Den hållbara staden

Utställningar

Modell i förskolans utställning

Framtidens boende

Närmare 1 500 barn från 60 förskolor och grundskolor har under hösten arbetat med att svara på hur de tror att framtidens boende kommer se ut. Kom och ta del av resulterat i modeller, intervjuer, filmer, fotografier, teckningar.

 

The Children on the harvest of potatoes.

Grönsakslandet

Se resultatet av när barngrupper tagit sig an lärprocessen Grönsakslandet och utforskat det med hjälp av alla sina sinnen. Genom kunskap om vad ett frö är och hur frukt och grönsaker bildas och växer har det skapats både förståelse för hållbarhet samt en nyfikenhet på nya råvaror hos barnen.

 

 

Children watching movies at the cinema

Filmvisning

Ta del av helt nyproducerat material ur barns perspektiv om deras tankar på sin närmiljö, framtida hem och stad.

Foto: InnoCarnival 

Modell i förskolans utställning

byggstationen

Bygg nästan vad som helst, det är bara fantasin som sätter gränserna här. Kanske blir det ett torn, ett hus, ett djur eller något annat roligt.

Foto: InnoCarnival 

Modell i förskolans utställning

Grönsaksmatematik

Med grönsaker, färg och form utvecklar barnen på ett kreativt sätt utveckla sitt matematiska och språkliga ordförråd.

Foto: InnoCarnival 

Little gardener loosening soil in ceramic pot

odling

Följ matens väg från litet frö till färdig gröda. Odlingarna ger många möjligheter till samtal och upplevelser som ger kunskap om naturens kretslopp, återbruk och hållbarhetsfrågor.

Sinnenas trädgård

Alla barn har rätt till sin egen smak och upplevelse. Med utgångspunkt i Sapèremetoden får barnen prova sig fram och uppleva örter i trädgården med alla sina sinnen; syn, hörsel, lukt, känsel och smak. I trädgården ges barnen tid och möjlighet att lära känna sina sinnen och sin egen smak och inte minst att kunna sätta ord på sin upplevelse.

A group of small school kids with teacher standing in class, planting herbs.

kodkonst

med utvecklingspedagogerna Ida Israelsson och Nina Waldebor
En mix av konst och teknik. Programmeringsspråket är universellt. Att förstå ett gemensamt språk öppnar upp för språkande och nyfikenhet.
Prova på ett lekfullt sätt analogt kodande med ateljématerial eller skapa en bild med hjälp av Bluebots som ni kan ta med er till er förskola/skola.

Ida Israelsson och Nina Waldebor