Cool Minds – LGR11

  1. IT-undervisning och digital kompetens tar större plats i den senaste versionen av LGR11. Cool Minds och våra specialutbildade pedagoger kan hjälpa skolor att hantera detta, genom att undervisa programmering samt visuell programmering.
  2. Främja ett ansvarfullt miljötänk hos eleverna, engagera de i den offentliga debatten samt inspirera de till ett aktiv ställningstagande.
  3. Främja logiskt och systematiskt tänkade, samt lära sig att tillämpa kunskap för att förbättra livskvaliteten i samhället.
  4. Samhällskunskap och intresse för sociala frågor är viktigt för våra värderingar och för att säkra allas livskvalitet. Vi vill engagera och inspirera elever till att indentifiera samhällsproblem, samla in kunskap och expertis, reflektion och uppbyggnad av hypotser.