Drömmarnas Hus – LGR11

 

  1. Skolans värdegrund och uppdrag (s.7-11)
  2. Övergripande mål och riktlinjer (s. 12-19)

Hem- och Konsumentkunskap                                                           (s. 42-44)

3:3 och syfte

Åk. 6 och 7                         Konsumtion och ekonomi

Miljö och livsstil

Biologi                                                                                                  (s. 111-115)

3:9 och syfte

Åk 6 och 7                          Natur och samhälle

Kropp och hälsa

Biologin och världsbilden

Biologins metoder och arbetssätt

Kemi                                                                                                    (s. 144-148)

3:11 och syfte

Åk. 6 och 7                         Kemin i vardagen och samhället

Kemin och världsbilden

 

Geografi                                                                                               (s. 159-163)

3:12 och syfte

Åk. 6 och 7                          Livsmiljöer

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor

 

Samhällskunskap                                                                                (s. 199-204)

3:15 och syfte

Åk. 6 och 7                          Individer och gemenskaper

Information och kommunikation

Rättigheter och rättsskipning

Samhällsresurser och fördelning

Beslutsfattande och politiska idéer

 

Svenska                                                                                               (s. 222-227)

3:17 och syfte

Åk. 6 – 7                             Läsa och skriva

Tala, lyssna och framställa

Berättande texter och sakprosatexter

Informationssökning och källkritik

 

Bild                                                                                                       (s. 20-22)

3:1 och syfte

Åk. 6 – 7                             Bildframställning

Bildanalys