?

mikroskop
virtual reality
barn presenterar