Entreprenörskap i skolan handlar om att stimulera elevernas kreativitet, innovationsförmåga och handlingskraft. Entreprenöriella förmågor är värdefulla i flera led i en ung persons utveckling och kommande arbetsliv oavsett om det mynnar ut i att starta eget företag eller bli anställd.

Det finns ett väl utbyggt system med aktörer som har som sitt syfte att utveckla och bidra till de ungas entreprenöriella och innovativa utveckling. Region Skåne ser detta system som en viktig resurs för att rusta unga för en kommande arbetsmarknad. Systemet är också viktigt för att lösa samhällsutmaningar och arbeta för ett hållbart samhälle i enlighet med Agenda 2030 och Skånes regionala utvecklingsstrategi.

Kanske har ni under Innocarnival påbörjat innovationsprocesser som ni behöver stöd i att fortsätta utveckla? Eller vill ha nya idéer för att kunna komma vidare? Kom och hör mer om Ung företagsamhet, Snilleblixtarna, Transfer och Forzas erbjudanden i Education Lounge!

Läs mer här: https://www.skane.com/sv/skola-arbetsliv-och-entreprenorskap