Tävlingen

I år finns det två två olika tävlingskategorier i innovationstävlingen, vilket betyder fler priser!
Vinnarna i kategorin ”Bästa innovation” belönas utifrån hur nytänkande innovationen är, vilken
koppling som görs till de globala målen och hur realistiskt genomförbar innovationen är.
”Bästa arbetsprocess” har istället fokus på kommunikation, kritiskt tänkande, kollaborativt och kreativt arbete. Det går alldeles utmärkt att delta i båda kategorierna.