Inbjudan till förskolor.

Pedagoger och förskolebarn välkomnas till karnevalen som ar­rangeras i Folkets Park 15–16 april 2020 där barnens drömmar, tankar och visioner om staden och framtiden presenteras.

Fokus för barnens arbeten är de globala målen och pågår hela verksamhetsåret 2019/2020.

Syftet med projektet är att stimulera barns och ungas kreativitet och väcka intresse för hållbarhetsfrågor. Projektet organiseras genom Pedagogisk Inspiration Malmö för fjärde gången och vänder sig till barn och unga i förskola, grundskola och gymnasiet.

Projektet ger pedagoger möjlighet att arbeta konkret med demokrati i för­skolan. Barnen får upplevelse och insikt i att de med sina tankar och röster kan påverka och göra skillnad. De är samhällsmedborgare som blir lyssnade på, som är delaktiga och ges förutsättningar att utveckla ansvar och solidaritet.

Förskolebarn får uppleva kraften i att göra sina röster hörda; se att deras tankar, skisser och modeller blir till faktisk utveckling av såväl sin egen närmiljö som av stadsmiljön. Våra kollegor som arbetar med stadsutveckling och innovation i andra förvaltningar i Malmö får insikt om hur berikan­de det kan vara för plan- och utvecklingsarbete av staden när barn får vara med och tänka.

Fundera över hur just den egna förskolan och den egna barngruppen kan och vill vara med. Hämta gärna näring från nedanstående text skriven av Annica Boras, rektor i område norr. Läs och låt dig inspireras.

Hur InnoCarnival blev N1:s ingång till världen runt omkring

”Att arbeta med barns inflytande och delaktighet kan vara förskolans viktigaste uppdrag. Arbetet med InnoCarnival, som femåringarna på Johanneslust deltog i 2018 gav oss ett bra exempel på hur utbildning som genomförs i demokratiska former kan se ut i praktiken. Att de globala målen inte alls är för stora för våra barn utan kan konkretiseras som på Johanneslust genom att barnen får arbeta kreativt med sin närmiljös utvecklingsmöjligheter. Våra femåringar fick uppleva kraften i att göra sina röster hörda; se att deras tankar, skisser och modeller blev till faktisk utveckling av stadsmiljön. Våra kollegor som arbetar med stadsutveckling och innovation i andra förvaltningar i Malmö fick insikt om hur berikande det är för byggprojekt när barnen får vara med och tänka. ”

Som ett led i att skapa likvärdighet i förskoleverksamheten i Malmö erbjuds nu alla förskolor att vara med.

Agenda 2030 kopplat till de globala målen kring hållbarhet och det faktum att Barnkonventionen blir lag från och med årsskiftet gör att det finns många intressenter kring barns delaktighet i stadsplanering i Malmö Stad.

Arbetet kan handla om allt från det närliggande och lilla till det större och mer övergripande: ”Vilken växtlighet vill vi ha vid vår förskola och i den närmaste omgivningen?”

” Hur skulle Malmös två nya utvecklingsområden-  Nyhamnen och SJs gamla vagnverkstäder på Kirseberg – kunna se ut ur barnens perspektiv?”

Det är rimligt att anta att när barnen bjuds in för att vara delaktiga i beslut som rör förskolan och staden och när deras tankar får lämna synliga spår att de utvecklar en förståelse och känsla för demokrati som de bär med sig i livet. Det behöver vår värld. Inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv.

När barn får arbeta med riktiga utmaningar så finns det antagligen stora pedagogiska vinster att göra. Det verkar sannolikt att barnen (och pedagogerna) utvecklar bland annat de fyra förmågor som många anser som nödvändiga för mänskligheten att behärska i sin strävan att skapa en hållbar framtid:

  • Kommunicera
  • Arbeta kollaborativt
  • Tänka kritiskt
  • Arbeta kreativt

Nu är det dags att anmäla intresse för att delta i Innocarnival Skåne

Gå till anmälningsformulär.

För frågor kontakta:
Per Dahlbeck, Förskoleförvaltningen – per.dahlbeck@malmo.se

 

Workshops och kontaktperson i staden.

Det kommer att vara möjligt att låta sig inspireras, både barn och pedagoger, genom att delta i workshops som KLC anordnar senare i höst och i vår.

Kreativt Lärcentrum erbjuder workshops som kan bokas av de ”InnoCarnival-förskolor” som vill delta. Dessa kommer att erbjudas under slutet av höstterminen och början av vårterminen. 

  • varje workshop varar en dryg timme
  • workshops arrangeras tisdag – torsdag
  • det är möjligt att boka kulturbuss
  • workshoparna riktar sig till de äldre barnen

Det görs till Per Dahlbeck, Förskoleförvaltningen – per.dahlbeck@malmo.se

 

Ipad
Luftballonger

Code of Conduct

InnoCarnival Skåne engagerar elever, pedagoger, företag och andra organisationer med visioner om framtiden. I projektet träffas vi för att utbyta idéer och lära tillsammans hur vi kan visa omsorg om varandra och vår planet. InnoCarnival Skåne handlar om innovationer, hållbar utveckling men allra främst om människor och möten mellan människor.

Alla är välkomna att delta och alla ska känna sig trygga i alla sammanhang InnoCarnival Skåne medverkar i, oavsett etnicitet, kön, identitet, sexuell läggning eller religiös tro. För alla som är involverade gäller att arbetet och vårt förhållningssätt ska bygga på nyfikenhet, öppenhet och tolerans. Vi vet att det finns olika uppfattningar och meningar. Lyssna på dessa, bemöt eller håll med, men alltid med respekt.

Alla former av kränkningar kan innebära uteslutning ur projektet och diskvalificering.

KONtakt

Jenny Kölfors

Projektledare, Malmö stad

Tel

+46 708-10 85 19

Inno Carnival Skåne logga