Henrik Engbladh och Nana Christensen arbetar som konsumentrådgivare på Miljöförvaltningen i Malmö. De kommer att berätta om sina erfarenheter av att föreläsa om klimatsmart konsumtion och en hållbar vardag för elever i grund- och gymnasieskola. Frågor som kommer att lyftas är bland annat: Hur resonerar eleverna kring frågor som att äta mindre kött eller att handla i second hand- affärer? Vilka föreläsningsupplägg har fungerat bra och vilka har fungerat mindre bra?