Vi är nyfikna på barns tankar om framtiden.

Malmö stad fortsätter vässar förmågan att omsätta Agenda 2030 i det lokala utvecklingsarbetet. Omställningen till en hållbar värld måste gå snabbare och förskolans lärande för hållbar utveckling och barnens delaktighet spelar en central roll för att lyckas.

Du som lärare är en viktig möjliggörare och därför bjuder Pedagogisk Inspiration Malmö in förskolor till ett nytt spännande InnoCarnival-projekt som genomförs nästa läsår. Syftet med projektet är att stimulera barns kreativitet och väcka intresse för hållbarhetsfrågor.
Sista anmälningsdag är den 13 augusti.

Vad har ni för nya idéer att dela med er av?

Illustration av Undulat, hortensia och megafon

Tillsammans rustar vi barnen för ett liv efter skolan.

Det här innebär det att delta i InnoCarnival:

  • Lärande om hållbar utveckling och innovationer i inspirerande lärmiljöer.

  • Träning att arbeta värdeskapande med aktörer utanför förskolan, en målsättning som också finns tydligt formulerad i läroplanerna. Möjlighet att arbeta med riktiga “case”.

  • Medverkan på en innovationskarneval under våren 2022 där barn och unga ställer ut sina idéer om framtiden för företag, föreningar, forskare, politiker och allmänheten. Evenemanget är öppet och gratis för alla.

  • Möjlighet för förskolelärare att ta del av aktuell forskning om utmaningsbaserat lärande genom Pedgogisk Inspiration Malmös nära samarbete med Malmö Universitet.

  • Det är kostnadsfritt att delta.

Illustration med pojke, joystick, maskin och gren

tidplan 2021/2022.

  • Sista anmälningsdag 13 augusti. Platserna fördelas löpande, enligt principen först till kvarn.

  • Lärare som fått en plats bekräftad kommer i augusti göra en separat anmälan till valfri kreativ lärprocess. Välj bland ett stort utbud av processer med fokus på utomhuspedagogik, teknik, kultur och måltidspedagogik.

  • Kreativa lärprocesser oktober-november (datum bokas i samråd med lärprocessledare).

  • Innovationskarneval våren 2022