Välkommen till en workshop med Malmö Museer och Marint Kunskapscenter. Hur kopplar vi de globala målen till arbetet i skolan? Genom gemensamma övningar, diskussioner och reflektioner, är vi oss om och ser kopplingarna mellan de 17 globala målen. Vi använder globala målens logotyper som finns att ladda ner på globalamalen.se.