När digitaliseringen på allvar har tagit plats i skolan behöver vi som arbetar där fundera på hur vi på bästa sätt kan ta tillvara på dess möjligheter. Hur skapar vi goda förutsättningar för lärare att använda digitala verktyg i sin undervisning? Hur främjar vi ett delande av resurser så att vi tillsammans kan skapa innehåll som är lättanvänt och adekvat för våra elever? Och framför allt; hur kan vi följa och stödja våra elever i deras lärande? Under 30 min tar Kristoffer Hedram er med på en resa som Lin Education har gjort tillsammans med flera tusen lärare och elever under snart fem år, där han lyfter arbetet med den digitala plattformen Loops.