Education lounge

Education lounge

Välkommen till Education Lounge som erbjuder ett program för studenter och yrkesverksamma inom förskola/skola/utbildning, kultur- och näringsliv och alla som är intresserade. Här kan besökare av Innovationskarnevalen ta del av presentationer av olika lärprocesser, träffa nya framtida samarbetspartners, nätverka, utbyta erfarenheter, ta del av aktuell forskning och exempel från skolor/förskolor.

Program  – onsdagen 20 april (drop-in)

Plats: Restaurang 1910, vån 3, Eleda stadion

Session 1

13:00–14:00

MiniFood & Kocken på Åkern: Grönsakslandet
Pedagogisk inspiration Malmö: Hållbar stad
Universitets-och högskolerådet/Den globala skolan

Samtal och frågor från publiken

 

Session 2

14:00–15:00

Drömmarnas hus
Kodcentrum & Chalmers tekniska högskola: Kodutmaning
Framtidsfrön: Framtidens förmågor

Samtal och frågor från publiken

 

lSession 3

15:00–16:00

Ingrid Remvall/Fiction Factory: Eleven som förändringshjälte!

ABF Göteborg: Världen finns här – lärande möten med vuxna

Samtal och frågor från publiken

Program  – Torsdagen 21 april

Plats: Zlatanlogen, vån 2, Eleda stadion
Sessionerna livestreamas digitalt – Ingen anmälan behövs.
Vill du delta fysiskt på plats? Då krävs anmälan – Gå till anmälan

Session 1

10:00–11:00

Hur involverar vi barn och unga i reella utmaningar?

I första sessionen får vi träffa Per-Anders Hillgren, professor i design för social innovation, och ta del av konkreta exempel och erfarenheter från förskolors och lärarstudenters arbete med barns involvering i stadsutveckling i Malmö.

Session 2

11:00–12:15

Möjligheter och hinder i arbetet med reella utmaningar i skolan

I andra sessionen får vi ta del av pågående fördjupningsarbeten om digitalisering i Malmös grundskolor och fundera över vad som driver, motiverar och utmanar elever och lärare i pedagogiska arbetet. Vi får även genom skådespelaren Sissela Kyle möta filosofen Jonna Bornemarks tankar om vad som kännetecknar vår tids samhälle samt resonera om möjligheter och hinder i att utveckla förmågor som är nödvändiga för framtiden och ett demokratiskt samhälle.

 

Session 3

13:15–14:30

Demokrati

I sista sessionen får vi träffa Silvia Edling professor i didaktik vid högskolan i Gävle i en inspelad föreläsning om seendets betydelse för våra mänskliga handlingar. “Människor ser det de har kunskap om men tenderar att ignorera annat. För att på allvar arbeta med frågor som rör kunskap, demokrati och hållbarhet i undervisningen finns en poäng med att uppmärksamma och utveckla seendets betydelse för handling.” Med oss på scen har vi lärare som berättar om demokratifrämjande undervisning i högstadieklassrummet.

InnoCarnival logotyp