Lotte Stenlev är utbildningsdirektör hos INDEX: Design to Improve Life® som är en dansk icke-vinstdrivande organisation med global räckvidd. Organisationen stödjer utvecklingen av bärkraftiga lösningar på globala och lokala utmaningar. Genom att inspirera och utbilda, engagerar de människor till att skapa livsförbättrande design. Lotte ger en introduktion till INDEX: Design to Improve Life® och berättar om det motiverande designverktyget Kompassen, som skolor och universitet på flera platser världen över redan använder som innovations- och undervisningsverktyg. (på engelska)