I Hyllie Vattenpark ligger Kretseum kretslopp och kunskapscenter. Under vardagar guidas skolklasser i utställningen ”Den hållbara staden” med fokus på vatten och avfall.

I Education lounge berättar Kretseum om sitt pedagogiska upplägg och tankar kring att förmedla kunskap.  Vi får prova på digitala moment från utställningen ”Den hållbara staden” samt utbyta erfarenheter och tankar kring varför och hur en bäst förmedlar kunskap kring hållbara städer.