Education Lounge

En nyhet på årets karneval är Education Lounge på plan 3. Här kommer det att bli korta föreläsningar och prova-på aktiviteter med våra samarbetspartners. En möjlighet för lärare och pedagoger att få med sig nya metoder och verktyg för att arbeta med kreativa och innovativa processer även efter karnevalen.

Bjud gärna med fler kollegor till karnevalen så att ni kan avlösa varandra vid utställarbordet och få möjlighet att fylla på er kunskapsbank.

Torsdag 5 april

10.30-11.00 Koppla de globala målen till arbetet i klassrummet? – SEA-U och Malmö Museer

Välkommen till en workshop med Malmö Museer och Marint Kunskapscenter. Hur kopplar vi de globala målen till arbetet i skolan? Genom gemensamma övningar, diskussioner och reflektioner, är vi oss om och ser kopplingarna mellan de 17 globala målen. Vi använder globala målens logotyper som finns att ladda ner på globalamalen.se.

11.00-11.30 Aktörsstafett med ungt entreprenörskap – Region Skåne

Entreprenörskap i skolan handlar om att stimulera elevernas kreativitet, innovationsförmåga och handlingskraft. Entreprenöriella förmågor är värdefulla i flera led i en ung persons utveckling och kommande arbetsliv oavsett om det mynnar ut i att starta eget företag eller bli anställd.

Det finns ett väl utbyggt system med aktörer som har som sitt syfte att utveckla och bidra till de ungas entreprenöriella och innovativa utveckling. Region Skåne ser detta system som en viktig resurs för att rusta unga för en kommande arbetsmarknad. Systemet är också viktigt för att lösa samhällsutmaningar och arbeta för ett hållbart samhälle i enlighet med Agenda 2030 och Skånes regionala utvecklingsstrategi.

Kanske har ni under Innocarnival påbörjat innovationsprocesser som ni behöver stöd i att fortsätta utveckla? Eller vill ha nya idéer för att kunna komma vidare? Kom och hör mer om Ung företagsamhet, Snilleblixtarna, Transfer och Forzas erbjudanden i Education Lounge!

Läs mer här: https://www.skane.com/sv/skola-arbetsliv-och-entreprenorskap

13.30-14.00 Google expeditions – ATEA

Google Expeditions är ett VR-undervisningsverktyg som gör att du kan leda eller delta i spännande virtuella resor över hela världen – kom nära historiska landmärken, dyk ned under ytan med hajar eller besök yttre rymden! Google Expeditions är utformat för klassrummet och användning i små grupper. Verktyget gör att en lärare kan agera som ”guide” och leda grupper av ”utforskare” genom samlingar av 360°- och 3D-bilder samtidigt som de pekar ut intressanta saker längs vägen.

14.00-14.30 Följ och stötta dina elevers lärande med Loops – LIN Education

När digitaliseringen på allvar har tagit plats i skolan behöver vi som arbetar där fundera på hur vi på bästa sätt kan ta tillvara på dess möjligheter. Hur skapar vi goda förutsättningar för lärare att använda digitala verktyg i sin undervisning? Hur främjar vi ett delande av resurser så att vi tillsammans kan skapa innehåll som är lättanvänt och adekvat för våra elever? Och framför allt; hur kan vi följa och stödja våra elever i deras lärande? Under 30 min tar Kristoffer Hedram er med på en resa som Lin Education har gjort tillsammans med flera tusen lärare och elever under snart fem år, där han lyfter arbetet med den digitala plattformen Loops.

14.30-15.00 Öka elevernas kreativitet med verktyget Kompassen – INDEX: Design to Improve Life®

Lotte Stenlev är utbildningsdirektör hos INDEX: Design to Improve Life® som är en dansk icke-vinstdrivande organisation med global räckvidd. Organisationen stödjer utvecklingen av bärkraftiga lösningar på globala och lokala utmaningar. Genom att inspirera och utbilda, engagerar de människor till att skapa livsförbättrande design. Lotte ger en introduktion till INDEX: Design to Improve Life® och berättar om det motiverande designverktyget Kompassen, som skolor och universitet på flera platser världen över redan använder som innovations- och undervisningsverktyg. (på engelska)

15.00-15.30 Prata hållbar konsumtion med dina elever– Miljöförvaltningen Malmö stad

Henrik Engbladh och Nana Christensen arbetar som konsumentrådgivare på Miljöförvaltningen i Malmö. De kommer att berätta om sina erfarenheter av att föreläsa om klimatsmart konsumtion och en hållbar vardag för elever i grund- och gymnasieskola. Frågor som kommer att lyftas är bland annat: Hur resonerar eleverna kring frågor som att äta mindre kött eller att handla i second hand- affärer? Vilka föreläsningsupplägg har fungerat bra och vilka har fungerat mindre bra?

Fredag 6 april

10.30-11.00 Pedagogiska kartor – staden som klassrum – Pedagogisk Inspiration Malmö

Eleverna i skolan ska bygga kunskaper. Stadens fysiska rum kan användas som aktiva lärmiljöer i detta. Genom förstahandserfarenheter, det självupplevda, får eleverna nya anknytningspunkter och lär i ett kontextnära perspektiv.

Pedagogiska kartor är ett verktyg för att planera både inför arbetet ute, med till exempel om det finns toaletter och grillplatser där ni ska vara, till att upptäcka nya platser och ta del av lektionsplaneringar som är kopplade till dem. Kartorna visar platser i Malmö och är öppna för alla att använda. Så om du som lärare i en annan kommun vill göra en utflykt till Malmö, glöm inte att besöka Pedagogiska kartor innan ni åker!

Idag finns det möjlighet att ta del av material i ämnena biologi, historia och matematik för grundskolan. www.malmo.se/pedagogiskakartor

11.00-11.30 Hur når vi de globala målen? – Hållbarhetskansliet Malmö stad

Malmö stad menar allvar med hållbar utveckling och var den första staden i Sverige som 2015 skrev under ett avtal för att implementera FN:s globala hållbarhetsmål på lokal nivå. Målen ska vara en ledstjärna för hållbarhetsarbetet i alla verksamheter framöver. Nu är det 2018 och arbetet behöver fokuseras om målen ska vara uppnådda 2030. Hur går det till? Ledarskap, kommunikation och systemperspektiv är ledord.

Som skolledare och lärare har du en nyckelposition att skapa förståelse för hur kommunens och Skånes utveckling hänger samman med vad som händer i resten av världen och med framtiden för vår planet. Din kanske allra viktigaste roll är att se till att barn och unga känner framtidstro och har förmågan och handlingskraften att skapa en hållbar värld, i det lilla och i det stora. Malmö Stads nystartade hållbarhetskansli berättar om kommunens strategier för att få in hållbar utveckling i styr- och ledningssystem. Vi diskuterar också med er om hur vi skapar bästa möjliga förutsättningar för samverkan så att de globala målen blir ledstjärna också i skolutveckling och undervisning.

 
11.30-12.00 Bli idésmart med dina elever – Fiction Factory

Statistiskt sett vill 79 procent av unga i Sverige förbättra samhället. Ett sätt att förbättra samhället är att starta projekt, driva företag eller arrangera event som både är vinstdrivande och bidrar till ekonomisk, miljömässig eller social hållbarhet - så kallad social innovation eller socialt entreprenörskap. Av de unga som vill förbättra samhället säger 59 procent att de inte vet hur och vad de ska göra. Något som vi lärare kan hjälpa eleverna med genom att kombinera entreprenörskap och hållbar utveckling i vår undervisning i samband med till exempel examensarbete och UF-företag.

Entreprenörskap är en obligatorisk del av kursplanen för svenskt gymnasium och många skolor arbetar med lärande inom hållbar utveckling. Men inte alla kopplar ihop dem. Ingrid visar på den nytta och potential som finns i att låta dessa två områden samverka för att skapa fler unga, sociala innovatörer i Skåne och ger oss konkreta tips på vad vi som lärare kan göra.

12.00-12.30 LEGO Education och First LEGO League i Malmö – Pedagogisk Inspiration Malmö

I Malmö stad har Pedagogisk Inspiration Malmö valt att göra en stor satsning på LEGO Education som ett verktyg i vår undervisning för att möta de nya kraven om digital kompetens i LGR11. I samband med detta väljer vi att vara med och arrangera Skånefinalen i First LEGO League, en internationell tävling där lag från skolor och fritidsklubbar tävlar i att bygga och programmera LEGO-robotar för att utföra olika uppdrag. Denna föreläsning kommer att handla om dels Malmös satsning på LEGO Education och vad det innebär för våra grundskolor samt vilken plats First LEGO League har i detta.

12.30-13.00 Miniföreläsning i dialogform om Utmaningsbaserat lärande – Malmö universitet

Hur kan lärande och forskning kopplas samman till ett görande som gynnar både individens lärande och en hållbar samhällsutveckling? På Malmö universitet samlas kunskap om pedagogikens möjlighet att adressera samhällsutmaningar samtidigt som man stimulerar till ett utmanande och undersökande lärande under begreppet Utmaningsbaserat lärande. I detta arbete behöver vi er! Kom och lyssna på Jens Sjölander och Nils Ekelund från Malmö universitet. Lär er mer om Utmaningsbaserat lärande och delta i ett spännanande samtal om pedagogikens möjligheter och framtid.

13.00-13.30 Den Hållbara staden – Kretseum, VA SYD

I Hyllie Vattenpark ligger Kretseum kretslopp och kunskapscenter. Under vardagar guidas skolklasser i utställningen ”Den hållbara staden” med fokus på vatten och avfall.

I Education lounge berättar Kretseum om sitt pedagogiska upplägg och tankar kring att förmedla kunskap.  Vi får prova på digitala moment från utställningen ”Den hållbara staden” samt utbyta erfarenheter och tankar kring varför och hur en bäst förmedlar kunskap kring hållbara städer.

13.30-14.00 Swift Playground i klassrummet – ATEA

Swift Playgrounds är en app till iPad som lär dig Swift på ett interaktivt och roligt sätt. Eftersom det inte kräver någon kodning är det perfekt för nybörjare. Genom att lägga pussel lär du dig grunderna i Swift – ett programmeringsspråk från Apple som proffsen använder för att bygga dagens appar. Anta därefter olika utmaningar och prova att göra mer avancerade lekplatser utformade av Apple och andra ledande utvecklare. När man lärt sig grunderna kan man lätt gå över till att använda mer avancerad kod i appen.

14.00-14.30 Engagera unga i arbetet för en hållbar framtid – SYSAV

SYSAVs miljöpedagoger berättar om vad de erbjuder pedagoger och elever i form av webbaserat undervisningsmaterial, kostnadsfria studiebesök, interaktiva föreläsningar och workshops. Du får inspiration och idéer för hur du kan ge eleverna förståelse för hur våra val och livsstilar påverkar framtiden, insikt om hållbar utveckling och de globala målen. Du som jobbar i skolan delar med dig av dina tankar: Hur gör du idag för att täcka in hållbar utveckling i undervisningen? Saknar du något material eller hjälpmedel? Hur får vi engagerade unga som arbetar för en hållbar framtid?

14.30-15.00 Att förändra den ojämställda utbildningsmiljön i Skåne – Länsstyrelsen

Sara Lhådö är särskilt sakkunnig i jämställdhet på Länsstyrelsen Skåne. Länsstyrelsen arbetar för ett jämställt Skåne och samordnar jämställdhetsarbetet i länet. Sara tar sin utgångspunkt i #Metoo (#tystiklassen och #räckupphanden) för att prata om konsekvenser av sexism och ojämställdhet i skolan med fokus på vad skolan kan göra för att skapa en mer jämställd utbildningsmiljö. Hur kan skolan arbeta förebyggande mot sexuella övergrepp, trakasserier och kränkningar?