Frågor & Svar

Vad är InnoCarnival Skåne?

InnoCarnival Skåne är ett skolprojekt som riktar sig till barn och unga i alla Skånes kommuner. Genom att delta i projektet blir elever i åk 6-9 och gymnasiet mer insatta i FNs 17 globala mål och utvecklar egna lösningar som svar på både globala och lokala utmaningar. I InnoCarnival Skåne är det fokus på de ungas visioner – men också deras konkreta lösningar.

InnoCarnival Skåne 2018 bygger vidare på det koncept som utvecklats vid tidigare arrangemang 2014 och 2016. Under hösten erbjuder vi innovativa lärprocesser och inspirationsseminarier för både lärare och elever som ger idéer och stöd i innovationsarbetet. Anmälningsformuläret hittar du här.

5-6 april 2018 avslutas projektet med en innovationskarneval på Malmö Live.

Att lära tillsammans med andra ger oss människor förmåga att ifrågasätta, se samband, reflektera, finna nya vägar, lösa problem, kommunicera och samarbeta. Att utveckla dessa färdigheter tidigt i livet kan göra unga människors liv rikare samtidigt som de förbereds för de krav som ställs på dagens arbetsmarknad.

Vad händer på innovationskarnevalen?

5-6 april 2018 ställer alla klasser ut sina innovationer på Malmö Live under en spektakulär karneval! Vi lovar ett fullspäckat program med spännande kulturupplevelser, skaparverkstäder och en fascinerande fysik- och lasershow i regi av Fysicum vid Lunds Universitet. Priser kommer delas ut till vinnarna i innovationstävlingen och vi lovar fina priser.

På karnevalen inreder vi också en Education Lounge där skolutvecklingsintresserade pedagoger, skolledare och utbildningsaktörer kan träffas och samtala kring nya pedagogiska arbetssätt, digitala verktyg och stimulerande undervisningsmiljöer.

Kan vem som helst besöka innovationskarnevalen?

Ja absolut, vi hälsar alla välkomna! Karnevalen kommer vara öppen och gratis för alla besökare.

Vad händer med innovationerna som ställs ut på innovationskarnevalen?

Självklart äger alla unga talanger de innovationer som de arbetar fram inom ramen för projektet. Innovationskarnevalen blir en slags marknadsplats där elever och studenter kan visa upp sina lösningar, några av dem kanske också vill testa att sälja dem på plats.

Hur bokar jag biljetter genom Skånetrafiken?

Alla elever och lärare som deltar i projektet reser kostnadsfritt till lärprocesser och innovationskarnevalen. I mitten av juli tilldelas platserna i projektet. I samband med detta skickar vi ut information om hur du bokar transporter – Boka din transport här!

Vem står bakom InnoCarnival Skåne?

Projektet är ett regionalt samverkansprojekt mellan Malmö stad genom Pedagogisk Inspiration Malmö, Region Skåne och Kommunförbundet Skåne och genomförs i nära samarbete med näringsliv och kulturliv i regionen ett , samtliga lärosäten. Ta gärna kontakt med oss om du ser möjligheter för din verksamhet att delta på något sätt.

Varför gör vi InnoCarnival Skåne?

Barn och unga har mycket att tillföra när det gäller utformningen av dagens och framtidens samhälle. I InnoCarnival Skåne vill vi synliggöra deras visioner, nya perspektiv och smarta lösningar. Det är både spännande och en självklarhet för oss att unga är delaktiga i samhällsutvecklingen och att deras kreativitet och engagemang tas tillvara.

Genom att delta i projektet blir barn och unga mer insatta i FNs globala mål och det finns en tydlig koppling mellan lärande och ”verkliga” utmaningar. Barn och unga får i möjlighet att träna förmågor som rustar dem för livet efter skolan – för högre studier och arbete. Det handlar om förmågor att kommunicera och samproducera, att tänka kritiskt och lösa problem. Vill också stimuleras ungas kreativa förmåga – kreativa barn blir innovativa vuxna!

Nytt för i år är att alla innovationer ska presenteras digitalt. På så sätt ger InnoCarnival Skåne möjlighet för alla elever, oavsett ålder, att träna  och utveckla sin digitala kompetens.

På lång sikt ser vi att InnoCarnival Skåne kan bidra till fler arbetstillfällen och att stärka regionens profil som ett starkt centrum för innovationer, helt i linje med Skånes satsning på att vara en av Europas mest innovativa regioner 2020. Projektet är också en viktig del i Malmö stads arbete för hållbar utveckling. Ge barn och unga möjlighet att presentera sina innovationer för en hållbar utveckling på en gemensam arena

Varför och hur samarbetar vi med Hongkong?

InnoCarnival Skåne är en del av det samarbetsavtal mellan Malmö stad och Hongkong som slöts i november 2011 – Hong Kong Malmö Sustainability Charter. Genom överenskommelsen förbinder städerna sig för att stödja varandra inom hållbar stadsutveckling och lära av varandra. En av de idéer som Malmö låtit sig inspireras av är den innovationskarneval som Hongkong arrangerat sedan 2005.

Genom InnoCarnival Skåne har ett nytt samarbete startats med studenter från Malmö Högskola, Lunds Universitet och Hong Kong Polytechnical University. Teman för årets projekt:

  1. New and sustainable technologies and innovations for the energy sector as a contribution to protect the environment.
  2. Innovative solutions for clean water supply and food safety based on knowledge of science and engineering.

Vår förhoppning är att InnoCarnival Skåne på sikt leder till nya internationella utbyten och samarbeten.