gymnasie- & gymnasiesärskola

Vi är nyfikna på dina elevers tankar om framtiden.

Malmö stad fortsätter vässar förmågan att omsätta Agenda 2030 i det lokala utvecklingsarbetet. Omställningen till en hållbar värld måste gå snabbare och skolans lärande för hållbar utveckling och elevers delaktighet spelar en central roll för att lyckas.

Du som pedagog är en viktig möjliggörare och därför bjuder Pedagogisk Inspiration Malmö in dig och din klass till ett nytt spännande InnoCarnival-projekt som genomförs nästa läsår. Syftet med projektet är att stimulera barns och ungas kreativitet, väcka intresse för hållbarhetsfrågor och i längden främja den skånska arbetsmarknaden.

Förra projektomgången (läsåret 19/20) var intresset att delta rekordstort! Målsättningen den här gången att samtliga skolor ska vara representerade. Sista anmälningsdag är den 13 augusti.

Vad har ni för nya idéer att dela med er av?

Illustration av Undulat, hortensia och megafon

Tillsammans rustar vi eleverna för ett liv efter skolan.

Det här innebär det att delta i InnoCarnival:

 • Lärande om hållbar utveckling och innovationer i inspirerande lärmiljöer.

   

 • Träning att arbeta värdeskapande med aktörer utanför skolan, en målsättning som också finns tydligt formulerad i läroplanerna. Möjlighet att arbeta med riktiga “case”.

   

 • Praktiskt innovationsarbete i klassrummet med hjälp av verktyg och metoder som finns samlade i en innovationsguide på Malmö Delar som ger lärare stöd under hela projektet.

   

 • Medverkan på en innovationskarneval under våren 2022 där eleverna presenterar sina idéer om framtiden för företag, föreningar, forskare, politiker och allmänheten. Evenemanget är öppet och gratis för alla.

   

 • Möjlighet för lärare att fördjupa sin kompetens kring utmaningsbaserat lärande. Redan nu kan du se några av InnoCarnivals inspirationsföreläsningar som riktar sig till lärare grundskola och gymnasie.
 • Möjlighet för lärare att ta del av aktuell forskning om utmaningsbaserat lärande genom vårt nära samarbete med Malmö Universitet.

   

 • Det är kostnadsfritt att delta.

Illustration med pojke, joystick, maskin och gren

tidplan 2021/2022.

Det här innebär det att delta i InnoCarnival:

 • Sista anmälningsdag 13 augusti. Platserna fördelas löpande, enligt principen först till kvarn.

   

   

 • Lärare som fått en plats bekräftad kommer i augusti göra en separat anmälan till valfri kreativ lärprocess. Välj bland ett stort utbud av processer med fokus på utomhuspedagogik, programmering och kultur.

   

   

 • Kreativa lärprocesser oktober-november 2021 (datum bokas i samråd med lärprocessledare).

   

   

 • För de klasser som vill tävla med sin innovation (frivilligt) ska en kort idébeskrivning skickas i februari.

   

   

 • Innovationskarneval – festligt evenemang som är öppet för alla besökare. Utställningar, kulturupplevelser, aktiviteter för kropp och knopp.

   

   

 • Idéer presenteras för beslutfattare i samband med ICLEIs världskongress i Malmö 11–13 maj 2022.

elever som framtidshjältar (till skolledare)

Vilka förmågor blir viktiga i framtiden?

Reflektionsfrågor

 • Vad var er uppfattning/erfarenhet av begreppet Entreprenörskap innan denna samling?
 • I vilken grad anser ni att er skola i dag får in Entreprenörskap och SYV-uppdraget som det
  står i LGR11?
 • Utifrån resonemangen kring WHY- vad anser ni, vilket skäl väger tyngst för er?

Entreprenöriellt förhållningssätt i skolan

Reflektionsfrågor

 • Vilket/vilka nyckelord fastnar ni för mest?
 • Vilka utmaningar ser vi med att arbeta så här? Både för mig som lärare och mina elever.
 • Vilka möjligheter ser vi? Både för mig som lärare och mina elever.a
 • Vad blir nästa steg för oss, hur ska vi tillämpa entreprenöriellt lärande hos oss?

innovationsguide

Vi har samlat tips , filmer, övningar och metodmallar som hjälper eleverna igenom hela innovationsprocessen. Guiden består av 6 steg och beskriver steg för steg att utveckla innovationer.

Gå till Innovationsguiden