Malmö stad menar allvar med hållbar utveckling och var den första staden i Sverige som 2015 skrev under ett avtal för att implementera FN:s globala hållbarhetsmål på lokal nivå. Målen ska vara en ledstjärna för hållbarhetsarbetet i alla verksamheter framöver. Nu är det 2018 och arbetet behöver fokuseras om målen ska vara uppnådda 2030. Hur går det till? Ledarskap, kommunikation och systemperspektiv är ledord.

Som skolledare och lärare har du en nyckelposition att skapa förståelse för hur kommunens och Skånes utveckling hänger samman med vad som händer i resten av världen och med framtiden för vår planet. Din kanske allra viktigaste roll är att se till att barn och unga känner framtidstro och har förmågan och handlingskraften att skapa en hållbar värld, i det lilla och i det stora. Malmö Stads nystartade hållbarhetskansli berättar om kommunens strategier för att få in hållbar utveckling i styr- och ledningssystem. Vi diskuterar också med er om hur vi skapar bästa möjliga förutsättningar för samverkan så att de globala målen blir ledstjärna också i skolutveckling och undervisning.