Inspirationsseminarier

Här kan du läsa om kostnadsfria inspirationsseminarier för alla som deltar i InnoCarnival Skåne. Seminarierna kan komplettera era lärprocesser. Anmälan sker direkt till arrangören.

| Den hållbara staden i Kretseum.

Med en inspirerande guidning väcks insikt och förståelse kring hur vatten och avfall samspelar mellan stad och hav. Hur fungerar vår stad idag med fokus på dricksvatten, dagvatten och avlopp? Vi uppmärksammar även stadens infrastrukturen under mark, hur vatten rör sig ovan och under mark genom städer och natur. Vilka utmaningar står vi inför och vilka problem behöver vi lösa för att utveckla en hållbar stad?
Datum för utbildningen: Vi tar emot och guidar åk 6-9 varje vardag 10-12 eller 13-15

Målgrupp: Grundskola & gymnasium
Max antal: Max 25 elever per pass
Arrangör: Kretseum kretslopp- och kunskapscentrum, Arena gatan 2, Hyllie
Läs mer: Om Kretseum kretseum.se Instagram: @kretseum
Kontaktperson: Amanda Haux – amanda.haux@vasyd.se