Nyhetsbrev

Här samlas de nyhetsbrev som produceras fram till april 2018. Dessa mejlas också till pedagoger i projektet om ni vill sprida det till vårdnadshavare, medarbetare och som inte har tillgång till lärloopen.

Nyhetsbrev #1