14.30-15.00 Att förändra den ojämställda utbildningsmiljön i Skåne – Länsstyrelsen

Sara Lhådö är särskilt sakkunnig i jämställdhet på Länsstyrelsen Skåne. Länsstyrelsen arbetar för ett jämställt Skåne och samordnar jämställdhetsarbetet i länet. Sara tar sin utgångspunkt i #Metoo (#tystiklassen och #räckupphanden) för att prata om konsekvenser av sexism och ojämställdhet i skolan med fokus på vad skolan kan göra för att skapa en mer jämställd utbildningsmiljö. Hur kan skolan arbeta förebyggande mot sexuella övergrepp, trakasserier och kränkningar?

14.00-14.30 Engagera unga i arbetet för en hållbar framtid – SYSAV

SYSAVs miljöpedagoger berättar om vad de erbjuder pedagoger och elever i form av webbaserat undervisningsmaterial, kostnadsfria studiebesök, interaktiva föreläsningar och workshops. Du får inspiration och idéer för hur du kan ge eleverna förståelse för hur våra val och livsstilar påverkar framtiden, insikt om hållbar utveckling och de globala målen. Du som jobbar i skolan delar med dig av dina tankar: Hur gör du idag för att täcka in hållbar utveckling i undervisningen? Saknar du något material eller hjälpmedel? Hur får vi engagerade unga som arbetar för en hållbar framtid?

13.30-14.00 Swift Playground i klassrummet – ATEA

Swift Playgrounds är en app till iPad som lär dig Swift på ett interaktivt och roligt sätt. Eftersom det inte kräver någon kodning är det perfekt för nybörjare. Genom att lägga pussel lär du dig grunderna i Swift – ett programmeringsspråk från Apple som proffsen använder för att bygga dagens appar. Anta därefter olika utmaningar och prova att göra mer avancerade lekplatser utformade av Apple och andra ledande utvecklare. När man lärt sig grunderna kan man lätt gå över till att använda mer avancerad kod i appen.

15.00-15.30 Prata hållbar konsumtion med dina elever– Miljöförvaltningen Malmö stad

Henrik Engbladh och Nana Christensen arbetar som konsumentrådgivare på Miljöförvaltningen i Malmö. De kommer att berätta om sina erfarenheter av att föreläsa om klimatsmart konsumtion och en hållbar vardag för elever i grund- och gymnasieskola. Frågor som kommer att lyftas är bland annat: Hur resonerar eleverna kring frågor som att äta mindre kött eller att handla i second hand- affärer? Vilka föreläsningsupplägg har fungerat bra och vilka har fungerat mindre bra?

13.00-13.30 Den Hållbara staden – Kretseum, VA SYD

I Hyllie Vattenpark ligger Kretseum kretslopp och kunskapscenter. Under vardagar guidas skolklasser i utställningen ”Den hållbara staden” med fokus på vatten och avfall.

I Education lounge berättar Kretseum om sitt pedagogiska upplägg och tankar kring att förmedla kunskap.  Vi får prova på digitala moment från utställningen ”Den hållbara staden” samt utbyta erfarenheter och tankar kring varför och hur en bäst förmedlar kunskap kring hållbara städer.

14.30-15.00 Öka elevernas kreativitet med verktyget Kompassen – INDEX: Design to Improve Life®

Lotte Stenlev är utbildningsdirektör hos INDEX: Design to Improve Life® som är en dansk icke-vinstdrivande organisation med global räckvidd. Organisationen stödjer utvecklingen av bärkraftiga lösningar på globala och lokala utmaningar. Genom att inspirera och utbilda, engagerar de människor till att skapa livsförbättrande design. Lotte ger en introduktion till INDEX: Design to Improve Life® och berättar om det motiverande designverktyget Kompassen, som skolor och universitet på flera platser världen över redan använder som innovations- och undervisningsverktyg. (på engelska)

14.00-14.30 Följ och stötta dina elevers lärande med Loops – LIN Education

När digitaliseringen på allvar har tagit plats i skolan behöver vi som arbetar där fundera på hur vi på bästa sätt kan ta tillvara på dess möjligheter. Hur skapar vi goda förutsättningar för lärare att använda digitala verktyg i sin undervisning? Hur främjar vi ett delande av resurser så att vi tillsammans kan skapa innehåll som är lättanvänt och adekvat för våra elever? Och framför allt; hur kan vi följa och stödja våra elever i deras lärande? Under 30 min tar Kristoffer Hedram er med på en resa som Lin Education har gjort tillsammans med flera tusen lärare och elever under snart fem år, där han lyfter arbetet med den digitala plattformen Loops.

13.30-14.00 Google expeditions – ATEA

Google Expeditions är ett VR-undervisningsverktyg som gör att du kan leda eller delta i spännande virtuella resor över hela världen – kom nära historiska landmärken, dyk ned under ytan med hajar eller besök yttre rymden!
Google Expeditions är utformat för klassrummet och användning i små grupper. Verktyget gör att en lärare kan agera som ”guide” och leda grupper av ”utforskare” genom samlingar av 360°- och 3D-bilder samtidigt som de pekar ut intressanta saker längs vägen.

12.30-13.00 Miniföreläsning i dialogform om Utmaningsbaserat lärande – Malmö universitet

Hur kan lärande och forskning kopplas samman till ett görande som gynnar både individens lärande och en hållbar samhällsutveckling? På Malmö universitet samlas kunskap om pedagogikens möjlighet att adressera samhällsutmaningar samtidigt som man stimulerar till ett utmanande och undersökande lärande under begreppet Utmaningsbaserat lärande. I detta arbete behöver vi er! Kom och lyssna på Jens Sjölander och Nils Ekelund från Malmö universitet. Lär er mer om Utmaningsbaserat lärande och delta i ett spännanande samtal om pedagogikens möjligheter och framtid.

11.00-11.30 Aktörsstafett med ungt entreprenörskap – Region Skåne

Entreprenörskap i skolan handlar om att stimulera elevernas kreativitet, innovationsförmåga och handlingskraft. Entreprenöriella förmågor är värdefulla i flera led i en ung persons utveckling och kommande arbetsliv oavsett om det mynnar ut i att starta eget företag eller bli anställd.

Det finns ett väl utbyggt system med aktörer som har som sitt syfte att utveckla och bidra till de ungas entreprenöriella och innovativa utveckling. Region Skåne ser detta system som en viktig resurs för att rusta unga för en kommande arbetsmarknad. Systemet är också viktigt för att lösa samhällsutmaningar och arbeta för ett hållbart samhälle i enlighet med Agenda 2030 och Skånes regionala utvecklingsstrategi.

Kanske har ni under Innocarnival påbörjat innovationsprocesser som ni behöver stöd i att fortsätta utveckla? Eller vill ha nya idéer för att kunna komma vidare? Kom och hör mer om Ung företagsamhet, Snilleblixtarna, Transfer och Forzas erbjudanden i Education Lounge!

Läs mer här: https://www.skane.com/sv/skola-arbetsliv-och-entreprenorskap