I Malmö stad har Pedagogisk Inspiration Malmö valt att göra en stor satsning på LEGO Education som ett verktyg i vår undervisning för att möta de nya kraven om digital kompetens i LGR11. I samband med detta väljer vi att vara med och arrangera Skånefinalen i First LEGO League, en internationell tävling där lag från skolor och fritidsklubbar tävlar i att bygga och programmera LEGO-robotar för att utföra olika uppdrag. Denna föreläsning kommer att handla om dels Malmös satsning på LEGO Education och vad det innebär för våra grundskolor samt vilken plats First LEGO League har i detta.