SYSAVs miljöpedagoger berättar om vad de erbjuder pedagoger och elever i form av webbaserat undervisningsmaterial, kostnadsfria studiebesök, interaktiva föreläsningar och workshops. Du får inspiration och idéer för hur du kan ge eleverna förståelse för hur våra val och livsstilar påverkar framtiden, insikt om hållbar utveckling och de globala målen. Du som jobbar i skolan delar med dig av dina tankar: Hur gör du idag för att täcka in hållbar utveckling i undervisningen? Saknar du något material eller hjälpmedel? Hur får vi engagerade unga som arbetar för en hållbar framtid?