Frukostmöte 16 jan

Vi lyfter barn och ungas idéer för framtiden!

Steve Angello - För vårt Sverige (Öppnas ny flik)
Hong Kong Science and Technology Park (Öppnas ny flik)
Hövding (Öppnas ny flik)
innovations center logo
Kan webbyrå (Öppnas ny flik)
Kommunförbundet Skåne (Öppnas ny flik)
Kronprinsesspartets stiftelse (Öppnas ny flik)
Malmö universitet (Öppnas ny flik)
The hong kong polytechnic university (Öppnas ny flik)
The raincoat foundation (Öppnas ny flik)
Skånetrafiken (Öppnas ny flik)
Sysav (Öppnas ny flik)
VA syd (Öppnas ny flik)
Q group (Öppnas ny flik)

Kreativa lärprocesser:

Karin Auran Frankenstein
Sysav (Öppnas ny flik)
KAC-logo
VA syd (Öppnas ny flik)
Q group (Öppnas ny flik)
IKEA museum
Kretseum (Öppnas ny flik)
Sysav (Öppnas ny flik)
Malmö museer
VA syd (Öppnas ny flik)
Lunds universitet
Ide smart

Huvudarrangörer

Gå till Malmö stad
Gå till Region Skåne

Framtidsförmågor.

 • Kreativa inslag – idérikedom, nyskapande, nyfikenhet, initiativtagande, innovationsanda.
 • Empatiska inslag – inlevelseförmåga, medkänsla, tolerans, förståelse och respekt för olikheter, solidaritet.
 • Karaktärsegenskaper – ansvarstagande, uthållighet, noggrannhet, organisationsförmåga, framåtanda, självdisciplin, emotionell stabilitet.
 • Sociala och kommunikativa inslag – öppenhet, social förmåga, samarbetsförmåga, flexibilitet, förmåga att uttrycka sig i olika former, kunna och våga uttrycka sin mening.
 • Inslag som berör självuppfattning – trygg identitet, självtillit och tilltro till egen förmåga, självförtroende, självkännedom, självständighet.
 • Inslag som handlar om analys och problemlösning – kritiskt tänkande, problemlösningsförmåga, förmåga att sätta mål och planera.
 • Inslag som berör lärande – lära att lära, lust att lära, att reflektera över sitt sätt att lära och att utveckla sitt lärande, livslångt lärande.
 • Problem solving 51% 51%
 • Team-working 32% 32%
 • Communications 26% 26%
 • Critical thinking 21% 21%
 • Literacy 15% 15%
 • Digital literacy 15% 15%
 • Leadership 14% 14%
 • Foreign language 14% 14%
 • Emotional intelligence 7% 7%

 Så kan du engagera dig.

JURYARBETE Steg 1
Läsa 20-30 bidrag under perioden 18-25 februari

Anmäl dig senast fredagen den 24 januari på Teams. 

 

INNOVATIONSKARNEVAL 15-16 april 

Datum:14 februari ♥
Tid: 12:00-13:30
Plats: 40-salen (vi bjuder på lunch)

Anmäl dig senast fredagen den 24 januari på Teams. 

 

KONtakt

Jenny Kölfors

Projektledare, Malmö stad

Tel

+46 708-10 85 19