Select Page
Grundskola & Gymnasie
Skicka in ert tävlingsbidrag

Tävla med er innovation

Innovationen kan vara en produkt, en tjänst eller ett event/upplevelse och handla om att förbättra för samhället och dess individer lokalt, regionalt, nationellt eller globalt. Alla tävlingbidrag ska vara inskickade senast den 15 februari kl 24.00. 

Det är viktigt att ni förbereder er för att hålla en presentation på scenen. I Innovationsguiden hittar ni tips och övningar som kan vara ett stöd i förberedelserna. Det finns möjlighet att visa bildspel och/eller filmer när ni presenterar. Presentationerna ska vara max 3 minuter.

Inför tävlingen & karnevalen

IDÉBESKRIVNING
Vi ber alla klasser att förbereda en idébeskrivning. Skriv ut i färg på A3 och ta med idébeskrivningen till Malmö Folkets Park. Ni ombeds att fästa utskriften på ert utställarbord. Skicka kopia till jenny.kolfors@malmo.se senast den 1 april. Gå till Idébeskrivning 

PRISER & JURYARBETE
En jury och draknäste kommer att bedöma tävlingsbidragen. Juryn består av representanter från näringsliv, offentlig sektor och högskola. Prisutdelning sker på eftermiddagen den 16 april.

BOKA LUNCH & TRANSPORT
Glöm inte att boka transporter i god tid, minst två veckor innan avresa. Biljetterna erbjuds gratis genom vårt samarbete med Skånetrafiken och är en värdehandling. Skånetrafiken uppmanar alla som ska resa med fler än 10 personer att göra en reseanmälanGå till Boka transport 

KARNEVALEN
Karnevalen arrangeras i Malmö Folkets Park 15-16 april, kl 10-16. Programmet för karnevalen publiceras på hemsidan i slutet av mars. Evenemanget är öppet och gratis för alla.
I mars kommer du få ett mail med information kring utställarbord, registrering, lunch, scenprogram, säkerhetsåtgärder med mera.

MARKNADSFÖRING
Hjälp oss gärna att marknadsföra InnoCarnival Skåne och tagga evenemanget på Facebook (@innocarnival) och Instagram (@innocarnival) med hashtaggen #innocarnival. Tipsa gärna media (exempelvis er lokalredaktion) och be dem skriva om dina elevers innovationsarbete som ska visas upp på innovationskarnevalen. 

Tävlingsvillkor och bedömning

Det finns två åldersklasser i innovationstävlingen:

  • Grundskoleklass – Grundskoleklassen tävlar med maximalt ett bidrag.
  • Gymnasiegrupp – Gymnasieeleverna tävlar om grupper med maximalt sex stycken elever.
    (En gymansieklass kan skicka in flera tävlingsbidrag från flera grupper.) 

Det är frivilligt att delta i InnoCarnival Skånes tävling. Anmälan görs automatiskt när tävlingsbidraget skickas in.
Alla tävlingsbidrag ska skickas in senast den 15 februari kl 24.00.

Tävla med er innovation

Innovationen kan vara en produkt, en tjänst eller ett event/upplevelse och handla om att förbättra för samhället och dess individer lokalt, regionalt, nationellt eller globalt. Era svar kommer att bedömas enligt matrisen där 4 är det högsta betyg er innovation kan få och 1 det lägsta. 

Jury & priser

En jury och draknäste kommer att bedöma tävlingsbidragen. Juryn består av representanter från näringsliv, offentlig sektor och högskola. 

 

De 169 globala delmålen

Alla tävlingsbidrag ska koppla an till ett eller flera av de 169 delmålen i Agenda 2030.  

Skicka in ert tävlingsbidrag

Inlämning av tävlingsbidrag grundskola/gymnasie. Skicka ert bidrag via formuläret på hemsidan senast fredagen den 15 februari kl 24.00.

 

Hållbar utveckling i skolan

Den svenska läroplanen är tydlig med att skolan har en skyldighet att ge eleverna verktyg för att kunna förstå hur miljö, ekonomi, hälsa och rättvisa hänger ihop.

Sverige har också anslutit sig till de Globala målen för hållbar utveckling i syfte att leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. Därför måste hållbarhetsfrågorna få en central plats i den svenska skolan.

Här kan du läsa mer om vilka kopplingar hållbar utveckling har till Läroplanerna Lgr 11 och GY2011.

Kreativa lärprocesser

Under hösten 2019 och fram till april 2020 kan du och dina elever delta i kostnadsfria lärprocesser som ger inspiration och stöd i innovationsarbetet.

Lärprocesserna arrangeras i stimulerande undervisningsmiljöer runt om i Skåne. Vi erbjuder gratis transporter genom Skånetrafiken.

Innovationsguide

Hur blir en innovation egentligen till? Ibland börjar det med att någon får en riktigt bra idé, som sedan utvecklas. Men att jobba fram en innovation handlar om mycket mer än att komma på idéer. Ofta är många personer delaktiga och bidrar med olika erfarenheter och talanger.

Så hur kan det gå till? Finns det några bra tips på hur ni sätter igång arbetet och säkerställer att innovationen fungerar? Svaret är tveklöst ja.

Vi har samlat tips , filmer, övningar och metodmallar i den här innovationsguiden. Den hjälper er igenom hela innovationsprocessen. Guiden består av 6 steg och beskriver  steg för steg hur ni kan utveckla innovationer med koppling till de globala målen och Agenda 2030.

innocarnivalskane logo