Nyhetsarkiv

InnoCarnival Skåne | 2016

Elever från Procivitas i Helsingborg åker till Malmö Live i maj för att presentera idéer och metoder som kan lösa problemen med plastanvändningen både i hav och på land. De har också lyckats utveckla nya lösningar för effektiv kylning av hus som saknar tillgång till elektricitet.

Mikael Björklund, du är biträdande rektor på skolan och ansvarig för NA-programmet. Hur har innovationsprocessen sett ut?

– Det har handlat mycket om att låta eleverna få inspireras av sammanhang där man arbetar med och forskar om innovationer. Vi har besökt Designcentrum i Lund för att få se hur man tänker kring hållbara innovationer från deras horisont. Även forskare från LUCSUS – Lund University Center for Sustainability Studies – har funnits med och föreläst och inspirerat våra elever.

– För att få vetenskaplig förankring i våra innovationer har våra elever fått bekanta sig med en av världens främsta forskare inom Hållbar Utveckling – Johan Rockström. Hans koncept om Planetary Boundaries – nio gränser för vilken belastning vår planet kan tåla innan den ej går att återställa, har funnits med som en grund för våra elever att testa sina innovationer mot. Hur påverkar de själva jorden utifrån Planetary Boundaries-konceptet, och hur kan de med sina innovationer bidra till att vi respekterar de gränser som naturen har gett oss att hålla oss inom?

– Utifrån detta har eleverna arbetat med förberedelser, under en vecka jobbade de enbart med detta och ställde därefter ut sina innovationer i en Poster session där forskare från LUCSUS fick ge feedback och agera jury i vår interna innovationstävling. Efter den feedbacken utvecklas nu innovationerna ytterligare och eleverna förbereder sig för att delta på innovationskarnevalen på Malmö Live. Bland annat jobbar de med förbättringar, samlar in mer mätdata, har kontakt med företag som ger ytterligare feedback och tar hjälp av äldre elever som har erfarenhet av monterbygge etc.

InnoCarnival Skåne syftar till att stimulera barn och ungas kreativitet och motivera dem att engagera sig för en hållbar utveckling. Intresset att delta har varit rekordstort. Vad tror du det beror på?

– Jag tror att känslan av att göra något ”på riktigt” är väldigt central. Att veta att det arbete de lägger ner faktiskt på sikt kan leda till en positiv förändring för den här planeten är väldigt motiverande. Att få arbeta självständigt med en rejäl utmaning är också något som inspirerar och triggar många. På vår skola har vi även arbetat med gruppdynamik där eleverna har fått testa vilka starka egenskaper de har och därefter har det bildats innovationsgrupper som bygger på olika egenskaper och inte utgår från kompisrelationer. Detta har varit både utmanade och väldigt givande tycker våra elever.

Tror du att InnoCarnival Skåne kan spela roll för utvecklingen i regionen också på lång sikt? I såfall hur?

– Allting som inspirerar unga människor att utveckla sina olika förmågor är positivt för vår region. Det kommer att bli fler som väljer att utbilda sig inom områden där vi behöver innovationer. Om också kontakten med universitetet utvecklas blir det både större bredd och djup som jag tror kan inspirera både studenter men också yngre elever att välja vägar inom olika innovativa yrken. Ungdomar idag tycker att frågor kring Hållbar utveckling är viktiga och om Skåne genom InnoCarnival Skåne och på andra sätt visar att dessa frågor är viktiga och finns på agendan, kommer det säkert bidra till att kreativa, drivna människor vill söka sig till den här regionen.

InnoCarnival Skåne | 2016
Framtidens skola för invandrarbarn, hur ska den se ut? Klass 7A presenterar lösningarna i sitt Innocarnival-projekt. Anila Syla, Anela Sijaric och Anastasia Ilioska att finputsa sitt material inför presentationen den 21 maj på Malmö Live.

”Hur ska vi se till så att alla flyktingbarn kan lära sig språket så snabbt som möjligt och så bra som möjligt så att de kan studera och få en bra utbildning och bli vad de vill?”

Så formulerar klass 7A på Höjaskolan i Malmö målet med sitt bidrag till innovationskarnevalen och i maj kan alla ta del av deras förslag på Malmö Live.

Text: Camilla Westemar, Givakt
Foto: Peter Kroon

I ett klassrum på Höjaskolan lyser flitens lampa efter lunchrasten. Klass 7A jobbar för fullt med att sammanställa intervjuer och fakta för sitt innovationsprojekt. Målet är att skapa den bästa skolan för att lära barn som nyss kommit till Sverige ett nytt språk, i en skolmiljö som befrämjar lärande såväl som sociala färdigheter.

Uppdraget har de fått från lärare på Malmö högskola, som i sin tur utbildar framtidens lärare – så elevernas nyvunna kunskaper kan förhoppningsvis komma till reell nytta i framtiden. Eleverna har bland annat intervjuat barn med invandrarbakgrund på Rosengårdsskolan, för att få deras visioner och bild av skolan.

Vid ett av borden sitter fyra tjejer med uppdraget att formulera en fem minuter lång presentation av sin idé. Klasskamraterna som arbetar med skolans ekonomiska, sociala och ekologiska utformning, förser tjejerna med information som ska kokas ner i en sammanfattning. Än är inte alla pusselbitar på plats, men några hemligheter kan de ändå avslöja så här en bit in i arbetet:

– Vår skola är ett internat med både skola och fritidsgård på samma ställe, berättar Anela Sijaric och fortsätter:

– Genom att ha en fritidsgård på skolan hoppas vi att svenskar och invandrare ska mötas mer och lära sig av varandra. Det är inte bara ett nytt språk man ska lära sig om man är invandrare, det är mycket annat.

– Om man kan smälta in i samhället och lära sig de sociala koderna, då tror jag att det blir lättare att få jobb, fyller Anastasia Ilioska i.

Vad hoppas ni att lärarstudenter ska lära sig av ert arbete med skolan?

– Att de ska ta med hela det svenska samhället in i skolan,  inte bara undervisning i böcker, säger Anastasia Ilioska.

Madeleine Smith är klasslärare och ser flera fördelar med att jobba målinriktat mot ett specifikt projekt som Innocarnival.

– Eleverna får lära sig nya arbetssätt och att jobba mot en konkret slutprodukt – något som ju vi vuxna gör i vårt arbete nästan hela tiden. Att arbeta i grupper och träna muntlig framställning är också viktig kunskap som följer med det här arbetet och som går att ta med till andra ämnen.

Hela projektet ska illustreras med en modell av skolan och fritidsgården, kompletterad med elevernas egna redovisningar. Under festivalen, som genomförs 20–21 maj på Malmö live, ska projektet presenteras och bedömas av en jury.

– Det är lite nervöst eftersom vi ska presentera arbetet för mycket folk. Jag hoppas det går bra, säger Anela Sijaric.

Och redan nu har man nått viss framgång: Gemenskapen
i klassen har blivit bättre under resans gång, förmågan att samarbeta likaså, konstaterar tjejerna.

Sydskånska Gymnasiet i Ystad vann innovationstävlingen 2014. Elenor Odén följde med sina elever på en oförglömlig resa till Hongkong och berättar stolt att priset också medfört att fler ungdomar söker till skolans teknikprogram.

Eleonore, vad har priset betytt för skolan?

– Oerhört mycket. Vi fick mycket publicitet i lokaltidningarna, vilket har satt Ystad Gymnasium på kartan. Intresset för vårt teknikprogram har ökat och fler elever i årskurs 9 söker vår utbildning.

– Vi har hösten 2015 startat T4 – ett fjärde teknikår – där eleverna examineras till gymnasieingenjörer. Vi märker att våra samarbetsföretag har kännedom om vårt teknikprogram, och är intresserade att delta i T4:ornas utbildning genom att bistå med platser för arbetsplatsförlagt lärande)

Och för dig som lärare?

– Resan till Hongkong blev helt oförglömlig. Det var en fantastisk upplevelse som alla kommer att bära med sig hela livet.

Genom att delta i InnoCarnival Skåne kunde vi, min kollega Vidar Eliassen och jag, ge våra elever möjlighet att arbeta mer ingenjörsmässigt och ha ”skarpt läge” i alla delarna. Vi visste ju att deras idé skulle presenteras offentligt och bedömas av en extern jury. Att kunna erbjuda eleverna maxnivå i undervisningen är alltid något som jag strävar efter.

– Eleverna lärde sig massor, inte minst hur det är att arbeta i ett stort projekt där allas bidrag är viktiga och avgörande för slutresultatet. Alla blev mer medvetna om sina egna styrkor och svagheter.

Hur förbereder ni inför årets tävling?

– I år är vi tre lärare, Malin Tuvesdotter, Vidar Eliassen och jag, som arbetar med vår klass i årskurs 3. Vi drog igång arbetet redan i augusti. Det är bra att tävlingen är på våren denna gången för det betyder att vi hinner jobba med projektet under nästa två hela terminer.

– Jag och mina kollegor går handledarutbildningen som InnoCarnival Skåne erbjuder. Där lär vi oss arbeta med designprocesser efter en metod som kallas ”Design to improve life”. Den visar hur man arbetar strukturerat i olika faser i en sådan process. Vi har haft stor användning  redan av det vi lärt oss, inte minst när eleverna skulle ta fram nya idéer. Nu är vi säkra på att vi även i år kan visa upp ett väl genomarbetat resultat på innovationskarnevalen.

PolyU

”To learn and to apply, for the benefit of mankind”. Utifrån detta gamla kinesiska motto drivs idag all verksamhet på The Hong Kong Polytechnic University, vars ingenjörsprogram blivit rankat som ett av de absolut bästa i världen.

Det internationella samarbetet med InnoCarnival Skåne sker i år kring två mycket intressanta teman för hållbar utveckling;

1) New and sustainable technologies and innovations for the energy sector as a contribution to protect the environment.
2) Innovative solutions for clean water supply and food safety based on knowledge of science and engineering.

– Vi står idag inför många stora globala utmaningar. Bland annat kan vi ju konstatera att det finns gifter i den mat vi äter och livsmedelssäkerhet är därför ett viktigt forskningsområde. Jag är orolig och funderar på hur barn påverkas. Hur ser vi till att de kan leva ett säkert liv? De lösningar som studenterna tar fram är inte bara intressanta för oss som lever i Hongkong och Sverige, utan borde intressera hela världen, berättar MS Wong, som är handledare för de kinesiska studenterna i projektet.

– Globaliseringen innebär att det blir allt viktigare att ha internationella kontakter. Vi uppmuntrar därför våra studenter att delta i samarbetsprojekt som InnoCarnival Skåne. Det ger dem nya kontakter, men också kunskap om en annan kultur som de säkerligen kan ha nytta av i sina framtida arbeten, berättar HC Man, som arbetade några år som gästprofessor vid Jönköpings Universitet innan han blev rektor för The Polytechnic University.

Nils Ekelund ansvarar för det internationella studentsamarbetet och är Malmö högskolas representant i InnoCarnival Skåne.

-Innovationsarbetet är en viktig del i vårt partneravtal med The Hong Kong Polytechnic University. Vi vet att många studenter gärna arbetar i internationella projekt. Det ger dem en bra möjlighet att skapa personliga kontakter och dela erfarenheter med andra duktiga studenter, som ofta har en helt annan studieinriktning.

Internationellt studentsamarbete

Industridesignern Anna Gudmundsdottir och Martin Ring, som läser miljövetenskap, reser till Hongkong i slutet av januari för att vidareutveckla idéer som i ska hjälpa leva mer hållbart i framtiden. De ingår i årets internationella studentsamarbete som arrangeras genom InnoCarnival Skåne.

Ni är sex studenter från Lärosäten Syd* just nu förbereder er för resan. Vad händer i Hongkong?

– Förhoppningsvis en massa spännande grejer! Vi kommer vidareutveckla arbetet i våra grupper på Hong Kong Polytechnic University och bygga prototyper och göra tester. Vi ser fram emot att träffa studenterna och hoppas de vill hänga på när vi utforskar staden. Vi ska också göra en del intressanta studiebesök.

Ni ska presentera era lösningar på innovationskarnevalen i maj. Hur långt har ni kommit i arbetet?

– Det går stadigt framåt.  Det är självklart inte helt okomplicerat att jobba kreativt över Skype, men kommunikationen har ändå fungerat bra. Det blir enklare att jobba ihop nu när vi ses. Det känns som att utvecklingen av koncepten verkligen kommer ta fart då.

Ni arbetar med nya innovativa lösningar, bland annat kring energi- och vattenförsörjning. Hur tänker ni kring årets teman?

– Vi kände direkt att det är viktiga ämnen att diskutera och komma med lösningar till! I början var det svårt att fokusera på specifika problem eftersom årets teman är så breda. Efter lite brainstorming och diskussioner lyckades vi ändå avgränsa arbetet till några mindre områden som passar alla i projektet, även om vi har olika studiebakgrunder.

Vad har ni lärt er genom projektet så här långt?

– Det är otroligt berikande att jobba med andra studenter i det här sammanhanget. Det är ibland svårt att idégenerera via Skype, men tekniken innebär ju att vi mött varandra intellektuellt sett och det har varit otroligt stimulerande. Vi har lärt oss att ta tillvara på alla färdigheter och kunskaper som finns i gruppen, det gör oss mer innovativa. Det är också viktigt att alla känner sig inkluderade och är delaktiga.
*Lärosäten Syd är ett samarbete mellan fem lärosäten i Skåne och Blekinge. Lunds universitet, Malmö högskola, SLU Alnarp, Högskolan i Kristianstad och Blekinge tekniska högskola.

Genom InnoCarnival Skåne gör Malmö stad och Region Skåne en gemensam sak för ungas kreativitet. Regionens kulturchef Gitte Wille hoppas att projektet på sikt också leder till ökad konstnärlig kompetens i Skåne.

Tusentals barn har sedan projektet startade i augusti deltagit i olika kreativa processer där kulturen har varit en viktig ingrediens. Hur kan kultur hjälpa oss bli mer kreativa?

– Kulturlivet är en fantastisk plats för innovation. Det är här din fantasi och kreativa muskel blir stimulerad. Kulturlivet öppnar dörren för nya perspektiv, nya berättelser och gör oss klokare på oss själva och varandra. Kunskap och insikter om hur människor fungerar gör oss nyfikna och toleranta. Albert Einstein lär ha sagt: ”Fantasi är viktigare än kunskap. För kunskapen är begränsad medan fantasin omfamnar hela världen, stimulerar framsteg och föder utveckling”.

Varför behöver Skåne en egen innovationskarneval?

– Skåne behöver en festival som ger barn och unga en möjlighet att jobba systematiskt med kreativitet och innovation. Och vi behöver som myndighet visa på att kreativitet och nyfikenhet är en absolut förutsättning för Skånes utveckling.

– En viktig utgångspunkt för att genomföra innovationsstrategin för Skåne 2012-2020 är förstås att vi har ett kreativt, innovativt samhälle, eller successivt utvecklar oss till att bli det. Och det såklart ingen självklarhet att vi blir kreativa som 25-åringar om vi inte lärt oss att arbeta kreativt på ett systematiskt sätt. Syftet med InnoCarnival Skåne är precis detta; att stimulera barn och ungas kreativa muskel.

Vad hoppas du att InnoCarnival Skåne kan bidra med på lång sikt när det gäller utvecklingen i regionen?

Kreativa barn och ungdomar blir förhoppningsvis innovativa vuxna. Projektet stärker innovationskraften i hela Skåne, det är fantastiskt att 24 kommuner valt att delta i år.

– Jag hoppas också att vi får en större konstnärlig kompetens och är övertygad att det främjar Skåne som världens bästa plats att leva i.

Genom InnoCarnival Skåne får skolor möjlighet att knyta kontakter med en rad olika företag och organisationer. Michael Palmgren är verksamhetsledare på Marint Kunskapscenter i Malmö och följde förra årets vinnarklass från Ystad  genom hela innovationsprocessen – från idéstadie till en färdig prototyp för en flytande forskningsanläggning.

Vad har hänt med idén efter dess?

– Eleverna har gjort en fantastisk utställning om ” LOTUS – the city of Tomorrow” som nu visas på Österportskolan i Ystad. Snart kommer vi kunna visa den här i Malmö för besökare på Marint Kunskapscenter.

Hur är ni involverade i årets upplaga av InnoCarnival Skåne?

– Vi samarbetar med Malmö Museer utifrån temat ”Hållbar stad i framtiden -innovationer kring hållbar energi, mat och vattenrening”. Vi jobbar med 17 klasser från hela Skåne, både grundskolor och gymnasier.

Arbetet utgår från FNs 17 nya utvecklingsmål?

– Ja, vi pratar om målen under våra inspirationsseminarier och vill att eleverna på ett konkret sätt kopplar sitt innovationsarbete till dem. Vi behöver hitta nya lösningar med tanke på att jordens resurser är så ojämnt fördelade. Idag saknar 700 miljoner människor i världen tillgång till rent vatten och över 1 miljard människor får uträtta sina behov utomhus. Människor svälter trots att en tredjedel av all mat som produceras för mänsklig konsumtion blir till svinn och kastas, enligt en studie av FN-organet FAO. Världens matproduktion står för ungefär 15 % av de totala växthusgasutsläppen och orsakar övergödning och försurning av våra hav och sjöar. Det behövs helt klart nya lösningar som tar sig an de här problemen.

Vad vill du bidra med genom att engagera dig i projektet?

– Öka förståelsen för hav, vatten och marina frågor. Havet är den stora mottagaren av nästan all mänsklig aktivitet, utfiskning, övergödning, miljögifter hamnar till sist i havet. Friska hav och rent vatten är en förutsättning för allt liv här på jorden och det gäller att förändra våra tankemönster.

Vad jobbar ni mer med på Marint Kunskapscenter?

– Vi har sedan 2007 ett uppdrag av Malmö stad att bedriva marinpedagogisk verksamhet för skolelever i Malmö. Det uppdraget fortsätter och vi kommer nu att vara med att utveckla verksamheten i Malmö stads nya Marinpedagogiska center som byggs på Ribersborgsstranden och står klart sommaren 2017. Det blir en otroligt spännande utmaning!

Eleverna i klass 5 på Drottninghögsskolan i Helsingborg har arbetat intensivt i höst för att hitta nya idéer. En stor del av innovationsarbetet har de gjort utanför klassrummet.

Hur  drog ni igång arbetet?

– Vi intervjuade olika människor på stan i Helsingborg för att få idéer. Vi har träffat poliser, vakter och en hållbarhetsansvarig inom kommunen. De olika idéerna har vi presenterat för varandra och placerat in i ett venndiagram. Vi har även gått runt i området kring skolan för att hitta vår utmaning.

Vad är det för problem som ni vill hitta en lösning på?

– Vi vill få folk att bli bättre på att sopsortera.

Varför valde ni denna utmaning?

– Idén fick vi när vi intervjuade Christina Zoric Persson, som arbetar som hållbarhetsansvarig i Helsingborgs stad.

Vad har ni lärt dig er?

– Vi har tränat oss på att intervjua människor och samarbeta med varandra. Och så har i har lärt oss vilka mängder sopor det är som slängs.

Är det något särskilt som ni ser fram emot på innovationskarnevalen i maj?

– Vi ser fram emot att få komma till Malmö och få se andras tävlingsbidrag. Vi hoppas också att det är just vår innovation som blir nominerad så att vi kan vinna resan till Samsö!

Petter och Birgitta Cronborg från Nyhamnsskolan i Höganäs är två av drygt 120 lärare i Skåne som dragit igång förberedelserna inför innovationskarnevalen i maj. Eleverna är förväntansfulla och helt övertygade att de kan toppa förra årets succé!

Petter, du deltog också på förra innovationskarnevalen. Varför var det viktigt att vara med igen?

– Att delta i InnoCarnival Skåne och i Drömmarnas Hus äventyr var nog det enskilt roligaste och jobbigaste vi gjorde förra året. Vi arbetade ämnesövergripande i ordets vidaste bemärkelse, vi slet och kämpade LÄNGE. Sedan kröntes hela processen på innovationskarnevalen på Malmömässan, det är något som eleverna definitivt kommer att minnas hela livet. Det var fantastiskt att se att noggranna förberedelser ger så häpnadsväckande goda resultat! Eleverna har utvecklat förmågor på ett sätt som är omöjligt att nå i klassrummet. Att få presentera sin innovation för vilt främmande människor gör att man växer!

I år deltar ni i innovationsspelet Lucy 0.0. Har ni fått någon feedback från era elever?

– De blev jätteglada över att vår skola är med igen! De är spända och förväntansfulla – går det att toppa förra årets succé? Vi säger som Obama – Yes We Can!

Tror ni att InnoCarnival Skåne kan spela roll för utvecklingen i regionen också på lång sikt? I såfall hur?

– Projektet uppmuntrar hållbarhet och innovativt tänkande, två saker som regionen kan ha stor nytta av i konkurrensen mellan olika delar av Sverige och omvärlden. Får barn lära känna och delta i något så här fräscht och nytänkande, under strukturerade former, kan de få med sig en känsla av att Skåne är en bra plats att leva och verka i.

Intresset att delta har varit rekordstort. Vad tror ni det beror på?

– Tanken att deltagarna kommer från hela Skåne är tilltalande, eleverna kommer från vitt skilda världar. Innovationskarnevalen i sig är en enorm input av intryck för eleverna. Ryktet har spritt sig, det är flera som delat med sig av goda erfarenheter.

InnoCarnival Skåne har utvecklat ett koncept för lärande om hållbar utveckling och kreativt arbete i skolan. Projektet ligger därmed helt i linje med skolans nya styrdokument, menar Roberto Citterio som är chef för Pedagogisk Inspiration i Malmö.

Varför har du valt att engagera dig i styrgruppen för InnoCarnival Skåne?

– Jag tycker att InnoCarnival Skåne på ett föredömligt sätt kombinerar traditionella kunskaper med kreativitet, lust och spänning. Projektet ger eleverna möjlighet att skapa ny kunskap som går på djupet och skapar förståelse för människa och samhälle, då, nu och i framtiden.  Det är viktigt för elever och pedagoger att komma utanför de ordinarie ”skolramarna”, träffa andra aktörer i ett gemensamt arbete med fokus på viktiga frågor för morgondagens samhälle.

På vilket sätt tror du att projektet kan möta pedagogers behov i skolan?

– Lärarens arbete är mer komplext idag än det var för bara 10 år sedan.  Jag tänker bland annat på våra nya styrdokument, Lag och Lgr11, som fokuserar både på centralt innehåll och på utvecklandet av elevernas förmågor. Här kan InnoCarnival Skåne bidra med just kombinationen av traditionell faktabearbetning och utvecklande av de förmågor som styrdokumenten fokuserar på.

Genom projektet får barn träna sin kreativitet och lära om hållbar utveckling. Ser du andra tänkbara positiva effekter för de klasser som deltar?

– Att få möjlighet att utveckla ny kunskap utanför skolans vardagliga ramar skapar högt värde för våra elever och pedagoger. Det skapar en känsla av att vi ingår i en global värld med gemensamma frågeställningar att lösa.

Tror du att InnoCarnival Skåne kan spela roll för utvecklingen i Malmö och regionen också på lång sikt? I såfall hur?

– InnoCarnival Skåne bidrar starkt till att nätverk skapas. Utifrån dessa nätverk skapas nya kunskapsallianser i Skåne som helhet, vilket kommer bidra till den dela-kultur och till kollegialt lärande, som enligt forskning har betydelse för en nations skolutveckling. I stort som i smått.

– Att även få ingå i ett sammanhang som avslutas med en utställning/event skapar STOLTHET. Denna stolthet är jag övertygad skapar engagemang utanför projektet och leder till att vår region blir attraktiv för alla att leva och verka i.

Innocarnival_hongkong

InnoCarnival i HongKong är ett årligt evenemang som lockar hundratusentals barn och familjer till  vår samarbetspartner Hong Kong Science & Technology Park. Syftet är att öka medvetenheten om hur innovationer och ny teknik kan utveckla staden som växer snabbt och som idag har drygt 7,3 miljoner invånare.

Under karnevalen får barn i alla åldrar lära sig att använda ny teknik under workshops som arrangeras av ett 70-tal samarbetspartners. På programmet står också uppträden med sång, dans och magishower som visar upp ungas ändlösa kreativitet.

Studenter från Lunds universitet, Malmö högskola och Hong Kong Polytechnic University är mitt inne i ett spännande innovationsarbete. I höst kommer de kinesiska studenterna till Skåne för en gemensam presentation på InnoConference och InnoCarnival Skåne.

I våras inleddes kontakterna mellan 12 studenter från Lund, Malmö och Hongkong. Via e-post och Skype formerades grupper kring två gemensamma idéer. Uppdraget är att utveckla prototyper inom något av områdena;  Health care for elderly, Internet of things eller Solutions for liveable cities. I augusti träffades studenterna i Hongkong.

– Jag tror att bara genom att träffas på riktigt så kan man lära känna varandra tillräckligt för att uppnå gemensam förståelse och den synergi som kan uppstå då, berättar Skander Hamada, Fakulteten för teknik och samhälle, Malmö högskola.

Tjänst för äldre

En av idéerna som studenterna har valt att arbeta vidare med är en slags ”smartwatch” som ska vara ett stöd till äldre. Det blev snart tydligt att skillnader i system och kulturer, men också likheter, skulle komma att inverka på den gemensamma lösningen.

– Vi har fått en inblick i deras kultur, som både har likheter och olikheter med vår. Markanta skillnader finns bland annat avseende boendemiljö och tradition att ta hand om våra äldre släktingar. I Hongkong finns heller inte det trygghetssystem som vi har här, berättar Anna Norlander, student vid medicinska fakulteten i Lund.

Gemensamt för länderna är en allt större äldre befolkning som behöver stöd, men i Hongkong är det mer vanligt med volontärarbete.

– Vi är tveksamma till om ungdomar i Sverige är öppna för frivilligarbete utan lön. Vi har istället funderat i andra banor, förklarar Magnus Eriksson, Lunds universitet, samhällsvetenskapliga fakulteten.

Klimatsmarta bussfrakter

Den andra gruppen har valt att arbeta med en idé som handlar om att utnyttja bussar för transporter av gods under perioder då de kör halvtomma.

– Då vi arbetar inom området urban hållbarhet var det oerhört värdefullt att få uppleva en så tätbefolkad stad som Hongkong. Nu har vi bättre förståelse för skillnader och likheter i infrastruktur och transportsystem, förklarar Skander Hamada.

Skåne nästa

I november kommer den kinesiska gruppen till Malmö för att tillsammans med de svenska medlemmarna presentera sina prototyper på InnoConference och InnoCarnival Skåne.

– Det ska bli väldigt spännande att vara med på InnoConference och InnoCarnival Skåne. Vi har gjort stora framsteg och jag är stolt över vår idé och vårt samarbete hittills, men vi har fortfarande en hel del att jobba på. 
Jag ser också fram emot att visa Hongkongstudenterna Sverige – även om det nog inte kommer vara snö här då, vilket de hoppas på, berättar Ingela Oscarsson från Lunds tekniska högskola.

2800 elever från 120 klasser i grundskolan och gymnasieskolan i 18 skånska kommuner är redan anmälda. Under 2014 kommer innovationskarnevalen InnoCarnival Skåne att synas och märkas runt om i Skåne. Den skånska innovationskarnevalen arrangeras den 13-15 november 2014 på Malmömässan. Men under hela året pågår inspirationsseminarier, workshops och internationella studentsamarbeten. Gemensamt sätter hela Skåne kurs mot en hållbar framtid.

InnoCarnival Skåne bygger på en idé från Hongkong och är en del av det samarbetsavtal som arbetats fram genom Hongkong Malmö Sustainability Charter.

Fokus för InnoCarnival Skåne är social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

InnoCarnival Skåne riktar sig i huvudsak till barn, unga och unga vuxna, som har mycket att tillföra i utformandet av dagens och framtidens samhälle. En majoritet av de skånska gymnasieskolorna och högskolorna kommer att delta i projektet.

– Arbetet både för dagens och för vårt framtida samhälle behöver engagera och komma från unga människor. För att hitta innovativa lösningar behövs kreativa metoder och miljöer. Det har vi tagit fasta på i vårt program under 2014, säger Grethe Lindhe, Malmö stad, projektledare för InnoCarnival Skåne 2014.