Lärloop

Ta med dina elever på en resa i lärloopen

I år satsar InnoCarnival Skåne på att stärka elevers och pedagogers digitala kompetens.
Som ett led i det har InnoCarnival Skånes projektledning tillsammans med Lin Education utvecklat en digital lärloop (digital plattform) som du som pedagoger ska använda i projektet.

Pedagoger och elever använder lärloopen för att:
• få konkreta övningar som stöttar er i att ta fram idéer och utveckla innovationer
• få hjälp med att introducera FN-målen för eleverna
• skicka in ert tävlingsbidrag

Instruktionsfilm

Se instruktionsfilmen för lärloopen