För studenter

Vill du skapa ett mer hållbart samhälle? Tävla med din innovation

Kan din innovation bidra till att skapa ett hållbart Skåne till år 2030? Dela med dig av dina bästa idéer och tävla om en studieresa till Hongkong!

InnoCarnival Skåne efterfrågar nu din innovation som kan bidra till ett mer hållbart Skåne i linje med den regionala utvecklingsstrategin. Du kan tävla oavsett typ av innovation, stor som liten, konceptbaserad eller färdigutvecklad så länge den bidrar till något av utvecklingsstrategins teman och De globala hållbarhetsmålen:

Välj ett tema i Skånes regionala utvecklingsstrategi Det öppna Skåne 2030:

 • Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet – (t.ex. genom minskad arbetslöshet, förbättrad hälsa och utemiljö)
 • Skåne ska bli en stark hållbar tillväxtmotor – (t.ex. genom minskad klimatpåverkan och hållbar konsumtion)
 • Skåne ska utveckla morgondagens välfärdstjänster – (t.ex. genom minskat utanförskap och minskning av hemlösheten)
 • Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga ortstruktur – (t.ex. genom minskad bostadsbrist och arbetslöshet)
 • Skåne ska vara globalt attraktivt – (t.ex. genom minskad diskriminering, fattigdom, och bostadsbrist)

Brinner du lite extra för cirkulär ekonomi eller demokratifrågor?

Arbeta gärna med något av Region Skånes case som du hittar här.

Hur tävlar jag?

Tävla enskilt eller i grupp med andra studenter. Alla studenter, oavsett studieinriktning, är välkomna att delta

Ditt bidrag ska innehålla en beskrivning av din innovation eller idé, hur den ska genomföras eller fungerar, ett resonemang kring idéns positiva effekter samt hur den kan kopplas till Skånes regionala utvecklingsstrategi för 2030 och De globala målen för hållbar utveckling.

Bidraget kan lämnas in i form av text, ljud, bild, film eller en modell. Vi ser gärna också att bidragen presenteras i en YouTube-video som laddas upp i tävlingsformuläret.

Alla tävlande får möjlighet att visa upp sina idéer för företag, politiker och allmänhet på InnoCarnival 5-6 april 2018. En jury med lokala innovations- och hållbarhetsprofiler väljer ut de 5 främsta bidragen som får presentera sin idé på scen 6 april. Direkt därefter koras 3 vinnare som får åka på en studieresa till Hongkong i augusti 2018!

Skicka in ditt bidrag

Bidraget ska vara inskickat senast söndagen den 4 mars kl 24:00. [ANMÄLAN ÄR NU STÄNGD]

Bedömningskriterier

Bidragen bedöms utifrån hur väl de uppfyller ett eller flera av dessa kriterier:

 • Är förslaget nyskapande?
 • Är förslaget genomförbart?
 • Främjar förslaget utveckling av nya metoder eller tillvägagångssätt?
 • Kan förslaget tydligt kopplas till Region Skånes utvecklingsstrategi och målen om det öppna Skåne 2030?
 • Kan förslaget tydligt kopplas till något av FN:s globala mål för hållbar utveckling?

InnoCarnival Skåne – Sveriges största innovationskarneval för unga

Syftet med InnoCarnival är att bidra till en mer hållbar utveckling i Skåne genom att stärka ungas engagemang och innovationskraft. Målet är att synliggöra ungas visioner om en hållbar framtid och konkreta lösningar för att nå dit.

Under InnoCarnival presenteras även två projekt som studenter från Malmö universitet och Lunds universitet tillsammans med studenter från Hong Kong Polytechnic University har samarbetat kring under 2017/2018.

Teman för deras projekt är:

 1. New and sustainable technologies and innovations for the energy sector as a contribution to protect the environment.
 1. Innovative solutions for clean water supply and food safety based on knowledge of science and engineering.

Evenemanget är öppet och gratis för alla besökare 5-6 april 2018.

Kontakt

Vill du veta mer om tävlingen?

Kontakta Jeanette Persson
projektkoordinator Malmö universitet
Tel: 070 – 175 88 24

Vill du veta mer om InnoCarnival Skåne?

Kontakta Jenny Kölfors
projektledare InnoCarnival Malmö stad
Tel: 070 – 810 85 19