Tillsammans med vänner och mobilen som verktyg utmanas ni i det digitala spelet ”Rädda havet”. Utmaningen är att skräp inte ska nå fram till havet. Ni interagerar med en projektionsyta vi mobilen. Swipa med telefonen och släng skräpet där det hör hemma!