Bli idésmart – Koppling till styrdokument

  • Läroplanen hänvisar till att eleverna ska få en förståelse för vad ett hållbart samhälle är, vilka konsekvenser deras egna handlingar har och att elever själva ska fundera på lösningar som kan leda till en positiv förändring. Alla dessa parametrar finns med i denna workshop på olika sätt.
  • De ska även kunna föra underbyggda resonemang kring hållbarhet vilket vi berör genom att lära sig argumentera för sin idé.
  • Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Ett sätt att göra detta är att ge dem verktyg för idégenerering som de kan ha med sig i framtiden.
  • Elever ska även utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Under workshopen kommer vi att prata om den kreativa gruppen.
  • Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. Att arbeta med social innovation är att arbeta med entreprenörskap: entreprenörskap + kunskap om ett hållbart samhälle = social innovation.