Statistiskt sett vill 79 procent av unga i Sverige förbättra samhället. Ett sätt att förbättra samhället är att starta projekt, driva företag eller arrangera event som både är vinstdrivande och bidrar till ekonomisk, miljömässig eller social hållbarhet – så kallad social innovation eller socialt entreprenörskap. Av de unga som vill förbättra samhället säger 59 procent att de inte vet hur och vad de ska göra. Något som vi lärare kan hjälpa eleverna med genom att kombinera entreprenörskap och hållbar utveckling i vår undervisning i samband med till exempel examensarbete och UF-företag.

Entreprenörskap är en obligatorisk del av kursplanen för svenskt gymnasium och många skolor arbetar med lärande inom hållbar utveckling. Men inte alla kopplar ihop dem. Ingrid visar på den nytta och potential som finns i att låta dessa två områden samverka för att skapa fler unga, sociala innovatörer i Skåne och ger oss konkreta tips på vad vi som lärare kan göra.