Pedagogträff

program.

 • Välkommen
 • InnoCarnival Skåne – vad händer nu och vilka hållpunkter finns i vår?
 • Malmö Folkets park – vad kommer att möta våra 5000 unga deltagare?
 • Bedömning och tävling – vad ska ni tänka på
 • #Kickstarta din klass! Gästföreläsare Ingrid Remvall tipsar hur du kickstartar din klass i deras idéarbete och hur de kan vidareutveckla och förpacka sin idé
 • Innovationsguiden – ditt verktyg i höst
 • Kunskapsutbyte – byt erfarenheter med andra lärare och få tips från föregående år
 • Frågor och avslutning

Nominerade till årets samarbete.

 

Ja, vi vet att det bubblar av kreativitet runt om på skolor i Skåne.

 • Berätta för stolsgrannen hur långt ni har kommit med arbetet.
  (3 min)

   

 • Berätta om ett konkret dilemma ni mött under processen och hur/om ni löste det. (3 min)

Malmö Folkets ParK. 

15-16 april 2020

 • Utställningar
 • Invigningsceremoni 15 april
 • Pitchningar på scen
 • Prisutdelning 16 april
 • Draknäste
 • Skaparverkstad
 • Internationella studenter
 • Education Lounge
 • Skåne Innovation Day
 • Minibladet-redaktion
 • Inno Poetry
 • Pop-up med kulturinslag
 • Interaktiva aktiviteter med fokus på hälsa och välbefinnande
 • Lunchservering
 • Matlagning med råvaror från Öresund
 • Boka transportbiljetter innan
 • Möjlighet att förbereda utställarmonter 14 april kl 15:00.

Vad vill ni se på karnevalen?

 

 

 

3 tips på hur du förbereder dig inför, under och efter karnevalen. 

 

FÖRE 

 • Boka i god tid transportbiljetter till och från Malmö. Boka
 • Meddela eventuell kostpreferens.
 • Bjud in kollegor och skolledare till innovationskarnevalen. Evenemanget är öppet och gratis för alla.
 • Läs igenom programmet och markera vilka aktiviteter och föreläsningar som kan vara intressanta för just er.
 • I INNO-appen kan ni markera vilken föreläsning vardera person ska gå på och på så sätt få ett skräddarsytt konferensprogram.
 • Möjlighet att förbereda utställarbordet den 14 april kl 15-18.
 • Fyll i och skriv ut idébeskrivning av er innovation.
 • Skicka in samtyckesblanketter. 

UNDER

 • Få ny energi och inspiration genom att gå runt i utställningen och delta på föreläsningar.
 • Knyt kontakter med företag och organisationer.
 • Ta med någon extra energi och en tom vattenflaska.

EFTER

 • Be eleverna skriva en berättelse vad de har lärt sig under projektets gång. 
 • Svara på utvärderingen.

 

Tävlingsvillkor & bedömningskriterer

Tävlingsvillkor

Det finns två åldersklasser i innovationstävlingen:

 • Grundskoleklass – Grundskoleklassen tävlar med maximalt ett bidrag.
 • Gymnasiegrupp – Gymnasieeleverna tävlar om grupper med maximalt sex stycken elever.

Det är frivilligt att delta i InnoCarnival Skånes tävling. Anmälan görs automatiskt när tävlingsbidraget skickas in.
Alla tävlingsbidrag ska skickas in senast den 15 februari kl 24.00.

Tävla med er innovation

Innovationen kan vara en produkt, en tjänst eller ett event/upplevelse och handla om att förbättra för samhället och dess individer lokalt, regionalt, nationellt eller globalt. Era svar kommer att bedömas enligt matrisen där 4 är det högsta betyg er innovation kan få och 1 det lägsta.

Jury & priser

En jury och draknäste kommer att bedöma tävlingsbidragen. Juryn består av representanter från näringsliv, offentlig sektor och högskola. 

De 169 globala delmålen

Alla tävlingsbidrag ska koppla an till ett eller flera av de 169 delmålen i Agenda 2030.  

Skicka in ert tävlingsbidrag

Inlämning av tävlingsbidrag grundskola/gymnasie. Skicka ert bidrag via formuläret på hemsidan senast fredagen den 15 februari kl 24.00.

DRAKNÄSTET

Steve Angello 
För vårt Sverige

 

Nahal Illerstig 
Kronprinsessparets Stiftelse

 

Henrik Persson Ekdahl
Optimizer Invest

 

Gunilla von Platen
Transcom

 

Mikael Kretz
Qgroup

 

Erling Pålsson
Malmö Cityfastigheter

 

Code of Conduct

InnoCarnival Skåne engagerar elever, pedagoger, företag och andra organisationer med visioner om framtiden. I projektet träffas vi för att utbyta idéer och lära tillsammans hur vi kan visa omsorg om varandra och vår planet. InnoCarnival Skåne handlar om innovationer, hållbar utveckling men allra främst om människor och möten mellan människor.

Alla är välkomna att delta och alla ska känna sig trygga i alla sammanhang InnoCarnival Skåne medverkar i, oavsett etnicitet, kön, identitet, sexuell läggning eller religiös tro. För alla som är involverade gäller att arbetet och vårt förhållningssätt ska bygga på nyfikenhet, öppenhet och tolerans. Vi vet att det finns olika uppfattningar och meningar. Lyssna på dessa, bemöt eller håll med, men alltid med respekt.

Alla former av kränkningar kan innebära uteslutning ur projektet och diskvalificering.

#kickstarta din klass med ingrid remvall.

Tips hur du kickstartar din klass i deras idéarbete och hur de kan vidareutveckla och förpacka sin idé.

Sluten facebook-grupp.

Vi har skapat en sluten Facebook-grupp för deltagande lärare och pedagoger i InnoCarnival Skåne. Här kan vi dela med oss av erfarenheter, dilemman, tips och trix kring innovationsarbetet och projektet 

Gå till Facebook-gruppen

Innovationsguide.

Vi har samlat tips , filmer, övningar och metodmallar som hjälper eleverna igenom hela innovationsprocessen. Guiden består av 6 steg och beskriver steg för steg att utveckla innovationer.

Gå till Innovationsguiden

Framtidsförmågor.

 • Kreativa inslag – idérikedom, nyskapande, nyfikenhet, initiativtagande, innovationsanda.
 • Empatiska inslag – inlevelseförmåga, medkänsla, tolerans, förståelse och respekt för olikheter, solidaritet.
 • Karaktärsegenskaper – ansvarstagande, uthållighet, noggrannhet, organisationsförmåga, framåtanda, självdisciplin, emotionell stabilitet.
 • Sociala och kommunikativa inslag – öppenhet, social förmåga, samarbetsförmåga, flexibilitet, förmåga att uttrycka sig i olika former, kunna och våga uttrycka sin mening.
 • Inslag som berör självuppfattning – trygg identitet, självtillit och tilltro till egen förmåga, självförtroende, självkännedom, självständighet (autonomi).
 • Inslag som handlar om analys och problemlösning – kritiskt tänkande, problemlösningsförmåga, förmåga att sätta mål och planera.
 • Inslag som berör lärande – lära att lära, lust att lära, att reflektera över sitt sätt att lära och att utveckla sitt lärande, livslångt lärande.
 • Problem solving 51% 51%
 • Team-working 32% 32%
 • Communications 26% 26%
 • Critical thinking 21% 21%
 • Literacy 15% 15%
 • Digital literacy 15% 15%
 • Leadership 14% 14%
 • Foreign language 14% 14%
 • Emotional intelligence 7% 7%

”Skolan ska bidra till kompetenta, kunniga och

kreativa personer som fungerar väl i samhälle 
och i arbetsliv och som vill fortsätta lära livet ut.”

 

Steve Angello - För vårt Sverige (Öppnas ny flik)
Hong Kong Science and Technology Park (Öppnas ny flik)
Hövding (Öppnas ny flik)
Kan webbyrå (Öppnas ny flik)
Kommunförbundet Skåne (Öppnas ny flik)
Kretseum (Öppnas ny flik)
Kronprinsesspartets stiftelse (Öppnas ny flik)
Malmö universitet (Öppnas ny flik)
The hong kong polytechnic university (Öppnas ny flik)
The raincoat foundation (Öppnas ny flik)
Skånetrafiken (Öppnas ny flik)
Sysav (Öppnas ny flik)
VA syd (Öppnas ny flik)
Q group (Öppnas ny flik)

Kreativa lärprocesser genomförs i regi av:

Auran Frankenstein, Cool Minds, Drömmarnas Hus, Fiction Factory, IKEA Museum, Kretseum, Malmö Muséer, Marint KunskapsCenter,
Teater Sagohuset & Kemicentrum i Lund, Minibladet och Kivik Art Centre

Huvudarrangörer

Gå till Malmö stad
Gå till Region Skåne

KONtakt

Jenny Kölfors

Projektledare, Malmö stad

Tel

+46 708-10 85 19