Hur funkar ett vindkraftverk och vad får det att bli effektivt? Kom och bygg tillsammans med oss med K´nex, så kan vi utforska vad det är som får vingarna att snurra och rörelseenergin att flöda!