Tävlingen

Tävla med er innovation och vinn en resa och andra fina priser!
I år finns det två två olika tävlingskategorier i innovationstävlingen, vilket betyder fler priser!
Vinnarna i kategorin ”Bästa innovation” belönas utifrån hur nytänkande innovationen är, vilken
koppling som görs till FN:s globala mål och hur realistiskt genomförbar innovationen är.
”Bästa arbetsprocess” har istället fokus på kommunikation, kritiskt tänkande, kollaborativt och kreativt arbete.Det går alldeles utmärkt att delta i båda kategorierna. Tävlingsbidragen skickas in i lärloopen senast lördagen den 16 februari kl 24.00.