Lärprocesser 2018

| BLI IDÉSMART – Och rädda världen

Unga är en superkraft att räkna med. De vill göra världen bättre, de är kreativa och de är drivna. Fast ibland är det svårt att komma på vad man ska göra och hur man ska göra det.

På workshopen “Bli idésmart … och rädda världen” får eleverna prova olika övningar och kreativa metoder för idégenerering. Syftet är att hitta lösningar på utmaningarna i de Globala målen. Eleverna får även tips på hur man pitchar in och presenterar sin idé. Vi pratar om vad en social innovation är och inspireras av vad andra har gjort. Tanken är att eleverna under workshopen ska hitta en idé, eller förbättra en idé de redan har, till InnoCarneval.

”Det är just det här som vi elever behöver: inspiration, uppmuntran, motivation och vilja.”
(Citat från en gymnasieelev efter en liknande workshop)

Den som håller i workshopen är Ingrid Remvall – författare och föreläsare som arbetar med pedagogiska koncept och idéutveckling. Hon har skrivit boken ”Idésmart” tillsammans med Young Innovation HUB och Fryshuset – en verktygslåda för unga changemakers.

Datum för workshops:

Hösten 2017. Exakta tider för workshops avtalas mellan Ingrid Remvall och läraren. En workshop håller på i 2,5 timmar och kan göras på aktuell skola eller i en lokal i Malmö.

Målgrupp: Högstadie & gymnasiet
Max antal: 10 st klasser (Workshop sker på aktuell skola – vid önskemål finns lokal i Malmö)
Arrangör: Ingrid Remvall (FictionFactory)
Läs mer: Om boken idesmart.se Om Ingrid Remvall ingridremvall.se

Se koppling till LGR11

Kontaktperson: Ingrid Remvall – ingrid.remvall@gmail.com

| SJÄTTE KONTINENTEN – Ett tvärvetenskapligt havsmiljöprojekt

Vi vill väcka intresse för naturvetenskapen som ett undersökande ämne, samt förstärka kunskapen om vattnets betydelse för livet på jorden.

SEA-U Marint Kunskapscenter och Teater Sagohuset bjuder in klasser i åk 9 och gymnasiet vid fyra tillfällen med syftet att inspirera och vägleda till nya tankegångar och innovativt lärande, med hållbar utveckling och det globala målet 14 Hav och marina resurser (Life Below Water) i fokus.

Träff 1 i Lund (oktober, vecka 42 och 43)

  • Teaterföreställningen Den sjätte kontinenten, av Daniel Pennac. Pjäsen är en satir över hur västvärldens strävan efter hög levnadsstandard lett till att sopor släppts ut i världshaven i en sådan omfattning att skräpet nu bildar en hel kontinent – den sjätte kontinenten.
  • Tvärvetenskaplig interaktiv utställning om plaster i haven. Experimenten befinner sig i gränslandet mellan vetenskap, kunskap och magi med fokus på en hållbar värld.
  • Workshop med laborationer, ledd av forskare och studenter vid Lunds universitet.

Träff 2 i Malmö (november)
blir på nya Marinpedagogiska centret i Malmö, som invigs den 11 oktober.
Inspiration om våra hav och problemställningar och möjliga lösningar.

Träff 3 i Malmö (november)
Träff 3 sker på Kretseum, VA SYDs pedagogiska verksamhet i Malmö.

Träff 4 i klassrummet (januari)
Träff 4 sker på skolan. Vi tittar på hur långt klassen kommit i sitt arbete med tävlingsbidragen och för en diskussion om hur man kan presentera bidragen på innovationskarnevalen 5-6 april på Malmö live.

Målgrupp: Åk 9 & gymnasiet
Max antal: 20 st klasser
Arrangör: Teater Sagohuset i Lund och SEA-U Marint Kunskapscenter i Malmö
Läs mer: Om Teater Sagohuset sagohuset.nu Om SEA-U Marint Kunskapscenter smkc.se

Se koppling till LGR11

Kontaktperson: Tove Allerberg – tove@sagohuset.nu


| INDEX – Design To Improve Life Education

Utbildningen riktar sig till dig som är lärare och vill arbeta “hands on” med hållbar utveckling, entreprenöriellt lärande och innovation.

Index Design To Improve Life Education är en elevaktiv och kreativ undervisningsmetod med processfokus. Under de fem heldagsträffarna får du konkreta verktyg för att leda engagerande processer med dina elever utifrån verklighetsbaserade utmaningar. Tillsammans testar vi och reflekterar över olika metoder och tekniker från INDEX lärarhandledning som du har nytta av i klassrummet.
Under träffarna ges utrymme för att planera arbetet med verkliga “case” som du och din klass kan tävla med i Innocarnival.

Design to Improve Life Education är utformad av den danska NGO-organisationen INDEX Design To Improve Life i samarbete med lärarutbildningen i Malmö och lärarutbildningar i Danmark. Utbildningen erbjuds för andra gången inom ramen för Innocarnival.

Datum för utbildningen:
29/9
23/10
22/11
14/12
30/1 (2018)

Se vår film!

Målgrupp: Lärare i grundskola & gymnasium
Max antal: 40 st
Arrangör: Pedagogisk Inspiration Malmö
Läs mer: Om Index Design to Improve Life Education – designtoimprovelifeeducation.dk/en

Kontaktperson: Karin Ahlstedt – karin.ahlstedt@malmo.se


| FRAMTIDENS HÅLLBARA HAV

Idag möts vi ständigt av olika rapporter om problem i våra världshav, överfiske, övergödning, försurning, global uppvärmning och gigantiska öar av plast.
Hur kan vi tillsammans ändra på den bilden?

Eleverna kommer att jobba praktiskt utifrån olika problemställningar där tanken är att klassen arbete skall utmynna i innovativa idéer som kan förändra tillståndet i världshaven. Att på ett hållbart sätt bruka jordens resurser kräver att vi kan tänka nytt och hitta andra vägar för att nå de globala målen fram till 2030.

Malmö Museer och SEA-U Marint Kunskapscenter bjuder in högstadieklasser till en inspirationsträff, under oktober/november månad. Träffen sker på det nya Marinpedagogiska Centret vid Ribersborgsstranden i Malmö, där vi tar gemensamt jobbar med de globala målen med ett större fokus på mål 14, Hav och marina resurser. Därefter jobbar klasserna med sina idéer och innovationer fram till nästa träff i jan/februari då vi kommer och besöker er skola för att följa upp klassen innovation och att ni skall vara väl förberedd inför InnoCarnival 2018 i april månad.

Målgrupp: Elever i högstadiet
Max antal: 30 st klasser
Arrangör: Malmö Museer och SEA-U Marint Kunskapscenter
Läs mer: Om Malmö Muséer malmo.se/museer (klicka på barn och skola)
Om SEA-U Marint Kunskapscenter smkc.se/innocarnival

Se koppling till LGR11

Kontaktperson: Ulf Bergendorff (Malmö muséer) – ulf.bergendorff@malmo.se, Michael Palmgren (SEA-U) – michael@sea-u.se


| 2030 staden

Eleverna startar med ett spännande spel som sätter igång fantasin, ställer frågor och engagerar.

Det går långsamt framåt. Vi är många. Vi är på väg mot staden.
Året är 2030 och alla vill bo i staden.
Att välja något annat vore galenskap.
Frågan är bara, får alla plats? Och vilken plats i så fall?
Rättigheter finns, men har ett pris.
Allt har ett värde, förutom pengar, som har upphört att existera.
Vilket värde har DU?

En utomhuspedagogisk lärprocess med hjälp av en engagerande fiktion, spänning och lekfullhet, så lägger vi grunden till ett roligt och utmanande innovationsarbete för er.

Vägen mot er innovation, består av tre möten med oss, samt eget arbete med stöd av Nätbaserade tips och inspiration.

Upplägg:
1. Lärarträff på Drömmarnas Hus i september. Vi presenterar förutsättningarna och introducerar er i det nödvändiga förarbetet med konkreta verktyg och övningar.

2. Klassen möter fiktionen i oktober på en utvald plats i Skåne. Fiktionen utgår ifrån FN:s 11 hållbarhetsmål. I direkt anslutning följer workshops, med övningar i kreativitet, samarbete och innovationsprocessens olika delar. Här väljer också klassen inriktning kring FN´s hållbarhetsmål 5 eller 12. Denna dag i sep/okt är sammansatt för att ge klassen de verktyg som behövs, för att tillsammans genomföra en kreativ och spännande innovationsprocess i skolan.

3. I februari träffar vi lärare och elevrepresentanter för utveckling och finslipning av innovationen, pitching mm inför den slutliga finalen.

Målgrupp: åk 6-7
Max antal: 40 st
Arrangör: Drömmarnas Hus
Läs mer: Om Drömmarnas Hus drommarnashus.se

Se koppling till LGR11

Kontaktperson: Kristian Almqvst – kristian@drommarnashus.se


| Cool Minds

Cool Minds är ett lek – och vetenskapsland, ett himmelrike på 800 km2 där barn och ungdomars nyfikenhet och kunskapsglädje stimuleras till ett maximum.

Tillsammans med spetsutbildade och duktiga workshopsledare vägleds barnen genom ett antal spännande utbildningsworkshops där man kan lära sig allt från DNA analys, IT, film och media till att bygga en egen robot. Vi har avdelningar inom bland annat teknik, programmering, biologi, kemi, film och keramik.
Cool Minds är tänkt att komplettera barnens ordinarie skolverksamhet genom att låta barnen ha en plats att gå till, som erbjuder kunskapsfördjupning och inspiration. En plats som tillåter kreativiteten och kunskapen att växa.

Under 4, eller fler, heldagsträffar tar vi oss an ämnet innovation ur 1 av 4 perspektiv:

  • Att lösa sociala problem genom digital innovation
  • Hållbar utveckling och alternativa energikällor i kampen mot klimatförändringarna
  • Tekniska eller biologiska lösningar för att förhindra hälsorelaterade sjukdomar
  • Strukturella förändringar i utbildningssystemet för att säkerställa en bättre utbildning för alla

Utöver Cool Minds pedagoger kommer en grupp av utomstående innovationsexperter finnas som stöd. Innovationprocessen startar med strategi, planläggning och analys. Sedan går vi vidare till design och bygg av mockup. Vid intresse och möjlighet kan innovationer gå vidare till en slutgiltig fas där de implimenteras och sätts i drift.

Datum för utbildningen:
Bestäms mellan Cool Minds och de individuella klasserna.

Målgrupp: Grundskola & gymnasium
Max antal: 30 st klasser
Arrangör: Cool Minds
Läs mer: Om Cool Minds coolminds.se

Se koppling till LGR11

Kontaktperson: Marielle Sterner – marielle.sterner@coolminds.se

| IKEA MUSEUM

IKEA Museum är berättelsen om IKEA. Här delar vi med oss om vad IKEA är. I dåtid, nutid och framtid. Det är också en resa i hemmets utveckling och drömmen om en bättre vardag.

Vi börjar redan i slutet av 1800-talet, mitt i den industriella revolutionen. Drömmen om det moderna och jämställda samhället speglas i visionen om ett vackert och modernt hem. Då var vi 1,6 miljarder människor på vår planet (ungefär som Kina idag) och jordens resurser räckte.

Om 25 år tror man att vi är 8 miljarder människor som ska dela på samma resurser. Drömmen om det vackra och moderna hemmet finns kvar, men om vi inte hushåller bättre räcker inte tillgångarna länge. Initiativ som förnybar energi och lagstiftning finns, men det behövs göras mycket mer. IKEA är inget undantag i detta ansvarstagande. Produkter utvecklas med hållbarhet som ett viktigt ledord. Socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Det innebär förnybara råvaror, hållbar energi och goda arbetsvillkor. Slutprodukten i sig ska göra det enklare att leva hållbart. Läs gärna mer här.

Utmaningarna är enorma om vi vill att jordens resurser ska räcka till välstånd för alla. Men ingen utmaning av denna vikt är för svår.

IKEA Museum erbjuder 30 klasser från InnoCarnival Skåne en guidad tur på museét i Älmhult, med fokus på hållbarhet.
Vi håller även en workshop kring problemlösning, samarbete och resursanvändning.
Beräkna 3 timmar för ett besök.

Målgrupp: Högstadie & gymnasium
Max antal: 30 st
Arrangör: IKEA Museum

Kontaktperson: Håkan Kihlström – hakan.kihlstrom@inter-ikea.com

| Korkat kul – en trestegsraket för Skånes förskolor

Korkat kul är en lustfylld ämnesöverskridande trestegsraket kring hållbar utveckling, som erbjuds både pedagoger och barn på Skånes förskolor.
Arbetar du på förskola och vill bli inspirerad till hållbart och kreativt skapande? återSKAPA bjuder in dig till en lekfull process där vi tillsammans experimenterar med vardagligt skräp som plastkorkar. Korkarna får sedan nytt liv som jämställt skapandematerial i händerna på barn.
Raketen startar med en inspirationsworkshop där du som pedagog får konkreta verktyg för att leda skapandeprocessen med barnen på förskolan. Tillsammans testar vi och reflekterar i återSKAPAs kreativa rum. Processen fortsätter ute på förskolorna med barnen och dokumenteras. Allt avslutas med en gemensam fotoutställning och laborativt skapande i vårt LEKOLAB på innovationskarnevalen.
återSKAPA är ett centrum för kreativt återbruk, design och utbildning, som arbetar med lekfulla designprocesser för att låsa upp kreativitet, stärka självkänsla, stimulera uppfinningsrikedom och öka miljömedvetenhet. Vårt LEKOLAB är en kreativ lekmiljö med fokus på hållbar utveckling.

Datum för utbildning:
19/11 (kl. 17:00-19:00)
25/10 (kl. 17:00-19:00)

Målgrupp: 5-åringar
Målgrupp för utbildningen: Pedagoger
Antal platser: 2 pedagoger/ förskola. Max 14 förskolor.
Arrangör: återSKAPA

Läs mer: Om återSKAPA aterskapamalmo.se
Kontaktperson: Carin Hernqvist – carin.hernqvist@gmail.com