Info

Malmö stad, genom Pedagogisk Inspiration Malmö, är för tredje gången huvudarrangör för InnoCarnival Skåne – ett skolprojekt som ger tusentals barn och unga kunskap om innovationsarbete och hållbar utveckling.

Projektet bygger vidare på det koncept som utvecklats vid tidigare arrangemang 2014 och 2016. Lärare och elever kommer i höst delta i kreativa lärprocesser och inspirationsseminarier med tema Hållbar Utveckling, denna gång med fokus på FNs 17 globala hållbarhetsmål. Projektet kommer avslutas med en innovationskarneval på Malmö Live 5-6 april 2018.

Innovationskarnevalen kommer även denna gång bli en spektakulär mötesplats för lärare och elever i grundskolan och gymnasiet, skolledare och tjänstemän inom utbildningsområdet.

Syftet med projektet är att bidra till en mer hållbar utveckling i Skåne genom att stärka ungas engagemang och innovationskraft. Målet är att synliggöra ungas visioner om en hållbar framtid och konkreta lösningar för att nå dit. Detta gör vi på Sveriges största innovationskarneval för unga som arrangeras i Malmö under våren 2018.

Evenemanget är öppet och gratis för alla besökare.

Projektet genomförs i nära samarbete med många partners – små och stora företag inom olika branscher, ideella föreningar och samtliga lärosäten i Skåne. Vill du bli samarbetspartner?

Frågor och svar om InnoCarnival Skåne

Vill du veta mer om projektet?

Jenny Kölfors
Projektledare för InnoCarnival Skåne 2018
Utvecklingssekreterare på Pedagogisk Inpiration Malmö
jenny.kolfors@malmo.se
Tel: 070-810 85 19

Sociala medier

Instagram:@innocarnival
Facebook:InnoCarnival Skåne 2018
Youtube: InnoCarnival Skåne
Hashtag: #innocarnival