Hur kan lärande och forskning kopplas samman till ett görande som gynnar både individens lärande och en hållbar samhällsutveckling? På Malmö universitet samlas kunskap om pedagogikens möjlighet att adressera samhällsutmaningar samtidigt som man stimulerar till ett utmanande och undersökande lärande under begreppet Utmaningsbaserat lärande. I detta arbete behöver vi er! Kom och lyssna på Jens Sjölander och Nils Ekelund från Malmö universitet. Lär er mer om Utmaningsbaserat lärande och delta i ett spännanande samtal om pedagogikens möjligheter och framtid.