Sara Lhådö är särskilt sakkunnig i jämställdhet på Länsstyrelsen Skåne. Länsstyrelsen arbetar för ett jämställt Skåne och samordnar jämställdhetsarbetet i länet. Sara tar sin utgångspunkt i #Metoo (#tystiklassen och #räckupphanden) för att prata om konsekvenser av sexism och ojämställdhet i skolan med fokus på vad skolan kan göra för att skapa en mer jämställd utbildningsmiljö. Hur kan skolan arbeta förebyggande mot sexuella övergrepp, trakasserier och kränkningar?