Eleverna i skolan ska bygga kunskaper. Stadens fysiska rum kan användas som aktiva lärmiljöer i detta. Genom förstahandserfarenheter, det självupplevda, får eleverna nya anknytningspunkter och lär i ett kontextnära perspektiv.

Pedagogiska kartor är ett verktyg för att planera både inför arbetet ute, med till exempel om det finns toaletter och grillplatser där ni ska vara, till att upptäcka nya platser och ta del av lektionsplaneringar som är kopplade till dem. Kartorna visar platser i Malmö och är öppna för alla att använda. Så om du som lärare i en annan kommun vill göra en utflykt till Malmö, glöm inte att besöka Pedagogiska kartor innan ni åker!

Idag finns det möjlighet att ta del av material i ämnena biologi, historia och matematik för grundskolan. www.malmo.se/pedagogiskakartor